Rozmowa kwalifikacyjna po niemiecku dla opiekunek

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 2 czerwca 2022

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Rozmowa kwalifikacyjna po niemiecku dla opiekunek to spory stres, chociaż tak naprawdę jest to spotkanie podobne do tego prowadzonego w języku polskim. Pamiętaj przy tym, że musisz wykazać się bardzo dobrą znajomością słówek, gramatyki oraz zwrotów grzecznościowych. Jak przygotować się do takiej rozmowy?

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej po niemiecku?

Rozmowa o pracę po niemiecku może być źródłem dużego stresu, dlatego warto dobrze przygotować się do spotkania z pracodawcą. Jeśli jest to niemiecka rodzina, która poszukuje wykwalifikowanej opiekunki do dzieci, musisz zwrócić uwagę na swoje kompetencje oraz zdolność do nawiązywania relacji. Prawdopodobnie rodzice będą chcieli sprawdzić, czy już na pierwszym spotkaniu spodobasz się najmłodszemu członkowi rodziny. Możesz zatem przygotować kilka gier i zabaw, by pokazać, jak radzisz sobie z dziećmi. W przypadku rozmowy kwalifikacyjnej do przedszkola niezwykle ważną rolę odgrywają odpowiednie kwalifikacje. Jeżeli posiadasz dyplom polskiej uczelni pedagogicznej, przedstaw rekruterom wersję przetłumaczoną na język niemiecki.

Kolejna część to przygotowanie odpowiedzi na kilka najbardziej typowych pytań rekrutacyjnych. Opracowanie ramowego planu wypowiedzi sprawi, że nie będziesz panicznie szukać w głowie odpowiedzi, jednocześnie przypominając sobie niemieckie słówka, tylko ze spokojem przedstawisz swoją kandydaturę.

Powiedz nam coś o sobie – Könnten Sie uns etwas über sich selbst erzählen?

Większość rozmów kwalifikacyjnych rozpoczyna się w ten sposób. Jak powiedzieć coś o sobie na rozmowie kwalifikacyjnej? To pytanie jest dobrą metodą na rozładowanie stresu i pozwala płynnie przejść do dalszych etapów. Często kandydaci nie wiedzą, o jakich elementach wspomnieć. Najlepiej w tym wypadku zająć się kwestiami zawodowymi – na hobby przyjdzie czas później, jeśli pracodawca w ogóle się tym zainteresuje. W przypadku rozmów kwalifikacyjnych w innych językach opowiedz, jak długo się uczysz, czy jest to Twój pierwszy wyjazd za granicę oraz czy masz certyfikat potwierdzający kwalifikacje. Oto przykładowa odpowiedź na to pytanie:

Odpowiedź: Ich arbeite seit 4 Jahren als Babysitter. Ich habe ein pädagogisches Studium abgeschlossen in Polen. Ich mag die Kreativität der Jüngsten sehr und kommuniziere sehr gut mit ihnen.

Tłumaczenie: Jako opiekunka do dzieci pracuję już 4 lata. Ukończyłam studia pedagogiczne w Polsce. Bardzo lubię kreatywność najmłodszych i świetnie się z nimi komunikuję.

Dlaczego chcesz pracować w naszej firmie? – Warum möchten Sie in unserem Unternehmen arbeiten?

To najlepszy moment na to, by pochwalić się znajomością firmy. Jeśli szukasz pracy w niemieckim przedszkolu, przedstaw swoje kwalifikacje. Przy zatrudnieniu u osób prywatnych warto podkreślić swoją uczciwość oraz łatwość w nawiązywaniu relacji z najmłodszymi. Przykładowa odpowiedź wygląda następująco:

Odpowiedź: Sie haben erwähnt, dass das Kind große Angst vor Fremden hat. 3 Jahre habe ich im Haus meines Vaters gearbeitet, wo ich auch in den schwierigsten Fällen Vertrauen gewinnen konnte. Ich bin überzeugt, dass ich es auch dieses Mal schaffen werde.

Tłumaczenie: Wspomnieli Państwo, że dziecko bardzo boi się obcych. Przez 3 lata pracowałam w domu dziecka, gdzie udało mi się zdobyć zaufanie nawet w najtrudniejszych przypadkach. Jestem przekonana, że tym razem też mi się to uda.

Jakie są Twoje mocne strony? – Was sind Ihre Stärken?

Kwestia mocnych i słabych stron praktycznie zawsze pojawia się na rozmowach o pracę. W tym wypadku zastanów się, jakie posiadasz predyspozycje, które ułatwią Ci wykonywanie codziennych obowiązków zawodowych. Jeśli jest to praca związana z obsługą klienta, wskaż komunikatywność oraz łatwość w nawiązywaniu relacji. Oto kilka przykładów, jak mówić po niemiecku o swoich mocnych stronach:

  • Jestem komunikatywna i szybko nawiązuję relacje z ludźmi – Ich bin kommunikativ und baue schnell Beziehungen zu Menschen auf.

  • Jestem osobą uważną i podejmuję rozsądne decyzje – Ich bin ein aufmerksamer Mensch und treffe vernünftige Entscheidungen.

  • Mam bujną wyobraźnię i świetnie czuję się w kreatywnej pracy – Ich habe eine lebhafte Vorstellungskraft und fühle mich großartig in der kreativen Arbeit.

  • Moją mocną stroną jest zdolność do szybkiego przyswajania nowych informacji – Meine Stärke ist die Fähigkeit, neue Informationen schnell aufzunehmen.

  • Doskonale radzę sobie w pracy pod presją– Ich bin großartig bei der Arbeit unter Stressdruck.

  • Lubię pomagać dzieciom w nauce, mam zdolności pedagogiczne i ze spokojem tłumaczę nawet najtrudniejsze rzeczy – Ich helfe gerne Kindern beim Lernen, bin pädagogisch begabt und erkläre ruhig auch die schwierigsten Dinge.

Jakie są Twoje słabe strony? - Was sind Ihre Schwächen?

Niestety o słabych stronach też trzeba nauczyć się mówić, chociaż jest to o wiele trudniejsze zwłaszcza w przypadku rozmowy kwalifikacyjnej. Dlatego wybierz te cechy, które nie przeszkadzają zbytnio w pracy. Nigdy nie mów: „szybko się nudzę”, bo pracodawca uzna, że po krótkim czasie zaczniesz poszukiwania nowej pracy. Oto kilka przykładów tego, jak mówić o słabych stronach w trakcie spotkania:

  • Długotrwały stres bardzo negatywnie wpływa na moje samopoczucie – Dauerstress wirkt sich sehr negativ auf mein Wohlbefinden aus.

  • Miałam trudności w ustaleniu priorytetów, dlatego teraz robię dokładny plan pracy. Przy opiece nad dzieckiem pomaga to dokładnie zaplanować dzień małego człowieka – Es fiel mir schwer, Prioritäten zu setzen, also mache ich jetzt einen detaillierten Arbeitsplan. Bei der Betreuung eines Kindes hilft dies, den Tag des kleinen Menschen sorgfältig zu planen.

Dlaczego powinniśmy Cię zatrudnić? – Warum sollten wir Sie einstellen?

To pytanie często sprawia trudności, dlatego warto się do niego przygotować. Odpowiadając, skup się na mocnych stronach oraz korzyściach, jakie odczuje dziecko, jeśli się nim zaopiekujesz. Skupiaj się na tym, że dobro najmłodszych członków rodziny bądź dzieci uczęszczających do przedszkola jest najważniejsze.

Odpowiedź: Dank meiner inhaltlichen Vorbereitung und Kenntnis der Psyche von Kindern vermeide ich grundlegende Erziehungsfehler. Ich bin auch eine freundliche und herzliche Person, und das ist im Fall von Kindern am wichtigsten. Ich kann mir alle möglichen Spiele einfallen lassen, was die Vorstellungskraft meiner Schüler fördert.

Tłumaczenie: Moje przygotowanie merytoryczne oraz znajomość dziecięcej psychiki sprawiają, że unikam podstawowych błędów wychowawczych. Jestem także serdeczną i ciepłą osobą, a to w przypadku dzieci jest najważniejsze. Potrafię wymyślić najróżniejsze zabawy, co rozwija wyobraźnię moich podopiecznych.

Pamiętaj, że jeśli nie masz pewności co do słownictwa, możesz skorzystać z internetowych słowników polsko-niemieckich.

O czym warto pamiętać, przygotowując się na rozmowę kwalifikacyjną po niemiecku?

Niemcy lubią punktualność, dlatego nie możesz się spóźnić na spotkanie z rodzicami bądź dyrektorem przedszkola. Nawet kilkuminutowe opóźnienie sprawi, że Twoje szanse na otrzymanie pracy praktycznie zmaleją do zera. Przed spotkaniem musisz również zadbać o strój na rozmowę kwalifikacyjną. Odzież powinna być elegancka, ale też wygodna. Istotne jest, by zwrócić uwagę nie tylko na treść odpowiedzi, ale również własną prezencję, kulturę osobistą oraz punktualność.

Uwaga: żadna z firm, instytucji lub organizacji wymienionych w artykule nie jest powiązana z Indeed.

Odkryj więcej artykułów