Negatywna odpowiedź po rozmowie kwalifikacyjnej

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 30 maja 2022

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Negatywna odpowiedź po rozmowie kwalifikacyjnej nigdy nie jest pożądanym rezultatem. Wysiłek związany z przygotowaniem CV i listu motywacyjnego, czas poświęcony spotkaniu rekrutacyjnemu czy poczucie, że wszystkie starania poszły na marne, mogą odbierać chęci do dalszego poszukiwania pracy.

Na niepowodzenie warto jednak spojrzeć jak na lekcję i wyciągnąć z niej wnioski. W poniższym artykule radzimy, jak zachować się w przypadku, gdy spotka Cię negatywna odpowiedź po rozmowie kwalifikacyjnej, a także podpowiadamy, co zrobić, aby porażkę przekuć w przyszły sukces.

Co zrobić po rozmowie kwalifikacyjnej?

Aby zwiększyć swoje szanse na pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, możesz wykonać kilka działań.

W dobrym guście jest podziękować za rozmowę oraz za czas poświęcony zapoznaniu się z Twoim CV. Poproś także o doprecyzowanie, w jakim czasie i jaką drogą otrzymasz informację o wyniku rekrutacji. Dzięki temu unikniesz niepotrzebnego oczekiwania i stresu.

Po powrocie do domu warto także:

  • wysłać e-mail z podziękowaniem za spotkanie i informacją o Twoim ciągłym zainteresowaniu ofertą,

  • uzbroić się w cierpliwość — ponaglanie i ciągłe przypominanie o sobie może przynieść skutek odwrotny do zamierzonego.

Jak sobie poradzić z negatywnym wynikiem rekrutacji?

Jeśli otrzymasz informację o negatywnym wyniku rekrutacji, po oswojeniu się z tą wiadomością postaraj się, aby sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości. Przede wszystkim nie traktuj porażki zbyt emocjonalnie. Zamartwianie się i utrata nadziei mogą skutkować niską samooceną i problemami ze znalezieniem kolejnej posady. Zaakceptowanie faktu, że porażki są naturalnym etapem budowania kariery, pomaga w obiektywnej ocenie swoich mocnych i słabych stron, a także w pracy nad sobą.

Podczas kolejnego procesu rekrutacyjnego pamiętaj, że na drodze do osiągnięcia sukcesu czeka wiele trudności. Postaraj się też realistycznie oceniać swoje możliwości i dostosować do nich oczekiwania — w ten sposób możesz się ustrzec frustracji w przypadku porażki.

Dobrze jest także dokonać oceny przebytych rozmów kwalifikacyjnych: przeanalizować swoje odpowiedzi i zachowanie, wyciągnąć wnioski i odpowiedzieć na pytanie, gdzie popełniło się błędy. Taka praca nad sobą przyniesie efekty. Z rozmowy na rozmowę Twoje przygotowanie będzie coraz lepsze, dzięki czemu wzrośnie Twoja pewność siebie i szansa na zatrudnienie.

Odpowiedź na pismo informujące o negatywnym wyniku rekrutacji

Skoro rekruter zadał sobie trud i poinformował Cię o negatywnym wyniku rekrutacji, w dobrym tonie jest udzielić mu odpowiedzi. Uprzejma i napisana formalnym style wiadomość będzie pozytywnie świadczyła o kandydacie.

Jest to także sposobność do nawiązania kontaktów biznesowych, które mogą przydać się w budowaniu kariery oraz budowaniu pozytywnych relacji z potencjalnym pracodawcą. W niektórych sytuacjach napisanie odpowiedzi może skutkować zdobyciem posady:

  • gdy zatrudniony na stanowisko kandydat w krótkim czasie zrezygnuje z pracy,

  • gdy pracodawca po okresie próbnym nie jest zadowolony z nowego pracownika i kontynuuje rekrutację,

  • gdy pracodawca poszukuje pracownika na podobne stanowisko o zbliżonym zakresie wymagań.

W takich przypadkach rekruterowi o wiele łatwiej wybrać z grona poznanych już kandydatów. Rozpoczynanie procesu rekrutacyjnego od początku bywa zbyt kosztowne.

Z czego powinna się składać odpowiedź?

Należy pamiętać, że jest to pismo oficjalne, dlatego nie można się w nim spoufalać. Jego treść musi bezpośrednio nawiązywać do odbytej rozmowy kwalifikacyjnej. Całość można podzielić na następujące części:

  • Podziękowania (dwa–trzy zdania wstępu): należy podziękować za kilka informację o podjętej decyzji, czas i uwagę poświęcone spotkaniu i przestudiowaniu Twojej kandydatury, a także możliwość zapoznania się z firmą i niektórymi jej pracownikami.

  • Część, w której wyrazisz rozczarowanie wynikiem rekrutacji: utwierdzi to pracodawcę w przekonaniu, że wykazujesz zaangażowanie.

  • Informacja o dalszym zainteresowaniu pracą w firmie na stanowisku, o które się ubiegasz, lub innym, dostępnym w przyszłości.

  • Prośba o opinię na temat Twojej kandydatury i powodów jej odrzucenia: jest to szczególnie istotne w przypadku osób, które mają niewielkie doświadczenie zawodowe i są na początku kariery, na przykład absolwentów studiów lub stażystów.

Wzór odpowiedzi

Pismo, które wystosujesz do niedoszłego pracodawcy, może mieć różną postać, musi jednak spełniać kryteria oficjalnego dokumentu. Możesz zainspirować się zamieszczonym poniżej przykładem.

Szanowna Pani,

pragnę serdecznie podziękować za informację dotyczącą wyników rekrutacji. Mimo że czuję się rozczarowany nieotrzymaniem stanowiska [nazwa stanowiska], bardzo doceniam fakt, że miałem możliwość odbyć z Panią rozmowę. Jestem również wdzięczny za możliwość poznania niektórych struktur firmy i członków Pani zespołu.

Poczułbym się zaszczycony, gdyby wzięła Pani pod uwagę moją kandydaturę w przypadku przyszłych wakatów. Jestem niezmiernie zainteresowany bliższym zapoznaniem się z funkcjonowaniem Pani firmy.

Jeżeli dysponuje Pani chwilą wolnego czasu, chętnie wysłucham wszystkich opinii i sugestii dotyczących mojej kandydatury. Takie informacje byłyby dla mnie bardzo pomocne w dalszym poszukiwaniu pracy.

Jeszcze raz dziękuję za poświęcony czas i uwagę. Liczę, że nasze ścieżki zawodowe skrzyżują się w przyszłości i będziemy mieć możliwość nawiązania owocnej współpracy. Życzę wszystkiego dobrego całemu zespołowi [nazwa firmy].

Z poważaniem
[imię i nazwisko]

Czy od wyników rekrutacji można się odwołać?

W art. 10 Kodeksu pracy mowa jest o prawie do pracy, które daje gwarancję sprawiedliwego rozpatrzenia każdego podania. Podczas procesu rekrutacji kandydat nie może być zatem dyskryminowany ze względu na określoną cechę, przynależność kulturową czy religijną. W przypadku gdy kandydat zgłasza zastrzeżenia co do procesu rekrutacji, musi udowodnić, że pracodawca złamał te zasady. Ten z kolei zostaje zobowiązany do udowodnienia, że jego postępowanie wynikało z obiektywnych i usprawiedliwionych przyczyn (na przykład niezatrudnienie było skutkiem braku doświadczenia zawodowego).

Możliwość odwołania się od wyniku naboru istnieje również bez wchodzenia na drogę sądową. Taką szansę dają głównie duże firmy i korporacje, zazwyczaj w sytuacji, gdy kandydat chce mieć wgląd w ocenę swoich wyników oraz wnosi o wyjaśnienie uzyskanej punktacji. Pozytywna odpowiedź na tego typu prośbę zależy od dobrej woli pracodawcy, który nie ma obowiązku tłumaczyć się z podjętej decyzji.

Negatywna odpowiedź po rozmowie kwalifikacyjnej powinna stać się Twoim motorem do działania, a nie przyczyną do zamartwiania się i rezygnacji z dalszych starań. Nawet jeśli szanse na zatrudnienie są znikome, warto podziękować za możliwość uczestnictwa w procesie rekrutacji i pozostawić po sobie dobre wrażenie. W przyszłości może to zostać docenione.

Podany w artykule przykład jest tylko wzorem. Pamiętaj, aby przed wysłaniem dokumentu odpowiednio sformatować jego treść zgodnie z obowiązującymi standardami.

Odkryj więcej artykułów