Czym jest opinia o pracowniku i co powinno się w niej znaleźć?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

31 maja 2021

Jeżeli z jakiegoś powodu rozstajesz się z obecnym pracodawcą, nie zapomnij poprosić go o wystawienie opinii o pracowniku. Ten dokument może Ci bardzo pomóc na dalszej ścieżce kariery. Jeśli pracodawca był zadowolony z Twojej pracy, z pewnością chętnie go dla Ciebie przygotuje. W tym artykule wyjaśniamy, czym jest i co składa się na dobrze przygotowaną opinię o pracowniku.

Czym jest opinia o pracowniku?

Opinia o pracowniku to dokument, który wystawia pracodawca w momencie, kiedy zmieniasz lub kończysz pracę na danym stanowisku. Kodeks pracy nie zobowiązuje pracodawców to napisania tego pisma, dlatego to, czy uda Ci się je uzyskać zależy wyłącznie od ich dobrej woli. O opinię najczęściej prosi pracownik lub stażysta, którego okres zatrudnienia dobiega końca. Przyczyny zakończenia stosunku pracy mogą być różne. Przykładowo umowa była zawarta na czas określony, sam pracownik złożył wypowiedzenie lub pracodawca zrezygnował z dalszej współpracy.

Pozytywna opinia może pomóc Ci w rozwijaniu dalszej kariery zawodowej. To atut, który może się przydać podczas procesu rekrutacji na nowe stanowisko. Rekruter, który zobaczy nie tylko CV, ale i dokument polecający od poprzedniego pracodawcy, z pewnością nabierze do Ciebie większego zaufania i lepiej zapamięta Twoją kandydaturę. To z kolei zwiększy szanse na otrzymanie wymarzonej posady.

Możesz postarać się o ten dokument niezależnie od stażu pracy – będzie on przydatny zarówno osobom dopiero stawiającym pierwsze kroki na rynku pracy, jak i bardziej doświadczonym pracownikom. Pismo to pracodawca może przygotować w dniu zakończenia współpracy, jak i później. Czasem zdarza się, że firmy, do których aplikujesz o pracę, wymagają tego typu dokumentu. Nie stresuj się jednak, jeśli go nie masz. Możesz skontaktować się z byłym pracodawcą nawet po dłuższym czasie i poprosić go o napisanie opinii.

Co powinna zawierać opinia o pracowniku?

Każdy tego typu dokument ma pewne stałe elementy. Jeśli więc poprosisz byłego pracodawcę o przygotowanie opinii, po jej otrzymaniu sprawdź, czy jest ona prawidłowo napisana. Co powinno się w niej znaleźć?

  • Data i miejsce wystawienia. Te informacje są umieszczane w prawym górnym rogu.

  • Imię, nazwisko i stanowisko osoby wystawiającej opinię. Dane osobowe powinny znajdować się w lewym rogu, nieco poniżej daty i miejsca.

  • Nazwa firmy. Zazwyczaj widnieje ona pod danymi osoby wystawiającej dokument.

  • Tytuł. Może brzmieć on po prostu „Opinia” lub „Opinia o pracowniku”. Znajduje się zawsze pośrodku dokumentu.

  • Wstęp. Jest to przedstawienie pracownika, jego stanowiska, stażu pracy, zakresu obowiązków i rodzaju umowy, na podstawie jakiej był zatrudniony.

  • Rozwinięcie. Ten element to bardziej szczegółowy opis obowiązków, osiągnięć i umiejętności pracownika. W tym miejscu, w oddzielnym akapicie pracodawca powinien skupić się na wystawieniu właściwej opinii o pracowniku. Warto zawrzeć tu również umiejętności miękkie, takie jak dobre zarządzanie czasem, kreatywność czy umiejętność pracy w zespole.

  • Podsumowanie. W podsumowaniu pracodawca zazwyczaj umieszcza swoje wnioski i wystawia rekomendację.

  • Zwrot grzecznościowy. Ten element powinien znaleźć się w prawym dolnym rogu.

  • Imię, nazwisko, dane kontaktowe i podpis osoby wystawiającej opinię. Elementy te należy umieścić pod zwrotem grzecznościowym.

Dodatkowe wskazówki

Dokument nie powinien być ani za krótki i zdawkowy, ani za długi. Najlepiej, jeśli opinia zajmuje jedną stronę A4. Dokument przede wszystkim ma być czytelny – nie warto stosować pogrubień w tekście, różnych rozmiarów i kolorów czcionek. Lepiej też nie nadużywać elementów graficznych – niewielkie logo firmy na górze pisma w zupełności wystarczy. Tekst powinien być podzielony na akapity, które poruszają konkretne tematy, dzięki czemu jest czytelniejszy. Należy zadbać o dobrą składnię oraz brak błędów stylistycznych i gramatycznych.

Opinia o pracowniku powinna być jak najbardziej spersonalizowana. Używanie gotowych szablonów z Internetu nie jest najlepszym pomysłem, tak samo jak wystawianie tej samej opinii wszystkim osobom, które o to poproszą. Lepiej nie stosować zbyt ogólnikowych, niewiele mówiących zwrotów, w rodzaju: „był dobrym pracownikiem”. O wiele bardziej wartościowe jest przedstawienie prawdziwych atutów i zalet byłego pracownika, przykładowo: „wykazywał się kreatywnością podczas organizowania szkoleń dla naszych klientów – wpadł na pomysł stworzenia platformy e-learningowej” lub „świetnie posługuje się językiem angielskim w mowie i piśmie – zagraniczni klienci chwalili jego biegłość językową”.

Pozytywna opinia nie powinna być wydana na wyrost. Najlepsze dokumenty to takie, które są rzetelne i obiektywne. Może się zdarzyć, że Twój były pracodawca zapyta Cię, jakie osiągnięcia lub umiejętności są dla Ciebie najważniejsze. Dzięki temu nie musi on tracić czasu na tworzenie dokumentu od podstaw, a Ty masz pewność, że w opinii znajdą się ważne dla Ciebie kwestie. Oczywiście zawsze powinny one być zgodne z prawdą.

Jak napisać opinię o praktykancie?

Jeśli spędziłeś w firmie kilka lat, pracodawca miał czas dobrze Cię poznać i napisanie opinii nie powinno sprawić mu problemów. Co jednak zrobić w przypadku, gdy byłeś stażystą, który spędził w firmie zaledwie miesiąc? Nie martw się – w tej sytuacji pracodawca również może wystawić dokument, który pomoże Ci w dalszej karierze. Co powinno się w nim znaleźć?

Umiejętności miękkie

Stażyści zazwyczaj nie mogą się pochwalić wieloletnim stażem pracy lub rozwiniętymi umiejętnościami twardymi. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, żeby w takim wypadku treść dokumentu skupiała się na umiejętnościach miękkich. Istnieje zestaw cech pożądanych przez pracodawców niezależnie od branży. Umiejętności miękkie, które warto zawrzeć w opinii o stażyście, to na przykład dobra komunikacja z innymi członkami zespołu, odporność na stres czy chęć nauki. Tego typu informacje są bardzo istotne dla rekruterów.

Potencjał

Oceniając potencjał stażysty pracodawca określa, czy jest on chętny do zdobywania nowych umiejętności, a także czy szybko przyswaja wiedzę, uczy się na błędach i czy jest w stanie wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce. Dzięki temu rekruterzy i potencjalni pracodawcy wiedzą trochę więcej o tym, dlaczego warto taką osobę zatrudnić, nawet jeśli dopiero zaczyna swoją drogę zawodową.

Podejście do pracy

W opinii o stażyście może też znaleźć się informacja, jakie było jego lub jej podejście do pracy podczas wykonywania swoich obowiązków. Czy polecana osoba w jakiś sposób się wyróżniała, wykazywała inicjatywą, proponowała nowe rozwiązania, a może jedynie automatycznie wykonywała powierzone jej obowiązki.

Nabyte umiejętności

Staż ma na celu przyuczenie do zawodu. Praktykanci powinni wykorzystać czas spędzony w firmie, aby nabyć nowe, cenne umiejętności, które mogą im się przydać na rynku pracy. Opinia o pracowniku może więc zawierać i krótko opisywać najważniejsze umiejętności, które stażysta opanował.

Wzór dokumentu

Nie warto stosować gotowych szablonów z Internetu, ale mogą one posłużyć jako inspiracja do napisania opinii o pracowniku. Oto przykładowy dokument, na którym możesz się wzorować:

*Warszawa, 20.01.2021

Zofia Nowak
Dyrektor zarządzający
Firma Wavewood

Opinia o pracowniku*

Pan Jan Kowalski był zatrudniony w naszej firmie na stanowisku Grafika. Pracował od stycznia 2018 do grudnia 2020 na podstawie umowy o pracę. Do obowiązków Jana Kowalskiego należało przygotowywanie materiałów graficznych do druku, projektowanie plakatów, banerów i ulotek, a także tworzenie grafik na potrzeby mediów społecznościowych i strony internetowej naszej firmy.

Jan Kowalski bardzo dobrze opanował programy graficzne, co umożliwia mu tworzenie grafik w krótkim czasie. Zna się dobrze na odpowiednich formatach, dzięki czemu potrafi przygotować grafiki zarówno do Internetu, jak i do druku. Dodatkowo jest bardzo kreatywny i pomysłowy, dzięki czemu tworzone przez niego materiały wyróżniają się na tle konkurencji.

*Z inicjatywy Jana Kowalskiego nasza firma zmieniła styl materiałów graficznych na bardziej nowoczesny, co spodobało się klientom. Na podstawie ankiety stwierdzili oni, że odświeżone elementy wizualne bardziej odpowiadają wizerunkowi firmy i skuteczniej zachęcają do skorzystania z naszych usług. Jan Kowalski, podczas pracy w naszej firmie, nieustanne dbał o poszerzanie swojej wiedzy, biorąc udział w wewnętrznych szkoleniach i branżowych konferencjach.

Jan Kowalski potrafi dobrze zorganizować swój czas pracy i nadawać zadaniom właściwe priorytety, dzięki czemu zawsze na czas wywiązywał się z powierzonych mu obowiązków. Na co dzień musiał komunikować się z innymi członkami naszego zespołu, na przykład ze Specjalistą ds. Marketingu. Komunikacja charakteryzowała się wysoką jakością – Jan Kowalski potrafi jasno przekazać to, co ma na myśli, wyrazić swoją opinię na temat projektów, jak i przyjąć konstruktywną krytykę. Dodatkowo jest on życzliwym współpracownikiem, który zawsze jest chętny do pomocy.

Z całą pewnością mogę stwierdzić, że Jan Kowalski jest doświadczonym grafikiem, mającym dużą profesjonalną wiedzę i pożądane umiejętności miękkie. Dlatego rekomenduję go jako pracownika, którego zatrudnienie z pewnością będzie korzystne dla jego przyszłego pracodawcy.*

Z poważaniem
Zofia Nowak
[Podpis i dane kontaktowe]

Referencje to nie to samo co opinia o pracowniku

Referencje a opinia o pracowniku to pozornie bardzo podobne dokumenty, są jednak między nimi zasadnicze rozbieżności.

Opinia o pracowniku może mieć pozytywny, neutralny lub negatywny wydźwięk. Rzadko zdarza się, że pracodawca wystawi jednoznacznie niekorzystną opinię. Może to jednak mieć miejsce w przypadku, gdy pracownik nagminnie nie wywiązywał się ze swoich obowiązków pomimo ostrzeżeń i nagan, łamał zasady obowiązujące w miejscu pracy lub działał na szkodę firmy. Wtedy jednak na pewno zdaje sobie sprawę, że otrzymanie pozytywnej opinii jest raczej niemożliwe.

Z kolei referencje zawsze cechuje pozytywny wydźwięk. Wystawia się je, aby zarekomendować Cię jako kandydata oraz przedstawić Twoje najważniejsze zalety i osiągnięcia. Referencje skupiają się na pozytywnych cechach i zachowaniach, podczas gdy opinia o pracowniku może także zawierać Twoje słabe strony. To, czy jako kandydat poprosisz pracodawcę o wystawienie opinii lub referencji, zależy od Ciebie. Jeśli czujesz, że dobrze wykonywałeś swoje obowiązki i wiesz, że pracodawca był zadowolony z Twojej pracy – nie wahaj się poprosić o dokument.