Jak wygląda rozmowa kwalifikacyjna do policji?

Zaktualizowano 23 marca 2023

Rekrutacja do policji składa się z kilku dokładnie określonych przez prawo etapów. Przyszli funkcjonariusze muszą wykazać się nie tylko doskonałą kondycją fizyczną, lecz także odpornością psychiczną. Kto może zostać funkcjonariuszem i jak wygląda rozmowa kwalifikacyjna do policji? Oto krótki poradnik dla osób, które chcą związać swoją przyszłość ze służbami mundurowymi.

Policjant jako zawód regulowany

Służba w policji jest trudna, a mimo to kandydatów nie brakuje. Nie każdy nadaje się do pracy tego typu, dlatego przed przyjęciem w szeregi policji organizowana jest wieloetapowa rekrutacja. Wszystkie zasady dotyczące przyjęcia kandydatów do policji określa ustawa z dnia 6 kwietnia 1999 roku o policji. To właśnie w tym dokumencie zawarte są dokładne informacje na temat tego, kto może rozpocząć karierę w służbach mundurowych. Przepisy jasno mówią, że nie każdy będzie mógł wypełniać zadania w tym zawodzie.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami osoby, które chcą dostać się do policji, muszą mieć polskie obywatelstwo i co najmniej wykształcenie średnie z maturą. Jednym z wymogów jest także nieposzlakowana opinia i brak karalności za przestępstwo bądź przestępstwo skarbowe. We wspomnianym już akcie prawnym znajduje się zapis mówiący o tym, że przyszli policjanci powinni korzystać z pełni praw publicznych. Poszczególne etapy rekrutacji pozwalają ocenić kondycję fizyczną i psychiczną aplikujących.

Jak wygląda rekrutacja do policji?

Informacje o rekrutacji do policji zawsze podaje Komendant Główny Policji. Wszystkie dane, na przykład terminy składania dokumentów i podań, znajdują się na stronie internetowej. Całe postępowanie kwalifikacyjne należy rozpocząć od złożenia odpowiednich dokumentów. Są to:

 • podanie o przyjęcie do służby,

 • kwestionariusz osobowy kandydata do służby,

 • kserokopie świadectw pracy lub służby — oryginały kandydat przedkłada do wglądu,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiedniego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych — oryginały kandydat przedkłada do wglądu,

 • ankieta bezpieczeństwa osobowego,

 • książeczka wojskowa, jeżeli kandydat posiada.

Po złożeniu wszystkich powyższych dokumentów specjalna komisja ocenia, czy są poprawnie wypełnione. W przypadku, gdy czegoś brakuje, kandydat proszony jest o dostarczenie konkretnych zaświadczeń. Trzeba się wtedy liczyć z wydłużeniem całej procedury. Oczywiście wszystkie podane dane muszą być zgodne z prawdą. Jeżeli jakieś informacje zostały zatajone lub są nieprawdziwe, kandydat nie bierze udziału w dalszych etapach rekrutacji.

Test wiedzy

Kolejny etap to test wiedzy składający się z 40 pytań. Przy każdym zadaniu znajdują się 4 odpowiedzi i tylko jedna z nich jest poprawna. Poruszone zagadnienia obejmują pytania związane z zasadami funkcjonowania policji i postępowania w określonych przypadkach. Oprócz tego kandydaci muszą wykazać się wiedzą z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej oraz sądowniczej. Nie jest to sprawdzian selektywny. Oznacza to, że do kolejnego etapu przechodzi każdy z konkretną zdobytą liczbą punktów. Oczywiście im jest ich więcej, tym lepiej. Przykładowe pytania bez odpowiedzi znajdują się na stronie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Test sprawności fizycznej

Policjanci muszą cały czas dbać o swoją kondycję fizyczną, dlatego już podczas rekrutacji sprawdzana jest ich sprawność. Wymogi dotyczące tego testu zmieniają się co jakiś czas. Aktualnie kandydaci muszą wykonać następujące ćwiczenia:

 • rzut oburącz zza głowy do przodu piłką lekarską o ciężarze 3 kg;

 • siady z leżenia na plecach w czasie 30 sekund;

 • bieg ze zmianą kierunku ruchu, czyli tak zwany bieg po kopercie, obejmujący 3 okrążenia wokół przeszkód (koperta ma wymiar 3x5 m);

 • bieg na dystansie 1000 m.

Aby zdać test, należy osiągnąć minimalne normy dla konkretnego zadania. Oczywiście im lepsze wyniki, tym większe szanse przejścia do kolejnego etapu.

Badania psychologiczne

Służba w policji bywa bardzo obciążająca, dlatego istotne jest sprawdzenie, czy kandydaci charakteryzują się odpowiednią konstrukcją psychiczną. W trakcie rekrutacji przeprowadzane są badania psychologiczne. Spotkania z psychologami odbywają się w wojewódzkich komendach policji. Weryfikacji podlegają predyspozycje intelektualne, zachowania społeczne, nastawienie do norm w pracy i stabilność emocjonalna. Stosowane są różne metody badawcze: obserwacja, wywiad oraz testy.

Na tej podstawie psycholog musi ocenić, czy nadajesz się do pracy w policji. Jeżeli z jakichś przyczyn uznał, że nie jest to ścieżka kariery pasująca do Twojego charakteru, to niestety nie przechodzisz do kolejnego etapu. Nie oznacza to jednak, że nie masz już żadnych szans na wymarzoną pracę w policji. Jeśli nadal chcesz spróbować swoich sił, możesz złożyć papiery ponownie po upływie 10 miesięcy od poprzedniego procesu rekrutacyjnego. Test psychologiczny w takim wypadku może być przeprowadzony jeszcze raz 12 miesięcy po wcześniejszym spotkaniu z psychologiem.

Rozmowa kwalifikacyjna do policji

Osoby, które przeszły powyższe etapy, mogą podejść do kolejnego, czyli do rozmowy kwalifikacyjnej. Aby zaliczyć tę część, należy zdobyć minimum 36 punktów z 60 możliwych. Spotkanie tego typu trwa od 15 do 40 minut. Kandydaci muszą odpowiedzieć na różne pytania przed komisją składającą się co najmniej z 2 osób (chociaż najczęściej są to 4 osoby). Spotkanie tego typu bardzo przypomina rozmowę kwalifikacyjną do zwykłej pracy. Na początku musisz opowiedzieć coś o sobie, na przykład o wykształceniu oraz motywacji do służby w policji.

W trakcie tego etapu komisja sprawdza Twoje umiejętności komunikacyjne, reakcję na stres, postawę społeczną oraz umiejętności autoprezentacji. Często pojawiają się pytania weryfikujące znajomość wspomnianej już ustawy o policji, dlatego pamiętaj, by przed rozmową zapoznać się z jej treścią. Oto kilka przykładowych pytań, jakie może zadać komisja:

 1. Jak widzi Pan/Pani swoją przyszłość w policji? W tym wypadku opisz swoje cele zawodowe, ambicje. Możesz także nawiązać do swoich zainteresowań.

 2. W jakim wydziale chciałby/chciałaby Pan/Pani pracować? Zastanów się wcześniej, jak chcesz rozwijać swoją karierę.

 3. Dlaczego zdecydował/zdecydowała się Pan/Pani na służbę w policji?

 4. Jakie są Pana/Pani wady i zalety? Dokładnie opisz swoje mocne i słabe strony. Pamiętaj, by słabe strony przedstawić tak, by nie przeszkadzały w wykonywaniu zawodu.

 5. Kiedy można użyć środków przymusu bezpośredniego?

 6. Jakie są objawy zażywania narkotyków?

 7. Jak pojmuje Pan/Pani prawa człowieka?

 8. Jakie są prawa uchodźców i jak funkcjonariusz ma postępować z ludźmi posiadającymi taki status?

 9. Kiedy można zatrzymać samochód do kontroli trzeźwości kierowcy?

 10. Jak wygląda hierarchia w policji?

 11. Czy możliwa jest odmowa wykonania jakiegoś rozkazu? Jeśli tak, to kiedy?

Przed rozmową kwalifikacyjną zapoznaj się również z rodzajami broni, jakiej może użyć policjant. Sprawdź, kto obecnie piastuje stanowisko Komendanta Głównego Policji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych. Zapamiętaj także, jak kolejno ułożone są poszczególne stopnie w hierarchii policji.

Jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej do policji?

Pamiętaj, by na rozmowie kwalifikacyjnej być pewnym siebie. Postaraj się zapanować nad stresem, a na pytania odpowiadaj krótko, zwięźle i rzeczowo. Nigdy nie koloryzuj i nie kłam. Popracuj także nad mową ciała. Rozbiegany wzrok i niekontrolowane ruchy mogą wskazywać na to, że nie umiesz poradzić sobie z nerwami w trudniejszych sytuacjach. Przed spotkaniem przygotuj odpowiedni strój. Rozmowa tego typu, jak każde inne spotkanie z rekruterami, narzuca specjalny rodzaj ubioru. Postaw na elegancką odzież, na przykład garsonki czy garnitur. Pamiętaj przy tym, że masz się czuć swobodnie.

Badania lekarskie oraz ankieta bezpieczeństwa osobowego

Rozmowa nie jest ostatnim etapem, z jakim muszą się zmierzyć kandydaci do służby policyjnej. Osoby, które przeszły wszystkie wcześniejsze części, poddawane są dokładnym badaniom lekarskim. W końcu policjant musi być zdrowy, by prawidłowo wypełniać zadania. Specjalnie powołana komisja lekarska ocenia psychiczną i fizyczną zdolność kandydatów do służby. Oprócz tego przyszli funkcjonariusze muszą wypełnić specjalną ankietę bezpieczeństwa osobowego. Na podstawie wypełnionego formularza komisja ocenia, czy dana osoba może mieć dostęp do informacji niejawnych.

Zakończenie procesu rekrutacyjnego do policji

Jeżeli udało Ci się przejść wszystkie etapy, to nie pozostaje nic innego, jak oczekiwać na ogłoszenie wyników. Lista kandydatów ustalana jest według liczby zdobytych punktów. Aby dostać się na służbę, trzeba osiągnąć minimalny pułap. W przeciwnym razie musisz czekać na kolejny termin przyjęcia. Dlaczego rekrutacja do policji jest tak rozbudowana?

Praca w służbach mundurowych jest niezwykle wymagająca, dlatego każdy kandydat musi przejść dokładną weryfikację. Istotne są nie tylko wiedza czy kondycja fizyczna, lecz także odpowiednie predyspozycje psychiczne. Policjanci muszą stać na straży porządku i nie mogą być skorumpowani. Poszczególne etapy mają za zadanie ocenić, czy przyszły funkcjonariusz będzie w stanie wykonywać wszystkie zadania, nie łamiąc przy tym prawa.

Powiązane artykuły

Jak zrobić autoprezentację – definicja, przykład, wskazówki

Odkryj więcej artykułów

 • Programista Java – rozmowa kwalifikacyjna
 • Rozmowa kwalifikacyjna do Służby Celno-Skarbowej
 • Savoir-vivre podczas rozmowy kwalifikacyjnej
 • Testy logiczne – rekrutacja bez tajemnic
 • Jak zrobić dobre wrażenie na rozmowie o pracę
 • Rozmowa o pracę w żłobku – przykłady pytań
 • Jaki powód odejścia z pracy podać na rozmowie kwalifikacyjnej?
 • Sprawdź, jak wygląda rozmowa o pracę w ZUS
 • Rozmowa o pracę w urzędzie miasta
 • Pytanie o zainteresowania na rozmowie kwalifikacyjnej
 • 10 sposobów na podchwytliwe pytania na rozmowie kwalifikacyjnej
 • Czy oddzwaniać do rekrutera? Przydatne wskazówki