Umowa o pracę do 26. roku życia – skorzystaj z ulgi

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

18 listopada 2021

Jesteś młodym pracownikiem i to Twoja pierwsza umowa o pracę? Do 26. roku życia możesz skorzystać z rządowego programu „Bez PIT dla młodych”, który pozwala zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych rocznie. Chcesz poznać szczegóły?

Z poniższego tekstu dowiesz się, kogo ten program dotyczy oraz jaki jest próg przychodu, na który przysługuje ulga. Ponadto wyjaśnimy, czy do zwolnienia z podatku kwalifikuje tylko umowa o pracę do 26. roku życia, czy także inne formy zatrudnienia (kwestia ta uległa zmianie w 2021 roku). Wszystko, co powinieneś wiedzieć, zgromadziliśmy dla Ciebie w kilku zwięzłych akapitach.

Cel programu

1 sierpnia 2019 roku weszła w życie ustawa, w myśl której pracujące osoby przed ukończeniem 26. roku życia mogą być zwolnione z podatku dochodowego, a tym samym zarabiać więcej „na rękę”. Głównym założeniem i celem programu „Bez PIT dla młodych” jest podjęcie legalnego zatrudnienia w kraju przez młode osoby, nierzadko świeżo wykwalifikowanych specjalistów, i ograniczenie ich migracji zarobkowej. To także zachęta, aby ograniczyć zawieranie tzw. umów śmieciowych na rzecz umowy o pracę oraz innych pełnoprawnych form zatrudnienia.

Jakie formy uzyskania przychodu kwalifikują Cię do zwolnienia z podatku?

Najważniejszą zasadą uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego jest wiek podatnika — w dniu uzyskania przychodu musi mieć mniej niż 26 lat. W dniu swoich 26. urodzin automatycznie stracisz więc możliwość skorzystania z ulgi. Jak wyjaśnia resort, decydujący pozostaje moment uzyskania przychodu, nie zaś moment podpisania umowy czy wykonywania pracy. Jeśli więc jesteś pracownikiem etatowym, a Twoje urodziny przypadają w połowie miesiąca, połowa Twojego wynagrodzenia za dany miesiąc jest zwolniona z opodatkowania, ale druga połowa już nie.

Według raportu Ministerstwa Finansów w 2020 roku z ulgi skorzystały blisko 2 mln osób. Wśród nich są:

 • osoby na etacie, czyli zatrudnione na umowę o pracę,

 • osoby zatrudnione na umowę zlecenie,

 • osoby zatrudnione w administracji rządowej lub innych urzędach państwowych (tzw. stosunek służbowy),

 • osoby wykonujące pracę nakładczą,

 • pracownicy spółdzielni, otrzymujący przychody z tzw. spółdzielczego stosunku pracy (reguluje je odpowiednia ustawa).

Od 2021 roku możliwość skorzystania z ulgi rozszerzono o młodych, którzy otrzymują przychody z tytułu:

 • odbywania praktyki absolwenckiej (ustawa z 17 lipca 2009 o praktykach absolwenckich),

 • odbywania praktyk uczniowskich (ustawa z 14 grudnia 2016 – Prawo Oświatowe).

Pamiętaj, że do wspomnianych źródeł uzyskania przychodu wlicza się nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale także wynagrodzenie za nadgodziny, a także dodatki (np. uznaniowy, stażowy) czy przychód od uzyskanych obrotów.

Mimo wprowadzonych zmian z omawianej formy ulgi nadal nie mogą skorzystać osoby uzyskujące przychód z tytułu umowy o dzieło oraz prowadzące własną działalność gospodarczą, nawet jeżeli spełniają kryterium wieku oraz wysokości przychodów. Warto nadmienić, że do rocznego limitu zwolnionego z podatku dochodowego nie wliczają się:

 • przychody opodatkowane na podstawie innego tytułu (np. podróż służbowa),

 • przychody opodatkowane ryczałtem,

 • kwoty, od których nie pobiera się podatku na mocy konkretnego rozporządzenia,

 • zasiłki z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłek macierzyński płacony przez ZUS),

 • stypendia,

 • przychody otrzymywane z tytułu umowy o zbiorach.

Kwoty podlegające zwolnieniu

Ustawa regulująca program „Bez PIT dla młodych” weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2019 roku. Ponieważ obowiązywała przez 5 ostatnich miesięcy roku, kwota przychodu zwolnionego z podatku wynosiła wówczas 5/12 limitu rocznego, czyli 35 636,67 zł. Od początku 2020 roku limit roczny wynosi 85 528 zł. Jeżeli cały swój przychód osiągasz na podstawie umowy o pracę do do 26. roku życia, Twoje wynagrodzenie miesięczne brutto nie może przekroczyć kwoty 7127 zł (chyba że Twój stosunek pracy jest krótszy niż rok kalendarzowy wtedy kwota miesięczna brutto będzie wyższa). Jednak na kwotę limitu mogą się składać różne formy uzyskania przychodu (wspomniane w powyższych punktach), otrzymywane w nieregularnych odstępach czasowych. Jedynie kwota przekraczająca wspomniany limit zostanie obciążona podatkiem dochodowym.

W przypadku gdy pozostajesz w związku małżeńskim (niezależnie od sposobu rozliczania rocznego — wspólnie lub osobno), kwota 85 528 zł pozostaje odrębna dla Ciebie i współmałżonka. Niewykorzystany przez jednego z małżonków limit nie może być wykorzystany przez drugiego. Nadwyżka „nie przechodzi” także na następny rok i nie może być odliczona w kolejnym okresie rozliczeniowym, ani przez Ciebie, ani najbliższą Ci osobę.

O jakich formalnościach musisz pamiętać?

Jeszcze do niedawna, aby skorzystać z ulgi podatkowej na podstawie ustawy „Bez PIT dla młodych”, należało złożyć pisemne oświadczenie u swego pracodawcy (płatnika). Od początku 2020 roku, jeżeli spełniasz kryteria, automatycznie podlegasz zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym do wspomnianego limitu 85 528 zł rocznie, a Twój pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia Ci pensji powiększonej o należne ulgi. Jeśli nie chcesz, aby przychody uzyskane z danego źródła podlegały uldze podatkowej, musisz o to wnioskować pisemnie (nie ma konkretnego wzoru wniosku, trzeba zredagować go samodzielnie). Płatnik ma obowiązek dopilnować, by Twój wniosek zaczął obowiązywać od kolejnego miesiąca.

W przypadku gdy cała kwota rocznego przychodu jest objęta ulgą, nie ma obowiązku składania rocznego zeznania (PIT-36 lub PIT-37). Roczne zeznanie należy złożyć, jeżeli:

 • oprócz przychodów zwolnionych z podatku uzyskano inne przychody, od których należy odprowadzić podatek dochodowy (np. z powodu przekroczenia limitu rocznego lub prowadzonej działalności gospodarczej),

 • wnioskujesz o zwrot nadpłaconego podatku,

 • masz obowiązek doliczyć kwoty odliczeń, do których utraciłeś prawo.

W takich sytuacjach w składanym przez siebie zeznaniu PIT-36 lub PIT-37 musisz uwzględnić również kwoty objęte ulgą. Na tej podstawie obliczana jest między innymi wysokość kosztów uzyskanych przychodów.

Ulga „Bez PIT dla młodych” upoważnia jedynie do zwolnienia z opłacenia podatku dochodowego. Bez zmian pozostają składki na ZUS. To, czy są one pobierane, zależy od rodzaju umowy, na jakiej pracujesz, oraz faktu posiadania statusu studenta lub ucznia. Zasady opłacania składek do ZUS są następujące:

 • Składki ZUS nie opłacisz, jeśli jesteś uczniem i studentem do 26. r.ż. i pracujesz na umowę zlecenie.

 • Składkę ZUS opłacisz, jeśli masz poniżej 26 lat, nie jesteś uczniem lub studentem i pracujesz na umowę zlecenie.

 • Składkę ZUS opłacisz, jeśli nie ukończyłeś 26. r.ż. i pracujesz na umowę o pracę, bez względu na to, czy posiadasz status ucznia lub studenta.

 • Składkę ZUS opłacisz, gdy masz zawartą umowę o pracę i zlecenie z tym samym płatnikiem.

 • Składki ZUS nie opłacisz od umowy o dzieło, bez względu na to, czy masz status ucznia lub studenta.

Zwolnienie z opłaty podatku dochodowego z tytułu wieku jest zatem sprawą dosyć skomplikowaną. Nie sprowadza się ona jedynie do umowy o pracę do 26. roku życia, lecz uwzględnia szereg innych kryteriów i wykluczeń. Jeżeli zastanawiasz się, jak sprawdzić, czy Twoje zarobki mieszczą się w kryterium limitu rocznego i czy obejmie Cię obowiązek złożenia zeznania podatkowego, pomocne mogą okazać się dostępne w sieci specjalne kalkulatory.