Jak zostać ortodontą?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 30 września 2021

Zespół redakcyjny Indeed to zróżnicowana grupa utalentowanych autorów, analityków i ekspertów, którzy na podstawie danych i analiz Indeed opracowują porady przydatne na ścieżce kariery zawodowej.

Zastanawiasz się jak zostać ortodontą? Tego dowiesz się z naszego artykułu. Opisaliśmy w nim dla Ciebie, między innymi, kim jest ortodonta, jakie studia powinien ukończyć i czym jest egzamin LDEK. Wspomnieliśmy również jakie cechy powinny charakteryzować dobrego ortodontę oraz na jakie zarobki może liczyć.

Zadbane, równe zęby to ogromny atut i ozdoba twarzy. Osoby, które uśmiechają się promiennie i szeroko są odbierane jako miłe i radosne. Niestety nie każdy otrzymuje taki dar od natury. Często, z różnych przyczyn, zgryz rozwija się w sposób nieprawidłowy. Nieidealne uzębienie bywa powodem kompleksów. Jeśli chcesz zostać lekarzem, który obdarowuje pacjentów pięknym uśmiechem, rozważ tę ścieżkę kariery.

Kim jest ortodonta?

Według obiegowej opinii ortodonta jest lekarzem zajmującym się prostowaniem zębów za pomocą drucików, które do nich przytwierdza, a następnie co jakiś czas reguluje. Do pewnego stopnia jest to prawda, a właściwie tylko jej niewielki wycinek. Aby zapobiec zaburzeniom powstającym w obrębie narządu żucia, bądź naprawić już istniejące, ortodonta powinien posiadać specjalistyczną wiedzę, umożliwiającą mu zdiagnozowanie przyczyny i dobór właściwych metod leczenia.

Ortodonta jest zatem wysoko wykwalifikowanym lekarzem stomatologiem specjalizującym się w:

 • badaniu rozwoju narządu żucia,

 • określaniu warunków, które sprzyjają procesowi wzrostu narządu żucia bądź zaburzają go,

 • stosowaniu metod zapobiegających nieprawidłowościom w obrębie narządu żucia,

 • leczeniu zaburzeń powstałych w wyniku nieprawidłowości narządu żucia.

Czemu leczenie ortodontyczne jest ważne?

Oto 5 najważniejszych powodów, które sprawiają, że opieka ortodontyczna jest ważnym elementem dbałości o piękne i zdrowe zęby:

 1. Właściwe ustawienie zgryzu umożliwia prawidłowe gryzienie i żucie.

 2. Nieprawidłowe ułożenie zębów utrudnia ich dokładne mycie, co przyczynia się do powstawania zmian próchnicowych w miejscach trudno dostępnych.

 3. Krzywo ustawione zęby powodują nierównomierne rozłożenie sił podczas gryzienia i żucia, co może być przyczyną bólu w obrębie jamy ustnej.

 4. Niektóre wady zgryzu leżą u podstaw rozwijania się wad wymowy. Ich korekcja jest istotną składową postępowania logopedycznego.

 5. Postępowanie ortodontyczne ma również zastosowanie w leczeniu zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego.

Studia stomatologiczne

Każdy lekarz ortodonta jest lekarzem stomatologiem i ukończył niełatwe studia medyczne.

Studia stomatologiczne trwają 5 lat. W czasie pierwszych dwóch lat zajęcia mają charakter ogólnomedyczny. Od 3 roku stają się bardziej kierunkowe i pojawiają się w nich takie przedmioty jak stomatologia zachowawcza, dziecięca, chirurgia, protetyka i ortodoncja. W czasie zajęć ze stomatologii zachowawczej i chirurgii studenci pod opieką lekarza stomatologa wykonują wypełnienia, leczenie kanałowe, usuwanie zębów oraz inne procedury chirurgiczne o większym stopniu trudności.

Studia stomatologiczne kończą się egzaminem dyplomowym, który składa się z etapu teoretycznego oraz praktycznego. Ciekawostką jest fakt, że nie pisze się pracy magisterskiej.

Po zakończeniu studiów stomatologicznych konieczne jest odbycie rocznego stażu. W jego trakcie absolwenci zapoznają się z elementami wszystkich dziedzin stomatologii. Staż kończy się Lekarsko-Dentystycznym Egzaminem Końcowym. Dopiero po jego zaliczeniu lekarz stomatolog uzyskuje prawo wykonywania zawodu.

Egzamin LDEK

Do Lekarsko-Denstystycznego Egzaminu Końcowego możesz przystąpić, jeśli przedstawisz:

 • zaświadczenie o ukończeniu studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym,

 • dyplom lekarza dentysty,

 • dokument potwierdzający tożsamość lub

 • dokument „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”.

Egzamin LDEK składa się z 200 pytań. Do każdego z nich pasuje tylko jedna odpowiedź. Żeby zdać egzamin, należy uzyskać co najmniej 56% maksymalnej liczby punktów.

Jeśli nie uda Ci się zaliczyć egzaminu LDEK w pierwszym podejściu lub uzyskasz niesatysfakcjonującą liczbę punktów, możesz przystąpić do niego ponownie w kolejnym terminie. Pamiętaj jednak, że tylko pierwsza próba jest bezpłatna. Za kolejną wymagana jest opłata.

Pierwsze podejście do egzaminu LDEK jest płatne jedynie w sytuacji, gdy chcesz podejść do niego w języku obcym.

Zgłoszenia do egzaminu LDEK należy składać za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych. Aby przystąpić do egzaminu odbywającego się pomiędzy 1 a 30 września, masz czas na zgłoszenie do 15 lipca. Do egzaminu odbywającego się miedzy 1 a 28 lutego zgłoś się najpóźniej 30 listopada roku poprzedzającego.

Specjalizacja

Po pozytywnym zaliczeniu LDEK możesz zdecydować się na rozpoczęcie specjalizacji z dziedziny stomatologii, która interesuje Cię w szczególny sposób. Specjalizacja trwa 3 lata i jest realizowana w ramach rezydentury bądź wolontariatu. Nabór na specjalizację odbywa się dwa razy w roku, ale liczba dostępnych miejsc jest naprawdę niewielka. Szansę na dostanie się mają Ci, którzy otrzymali naprawdę wysokie wyniki z egzaminu.

Stomatolog robiący specjalizację w ramach rezydentury otrzymuje pensję wypłacaną przez Ministerstwo Zdrowia. Jej wysokość szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury.

Co ciekawe, aby zajmować się ortodoncją, nie jest wymagane ukończenie specjalizacji. Potrzebne są tylko chęci i wiele samozaparcia. Konieczne umiejętności można zdobywać, szkoląc się we własnym zakresie. Rynek kursów, szkoleń i konferencji stomatologicznych jest naprawdę bogaty i zapewnia wiele doskonałych możliwości z każdej interesującej stomatologa specjalizacji.

Jakie cechy powinien posiadać ortodonta?

Ortodoncja jest dziedziną niezwykle pasjonującą i bardzo satysfakcjonującą. Oprócz stosownej zapłaty nagrodą za doskonale przeprowadzone leczenie jest wdzięczność i szeroki uśmiech pacjenta. Na oczach ortodonty często dokonuje się ogromna zmiana nie tylko w wyglądzie pacjenta, ale również w jego postawie. Wzrost poczucia własnej wartości jest widoczny gołym okiem. Sylwetka pacjenta staje się wyprostowana, a twarz pogodna.

Aby taki sukces był możliwy, leczenie ortodontyczne musi być przeprowadzone starannie i profesjonalnie. Dobry ortodonta powinien posiadać określone cechy osobowości.

Zamiłowanie do uczenia się

Ortodoncja jest dziedziną, która stale się rozwija. Ciągle pojawiają się w nowe metody i techniki leczenia. Aby skutecznie diagnozować przyczynę dysfunkcji narządu żucia oraz leczyć jej skutki, konieczne jest ciągłe uaktualnianie wiedzy i zdobywanie nowych kompetencji.

Zdolności manualne

Precyzja ruchów w zakresie motoryki małej jest w pracy ortodonty bardzo ważna. Ze względu na specyfikę leczonego obszaru oraz utrudniony dostęp przydaje się zwinność i dokładność ruchów. W czasie studiów przyszli stomatolodzy ćwiczą zdolności manualne, lepiąc z plasteliny, malując na papierze milimetrowym oraz pracując na modelach.

Empatia

Na wizytę u ortodonty decydujemy się zazwyczaj ze względów estetycznych. Widoczne wady zgryzu często są przyczyną obniżonego poczucia własnej wartości i powodują nieśmiałość. Lekarz ortodonta powinien wykazać się zrozumieniem stanu pacjenta i otoczyć go troskliwą oraz taktowną opieką. Życzliwe podejście do pacjenta pomoże mu otworzyć się na propozycje leczenia i przełamać barierę wstydu.

Staranność

Dobór odpowiednich metod, materiałów i sposobów leczenia jest w ortodoncji niezwykle ważny. Nie powinno dochodzić do żadnych pomyłek. Cierpliwość i uważność w czasie procedur ortodontycznych pozwoli osiągnąć sukces i zapewni wdzięczność pacjenta. Leczenie ortodontyczne najczęściej jest kosztowne, więc pacjent oczekuje doskonałych rezultatów.

Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne

Lekarz ortodonta stosunkowo często spotyka się ze swoimi pacjentami. Część z nich to małe dzieci. Podczas pierwszej wizyty lekarz ma za zadanie zebrać wywiad i zbadać stan narządu żucia pacjenta. W oparciu o uzyskane dane będzie stawiał diagnozę i planował leczenie. Dobrze jest, aby te czynności prowadził w porozumieniu z pacjentem. Nie może być tak, że pacjent nie wie, co dzieje się wokół jego jamy ustnej. Zadaniem ortodonty jest rzetelne informowanie pacjenta o przeprowadzanych procedurach, które powinien podejmować dopiero po wyraźnej aprobacie ze strony pacjenta. Umiejętność nawiązywania kontaktu werbalnego oraz formułowania i przekazywania myśli jest w tym przypadku niezbędna.

Miłe usposobienie

Wiele osób kojarzy wizyty u stomatologa z bólem i odczuwa strach na samą myśl o nich. Nieprzyjazny sposób bycia z pewnością będzie przeszkodą w nawiązaniu relacji z pacjentem i uniemożliwi przełamanie bariery. Lekarza ortodontę powinien cechować spokój i miłe usposobienie, niezwykle cenna jest również umiejętność rozładowywania napięcia.

Ile zarabia lekarz ortodonta?

W styczniu 2021 roku portal wynagrodzenia.pl przeprowadził badanie na grupie 45 stomatologów. Wynika z niego, że średnia miesięczna pensja stomatologa zatrudnionego w Polsce wynosi 5150 zł brutto. Najlepiej opłacani stomatolodzy osiągają zarobki powyżej 8660 zł brutto. 25% najsłabiej opłacanych stomatologów otrzymuje wynagrodzenie poniżej 3550 zł brutto.

Dowiedz się więcej: Wynagrodzenie brutto i netto: definicje i przykłady

Oferty pracy dla lekarza ortodonty znajdziesz tutaj.

Dane dotyczące wynagrodzeń odzwierciedlają dane dostępne w serwisie wynagrodzenia.pl w momencie pisania tego tekstu.

Odkryj więcej artykułów