Co powiedzieć o sobie na rozmowie kwalifikacyjnej: przykłady

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

29 kwietnia 2022

Jak powiedzieć coś o sobie na rozmowie kwalifikacyjnej


Pytania otwarte, takie jak „Czy może Pan(i) opowiedzieć coś o sobie?”, często zadaje się na początku rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzanych osobiście lub online, aby rozpocząć konwersację. Inne przykłady to: „Proszę omówić swoje CV”, „Czy może Pan(i) powiedzieć o sobie coś, czego nie ma w CV?” i „Jak Pan(i) może siebie opisać?”. Niechęć do tego typu pytań jest naturalna: są niejasne, dlatego trudno określić, czego osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce się tak naprawdę dowiedzieć. Jednak ta niejednoznaczność stwarza pewne możliwości — kandydat może zdecydować, jakiej udzielić odpowiedzi.

W tym artykule przedstawiono, czego unikać w odpowiedzi, jak skonstruować wypowiedź i od czego ją zacząć. Ponadto w końcowej części artykułu zamieszczono szczegółową, przykładową odpowiedź na pytanie: „Czy może Pan(i) opowiedzieć coś o sobie?”.

Planowanie odpowiedzi

Nawet w przypadku pytań często zadawanych podczas rozmów kwalifikacyjnych rozpoczęcie konstruowania odpowiedzi może być trudne. Dla ułatwienia poniżej zamieszczono kilka pytań, które warto sobie zadać podczas obmyślania swojej wypowiedzi:

 • Jakie cechy czynią Pana(-ią) świetnym kandydatem na to stanowisko?
  Pomyśl, co Cię wyróżnia spośród kandydatów na to stanowisko. Być może są to lata doświadczenia lub wysoce poszukiwana specjalizacja, szkolenia lub umiejętności techniczne. Przejrzyj starannie opis stanowiska i wynotuj punkty, w których spełniasz wymagania z nawiązką.

 • Dlaczego interesuje Pana(-ią) to stanowisko?
  Zastanów się, dlaczego to stanowisko jest takie interesujące, jak ma się do Twoich dalekosiężnych celów zawodowych i z jakiego powodu uważasz, że to najlepszy kolejny krok w karierze.

 • Dlaczego interesuje Pana(-ią) ta firma lub branża?
  Poświęć trochę czasu na zdobycie informacji dotyczących firmy i branży. Dzięki temu będziesz mieć większą świadomość misji, celów i trendów, które mają na nie wpływ. Czy są one zgodne z Twoimi celami zawodowymi? Co Ci się podoba i budzi uznanie w firmie postrzeganej całościowo? Jakie kwestie związane z przyszłością branży są dla Ciebie szczególne interesujące? Konstruując wypowiedź, powiąż podobieństwa Twoich celów zawodowych, przyszłej wizji firmy oraz trendów w branży, które uważasz za szczególnie istotne.

 • Jakie Pan(i) zalety lub cechy będą przydatne na tym stanowisku?
  Czy znajomi lub współpracownicy uważają Cię na przykład za osobę wyjątkowo dobrze zorganizowaną? Ciekawą? Przedsiębiorczą? Wspaniałomyślną? Pomyśl, jak od dawna siebie postrzegasz lub jak postrzegają Cię inni. Następnie przypomnij sobie sytuacje, które miały niedawno miejsce i w których ujawniły się te cechy.

Jak odpowiedzieć na pytanie: „Czy może Pan(i) opowiedzieć coś o sobie?”

Sposób odpowiedzi na pytanie: „Czy może Pan(i) opowiedzieć coś o sobie?” może mieć wpływ na ton pozostałej części rozmowy kwalifikacyjnej. Ogólnie rzecz biorąc, gdy ćwiczysz udzielanie odpowiedzi, staraj się opowiedzieć o sobie w samych superlatywach, nie przekraczając czasu dwóch minut. Uwzględnij w odpowiedzi następujące kwestie:

1. Wspomnij doświadczenia i udokumentowane sukcesy związane ze stanowiskiem.
Na początek przeczytaj ponownie opis stanowiska. Zwróć uwagę na wymagane umiejętności, które posiadasz. Przypomnij sobie niedawne sytuacje, w jakich się przydały. Najlepiej zaczerpnąć przykłady z ostatniego okresu pracy zawodowej. Jednak wolontariacka również może poprzeć prezentowaną narrację, a przy tym stanowi dowód na zaangażowanie społeczne.

2. Zastanów się, jaki jest związek obecnie zajmowanego stanowiska z pracą, o którą się ubiegasz.
Czy jest to stanowisko wyższego szczebla? Jeśli tak, opowiedz o tym, jaką strategię przyjmujesz w obecnej pracy, gdy powierzane Ci są nowe obowiązki. Jeśli stanowisko jest tego samego szczebla, ale wymaga innych umiejętności, opisz swoje kwalifikacje, które się przydadzą.

3. Skup się na mocnych stronach i kompetencjach, które możesz poprzeć przykładami.
Przygotowując opis każdego przykładu, w miarę możliwości skoncentruj się na szczegółach i wymiernych rezultatach. Przykładowo stwierdzenie „poprawa obsługi klienta” robi mniejsze wrażenie niż „zwiększenie wskaźników odpowiedzi obsługi klienta o 10–15% w każdym kwartale”. Jeśli nie dysponujesz ścisłymi danymi, podaj szacunkową, realistyczną wartość.

4. Przedstaw w zarysie swoją osobowość, aby nawiązać lepszy kontakt.
Pytanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej „Czy może Pan(i) opowiedzieć coś o sobie?” ma na celu poznanie kandydata. Dlatego dobrym pomysłem jest krótkie opisanie swojej osobowości, jednak bez podawania informacji osobistych. Można wspomnieć o zainteresowaniach sprzyjających rozwojowi intelektualnemu, podkreślających zaangażowanie społeczne (np. czytanie, muzyka, sport, wolontariat) bądź pozwalających wykazać się dyscypliną i osiągnięciami (np. zdobywanie nowych umiejętności, trenowanie do półmaratonu). Omówienie swoich zainteresowań to dobry sposób na podsumowanie odpowiedzi, a przy tym zachowanie profesjonalnego tonu.

Przykładowa odpowiedź na pytanie: „Czy może Pan(i) opowiedzieć coś o sobie?”

Przykładowa odpowiedź na pytanie: „Czy może Pan(i) opowiedzieć coś o sobie?” może być pomocna, chociaż u każdego będzie ona brzmieć inaczej. Poniżej przedstawiono krótki zapis takiej wypowiedzi, aby pokazać, jak można podkreślić swoje mocne strony poparte dobrymi wynikami w ciągu zaledwie dwóch minut.

„Zaczęłam karierę w zarządzaniu sprzedażą detaliczną. Jednak kilka lat temu zainteresował mnie sektor opieki zdrowotnej. Zawsze potrafiłam łączyć ludzi i działać na rzecz wspólnych celów. Skuteczne zarządzanie zespołami i sklepami sprawiło, że zainteresowałam się administracją. Od czterech lat z zaangażowaniem kontynuuję karierę na stanowisku menedżera w opiece zdrowotnej”.

„Na obecnym stanowisku w Centrum Medycznym XYZ moim osobistym celem stało się podniesienie wydajności biura, ze szczególnym uwzględnieniem zadowolenia pacjentów. Ustalam cele dotyczące budżetu oddziału i ilości obsługiwanych pacjentów oraz nadzoruję postępy w realizacji wyznaczonych zadań. W ubiegłym roku współpracowałam z działem IT przy wdrażaniu systemu komunikacji na potrzeby planowania zabiegów i protokołów, aby zapewnić stałe obsadzenie wszystkich oddziałów. Dzięki naszemu nowemu portalowi do planowania poprawiliśmy efektywność komunikacji o 20%. Prowadziłam też regularne spotkania z lekarzami, pielęgniarkami i pozostałym personelem medycznym, aby na bieżąco poznawać ich zastrzeżenia i problemy. Do moich obowiązków należał też nadzór nad działaniami marketingowymi i reklamowymi prowadzonymi w imieniu Centrum. Bardzo lubiłam związane z tym zadania, a teraz chciałabym wnieść doświadczenia zdobyte w tym zakresie, jak również zaangażowanie na rzecz efektywności do zespołu ABC Health. W czasie wolnym z przyjemnością wybieram czytanie książek i wędrówki. W weekendy można mnie spotkać w lokalnej księgarni lub na okolicznych szlakach”.

Pytanie: „Czy może Pan(i) opowiedzieć coś o sobie?” sprowadza się zasadniczo do tego, co osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną ma zapamiętać na Twój temat. Właściwa odpowiedź na to otwarte pytanie robi dobre pierwsze wrażenie i umożliwia dalsze pokierowanie rozmowy kwalifikacyjnej w korzystny sposób.

O czym wspomnieć, a co pominąć, odpowiadając na pytanie: „Czy może Pan(i) opowiedzieć coś o sobie?” podczas rozmowy kwalifikacyjnej?

Poniższa lista zawiera podsumowanie zaleceń dotyczących odpowiedzi na to częste pytanie i obszary, których lepiej unikać.

Zalecane

 • Powiąż swoje mocne strony z potwierdzającymi je przykładami.

 • Skup się na szczegółach i wymiernych rezultatach.

 • Unikaj streszczania CV słowo w słowo.

 • Wspomnij o wcześniejszych doświadczeniach i udokumentowanych sukcesach.

 • Opowiedz o obowiązkach w obecnej pracy tak, aby były powiązane z wymogami oferowanego stanowiska.

 • Unikaj informacji osobistych, na przykład na temat stanu cywilnego, dzieci czy poglądów politycznych lub religijnych.

 • Przedstaw w zarysie swoją osobowość.

 • Nie angażuj się w bardziej szczegółowe rozmowy na temat stanowiska i firmy.

 • Powiąż swoje umiejętności z opisem stanowiska.

 • Wspomnij krótko o zainteresowaniach, rozwoju intelektualnym i zaangażowaniu społecznym.

 • Zapisz przykładową odpowiedź i przećwicz ją.

Niezalecane

 • Podawanie bardzo osobistych informacji, takich jak stan cywilny, dzieci, przynależność do organizacji politycznych lub religijnych itp. Mogą to być drażliwe tematy, których poruszenie postawi Cię w niekorzystnym świetle. Co najważniejsze pracodawca nie powinien oceniać kandydata pod kątem pracy na podstawie takich czynników.

 • Wyliczanie wielu ogólnikowych zalet bez podawania przykładów. Lepiej wybrać jedną lub dwie zalety i poprzeć każdą z nich krótkim, dopracowanym opisem sytuacji związanej z doświadczeniem zawodowym.

 • Streszczanie CV słowo w słowo — lepiej omówić najważniejsze punkty związane ze stanowiskiem.

 • Angażowanie się w rozmowy dotyczące interesujących Cię aspektów stanowiska lub korzyści wynikających z zatrudnienia w firmie. Pozostaw takie tematy na końcowe etapy rozmowy kwalifikacyjnej, gdy osoba ją przeprowadzająca przekona się do Twojej kandydatury.