Opiekunka osoby starszej – pytania na rozmowę kwalifikacyjną

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 19 sierpnia 2022

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Opiekun lub opiekunka osób starszych to zawód wymagający nie tylko odpowiednich kwalifikacji zawodowych, ale również określonych cech osobowości. Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej opiekuna osób starszych będą sprawdzały, czy masz predyspozycje do pracy z ludźmi w ostatnim etapie ich życia.

Ludzie starsi to często osoby o ograniczonej sprawności fizycznej i psychicznej oraz obciążone wieloma chorobami. Z tego względu wymagają szczególnej troski. Jeśli chcesz pracować w tym zawodzie, Twoim zadaniem będzie udowodnienie potencjalnemu pracodawcy, że poradzisz sobie z pracą na tym stanowisku.

Na czym polega praca opiekuna/opiekunki osób starszych?

Stanowisko opiekuna osób starszych z pewnością nie jest odpowiednie dla każdego. Ta praca wymaga nie tylko podstawowych kwalifikacji pielęgnacyjnych, ale przede wszystkim odpowiednich cech charakteru. Osoby wykonujące ten zawód spędzają z podopiecznymi wiele godzin. Dbają o ich ogólnie pojęty dobrostan, przygotowują posiłki, dbają o czystość otoczenia, pomagają w czynnościach higienicznych oraz organizują czas wolny.

W zależności od stanu podopiecznego praca opiekuna jest mniej lub bardziej wymagająca. Czasami polega ona jedynie na spędzaniu z nim czasu i wspieraniu go w wykonywaniu podstawowych czynności, a czasem konieczna jest całodobowa opieka nad osobą cierpiącą na głęboką demencję. Szczegółowy charakter wykonywanej pracy będzie również uzależniony od miejsca zatrudnienia. Inaczej prezentują się obowiązki opiekuna indywidualnego, a inaczej zadania osoby zatrudnionej w domu opieki lub hospicjum.

Jakie cechy powinien posiadać opiekun osób starszych?

Osoba pracująca na tym stanowisku powinna być przede wszystkim troskliwa, cierpliwa i empatyczna. Tylko ktoś posiadający te cechy będzie w stanie opiekować się drugą osobą z odpowiednim zaangażowaniem. Pogodne usposobienie i pomysłowość ułatwią codzienne kontakty oraz organizację czasu spędzanego z podopiecznym.

Warto również zdawać sobie sprawę z faktu, że osoby starsze często cierpią na choroby, w wyniku których tracą część zdolności intelektualnych oraz mają zaburzenia osobowości. W sytuacji, gdy podopieczny zachowa się nieracjonalnie lub agresywnie, istotna będzie umiejętność zachowania spokoju i opanowania. Priorytetem w takich chwilach jest troska o bezpieczeństwo własne oraz podopiecznego.

W tym zawodzie ważna jest również silna psychika. Opiekunowie często nawiązują z podopiecznymi więź emocjonalną. Gdy życie pacjenta dobiega końca, opiekun cierpi. Żałoba z powodu odejścia bliskiej osoby jest czymś zupełnie normalnym. Wyjątkowa jest natomiast częstotliwość, z jaką przechodzi przez nią pracownik na tym stanowisku. W karierze opiekuna pożegnań z podopiecznymi może być naprawdę wiele. Umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami uchroni Cię przed zbyt szybkim wypaleniem zawodowym. Osoby o słabej konstrukcji psychicznej często nie wytrzymują stresu i rozważają rezygnację z pracy oraz zmianę zawodu.

Rozmowa kwalifikacyjna na stanowisko opiekuna/opiekunki osób starszych

Zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną oznacza, że Twoje CV pomyślnie przeszło weryfikację i wzbudziło zainteresowanie rekrutera, który teraz chce Cię poznać osobiście. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej oceniana będzie przede wszystkim prawdziwość informacji zamieszczonych w życiorysie oraz zakres Twoich kompetencji miękkich.

Potencjalny pracodawca będzie chciał wiedzieć, czy faktycznie wpisujesz się w charakterystykę opiekuna czy opiekunki osób starszych i masz cechy, które wymieniliśmy powyżej. Żeby przekonać go do tego, że doskonale sprawdzisz się na tym stanowisku, odpowiednio przygotuj się do spotkania.

Zadbaj o odpowiedni strój

Strój na rozmowę kwalifikacyjną powinien być przede wszystkim czysty, schludny i dopasowany do stanowiska, o które się starasz. Jeśli aplikujesz do pracy w placówce opiekuńczej, po zatrudnieniu prawdopodobnie otrzymasz odpowiedni ubiór ochronny. Nie istnieje oficjalny dress code obowiązujący opiekunów osób starszych. Wiadomo jednak, że ubiór osoby pracującej w tym zawodzie powinien być wygodny i raczej swobodny. Jeśli przyjdziesz na rozmowę o pracę w idealnie skrojonej garsonce, butach na wysokiej szpilce oraz nazbyt wyraźnym makijażu, Twoje szanse na zatrudnienie mogą spaść nawet do zera. Prezencja godna prezesa banku może wzbudzić niepewność o to, czy w razie potrzeby zmienisz pieluchę seniorowi. Lepiej zrobisz, jeśli zdecydujesz się na skromną elegancję i naturalność.

Przyjdź punktualnie

Na rozmowę o pracę z zasady nie należy się spóźniać. Punktualne przybycie świadczy o poważnym podejściu do spotkania, wyraża szacunek wobec rekrutera i jest dowodem na umiejętne zarządzanie czasem własnym. W pracy opiekuna osób starszych te cechy są ważne, zwłaszcza jeśli podopieczny przyjmuje o określonych porach leki, uczęszcza na rehabilitację lub bierze udział w zajęciach aktywizujących.

Jeśli wydarzy się coś nieoczekiwanego, co uniemożliwi Ci punktualne stawienie się na rozmowie, zadzwoń i uprzedź o tym rekrutera. Prawdopodobnie Twoje spotkanie zostanie przesunięte lub przełożone na inny termin.

Wyłącz telefon

Dzwoniący lub wibrujący telefon może zakłócić przebieg rozmowy kwalifikacyjnej i zostać odebrany jako przejaw roztargnienia oraz braku szacunku. Taka sytuacja może również budzić obawy o nadmierne korzystanie z telefonu, a to w czasie sprawowania opieki nad osobą starszą nie jest dobrze widziane.

Zachowuj się swobodnie i naturalnie

Dobre pierwsze wrażenie robi się tylko raz i masz na to zaledwie kilkanaście sekund. Poza dobrze dobranym strojem, na to, czy wzbudzisz pozytywne odczucia, wpływa również Twoja postawa. Pamiętaj zatem o przywitaniu po wejściu do gabinetu rekrutera. Dłoń podaj tylko wtedy, jeśli rekruter wyciągnie ją pierwszy. Oddając uścisk, pamiętaj, żeby był spokojny i wyraźnie zaznaczony, ale nie nazbyt mocny. Nie potrząsaj dłonią rekrutera jak sakiewką z pieniędzmi, bo gotów pomyśleć, że nie potrafisz panować nad nerwami. Lepiej unikaj także podawania wiotkiej dłoni. To może zostać odebrane jako brak charakteru lub nadmierna nieśmiałość.

W czasie rozmowy postaraj się zachowywać naturalnie i pogodnie. Twoim zadaniem jest wzbudzić zaufanie potencjalnego pracodawcy. Po rozmowie z Tobą powinien mieć pewność, że można Ci powierzyć tak odpowiedzialne zadanie jak opieka nad seniorem.

Przykładowe pytania na rozmowie kwalifikacyjnej opiekuna osób starszych

Główną metodą pracy rekrutera jest rozmowa. Dzięki właściwie poprowadzonemu spotkaniu i odpowiedniemu doborowi pytań oceni on, czy nadajesz się na stanowisko pracy, o które się ubiegasz. Poniżej znajdziesz przykłady pytań, które mogą się pojawić w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

 1. Dlaczego chce Pani/Pan pracować na tym stanowisku?
  Odpowiedź na to pytanie nie może być lakoniczna. Argument w stylu „potrzebuję pieniędzy” jest niedopuszczalny. Fakt, że pracujemy w celach zarobkowych, jest oczywisty, ale Twoją jedyną motywacją do pracy z osobami starszymi nie mogą być pieniądze. Ten zawód wymaga między innymi empatii i taka odpowiedź jest jej zaprzeczeniem.

Udzielając odpowiedzi na to pytanie, postaraj się wyjaśnić, dlaczego uważasz, że osoby starsze wymagają troskliwej opieki. Pokaż, że rozumiesz, z jakiego powodu jest im potrzebne wsparcie i podaj jego konkretne przykłady.

 1. W jaki sposób wyobraża sobie Pani/Pan dzień pracy na tym stanowisku?
  To pytanie sprawdza, czy faktycznie rozumiesz, jaki będzie zakres Twoich obowiązków. W zależności od miejsca, w którym starasz się o pracę, będą się one nieco różniły. Dlatego przed pójściem na rozmowę kwalifikacyjną postaraj się dowiedzieć, jak może wyglądać lista zadań do wykonania.

 2. W jaki sposób umili Pani/Pan czas swojemu podopiecznemu?
  Osoby starsze często czują się samotne i porzucone, a kolejne dni są dla nich przykrą wegetacją. To z pewnością najciemniejsza strona starości. Jednym z głównych zadań opiekuna osób starszych jest dotrzymywanie podopiecznym towarzystwa.

W odpowiedzi podkreśl, że zainteresowania podopiecznych są dla Ciebie ważne i to do nich dostosowujesz proponowane aktywności. Jeśli starasz się o pracę osobistego opiekuna, a Twoim rekruterem jest ktoś z rodziny seniora, zadaj pytanie o to, co Twój potencjalny podopieczny lubi. W ten sposób wykażesz się troską i zainteresowaniem. Starając się o pracę w placówce opiekuńczej, możesz wspomnieć, że w celu zdobycia wiedzy na temat konkretnych podopiecznych porozmawiasz z nimi samymi i ich rodzinami, a także z bardziej doświadczonymi opiekunami.

 1. Jakie kwalifikacje ma Pani/Pan do pracy na stanowisku opiekuna osób starszych?
  Jeśli w życiorysie zamieszczono informację, że masz wykształcenie opiekuna medycznego, opiekuna osób starszych czy pielęgniarskie, z pewnością dołączono do niego również kopię odpowiedniego świadectwa. W takiej sytuacji wystarczy, że odpowiesz, jakiego rodzaju umiejętnościami dysponujesz. Gdy nie możesz pochwalić się kierunkowym wykształceniem, ale masz doświadczenie w pracy na tym stanowisku, opowiedz o dotychczas wykonywanych obowiązkach.

 2. Wymień przybory, które ułatwią Ci opiekę nad seniorem z ograniczeniami ruchowymi?
  To kolejne z pytań sprawdzających Twoją świadomość pracy w tym zawodzie. Jeśli masz odpowiednie wykształcenie bądź doświadczenie w opiece nad osobami starszymi, nie sprawi Ci ono trudności. Jeżeli jednak dopiero rozpoczynasz, poczytaj o podnośnikach, stolikach do karmienia, krzesłach toaletowych czy łóżkach rehabilitacyjnych. Odpowiadając na pytanie, będziesz możesz wykazać się odpowiednią wiedzą. Jednocześnie szczerze powiedz, że jeszcze zdarzyło Ci się korzystać z tego typu sprzętów, ale masz silną motywację do zdobywania umiejętności w tym zakresie. Jeśli starasz się o pracę w placówce zbiorowej, po przyjęciu na pewno otrzymasz odpowiednie przeszkolenie.

 3. Co zrobi Pani/Pan w sytuacji, gdy podopieczny…?
  Tutaj mogą się pojawić przykłady różnych trudnych sytuacji, z którymi możesz mieć styczność jako opiekun osoby starszej. Bez względu na to, czy będzie chodziło o akt agresji słownej ze strony podopiecznego, zmoczone prześcieradło, rozlaną wodę czy nagłe pogorszenie stanu zdrowia, dobrze jest powiedzieć, że przede wszystkim zachowasz spokój, a następnie podejmiesz odpowiednie, ściśle dostosowane do sytuacji działania, które zapewnią komfort i bezpieczeństwo Tobie oraz podopiecznemu.

Opieka nad osobami starszymi poza granicami kraju

Jedną z popularnych form zatrudnienia w tym zawodzie jest praca za granicą. Niemieccy, austriaccy, irlandzcy i angielscy pracodawcy intensywnie poszukują osób chcących pracować na tym stanowisku. W przypadku pracy w charakterze opiekuna osób starszych poza granicami kraju, cały proces rekrutacji oraz zatrudnienia przeprowadza odpowiednia agencja pracy. W wielu przypadkach z razem z umową o pracę otrzymasz również wskazanie miejsce zakwaterowania. Pracownik agencji zadba o wszelkie niezbędne formalności oraz udzieli Ci niezbędnego wsparcia, dzięki któremu pierwszy dzień w nowej pracy będzie nieco mniej stresujący.

Wymagania, jakie możesz spotkać w ogłoszeniach oferujących pracę za granicą przy opiece nad osobami starszymi, są różne. Niektóre informują o konieczności okazania dyplomu opiekuna osób starszych, opiekuna medycznego lub pielęgniarki. Czasem wystarczy jedynie roczne doświadczenie w tym zakresie, a czasem dobre chęci i odpowiednie cechy osobowości. Warto jednak podkreślić, że osoby z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem mogą liczyć na wyższe wynagrodzenia. W przypadku pracy za granicą zazwyczaj wymagana jest również co najmniej komunikatywna znajomość odpowiedniego języka. Nie zapomnij określić poziomu znajomości języka w swoim CV.

Ofert pracy możesz szukać w bazie ogłoszeń Indeed. Po wpisaniu w wyszukiwarkę frazy „opiekun osób starszych” otrzymasz szereg wyników. Odpowiadając na ogłoszenie o pracę zwróć uwagę czego wymaga rekruter. Może się zdarzyć, że konieczne będzie złożenie CV napisanego zarówno w języku polski, jak i obcym.

Odkryj więcej artykułów