Jakie są najczęstsze oczekiwania pracodawcy?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

13 maja 2022

Oczekiwania pracodawcy to jeden z ważniejszych elementów, jaki wpływa między innymi na możliwości awansu. Mają także bardzo duży wpływ na zatrudnienie konkretnego kandydata, który podczas procesu rekrutacyjnego spełnił większość lub wszystkie warunki stawiane przez zatrudniającego. Czego najczęściej oczekuje pracodawca od podwładnych?

Oczekiwania względem kandydatów

Proces rekrutacyjny rozpoczyna się od określenia warunków, jakie musi spełnić osoba zatrudniona. To właśnie oczekiwania pracodawcy są przedstawione w ofercie pracy, dlatego każdy aplikujący powinien wnikliwie przeczytać jej treść. Dzięki temu można się przygotować do rozmowy i w ten sposób zrobić dobre wrażenie na pracodawcy. Warto podkreślić, że oczekiwania firm wobec kandydatów cały czas się zmieniają we wszystkich branżach. Wiąże się to z dużym postępem technicznym oraz ogólną sytuacją gospodarczą na całym świecie. Dziś na przykład praca zdalna to norma, a jeszcze kilka lat temu była rzadkością.

Co zatem wpływa na przyjęcie do pracy danej osoby? Do najważniejszych oczekiwań pracodawców należy znajomość języków obcych, przy czym sam angielski na nikim nie zrobi już duże wrażenia. Na rynku pracy o wiele większe szanse mają kandydaci, którzy sprawnie komunikują się z osobami z różnych stron świata. Dlatego poszukując dobrej pracy, należy postawić na naukę języków obcych.

Kolejny niezwykle istotny element to obsługa komputera. Tutaj wiele zależy od branży. Osoby, które chcą rozpocząć pracę w księgowości, muszą sprawnie poruszać się po programach pozwalających na prawidłowe rozliczenie wydatków. W każdym zawodzie kluczowa jest znajomość konkretnych urządzeń, które pozwalają na wykonywanie obowiązków.

Nie można także zapomnieć o osobowości pracowników. Zatrudniający zwraca dużą uwagę na kulturę osobistą oraz ogólną postawę. Oczywiście oczekiwania wobec osób obsługujących klientów będą inne niż te, jakie musi spełnić informatyk bądź podwładny pracujący na hali produkcyjnej. W pierwszym przypadku duże znaczenie mają charyzma oraz umiejętność prowadzenia konwersacji.

Czy tylko doświadczeni pracownicy mają szansę znaleźć dobrą pracę?

Wiele osób żartuje, że pracodawcy poszukują 25-letnich specjalistów z 15-letnim doświadczeniem. Czy to oznacza, że młodzi ludzie dopiero wkraczający na rynek pracy nie mają żadnych szans na znalezienie ciekawej i dobrze płatnej pracy? Doświadczenie oczywiście odgrywa ogromną rolę, jednak coraz więcej pracodawców poszukuje młodych pracowników z otwartymi umysłami. Już na samym początku przeprowadzane są różnorodne szkolenia, które pozwalają na prawidłowe wykonywanie zadań.

Powodzenie firmy w dużej mierze zależy od umiejętnego tworzenia zespołów. Liczą się zarówno osoby z długoletnim stażem, jak i osoby dopiero rozpoczynające karierę zawodową. Taka różnorodność bardzo dobrze wpływa na rozwój firmy, ponieważ każda osoba wnosi coś innego do przedsiębiorstwa. Dzięki temu na rozmowach kwalifikacyjnych doceniane są zarówno osoby młode, jak i starsze.

Prawidłowe wykonywanie zadań

Każdy pracodawca wymaga od swoich podwładnych, by wypełniali obowiązki zawodowe. Jest to jedno z najważniejszych zadań, o jakich mówi Kodeks pracy. Zgodnie z przepisami zatrudniony musi:

  • sumiennie i starannie wykonywać zadania zlecone przez przełożonego,

  • stosować się do poleceń przełożonych,

  • przestrzegać czasu pracy,

  • przestrzegać regulaminu pracy, zasad BHP,

  • dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie,

  • chronić informacje, które mogłyby narazić pracodawcę na szkodę,

  • przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,

  • przestrzegać zasad współżycia społecznego.

Powyższe czynniki można potraktować jako najważniejsze oczekiwania pracodawcy. Jeśli nie będą przestrzegane, właściciel firmy ma prawo zdecydować się na zerwanie współpracy, oczywiście podając przy tym konkretny powód. Zatrudnieni muszą zatem wywiązywać się ze wszystkich swoich obowiązków, które są dokładnie określone w umowie o pracę.

Sprawna komunikacja

W każdej firmie istotną rolę odgrywa sprawny przepływ informacji. Pracownicy chcą, by przełożony mówił o zmianach w strukturze przedsiębiorstwa lub przekazywał wiadomość o możliwości awansu wszystkim, a nie tylko wybranym osobom. Pracodawca musi wiedzieć, czy podczas wykonywania zadań nie pojawił się problem lub czy potrzebne są dodatkowe narzędzia do realizacji konkretnego projektu. Sprawna komunikacja to zatem element niezwykle istotny dla całego zespołu pracowników.

Pracodawca oczekuje, że przepływ informacji będzie działał na wielu poziomach. Zatrudnione osoby muszą ze sobą kulturalnie rozmawiać, nawet jeżeli za sobą nie przepadają. Umiejętność łatwego komunikowania się nie jest niestety dana każdemu i warto nad nią cały czas pracować.

Samodzielne działania i podejmowanie decyzji

Przełożony kieruje całym zespołem ludzi, dlatego nie może każdego zadania wykonywać samodzielnie. Firma zatrudnia specjalistów w danej dziedzinie, by przedsiębiorstwo mogło sprawnie funkcjonować. A to oznacza, że pracodawca oczekuje, że podwładni będą samodzielnie podejmować działania. Oczywiście nie oznacza to braku wcześniej wspomnianej komunikacji. Jednak część obowiązków powinna wychodzić całkowicie naturalnie tak, by pracodawca nie musiał zaprzątać sobie nimi głowy. Wychodzenie z inicjatywami, samodzielność i odpowiedzialność to cechy charakteryzujące dobrego pracownika. Dzięki temu można rozwiązać wiele problemów bez angażowania całej grupy ludzi.

Chęć nauki i rozwoju oraz umiejętność dopasowania się do zmian

Pracodawca praktycznie zawsze wymaga od swoich podwładnych ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Dążenie do rozwoju oraz chęć nauki sprawiają, że firma wzrasta i zajmuje coraz lepszą pozycję na rynku danej branży. Nowe technologie oraz zmieniające się trendy sprawiają, że to, co było w obiegu jeszcze rok temu, dziś może okazać się nieaktualne. W tym wypadku kluczową rolę odgrywa zdolność adaptacyjna. Współczesny pracownik musi zdawać sobie sprawę, że rynek pracy bardzo szybko się zmienia. Rozwój technologiczny wymaga zapoznania się z nowoczesnymi maszynami czy oprogramowaniem. Pracodawcy doceniają podwładnych stawiających na własny rozwój. Dla zatrudnionych zdobywanie nowych kwalifikacji czy umiejętności to szansa na awans i wyższe zarobki, dlatego w tym wypadku warto spełniać wymagania pracodawców.

Umiejętne rozwiązywanie konfliktów i dbanie o dobre relacje

Konflikty w pracy mogą znacznie utrudniać codzienne wykonywanie obowiązków. Dlatego pracodawcy liczą na to, że dorośli ludzie będą w stanie kulturalnie wyrażać swoje opinie tak, by nie powodować niepotrzebnych kłótni. Nie ma nic złego w tym, że każdy ma inne zdanie. Istotne jest, by nie było to źródłem konfliktów. Pracodawcy oczekują, że cały zespół będzie dążył do tego, by panował spokój. Tylko w ten sposób można realizować założone cele. Dlatego gra zespołowa stanowi niezwykle ważny element pozwalający wypracować przyjazną atmosferę w pracy. Przełożony ma zatem prawo oczekiwać, że każdy pracownik zrobi co w jego mocy, by w biurze panowały dobre relacje. Konfliktowość jest cechą, która może być źródłem wielu problemów i trudności w pracy.

Odporność na stres

Praktycznie każde CV zawiera część opisującą umiejętności. Często w takim miejscu pojawia się zwrot: odporność na stres. Wykonywanie codziennych obowiązków może czasami prowadzić do napięcia, które przeszkadza w podejmowaniu działań. Pracodawcy oczekują, że zatrudnione osoby będą umiały radzić sobie ze stresem. Warto zatem zadbać o to, by nerwy nie działały destrukcyjnie. Najlepiej wypracować pewne metody pracy ze stresem, które pozwolą uspokoić się, nawet gdy atmosfera staje się trudna do zniesienia lub ilość obowiązków zaczyna mocno przytłaczać.