Czy warto zostać policjantem? Wady i zalety, predyspozycje i zarobki w zawodzie

Zaktualizowano 19 sierpnia 2023

Czy warto zostać policjantem lub policjantką? To pytanie zadaje sobie wiele młodych osób szukających swojej zawodowej ścieżki. Praca w Policji niesie ze sobą liczne przywileje, ale także wiele obowiązków, którym nie każdy gotów będzie sprostać. Czy praca w Policji jest dla Ciebie? Mamy nadzieję, że ten artykuł pomoże Ci podjąć decyzję.

Czy warto zostać policjantem(-ką)? Za i przeciw

W tym artykule pomożemy Ci odpowiedzieć na pytanie, czy warto zostać policjantem lub policjantką. Przyjrzymy się wadom i zaletom pracy w tym zawodzie oraz przeanalizujemy korzyści i zagrożenia, z jakimi osoby wykonujące tę profesję muszą się liczyć. Zajmiemy się również wymaganiami, które trzeba spełnić, by rozpocząć pracę w Policji.

Czy potrzeba kierunkowego wykształcenia?

Świetną przepustką do kariery jest ukończenie Wyższej Szkoły Policji. Taka uczelnia znajduje się w Szczytnie i oferuje trzy kierunki studiów. Są to: Nauka o Policji, Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz Kryminologia. Absolwenci i absolwentki tej szkoły nie są jednak jedynymi, którzy mają szansę na zatrudnienie jako policjanci.

Ukończenie studiów wyższych na jakimkolwiek kierunku może otworzyć drzwi do wysokich stanowisk w Policji. Mile widziani są m.in. absolwenci i absolwentki prawa lub kierunków pokrewnych. Warunkiem formalnym rekrutacji do polskiej Policji jest jednak zaledwie wykształcenie średnie, a więc każdy, kto ukończył liceum lub technikum, może aplikować do pracy jako policjant lub policjantka.

Wymogi formalne do pracy w Policji

Polska Policja zatrudnia obecnie 100 tys. osób. Jeśli chcesz zostać jedną z nich, musisz spełniać szereg warunków, również formalnych. Każdy aplikujący do pracy w zawodzie policjanta lub policjantki musi m.in.:

 • mieć polskie obywatelstwo,

 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 • mieć odpowiedni poziom wykształcenia (min. średnie).

Wbrew obiegowej opinii, do Policji nie aplikują wyłącznie ludzie młodzi, choć istotnie stanowią zdecydowaną większość. Wiek osób kandydujących nie odgrywa jednak w procesie rekrutacyjnym najważniejszej roli. Zdarza się, że do formacji aplikują osoby po czterdziestce i zostają przyjęte, o ile spełniają wymogi formalne oraz mają odpowiednią kondycję psychofizyczną.

Wiedza, sprawność i predyspozycje

Osoby zainteresowane pracą w Policji muszą przejść przez wieloetapowe postępowanie kwalifikacyjne. Kandydaci i kandydatki podchodzą kolejno do testu wiedzy, testu sprawności fizycznej i badań psychologicznych. Czeka ich także rozmowa kwalifikacyjna.

1. Test wiedzy

Test składa się z 40 pytań jednokrotnego wyboru, sprawdzających wiedzę kandydata lub kandydatki w zakresie funkcjonowania Policji. Nie ma minimalnego progu punktowego, który pozwala kandydatom przejść dalej, ale wynik z testu ma wpływ na miejsce kandydata lub kandydatki w ostatecznym rankingu, więc warto podejść do niego poważnie.

2. Test sprawności fizycznej

Test sprawności fizycznej polega na pokonaniu toru przeszkód w czasie poniżej 1 minuty 41 sekund. W ten sposób sprawdza się szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość przyszłych policjantów i policjantek. Zbudowanie formy, dzięki której uda się zaliczyć test sprawnościowy, zabiera zwykle niewiele czasu, maksymalnie 2–3 miesiące. Większym wyzwaniem może być pomyślne przejście kolejnego etapu...

3. Badania psychologiczne

Badania mają sprawdzić predyspozycje intelektualne i osobowościowe do pracy w Policji poprzez określenie zachowań społecznych, stabilności, postawy w pracy i predyspozycji intelektualnych kandydata lub kandydatki. Negatywny wynik na tym etapie rekrutacji powoduje, że aplikować ponownie można dopiero po 10 miesiącach.

Jeśli przyszły policjant lub przyszła policjantka przejdą pomyślnie te trzy etapy rekrutacji, czeka ich jeszcze rozmowa kwalifikacyjna oraz badanie przez komisję lekarską. Podczas rekrutacji sprawdza się także, czy kandydat lub kandydatka może uzyskać dostęp do informacji niejawnych – jest to tzw. ankieta bezpieczeństwa osobowego.

Jak widać, rekrutacja do Policji jest procesem wieloetapowym i kompleksowym. Tym większa jest satysfakcja tych, którzy dostaną zatrudnienie.

Kompetencje miękkie w Policji

Praca w zawodzie policjanta i policjantki wiąże się z wieloma wyzwaniami nie tylko dla ciała, lecz także dla psychiki. Nie każdy jest w stanie im sprostać, dlatego przystąpienie do rekrutacji do tego wyjątkowego zawodu powinno być decyzją bardzo dobrze przemyślaną. Pośród tzw. kompetencji miękkich, czyli cech charakteru i osobowości, które mogą pomóc w tej pracy, są przede wszystkim:

 • odporność na stres;

 • odwaga;

 • asertywność;

 • wysokie zapotrzebowanie na bodźce;

 • umiejętność podejmowania szybkich decyzji;

 • zdolność podporządkowania się rozkazom;

 • umiejętność działania pod presją, także czasu;

 • zdolność adaptacji do zmiennych warunków, także pogodowych.

Charakterystyka zawodu policjanta(-ki)

Być może od dawna marzysz o pracy w służbie mundurowej, a może zastanawiasz się nad tym dopiero od niedawna. Zatrudnienie w Policji może być dla Ciebie, jeśli:

 • szukasz stabilnej pracy w instytucji (służbie) publicznej, która gwarantuje stałość zatrudnienia;

 • dobrze odnajdujesz się w strukturach i organizacjach zhierarchizowanych;

 • satysfakcjonują Cię zarobki na poziomie średniej krajowej lub nieco wyższe (w zależności od stopnia, wysługi lat, stanowiska);

 • nie boisz się pracy na wysokich obrotach i ryzyka związanego nawet z utratą życia;

 • nie przeraża Cię ciągły kontakt z przestępstwami i środowiskiem kryminalnym;

 • masz w sobie potrzebę bezpośredniej pomocy ludziom i walki o sprawiedliwość.

Stanowiska cywilne w Policji

Praca funkcjonariuszy kojarzy nam się z codziennym obcowaniem z ekstremalnymi sytuacjami. Ktoś, kto chce wstąpić do Policji, ale jest mniej odporny na stres, może rozważyć pracę na stanowisku cywilnym.

Jak w każdej dużej organizacji, również tam regularnie znajdują się oferty dla pracowników nienoszących munduru. Według danych polskiej Policji pracownice i pracownicy cywilni stanowią aż 20% zatrudnionych. Potrzebni są specjaliści pracujący m.in. w sekretariacie, księgowości czy wydziale prasowym.

Zobacz także: Jak zostać snajperem?

Czy w Policji dobrze się zarabia?

Do niedawna powszechnie mówiło się o tym, iż płace w resorcie nie należą do najbardziej satysfakcjonujących, jednak w ciągu ostatnich kilku lat nastąpił wyraźny wzrost uposażeń, co przekłada się na zainteresowanie pracą w Policji. Rok 2022 należał do rekordowych pod względem zatrudnienia. Nadal jednak wiele etatów, głównie w dużych miastach, pozostaje nieobsadzonych, dlatego szansa na znalezienie zatrudnienia w szeregach Policji jest dziś bardzo wysoka.

Wynagrodzenia policjantów(-ek)

Warto wiedzieć, że w marcu 2023 r. wejdzie w życie ustawa budżetowa i okołobudżetowa, podnosząca wynagrodzenia funkcjonariuszy i funkcjonariuszek Policji. Będą oni mogli liczyć na wzrost miesięcznego uposażenia o 639 zł.

Informacje na temat przeciętnych uposażeń policjantów i policjantek są jawne. Średnia pensja netto policjanta wynosiła w 2022 roku 3539 zł, dzielnicowego i kontrolera ruchu drogowego – 4908 zł, detektywa i asystenta – 5320 zł, natomiast komendant wojewódzki Policji mógł liczyć na 11 704 zł. Najwyższą pensję w całej organizacji ma, rzecz jasna, Komendant Główny Policji – jego wynagrodzenie netto wynosiło w 2022 roku 17 865 zł.

Dodatki i bonusy

Warto wiedzieć, że poza wynagrodzeniem zasadniczym policjanci i policjantki otrzymują także różnego rodzaju dodatki do pensji. Mogą to być na przykład:

 • dodatek za staż pracy;

 • dodatek służbowy/funkcyjny;

 • dodatek za stopień;

 • dodatek mundurowy;

 • nagroda roczna;

 • trzynastka, czyli dodatkowa pensja w ciągu roku;

 • nagroda uznaniowa.

To wciąż nie wszystko. Jednym z najważniejszych przywilejów policjanta jest możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę. Policjant lub policjantka może zakończyć służbę już w wieku 55 lat lub po 25 latach służby. Policyjna emerytura stanowi 60% podstawy jej wymiaru, a z każdym rokiem zwiększa się o 3 proc.

Benefity pozapłacowe

Praca w Policji wiąże się także z pewnymi udogodnieniami pozapłacowymi. Policjanci i policjantki mogą leczyć się w placówkach i zakładach opieki zdrowotnej należących do MSWiA (organu nadrzędnego Policji), których jest około 30 na terenie całego kraju. Mają także możliwość wypoczywania w resortowych ośrodkach wypoczynkowych znajdujących się w najbardziej atrakcyjnych zakątkach Polski, między innymi w Międzyzdrojach, Świnoujściu, Juracie, Polańczyku, Szklarskiej Porębie, Zakopanem czy Krynicy-Zdroju.

Praca i misja

Gdy mowa o pracy w Policji, nie sposób nie wspomnieć o wyjątkowości zawodu policjanta i policjantki. Wiele osób twierdzi, że jest to nie tylko praca, lecz także – a może przede wszystkim – misja. Nie bez powodu mówi się o służbie w Policji.

Warto wiedzieć, że policjantem i policjantką jest się tak naprawdę 24 godziny na dobę. Jest to więc zawód, w którym świetnie odnajdą się idealiści, którzy chcą zmieniać świat na lepsze oraz zaprowadzać w nim ład i porządek. To wymarzona zajęcie dla osób o mentalności altruistycznej – znajdą w niej spełnienie i radość.

Prestiż, lecz także ograniczenia

Jeżeli jesteś osobą, która z trudem przyjmuje (i realizuje) rozkazy albo masz skłonność do drobiazgowej analizy każdego polecenia służbowego, praca w tej formacji może nie być odpowiednia dla Ciebie. W Policji konieczne jest posłuszeństwo wobec przełożonych: stopnie służbowe to nie tylko emblemat funkcyjny, lecz realna władza nad osobami stojącymi niżej w hierarchii.

Niezbędna jest wysoka odporność psychiczna, by policjant lub policjantka mogli wykonywać tę pracę w zgodzie z samymi sobą. W przeciwnym przypadku ogrom ludzkich tragedii, z którymi niemal codziennie stykają się policjanci, a także olbrzymi stres, mogą stać się przyczyną wypalenia zawodowego i w konsekwencji doprowadzić do porzucenia służby lub całkowitego zobojętnienia na nią. Zatem tylko osoby o silnej konstrukcji psychicznej, potrafiące oddzielić życie zawodowe od prywatnego, dobrze odnajdą się w roli policjantów i policjantek.

Uwaga: żadna z firm, instytucji lub organizacji wymienionych w artykule nie jest powiązana z Indeed.

Dane dotyczące wynagrodzeń odzwierciedlają dane dostępne na podanych stronach internetowych w trakcie pisania tego artykułu. Wysokość wynagrodzeń może różnić się w zależności od podmiotu zatrudniającego oraz doświadczenia, poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania kandydatów.

Odkryj więcej artykułów

 • Ostatni dzień w pracy
 • Czy tatuaże w pracy są dopuszczalne?
 • Czym jest opinia o pracowniku i co powinno się w niej znaleźć?
 • Zajście w ciążę w nowej pracy – poradnik
 • Co to jest onboarding?
 • Szkolenie BHP przed rozpoczęciem pracy
 • Kiedy podpisać umowę na czas nieokreślony?
 • Nietrafiona zmiana pracy – 6 rad na rozwiązanie problemu
 • Wypowiedzenie umowy o pracę a zwolnienie lekarskie od psychiatry
 • Jak dbać o relacje w pracy?
 • Podział stanowisk w firmie (przykłady)
 • Prezent dla koleżanki odchodzącej z pracy