Jak zdobyć uprawnienia na minikoparkę?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 26 maja 2022

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Obsługa maszyn i urządzeń budowlanych wymaga najczęściej odpowiednich kwalifikacji i predyspozycji. Jakie uprawnienia na minikoparkę należy zdobyć, żeby móc pracować jako jej operator?

W poniższym artykule przedstawimy warunki odbycia szkolenia i dopuszczenia do egzaminu, którego zaliczenie pozwala rozpocząć pracę na minikoparce. Dodatkowo krótko opiszemy specyfikę pracy oraz cechy, których posiadanie sprzyja dobremu wykonywaniu obowiązków zawodowych w czasie obsługi maszyny.

Minikoparka — co to?

Minikoparka to mniejsza siostra koparki. Tą nazwą określana jest rodzina jednonaczyniowych, hydraulicznych maszyn, które służą do wykonywania różnorodnych, drobnych prac budowlanych. Zazwyczaj uznaje się, że masa eksploatacyjna minikoparki nie może przekraczać 10 ton.

Minikoparki przeważnie wyposażone są w podwozie gąsienicowe, co umożliwia im pracę w różnorodnym terenie. Najczęściej mają możliwość zamontowania różnego osprzętu roboczego, na przykład łyżki, wideł, nożyc czy młota. Dzięki temu są bardzo wszechstronne i szeroko wykorzystywane w budownictwie. Sprawdzają się zarówno przy wykonywaniu wykopów o ograniczonych wymiarach lub w miejscach trudno dostępnych, jak i przy mniejszych wyburzeniach.

Regulacje prawne

Podstawowym aktem prawnym, który reguluje prace na minikoparce, jest rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Zgodnie z nim, aby rozpocząć pracę na minikoparce, konieczne jest uzyskanie uprawnień klasy III w zakresie maszyn do robót ziemnych. Klasa ta obejmuje uprawnienia do obsługi wszystkich koparek jednonaczyniowych o masie całkowitej do 25 ton.

Jak zostać operatorem minikoparki?

Zgodnie z § 23. wspomnianego wyżej rozporządzenia minikoparki mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły odpowiednie szkolenie oraz uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu. Egzamin przeprowadzany jest przez komisję, którą powołuje organ uprawniony do tego przez administrację rządową — Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Co ważne, raz zdobyte uprawnienia są ważne bezterminowo. Musisz jednak pamiętać, że dopuszczenie do pracy zależeć będzie również od wyników cyklicznych badań lekarskich i psychofizycznych. Jest to bardzo ważny składnik dbania o bezpieczeństwo na placu budowy, a także jeden z podstawowych elementów, które sprawdzane są w razie kontroli.

Wymagania wstępne

O przyjęcie na kurs i późniejsze wydanie uprawnień na minikoparkę może ubiegać się osoba, która:

 • ma 18 lub więcej lat,

 • ukończyła co najmniej szkołę podstawową,

 • ma prawo jazdy kategorii B lub C (jeśli ma zamiar prowadzić maszynę poza placem budowy),

 • przedstawiła zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do szkolenia i pracy.

Szkolenie

Podstawowym warunkiem uzyskania uprawnień na minikoparkę jest odbycie specjalistycznego szkolenia. Kursy te prowadzone są w większości przez komercyjne ośrodki szkoleniowe, które nadzoruje i certyfikuje Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Szkolenie na operatora minikoparki składa się z dwóch części. Część teoretyczna obejmuje między innymi zagadnienia związane z:

 • dokumentacją techniczną maszyn roboczych,

 • bezpieczeństwem i higieną pracy przy eksploatacji maszyn,

 • technologią wykonywania robót ziemnych,

 • użytkowaniem i obsługą maszyn roboczych.

W czasie zajęć praktycznych nauczysz się eksploatować minikoparkę w różnych warunkach technologicznych i terenowych.

Szczegółowe wymagania dla ośrodków szkolenia, a także programy kursów, opracowuje wymienione wyżej Centrum Koordynacji. Rozporządzenie wskazuje przy tym wymagania ramowe prowadzenia kursów, do których należą:

 • odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia wykładów,

 • stosowny park maszynowy wraz z placem manewrowym,

 • wykwalifikowana kadra wykładowców,

 • odpowiednie warunki socjalne i wyposażenie dydaktyczne.

Egzamin

Egzamin przeprowadza Komisja Egzaminacyjna powołana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Ma on charakter państwowy i składa się zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej. W czasie sprawdzianu badana jest wiedza i umiejętności kandydata, a wymagany zakres kompetencji jest zgodny z programem szkolenia.

Zazwyczaj wszelkie formalności związane ze zgłoszeniem i złożeniem wniosku o przeprowadzenie sprawdzianu załatwia ośrodek szkolący. Koszt egzaminu jest stały, określa go cennik ogłaszany przez dyrektora Instytutu. W części ośrodków koszt egzaminu zawarty jest w opłacie za kurs, w innych konieczne jest jego dodatkowe opłacenie.

Wpis do książki operatora

Pozytywny wynik egzaminu oznacza uzyskanie uprawnień do pracy, co potwierdzane jest wpisem do rejestru wydanych uprawnień operatorów maszyn. Dodatkowo otrzymasz książkę operatora wraz ze stosowną adnotacją o posiadanych uprawnieniach. Od tego momentu możesz zacząć legalną pracę w zawodzie.

Cechy dobrego operatora minikoparki

Minikoparki to urządzenia bardzo wszechstronne, przeznaczone jednak głównie do prac budowlanych oraz ziemnych. Charakter pracy określa cechy, które są poszukiwane przez pracodawców u kandydatów na operatorów koparek. Od dobrego pracownika na tym stanowisku oczekuje się zazwyczaj:

 • dokładności,

 • odpowiedzialności i samodzielności,

 • odporności na niekorzystne warunki pracy i czynniki atmosferyczne,

 • umiejętności pracy w stresie i pod presją czasu,

 • zdolności technicznych,

 • wyobraźni przestrzennej,

 • dobrej orientacji i wyczucia.

Praca na minikoparce — gdzie?

Jeżeli zdecydujesz się na pracę w charakterze operatora minikoparki, możesz szukać zatrudnienia w firmach budowlanych różnej wielkości. Minikoparki pracują zarówno przy drobnych pracach ziemnych, jak i budowach domów, a nawet autostrad. Dobrym wyjściem może być zatem praca na pełny etat w jednej z firm, które posiadają w parku maszynowym koparki tej wielkości.

Inną drogę wykorzystania uprawnień jest założenie własnej firmy i świadczenie usług minikoparką na rzecz innych podmiotów. Ten sposób pracy może dać Ci większe możliwości zarobkowe, jednak wiąże się z dodatkowymi obowiązkami jak poszukiwanie klientów, rozliczenia czy prowadzenie dokumentacji. Kolejną barierą jest również koszt sprzętu. W tym zakresie z pomocą przychodzą leasing i najem.

Operator minikoparki — zarobki

Mediana miesięcznych zarobków operatorów koparki wynosi obecnie około 5050 zł brutto. Wynagrodzenie uzależnione jest przeważnie od doświadczenia oraz wielkości pracodawcy i stopnia trudności realizowanych zadań. Osoby z dłuższym stażem i bogatą praktyką mogą liczyć na zarobki na poziomie znacznie przewyższającym 6000 zł brutto miesięcznie.

Dane dotyczące wynagrodzeń odzwierciedlają dane dostępne na podanych stronach internetowych w trakcie pisania tego artykułu. Wysokość wynagrodzeń może różnić się w zależności od podmiotu zatrudniającego oraz doświadczenia, poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania kandydatów.

Odkryj więcej artykułów

 • Jak zostać pentesterem?
 • Jaka praca po leśnictwie?
 • Jak zostać drwalem? Poradnik zawodowy
 • Co daje praca z dziećmi?
 • Jak zostać architektem wnętrz?
 • Jak znaleźć pracę za granicą – praktyczny poradnik
 • Jak zostać taksówkarzem
 • Co można robić po kosmetologii?
 • Prace interwencyjne – co to jest i jaki jest ich cel?
 • Kim jest lektor i jakie są jego obowiązki?
 • Jak zostać adwokatem w 4 krokach?
 • Czym zajmuje się programista? Jak nim zostać?