Jak napisać rezygnację z pracy?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 18 listopada 2021

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

W życiu niemal każdego aktywnego zawodowo człowieka przychodzi moment, w którym zastanawia się, jak napisać rezygnację z pracy. Jeśli czujesz, że stajesz przed taką koniecznością, gratulujemy — podjęcie decyzji o zmianie pracy to duży krok w stronę rozwoju. Choć rezygnacja z poprzedniej pracy i rozpoczynanie nowej wiążą się z ogromnym chaosem i stresem, warto zapanować nad emocjami, zostawić po sobie pozytywne wspomnienia i pożegnać się z klasą. Poniższy artykuł zawiera cenne informacje o tym, jak napisać rezygnację z pracy.

Jaką umowę można wypowiedzieć?

Niezależnie od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą możesz ją wypowiedzieć w dowolnym momencie. Dotyczy to również umowy na okres próbny. Kodeks Pracy i Kodeks Cywilny dokładnie regulują te kwestie. I choć sama treść wypowiedzenia może brzmieć podobnie, odmienny charakter każdej z umów powoduje, że przy odchodzeniu z pracy obowiązują Cię różne zasady.

Umowa o pracę

Umowę o pracę możesz rozwiązać na trzy sposoby: za porozumieniem stron, bez okresu wypowiedzenia lub z okresem wypowiedzenia. W zależności od Twojego stażu pracy w firmie zmieniać się będzie długość okresu wypowiedzenia, a jeśli umowa zostanie rozwiązana za porozumieniem stron, okres wypowiedzenia może nie obowiązywać lub trwać krócej niż przewiduje to Kodeks Pracy.

Rozwiązanie umowy o pracę z okresem wypowiedzenia

W zależności od tego, ile trwała Twoja praca w oparciu o umowę na okres próbny, możesz spodziewać się odmiennego okresu wypowiedzenia:

  • 2 tygodnie – 3 dni,

  • do 3 miesięcy – 1 tydzień,

  • 3 miesiące – 2 tygodnie.

Długość okresu wypowiedzenia w wypadku umowy o pracę – zarówno na czas określony, jak i nieokreślony – również regulowana jest odgórnie, zależnie od czasu przepracowanego u danego pracodawcy (nawet na różnych stanowiskach):

  • krócej niż 6 miesięcy – 2 tygodnie,

  • co najmniej 6 miesięcy – 1 miesiąc,

  • co najmniej 3 lata – 3 miesiące.

Pamiętaj, że Twój szef może odsunąć Cię od pełnionych do tej pory obowiązków, bądź wysłać na zaległy urlop.

Rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia

Jest to tzw. wypowiedzenie umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym. Taką czynność możesz wykonać zarówno Ty, jak i pracodawca. Pamiętaj jednak, że warunki rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia są ściśle regulowane przez Kodeks Pracy.

Umowa zlecenie

Niezależnie od tego, czy umowa zlecenie została zawarta na czas określony, czy nieokreślony, możesz ją wypowiedzieć w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym. Oczywiście o ile w umowie nie widnieje zapis o okresie wypowiedzenia, w takim przypadku – o ile nie rozwiążesz umowy za porozumieniem stron – musisz przepracować założony czas. Wyjątkiem są ważne powody powszechne lub indywidualne, np. sytuacja społeczno-ekonomiczna lub stan zdrowia.

Umowa o dzieło

Taką umowę również możesz wypowiedzieć w każdej chwili, jednak biorąc pod uwagę jej nietypowy charakter, zamawiający może pociągnąć Cię do odpowiedzialności finansowej.

Jeśli zamawiający zwróci Ci część pracy wykonaną do momentu wypowiedzenia, musisz liczyć się z obowiązkiem oddania otrzymanego wynagrodzenia. Natomiast jeśli postanowi zatrzymać wykonane dotychczas elementy, nie może domagać się zwrotu zapłaty.

Jak w dobrym stylu złożyć rezygnację

Powody odejścia z pracy mogą być różne. Niezależnie od tego, czy chcesz się rozwijać w nowej firmie, zaoferowano Ci lepiej płatne zajęcie, absorbują Cię sprawy rodzinne, nie podoba Ci się atmosfera w firmie, czy Twój przełożony lub pracodawca stosuje mobbing, potrzeba zmiany pracy jest naturalna, a czasy, w których przez całe życie pracowało się w jednym przedsiębiorstwie, już dawno minęły.

Nawet jeśli nie masz zbyt miłych wspomnień związanych z aktualną pracą, nie pal za sobą mostów. Nigdy nie wiesz, czy zawodowa ścieżka nie wymusi na Tobie kontaktu lub współpracy w poprzednim miejscu zatrudnienia; możliwe też, że będziesz potrzebować referencji od byłego pracodawcy. Odchodząc z pracy, zachowaj się z klasą i nie psuj relacji, które już powstały. Pozostaw po sobie korzystne wrażenie.

Profesjonalizm i minimalizm zawsze są w cenie

Przechodząc do sedna, odpowiemy na nurtujące Cię pytanie: jak napisać rezygnację z dotychczasowej pracy. Najważniejszy jest profesjonalizm. Rezygnacja powinna mieć oficjalny, niemal urzędowy charakter, ponieważ w momencie podpisania staje się dokumentem potwierdzającym wypowiedzenie umowy. Rozbudowane rozprawki i elaboraty lepiej odłożyć do szuflady. Tym razem postaw na krótki i zwięzły tekst.

Elementy wypowiedzenia umowy

Rezygnacja z pracy jest dokumentem, dlatego powinna zawierać kilka stałych elementów. W szablonie wypowiedzenia koniecznie umieść: swoje dane, dane przełożonego, miejscowość i datę, tytuł dokumentu, treść rezygnacji zawierającą dane wypowiadanej umowy, a także podziękowania.

Twoje dane – ułatw pracodawcy kontakt

W lewym rogu pisma umieść swoje dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu. W tym celu możesz wykorzystać szablon swojego CV. W rezygnacji należy podać prywatny adres e-mail i numer telefonu do kontaktu, ponieważ firmy najczęściej przechowują dokumenty nawet przez kilka lat. Może się również zdarzyć, że po rozwiązaniu umowy nie wszystkie kwestie kadrowe zostaną uregulowane lub osoba zastępująca Cię może potrzebować szczegółowych informacji o wykonywanej dotychczas pracy.

Adresat, czyli osoba przyjmująca wypowiedzenie

Adresatem może być Twój przełożony lub właściciel przedsiębiorstwa. Wszystko zależy od tego, w jak dużej firmie pracujesz i czy istnieje w niej hierarchia stanowisk. Zaadresuj swoją rezygnację z pracy do przełożonego i podaj dokładne dane kontaktowe, tj. imię, nazwisko, stanowisko, nazwę firmy oraz jej adres. Pamiętaj: dane adresata należy wpisać po prawej stronie pod swoimi danymi.

Miejscowość i data

To niby błahy, a jednak istotny element rezygnacji. Koniecznie pamiętaj o umieszczeniu miejscowości i daty w prawym górnym rogu listu. Dzień, w którym składasz rezygnację, warto udokumentować, ponieważ na jego podstawie obliczany będzie okres wypowiedzenia.

Zwięzły tytuł

Pośrodku wpisz tytuł, który ma być krótki. Powinien on określać, czego dotyczy składany dokument. Możesz zdecydować się zarówno na pojedyncze słowo „Rezygnacja” lub „Wypowiedzenie”, jak i „Rezygnacja z umowy zlecenia” lub „Wypowiedzenie umowy o pracę”, które zdecydowanie lepiej okkreślają treść dokumentu.

Treść, czyli jak napisać rezygnację

Przechodzimy do samego sedna, czyli odpowiedzi na pytanie, jak napisać rezygnację. Wbrew pozorom napisanie wypowiedzenia jest dość proste, jednak ważne jest, abyś miał przy sobie umowę o pracę, zlecenie lub o dzieło, w zależności od tego, jaki charakter miała Twoja praca.

Zacznij od wyrażenia chęci wypowiedzenia umowy, a następnie określ, do jakiej umowy się odnosisz, podaj jej rodzaj, numer — o ile został nadany — datę i miejsce oraz strony, które ją zawarły. W zależności od treści umowy, a właściwie zapisu o okresie wypowiedzenia poinformuj, ile wynosi okres wypowiedzenia i do kiedy będziesz pracować.

Podziękowania — zostaw po sobie miłe wspomnienia

Nawet jeśli praca, z której rezygnujesz, nie należała do najprzyjemniejszych i cieszysz się na myśl o jej zakończeniu, nie warto palić mostów i pozostawiać po sobie negatywnych wspomnień. Nigdy nie wiesz, czy pewnego dnia nie będziesz musiał skonfrontować się z byłym pracodawcą lub współpracownikami. Podziękuj za wspólnie spędzony czas i cenną wiedzę, którą zdobyłeś podczas pracy. Nie trzeba wiele, wystarczy jedno lub dwa zdania, a Twoja rezygnacja nabierze zupełnie innego, pozytywnego wydźwięku.

W wypowiedzeniu warto zaznaczyć, czy zdążysz dokończyć wszystkie swoje zobowiązania (np. aktualny projekt) do końca okresu wypowiedzenia. Zagwarantuj, że zastępca może liczyć na Twoje wsparcie. W ten sposób zapunktujesz w oczach byłego pracodawcy jako osoba lojalna i godna zaufania.

Jak wręczyć wypowiedzenie?

Warto zasygnalizować przełożonemu, że planujesz złożyć wypowiedzenie. Zdecydowanie lepiej wypadniesz w jego oczach, jeśli poinformujesz o tym osobiście. Dowiedzenie się o rezygnacji podczas kawy w pokoju socjalnym, w dodatku od innych pracowników, nie wpłynie pozytywnie na ocenę Twojej osoby. Jeśli nie masz możliwości spotkać się z szefem twarzą w twarz, zadzwoń lub umów spotkanie online.

Rezygnację najlepiej złożyć na piśmie — osobiście lub za pośrednictwem poczty. W ostateczności możesz przesłać rezygnację e-mailem, jednak wtedy szczególnie ważne będzie osobiste poinformowanie przełożonego o zakończeniu współpracy.

Czy podawać powód odejścia z pracy?
Opinie na ten temat są różne. Jedni uważają, że należy to zrobić, inni odradzają. Musisz jednak pamiętać, że ciekawość ludzka nie zna granic i najprawdopodobniej współpracownicy zasypią Cię pytaniami o powód. Sprawa nie jest prosta, bo niektórzy przełożeni mogą się poczuć urażeni Twoim odejściem do lepiej płatnej pracy. Wspomnienie o powodach zdrowotnych, rodzinnych, czy przeprowadzce wydaje się neutralną przyczyną wypowiedzenia umowy. Pamiętaj, że decyzja o umieszczeniu powodu rezygnacji ostatecznie należy do Ciebie, a pracodawca nie może Cię nakłaniać do jej ujawnienia.

Dopełnij swoich obowiązków, czyli kilka słów o tym, jak zachować się po złożeniu rezygnacji

Decyzja zapadła, rezygnacja została złożona, ale co dalej? Jeśli obowiązuje Cię okres wypowiedzenia, a szef nie wysłał Cię na zaległy urlop lub nie odsunął od wykonywania obowiązków, pracuj tak, jak zawsze. Postaraj się zakończyć wszystkie rozpoczęte sprawy i jeśli to możliwe, wprowadź nowego pracownika w tajniki stanowiska.

Pracuj sumiennie. Nie zaniedbuj codziennych obowiązków. W końcu to, w jakim stanie pozostawisz swoje stanowisko, będzie rzutować na ocenę Ciebie zarówno jako osoby, jak i pracownika.

Odkryj więcej artykułów