Jak odejść z pracy z dnia na dzień?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 30 września 2021

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Jak odejść z pracy z dnia na dzień? Czy jest to w ogóle możliwe? Kodeks pracy dokładnie mówi, że zarówno pracownik, jak i pracodawca muszą przestrzegać zawartego w umowie okresu wypowiedzenia. Jak zatem zachować się, by cały proces przebiegał zgodnie z prawem?

Co to jest okres wypowiedzenia?

Wszystkie zasady związane ze stosunkiem pracy zawarte są w Kodeksie pracy. To właśnie ten dokument, sporządzony w 1974 roku i modyfikowany wiele razy tak, by dopasować jego treść do zmieniającej się rzeczywistości, jasno określa, jak powinno przebiegać zwolnienie z pracy lub dobrowolne odejście pracownika. Podpisując umowę o pracę np. na czas określony, należy dokładnie przeczytać treść dokumentu, ponieważ w nim zawarta jest informacja o długości okresu wypowiedzenia. Może on trwać dwa tygodnie, miesiąc bądź 3 miesiące. Jest to czas, który musi minąć od momentu złożenia wypowiedzenia do momentu wygaśnięcia konieczności wykonywania obowiązków na rzecz konkretnej firmy. Aby legalnie opuścić aktualne stanowisko, należy zatem przestrzegać wszystkich zapisów zawartych w najważniejszych aktach prawnych.

Dlaczego jest to takie ważne? Przy umowie o pracę każdy zatrudniony otrzymuje specjalny dokument po zakończeniu kariery w danej placówce, zwany świadectwem pracy. Pismo to zawiera wszystkie ważne informacje, czyli zakres obowiązków, sposób ich wypełniania, a także liczbę dni niewykorzystanego urlopu. Te dane potrzebne są przyszłemu pracodawcy, dlatego warto zadbać, by w piśmie znalazła się pozytywna ocena poprzedniego przełożonego. Treść prezentuje również niewygodne kwestie dla pracownika, na przykład otrzymanie nagany czy sposób rozwiązania umowy. Takie zapisy mogą skutecznie przeszkodzić w poszukiwaniu nowej posady, dlatego warto zadbać, by cały proces kończenia współpracy przebiegł bez przeszkód i pozytywnie dla obu stron.

Jakie możliwości rozwiązania umowy daje Kodeks pracy?

Relacja pracodawca — pracownik jest bardzo dokładnie opisana przez regulacje prawne, co oczywiście ma na celu wspomagać zarówno jedną, jak i drugą stronę. Wspomniany już Kodeks pracy zakłada 3 legalne możliwości rozwiązania stosunku pracy. Należą do nich:

 • zakończenie współpracy z uwzględnieniem okresu wypowiedzenia,

 • rozwiązanie umowy za porozumieniem stron,

 • rozwiązanie współpracy w trybie natychmiastowym.

Rozwiązanie stosunku pracy musi mieć formę pisemną. Jeżeli to pracodawca zdecydował się na zakończenie współpracy, powinien podać powód, np. likwidację stanowiska, zamknięcie firmy, przebranżowienie czy rażącą niekompetencję zatrudnionego. Pismo powinno być podpisane przez obie strony. Takie potwierdzenie oznacza, że zarówno pracodawca, jak i pracownik zgadzają się na podane warunki wypowiedzenia.

Wypowiedzenie za porozumieniem stron

Czasami zdarzają się momenty w życiu, w których trzeba szybko skończyć pracę w konkretnej firmie, na przykład w przypadku otrzymania niezwykle ciekawej i korzystnej finansowo propozycji od innego przedsiębiorstwa. Warunek jest jednak taki, że trzeba rozpocząć wykonywanie obowiązków zawodowych praktycznie z dnia na dzień. Trudno w takiej sytuacji nie skorzystać z tak ciekawej szansy. Czy jest jakieś rozwiązanie tej sytuacji?

W takim przypadku najlepszym sposobem jest właśnie rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, pod warunkiem że pracodawca wyrazi zgodę. Wszystkie zapisy dotyczące tej metody znajdują się w art. 30 Kodeksu pracy. Rozwiązanie za porozumieniem stron może mieć formę zarówno ustną, jak i pisemną. Lepiej jednak przygotować odpowiedni dokument zawierający następujące elementy:

 • datę i miejsce sporządzenia pisma,

 • zwrot do nadawcy,

 • wyrażenie prośby o rozwiązanie umowy z konkretnym dniem,

 • podpis osoby składającej.

W treści nie trzeba podawać powodu zakończenia współpracy. Istotne jest, by pracodawca również wyraził zgodę. Jeśli tego nie zrobi, z prawnego punktu widzenia nadal trzeba wykonywać swoje obowiązki.

Czy można skrócić okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia również można skrócić. W tym przypadku wszystko zależy od dobrej woli pracodawcy. Niestety, często takie działanie stanowi poważny problem dla firmy, która nagle zostaje bez pracownika, dlatego zdarzają się negatywne odpowiedzi (tak samo jest w sytuacji natychmiastowego rozwiązania umowy za porozumieniem stron). Warto jednak porozmawiać z przełożonym. Próba przekonania go nie jest skazana na niepowodzenie.

Co zrobić, gdy zatrudniający kategorycznie odmawia zarówno skrócenia okresu wypowiedzenia, jak i rozwiązania umowy za porozumieniem stron? Czy polskie prawo pozwala pracownikowi z dnia na dzień zrezygnować z pracy?

Konsekwencje nielegalnej rezygnacji z pracy

Jeżeli nie udało się rozwiązać pracy za porozumieniem stron, to zaprzestanie przychodzenia do biura jest właściwie nielegalne. Zgodnie z Kodeksem pracy każdy pracownik zobowiązany jest do wypełniania swoich zadań. Przepisy prawne dokładnie określają, że zatrudnione osoby muszą:

 • przestrzegać wyznaczonego w umowie czasu pracy,

 • przestrzegać zasad BHP,

 • rzetelnie i sumiennie wykonywać swoje obowiązki w czasie trwania umowy,

 • przestrzegać regulaminu zakładu pracy.

Takie ujęcie sprawy wskazuje, że zaprzestanie przychodzenia do pracy traktowanie będzie jak złamanie prawa. Wtedy pracodawca może podjąć wszelkie kroki, by wyciągnąć wobec niesubordynowanej osoby konsekwencje. Najczęściej jest to zwolnienie dyscyplinarne. I tutaj można zadać sobie pytanie: co w tym złego, w końcu o to chodziło?

Problemem może okazać się wspomniane już świadectwo pracy. Jeżeli dochodzi do dyscyplinarnego zwolnienia, to taka informacja pojawia się w dokumencie. A to oznacza, że przyszły przełożony dowie się, jak zachowaliśmy się w poprzednim miejscu pracy. Takie działanie może wpłynąć na rezygnację z oferty zatrudnienia. W końcu skąd następny pracodawca ma mieć pewność, że podobna sytuacja się nie powtórzy? A jeżeli zatrudniony dostanie lepszą ofertę i znowu z dnia na dzień przestanie pojawiać się w biurze?

Jak najszybciej zakończyć współpracę z firmą?

Polskie prawo nie przewiduje innej możliwości w takiej sytuacji, jak rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Wola zakończenia współpracy musi leżeć po obu stronach. W takiej sytuacji wszystko tak naprawdę zależy od decyzji przełożonego. Nie można też zwrócić się w tej kwestii do sądu. Jeżeli przełożony nie wyrazi swojej aprobaty, to pracownik nie ma żadnej możliwości, by zmusić go do zmiany postawy.

W przypadku, gdy skrócenie okresu wypowiedzenia do minimum jest konieczne do rozpoczęcia nowej pracy, nie pozostaje nic innego, jak próba negocjacji z nową firmą. Jeśli nasze kompetencje są naprawdę potrzebne, to prawdopodobnie nowy pracodawca zechce na nas zaczekać. Wszystko jednak zależy od ogólnej sytuacji na rynku, od naszego doświadczenia lub posiadanych kompetencji.

Emocjonalne odejście z pracy także się zdarza. Konflikt z przełożonym może czasem dojść do punktu kulminacyjnego. W takiej sytuacji warto dać sobie czas, by ochłonąć. Podejmowanie decyzji pod wpływem silnego wzburzenia nigdy nie jest dobrym pomysłem. Pamiętajmy, że w ten sposób możemy sobie jedynie zaszkodzić. Jeżeli nie jesteśmy pewni, jak się zachować, warto zasięgnąć porady prawnika specjalizującego się w prawie pracy lub zwrócić się do związków zawodowych. W ten sposób unikniemy przykrych konsekwencji, które w przyszłości mogą zaszkodzić w rozwijaniu kariery.

Odkryj więcej artykułów