Rozmowa kwalifikacyjna do straży pożarnej – jak się przygotować?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 6 września 2022

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Rozmowa kwalifikacyjna do straży pożarnej — jak się przygotować? Czy kandydaci muszą spełniać konkretne wymagania, aby otrzymać tę pracę? Zawód ten wymaga odpowiednich kwalifikacji, głównie ze względu na podwyższone ryzyko utraty zdrowia, a nawet życia podczas gaszenia pożarów. Jak zatem zaprezentować swoją kandydaturę, by przekonać komisję, że poradzisz sobie ze wszystkimi zadaniami?

Kto może zostać strażakiem?

Strażak, tak samo jak policjant, to jeden z zawodów regulowanych. Oznacza to, że warunki przyjęcia do służby są dokładnie określone przez przepisy prawne. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w ustawie z 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z przepisami do jednostek straży pożarnej mogą zostać przyjęte osoby, które:

 • ukończyły 18. rok życia;

 • mają polskie obywatelstwo;

 • nie były karane za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

 • korzystają z pełni praw publicznych;

 • posiadają co najmniej wykształcenie średnie;

 • są zdolne do pełnienia służby zarówno fizycznie, jak i psychicznie.

Cały proces rekrutacyjny rozpoczyna się w momencie ogłoszenia naboru do poszczególnych placówek. Informacja tego typu pojawia się najczęściej na stronie internetowej konkretnej jednostki oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Poszczególne etapy rekrutacji

Praca w służbach mundurowych to trudne zajęcie, dlatego tylko nieliczni przechodzą wszystkie etapy rekrutacji. W przypadku strażaków komisja sprawdza nie tylko predyspozycje fizyczne, lecz także psychiczne. Cały proces składa się z czterech części.

 1. Ocena złożonych dokumentów
  Zgodnie z przepisami kandydaci muszą dostarczyć między innymi zaświadczenie lekarskie, w którym stwierdzono brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

 2. Test sprawności fizycznej
  Podczas egzaminu komisja sprawdza, czy przyszły strażak jest na tyle sprawny, by pracować w trudnych warunkach.

 3. Rozmowa kwalifikacyjna
  W trakcie spotkania z rekruterami kandydat dowiaduje się, czego dokładnie wymaga służba w Państwowej Straży Pożarnej i odpowiada na pytania komisji.

 4. Ocena predyspozycji fizycznych i psychicznych
  Na samym końcu komisja weryfikuje wyniki poszczególnych etapów, by ocenić, czy dana osoba poradzi sobie ze wszystkimi obowiązkami zawodowymi.

Jak przygotować się do rekrutacji na stanowisko w Państwowej Straży Pożarnej?

Przygotowując się do rozmowy kwalifikacyjnej do straży pożarnej, należy skupić się zarówno na spotkaniu z komisją, jak i teście sprawnościowym. Zgodnie z najnowszymi przepisami etap ten składa się z:

 • podciągania na drążku,

 • biegu po kopercie,

 • próby wydolnościowej (tak zwany beep test).

Przed tą częścią warto zatem regularnie ćwiczyć, aby uzyskać jak najlepsze wyniki. Podobne wymagania stawiane są przed osobami, które chcą zostać policjantami. Oba zawody wymagają dobrej kondycji fizycznej, dlatego przepisy dokładnie określają, jakie wymagania trzeba spełnić, by móc rozpocząć pracę.

Rozmowa kwalifikacyjna do Państwowej Straży Pożarnej

Kolejny etap to rozmowa kwalifikacyjna. Spotkanie z komisją rekrutacyjną to bardzo duży stres dla każdego kandydata. Dlatego warto wcześniej zapanować nad własnymi nerwami. Pamiętaj, że mowa ciała ma duże znaczenie dla rekruterów. Spróbuj zatem zachowywać się naturalnie i swobodnie, jednocześnie okazując członkom komisji należyty szacunek. Ta ostatnia kwestia jest niezwykle ważna, ponieważ strażak musi umieć podporządkować się przełożonym posiadającym wyższy stopień. W trakcie spotkania komisja zadaje pytania podobne do tych, jakie pojawiają się na zwykłych rozmowach kwalifikacyjnych, na przykład:

 1. Jaka jest Twoja motywacja do pracy w służbach mundurowych?

 2. Jakie są Twoje mocne i słabe strony?

 3. Jak wyobrażasz sobie akcje ratownicze?

 4. Jakie narzędzia stanowią podstawę w pracy strażaka?

 5. Jakie są prawa i obowiązków strażaków?

 6. Jak sobie radzisz ze stresem w pracy?

 7. Czy umiesz pracować w grupie?

 8. Czy potrafisz bez dyskusji wykonać zadanie zlecone przez przełożonego?

Jak zrobić dobre wrażenie na rozmowie kwalifikacyjnej do straży pożarnej?

Jak zrobić dobre wrażenie na rozmowie kwalifikacyjnej? Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto zastanowić się, jakie są cechy dobrego strażaka. Dzięki temu łatwiej jest przedstawić swoją kandydaturę z jak najlepszej strony. Strażaka prawidłowo wypełniającego swoje zadania wyróżnia:

 • odwaga,

 • umiejętność pracy w grupie,

 • zdolność do podporządkowania się,

 • dobre umiejętności organizacyjne,

 • empatia,

 • chęć niesienia pomocy,

 • uczciwość,

 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,

 • chęć podwyższania swoich kwalifikacji,

 • odporność na stres,

 • punktualność,

 • umiejętność przewidywania konsekwencji swoich działań,

 • dyscyplina,

 • dobra wyobraźnia przestrzenna oraz orientacja w terenie.

Opisując swoje mocne strony, warto zwrócić uwagę na powyższe elementy. Przestrzegaj także najważniejszych reguł istotnych na rozmowach kwalifikacyjnych. Nigdy nie spóźniaj się na spotkanie i czekaj, aż komisja zaprosi Cię do pomieszczenia, w którym odbywa się rekrutacja. Jeśli musisz dojechać na rozmowę autem lub komunikacją miejską, zaplanuj podróż z wyprzedzeniem, by nie pomylić drogi i nie utknąć w korkach. Wykaż się pewnością siebie, ale pamiętaj o okazywaniu szacunku. Odpowiadając na pytania, zwracaj się do każdego członka komisji i nie wbijaj wzroku w sufit bądź inny punkt w pomieszczeniu. Rekruterzy chcą czuć, że Twoja uwaga, mimo ogromnego stresu, jest skupiona na nich. Dokładnie słuchaj pytań, by odpowiadając, nie odbiegać od tematu. Pamiętaj także, by zawsze mówić prawdę na rozmowie kwalifikacyjnej. Kłamstwa i tak szybko wyjdą na jaw, a w przypadku aplikacji do służb mundurowych poświadczenie nieprawdy może być karane.

Przed spotkaniem zapoznaj się z ustawą o Państwowej Straży Pożarnej. Być może komisja zada Ci pytanie dotyczące zakresu obowiązków służb mundurowych. Warto zdobyć jak najwięcej informacji na temat działalności jednostek tego typu, by pokazać rekruterom, że się angażujesz i poważnie podchodzisz do pracy w służbach mundurowych.

Strój na rozmowę kwalifikacyjną

Niezwykle ważną rolę podczas spotkania odgrywa strój na rozmowę kwalifikacyjną. Warto zastanowić się, jakie są najważniejsze zasady dress code’u. Odzież musi by elegancka, czysta i wyprasowana. Buty powinny pasować do całego stroju, przy czym lepiej zrezygnować ze sportowego obuwia. Zadbaj także o to, by wybrać odzież, w której dobrze się czujesz. Kandydat musi się korzystnie prezentować, inaczej nie zrobi pozytywnego wrażenia na komisji rekrutacyjnej.

Praca w straży pożarnej to wymagające zajęcie. Do obowiązków służb mundurowych należy ochrona zdrowia, życia i mienia obywateli, co może wiązać się z podejmowaniem ryzyka. Dlatego spotkania z komisją rekrutacyjną mają na celu wybór osób, które będą w stanie wykonywać rozkazy, lecz także podejmować decyzje pozwalające uratować komuś życie. Jest to ogromne obciążenie psychiczne dla strażaków i nie każdy poradzi sobie z taką presją. Warto zatem pamiętać, by dobrze przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Istotne jest pozyskanie informacji związanych z przepisami. Dzięki temu pokażesz rekruterom, że faktycznie poważnie podchodzisz do swojej przyszłości i naprawdę zależy Ci na pozytywnym przejściu wszystkich etapów procesu rekrutacyjnego.

Odkryj więcej artykułów