Jakie uprawnienia ma ratownik medyczny?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 2 czerwca 2022

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Sprawdź, jak uzyskać uprawnienia ratownika medycznego, i ile można zarobić w tym zawodzie.

Z tego artykułu dowiesz się też, jakie obowiązki ma ratownik medyczny i co odróżnia go od innych przedstawicieli zawodów medycznych. Wyjaśnimy też, czy można zostać ratownikiem bez studiów.

Uprawnienia ratownika medycznego

Ratownik medyczny to zawód regulowany, co oznacza, że wszelkie obowiązki i uprawnienia osób go wykonujących są określone w specjalnych przepisach. Zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (art. 11) do zadań ratownika należy m.in.:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym pomocy ratunkowej;

 • zabezpieczenie osób w miejscu zdarzenia i zapobieganie zwiększeniu liczby poszkodowanych;

 • transportowanie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;

 • udzielanie pomocy psychologicznej w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia;

 • edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.

O podjęciu wielu czynności ratowniczych ratownik może zdecydować samodzielnie. Są jednak zadania, które może wykonywać tylko na zlecenia lekarza. Należą do nich:

 • intubacja dotchawicza,

 • cewnikowanie pęcherza moczowego,

 • zakładanie sondy żołądkowej i płukanie żołądka,

 • podawanie leków określonych w stosownym rozporządzeniu.

Ponadto w przeciwieństwie do personelu pielęgniarskiego ratownik medyczny nie może wypisać recepty.

Obowiązki ratowników medycznych

Ta sama ustawa określa też obowiązki ratownika medycznego, do których należą: poinformowanie pacjenta o jego prawach, informowanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego o stanie zdrowia pacjenta, zgłaszanie stosownym organom niepożądanego działania leków i zachowanie tajemnicy zawodowej.

W sytuacjach, gdy pacjent wymaga natychmiastowej pomocy, ratownik może udzielić świadczeń zdrowotnych bez zgody pacjenta, jeśli uzyskanie jej jest niemożliwe ze względu na stan lub wiek pacjenta i brak kontaktu z jego opiekunem.

Podobnie jak inni przedstawiciele zawodów medycznych ratownik jest też zobowiązany do ciągłego poszerzania swoich kompetencji, co może robić w formie samokształcenia lub uczestnictwa w specjalnych kursach i szkoleniach.

Gdzie może pracować ratownik medyczny

Ambulans to nie jedyne miejsce pracy ratownika medycznego. Zgodnie z tą samą ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym pracę tę można wykonywać na przykład w podmiotach leczniczych, w ramach ratownictwa górskiego i narciarskiego, w ramach ratownictwa wodnego, w straży pożarnej, w jednostkach antyterrorystycznych, na lotniskach, podczas zabezpieczania imprez masowych i w wielu innych miejscach.

Ponadto ratownikiem medycznym może być też osoba, która zajmuje się nauczaniem tego zawodu lub prowadzeniem szkoleń z pierwszej pomocy, a także pracownik naukowy prowadzący badania w zakresie ratownictwa medycznego oraz osoby zarządzające ratownikami i dyspozytorami medycznymi.

Oferty zatrudnienia dla personelu medycznego znajdziesz na przykład w naszym serwisie. Możesz też wprowadzić CV do naszej bazy, by ułatwić kontakt z Tobą potencjalnym pracodawcom.

Zarobki ratownika medycznego

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez firmę Sedlak & Sedlak pokazało, że mediana miesięcznych zarobków ratowników medycznych wynosi 4200 zł brutto. Jedna czwarta najlepiej zarabiających w tym zawodzie otrzymuje zaś ponad 5100 zł brutto miesięcznie, a 25% osób z najmniejszym wynagrodzeniem zarabia miesięcznie mniej niż 3560 zł brutto.

Wysokość wynagrodzeń jest zależna od różnych czynników, w tym m.in. od wykształcenia i stażu pracy, a także od miejscowości, w której ratownik pracuje. Ponadto należy pamiętać, że powyższe dane dotyczą wynagrodzeń podstawowych.

Formy zatrudnienia ratowników medycznych

Braki kadrowe i niekonkurencyjne zarobki sprawiają, że wielu ratowników medycznych pracuje w kilku miejscach lub często bierze nadgodziny. Często są też zatrudniani jako pracownicy kontraktowi, przez co muszą zakładać jednoosobowe działalności gospodarcze i nie korzystają z uprawnień, które daje umowa o pracę. Taka sytuacja skłania niektórych przedstawicieli tego zawodu do poszukiwania pracy za granicą.

Zagraniczne uprawnienia ratownika medycznego

By wykonywać zawód ratownika w innym kraju niż ten, w którym uzyskało się wykształcenie kierunkowe, trzeba zazwyczaj uzyskać potwierdzenie posiadanych kwalifikacji i znajomości języka.

Jeśli masz za sobą edukację w państwie UE i chcesz pracować w innym państwie członkowskim, będzie to łatwiejsze niż w wypadku innych krajów. Ratownicy medyczni są jednak poszukiwaniu w większości państw rozwiniętych, dlatego nawet w wypadku dalszych części świata uzyskanie uprawnień jest możliwe. Szczegółowych informacji o uznawaniu kwalifikacji należy szukać na stronach rządowych poszczególnych państw.

Jak zostać ratownikiem medycznym

Kiedyś mianem ratownika medycznego mogli tytułować się absolwenci kierunkowych szkół policealnych, jednak placówki te nie są już prowadzone. Od kandydatów do zawodu wymaga się dziś ukończenia studiów licencjackich przygotowujących do zawodu ratownika medycznego i zdania Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego („PERM”).

Studia dla przyszłych ratowników medycznych oferuje wiele uczelni, przede wszystkim medycznych. Niektóre z nich prowadzą też zajęcia w trybie niestacjonarnym, co pozwala na godzenie studiów z pracą dodatkową.

Obecnie od ratowników medycznych nie wymaga się tytułu magistra, dlatego uczelnie prowadzą studia w tym kierunku tylko na poziomie licencjackim. Chętni mogą kontynuować naukę na przykład na kierunku zdrowie publiczne.

Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego

Same studia to za mało, by zostać ratownikiem medycznym. Absolwenci, którzy chcą pracować w zawodzie, muszą jeszcze złożyć Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego. Składa się on ze 100 pytań testowych obejmujących różne dziedziny medycyny, w szczególności medycynę ratunkową i problematykę medycznych czynności ratunkowych. Ocenę pozytywną otrzymuje zdający, który otrzyma z testu co najmniej 56% możliwych do zdobycia punktów.

Praca ratownika bez studiów

Wykształcenie kierunkowe jest dziś niezbędne do uzyskania uprawnień ratownika medycznego, ale nie jest wymagane od ratowników służb ochotniczych, takich jak GOPR, WOPR lub TOPR.

Ratownik górski, narciarski czy wodny, które nie jest ratownikiem medycznym, nie może wykonywać tych samych czynności medycznych co ratownik pogotowia. Nic nie stoi jednak przeszkodzie, by ratownik medyczny zdobył kwalifikacje w zakresie ratownictwa wodnego, górskiego bądź narciarskiego.

Jak zostać ratownikiem GOPR i TOPR

Praca ratownika górskiego w służbach ochotniczych to zajęcie dla pasjonatów, którzy nie oczekują wysokich zarobków. Często ratownicy mają inne źródła dochodów, a pracy w pogotowiu górskim poświęcają się z pasji i chęci niesienia pomocy.

Ratownikiem GOPR-u może zostać osoba, która:

 • jest pełnoletnia, ale nie przekroczyła 35 roku życia;

 • mieszka w rejonie działania danej grupy GOPR i bardzo dobrze zna topografię miejscowych gór;

 • zna inne góry Polski;

 • dobrze jeździ na nartach;

 • zna anatomię człowieka i podstawowe zasady pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Znajomość topografii i anatomii oraz umiejętność jazdy na nartach i niesienia pierwszej pomocy sprawdza się podczas egzaminu, do które podchodzą kandydaci na ratowników. Po zdaniu egzaminu należy jeszcze otrzymać referencje od dwóch doświadczonych ratowników górskich i odbyć co najmniej dwuletni staż jako ratownik kandydat.

Wymagania TOPR-u są podobne, ale na egzaminie wstępnym do tej jednostki sprawdzana jest też umiejętność asekuracji i autoratownictwa oraz znajomość historii TOPR.

Jak zostać ratownikiem WOPR

Wyższe wykształcenie nie jest też wymagane od ratowników wodnych. Zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych ratownikiem wodnym może zostać osoba, która:

 • ma wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i technik pływackich;

 • ma co najmniej jedną kwalifikację specjalistyczną w zakresie ratownictwa wodnego, np. patent żeglarski lub motorowerowy;

 • posiada aktualne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskania tytułu ratownika;

 • jest zatrudniona lub pełni służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego bądź jest członkiem takiego przedmiotu, np. uprawnionej jednostki WOPR.

W praktyce wymagane kwalifikacje w obszarze ratownictwa wodnego można zdobyć na specjalistycznych kursach. By do nich przystąpić, trzeba być zdrowym i sprawnym, a do tego pływać stylem grzbietowym, kraulem i żabką.

Jak widać, droga do zawodu ratownika medycznego jest jasno określona, a sama praca jest wymagająca i nie należy do najlepiej opłacanych. Osoby posiadające uprawnienia ratownika medycznego nie powinny mieć jednak problemów ze znalezieniem pracy za granicą, a zdobyte w tym zawodzie umiejętności, takie jak praca pod presją czasu, opanowanie i zarządzanie kryzysami z pewnością przydadzą się w razie przebranżowienia także w innych zawodach i będą mocnym atutem na rozmowach kwalifikacyjnych.

Jeśli chcesz nieść pomoc ludziom i nie boisz się wyzwań, a jednocześnie masz stabilną sytuację finansową, możesz zostać ratownikiem służb ochotniczych.

Możesz też zastanowić się nad podobnymi ścieżkami kariery. Pomogą Ci w tym nasze artykuły, np.:

 • Jak zostać położną

 • Jak zostać pielęgniarką

 • Jak zostać asystentem medycznym

Dane dotyczące wynagrodzeń odzwierciedlają dane dostępne na podanych stronach internetowych w trakcie pisania tego artykułu. Wysokość wynagrodzeń może różnić się w zależności od podmiotu zatrudniającego oraz doświadczenia, poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania kandydatów.

Uwaga: żadna z firm, instytucji lub organizacji wymienionych w artykule nie jest powiązana z Indeed.

Odkryj więcej artykułów