Poszukiwanie pracy

Kompletny przewodnik zmiany ścieżki kariery podczas epidemii COVID-19 (ze wskazówkami rekrutera)

10/29/2020

Autor: Emma Esparza

Emma Esparza jest doradcą zawodowym w Indeed i posiada doświadczenie rekrutera, doradcy w zakresie karier uniwersyteckich oraz starszego doradcy zawodowego w branżach technicznych. Jej pasją jest pomaganie wszystkim osobom poszukującym pracy w skutecznym wyszukiwaniu odpowiednich ofert i budowaniu satysfakcjonującej kariery z uwzględnieniem ich wyjątkowych umiejętności.


Rozszerzająca się pandemia COVID-19 wpływa na ludzi i przedsiębiorstwa na całym świecie — miliony pracowników mają przestoje w pracy, przymusowe urlopy lub ograniczony wymiar czasu pracy. Skutki pandemii COVID-19 mogą mieć wpływ również na Twoją pracę i być może zastanawiasz się nad najlepszym możliwym wyjściem z sytuacji.

Jeśli Twoja branża została w dużym stopniu dotknięta przez rozwój pandemii COVID-19 i nie oferuje już stabilnego zatrudnienia, konieczna może okazać się zmiana pracy, a nawet zawodu. Jeśli natomiast myślisz o zmianie pracy już od jakiegoś czasu, teraz jest doskonała okazja do zdobycia nowych umiejętności i rozpoczęcia kariery w nowej dziedzinie lub w nowej roli.

Niezależnie od sytuacji w jakiej jesteś, możesz skorzystać ze strategii ukierunkowanych na pomyślną zmiany pracy. Ponieważ bieżąca sytuacja wiąże się ze specyficznymi wyzwaniami, prezentujemy kilka kroków umożliwiających zmianę pracy, w tym wskazówki rekrutera Indeed.

Jak zmienić pracę w czasie zawirowań gospodarczych

Rozmawialiśmy z Ryanem Corbalisem — Rekruterem Biznesowym w Indeed — aby poznać najkorzystniejsze strategie zmiany pracy w czasie lub w wyniku wydarzeń takich jak pandemia COVID-19. Inaczej mówiąc, jak wygląda zmiana pracy w warunkach niestabilnej gospodarki?

"Jedna z najważniejszych rzeczy, na jaką chciałbym zwrócić uwagę kandydatów, jest konieczność podkreślania elastyczności — dotyczyło to również czasu przed epidemią COVID-19, ale sądzę, że obecnie jest to jeszcze ważniejsze. To samo zaleciłbym osobom szukającym nowej pracy, jak również tym, które chcą zmienić branżę lub ścieżkę kariery: pokażcie możliwości dostosowania swoich kompetencji do nowego pola działania, w większym stopniu kładąc nacisk na umiejętności niż na doświadczenie, ponieważ umiejętności można stosować na różne sposoby."

Inne aspekty zmiany kariery, które są specyficzne dla bieżących warunków gospodarczych, dotyczą tego, które branże mają największe trudności, a które są bardziej odporne lub oferują nowe możliwości związane z koniecznymi innowacjami. Przykładowo można rozważać branże oferujące usługi powszechne (na przykład usługi komunalne), usługi konieczne bez względu na sytuację (na przykład inspekcje budowlane) lub usługi o znaczeniu podstawowym (na przykład sklepy spożywcze).

1. Dokonaj oceny siebie oraz sytuacji

Jednym z najważniejszych elementów, na jaki należy poświęcić czas w trakcie zmiany ścieżki zawodowej, jest analiza swojej bieżącej sytuacji. Można w ten sposób zbudować solidne podstawy do zrozumienia, czy jest to odpowiedni moment na zmianę kariery, ustalenia celu zmiany pracy oraz kroków, które należy wykonać, aby do tej zmiany doprowadzić.

Zacznij od zadania sobie konkretnych pytań, które pomogą Ci zrozumieć bieżące okoliczności, takie jak:

Czy zmiana pracy to właściwa odpowiedź na bieżące wyzwania?
Zastanów się, dlaczego chcesz zmienić pracę. Dokonywanie zmian zawodowych w aktualnej sytuacji będzie się wiązało ze szczególnymi wyzwaniami i dlatego warto rozważyć, czy istnieją inne możliwości. Przykładowo, czy powodem niezadowolenia z dotychczasowej pracy nie jest samo stanowisko, a jedynie firma lub osoba przełożona?

Czy to odpowiedni moment?
Zmiana pracy może być konieczna, jeśli epidemia ma duży wpływ na branżę lub Twoje stanowisko i nie widzisz już dla siebie wystarczających szans zawodowych. Jeśli na przykład pracujesz w obsłudze pasażerów w samolocie i nie możesz znaleźć podobnej pracy, być może będziesz mieć potrzebę lub chęć zmiany zawodu. Jeśli możesz poczekać, aż sytuacja zmieni się na bardziej stabilną i przewidywalną, rozważ, czy aktualnie jest najlepszy i najbardziej korzystny czas na zmiany.

Czy jestem w stanie sprostać spodziewanym wyzwaniom?
Aby dokonać udanej zmiany pracy, musisz poświęcić czas na zdobycie określonych umiejętności lub zbudowanie nowej sieci znaczących relacji zawodowych. Pamiętaj, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest to dla Ciebie opcja do zrealizowania w tym momencie czy może musisz znaleźć krótkookresową pracę, aby uzyskać odpowiednie środki na utrzymanie.

Czy spodziewane wyzwania są tego warte?
Możesz również odpowiedzieć sobie na pytanie, czy podejmowanie wyzwań związanych ze zmianą pracy jest korzystne. Zmiana zatrudnienia może być na przykład czasochłonna, stresująca lub kosztowna, ale jeśli pomoże Ci w zdobyciu pracy zgodnej z Twoimi potrzebami i wartościami w dłuższej perspektywie, to być może warto się z tym zmierzyć. Są to tematy, które omówimy w dalszej części artykułu.

2. Wykonaj profesjonalny audyt

Pamiętaj, aby poświęcić trochę czasu na określenie swoich zalet, kwalifikacji i wartości. Pomoże Ci to wskazać kierunek zmiany pracy i właściwe ścieżki kariery. W ten sposób zrozumiesz, jakie przyjąć nastawienie podczas szukania ofert pracy.

Zacznij od zadania sobie następujących pytań:

Jakie umiejętności miękkie posiadam obecnie?
Umiejętności miękkie są związane z możliwościami współpracy z innymi osobami. Zastanów się, jak dobrze potrafisz się komunikować z innymi, rozumieć potrzeby klientów oraz rozwiązywać problemy. Umiejętności miękkie są najbardziej uniwersalne, więc zidentyfikowanie ich w pierwszej kolejności pomoże określić, jakie korzyści z nich odniesiesz w nowej roli lub branży.

Jakie umiejętności twarde posiadam obecnie?
Umiejętności twarde to konkretna wiedza posiadana z racji wykształcenia oraz uzyskana na szkoleniach. Mogą one obejmować znajomość języka obcego, konkretnego oprogramowania lub określonej metody zarządzania projektami. Analiza umiejętności twardych może pomóc zidentyfikować potencjalne branże, do których będzie Ci łatwiej przejść.

Które umiejętności chcę rozwijać?
Po utworzeniu wykazu posiadanych umiejętności możesz przygotować listę umiejętności, których chcesz się nauczyć. Mogą to być umiejętności do zdobycia lub takie, które planujesz pogłębić. Staraj się nie ograniczać — zamiast tego swobodnie eksploruj obszary, które przynoszą Ci satysfakcję lub rozbudzą zainteresowanie.

Jakie są moje największe sukcesy zawodowe?
To zadanie może być dla Ciebie łatwe albo też stanowić wyzwanie. Niezależnie od tego warto pamiętać, że wszyscy odnosimy sukcesy zawodowe, jednak zidentyfikowanie ich może wymagać chwili refleksji. Do sukcesów możemy zaliczyć pochwały od współpracowników, uznanie przeło��onych, wymierny wpływ na wyniki firmy lub awans. Mogą to być również osobiste osiągnięcia zawodowe, takie jak zdobywanie nagród lub osiąganie wyznaczonych celów.

Analiza własnych sukcesów pomoże Ci ustalić, jakie są Twoje mocne strony, co lubisz robić i w jaki sposób warto przedstawiać swoje osiągnięcia pracodawcom podczas procesu rekrutacyjnego. Jeśli poinformujesz potencjalnego pracodawcę o tym, jakie efekty miały Twoje działania podczas dotychczasowej kariery, pomożesz mu szybko ustalić, jaką wartość wniesiesz do organizacji, nawet w razie zmiany charakteru pracy lub przejścia z innej branży.

Jakie zadania (duże lub małe) lubię wykonywać najbardziej?
Na podstawie swoich sukcesów i wykazów umiejętności postaraj się określić, co sprawia Ci najwięcej radości. Nie musisz od razu przekształcać swojej pasji w zawód, ale z pewnością przyda się uwzględnić w ścieżce kariery zadania, które lubisz wykonywać. Dokonanie oceny, które wyzwania dają Ci największą satysfakcję pomoże odpowiednio ukierunkować poszukiwanie nowej pracy oraz ustalić priorytety w tym zakresie.

Czy mam jakąś „wymarzoną pracę”? Jeśli tak, co to za praca?
To dobry moment, aby nie ograniczać możliwości wyboru. Wypisz swoje najbardziej realistyczne „wymarzone oferty pracy”, uwzględniając jednocześnie role, które przekraczają granice tego, co uważasz za możliwe. Pod koniec rozważań może się okazać, że to, co wydawało Ci się na początku niemożliwe, jest w Twoim zasięgu.

Może Ci to również pomóc określić rolę, która będzie kamieniem milowym na drodze do Twojej wymarzonej pracy. Kolejne stanowisko pracy może nie być tym, czego szukasz, jednak pozwoli Ci zdobyć doświadczenie i podnieść kwalifikacje do idealnej pracy w przyszłości.

Jakie są moje wartości podstawowe i niepodlegające negocjacjom?
Określenie podstawowych wartości i potrzeb dotyczących ofert pracy to jeden z najważniejszych kroków na drodze do zmian w karierze zawodowej. Można w ten sposób określić branże podatne na zagrożenia, co nie jest widoczne w warunkach stabilnego rynku pracy. Twoje wartości i potrzeby powinny wskazać Ci kierunek poszukiwania pracy, firmy oraz branży.

Twoje wartości mogą dotyczyć chęci pracy w firmie z misją, w kulturze sprzyjającej integracji lub w organizacji, której priorytetem jest utrzymanie równowagi między pracą i życiem prywatnym pracowników. Niektóre przykłady wartości niepodlegających negocjacjom to długookresowa stabilność finansowa, bezpieczeństwo zatrudnienia lub bardziej elastyczne godziny pracy.

3. Wykonaj dogłębną analizę ścieżki kariery

Zastanawiając się nad zmianą pracy, możesz nie zdawać sobie sprawy z istnienia możliwości, które mogą Cię zainteresować lub do których masz kwalifikacje. Taka niewiedza to nic niezwykłego. Przeznacz trochę czasu na przeglądanie nowych ról i ścieżek kariery, czytając opisy stanowisk publikowane w witrynach internetowych, takich jak Indeed, profile zawodowe innych osób lub artykuły związane z pracą zawodową.

Znajdź stanowisko, które Cię intryguje, i dokonaj jego szczegółowej analizy. Korzystaj między innymi z portali pracy, które często sugerują podobne stanowiska lub udostępniają artykuły na podstawie Twojej historii wyszukiwania. Zmieniając pracę, należy czytać opisy, a nie skupiać się wyłącznie na nazwie stanowiska. Wielu pracodawców i wiele branż stosuje różne nazwy dla takich samych lub podobnych stanowisk. Przykładowo „account manager” może w zależności od organizacji oznaczać kierownika sprzedaży lub koordynatora/opiekuna klienta.

Zwracaj szczególną uwagę na wymagania i zakres obowiązków w ofertach pracy, oceniając, czy dana kariera jest zgodna z Twoimi umiejętnościami, zainteresowaniami oraz wartościami. W ten sposób wychwycisz ograniczenia związane z każdą sytuacją. Możesz przykładowo znaleźć interesujące stanowisko, które wymaga zdobycia dyplomu lub certyfikatu. Może to być realny scenariusz lub możliwość, ale do realizacji w przyszłości. Tak czy inaczej łatwiej Ci będzie w ten sposób podjąć decyzję w związku z dalszymi działaniami.

Z drugiej strony gruntowne przeanalizowanie posiadanych uniwersalnych umiejętności pozwoli Ci wybrać oferty z pracą, którą możesz z łatwością zdobyć i odnosić w niej sukcesy. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy masz mało czasu na zmianę. Warto wówczas skupić się na stanowiskach, w przypadku których Twoje umiejętności pokrywają przynajmniej 60% wymagań. Spełnienie 60% kryteriów kwalifikacji nie jest warunkiem uznawanym za konieczny, lecz dobrą ogólną regułą do określenia, czy warto aplikować na dane stanowisko.

Zacznij tworzyć listę interesujących Cię stanowisk. Na początek rozważ zgromadzenie 15 do 20 ofert pracy. Następnie zawęź wyniki do trzech lub pięciu najlepszych opcji, które będziesz dalej analizować na podstawie wywiadów informacyjnych oraz wytycznych branżowych.

4. Zawęź listę ofert pracy

Następnie wybierz jedną lub dwie najlepsze oferty, które mieszczą się w zakresie poszukiwań ze względu na Twoje kryteria, takie jak wartości nienegocjowalne, cele kariery, uniwersalne umiejętności, dostępne możliwości i ograniczenia. Jeśli bierzesz pod uwagę wiele stanowisk, najlepiej będzie, jeśli będą zbliżone. Lepsze rezultaty może przynieść ograniczenie zakresu zmian umiejętności i wyszukiwania ofert pracy do jednego ogólnego obszaru. Rozważanie wielu stanowisk, wymagających różnych umiejętności, może prowadzić do trudności w podjęciu decyzji oraz do gorszego dopasowania kwalifikacji.

Po podjęciu decyzji na temat stanowiska możesz rozpocząć pracę nad zacieraniem różnic między umiejętnościami już posiadanymi a niezbędnymi na nowej ścieżce kariery. Zanim zaangażujesz się w zdobycie dyplomu lub certyfikatu, co jest kosztowne, rozważ zdobycie nowych umiejętności na bezpłatnych lub tanich kursach online. Rozpocznij budowanie podstaw wiedzy od książek branżowych, artykułów i podcastów. Nowe umiejętności możesz także zdobywać w ramach wolontariatu lub uczestnicząc w niezależnych projektach. Wszystkie te aktywności możesz uwzględnić w swoim CV i omawiać w trakcie rozmów kwalifikacyjnych.

5. Przygotuj narzędzia do wyszukiwania ofert pracy

Ryan Corbalis, pracujący jako rekruter w Indeed, przedstawił wskazówki dotyczące skutecznej zmiany pracy, podając również najważniejsze silne strony kandydatów, na które zwracają uwagę osoby rekrutujące podczas pandemii COVID-19.

Ryan Corbalis wyjaśnia, w jaki sposób należy w obecnym czasie przedstawiać osobom rekrutującym konkretne przykłady umiejętności dostosowywania się do nowej pracy, własnych działań w procesie zmian albo szybkiej nauki nowych narzędzi lub procesów. Podczas pandemii COVID-19 firmy doświadczają gwałtownych zmian w krótkim czasie i wysoko cenią kandydatów, którzy nie tylko potrafią się dostosowywać, ale również pomogą firmie odnosić sukcesy w okresie zmian.

W pierwszej kolejności zaktualizuj swoje CV, aby odzwierciedlało Twoje uniwersalne umiejętności w kontekście nowej pracy. Zastanów się, czy nie należałoby stworzyć dobrego ogólnego CV do wyszukiwania nowych ofert, aby je potem odpowiednio modyfikować pod kątem konkretnych opisów stanowisk.

„Zdarza się, że konkretna zmiana w karierze zawodowej wydaje się doskonała ..., ale nie sprawia takiego wrażenia na papierze. Pamiętaj, aby umiejętnie zaprezentować swoje umiejętności: w jaki sposób i dlaczego predysponują Cię do udanego przeprowadzenia takiej zmiany” — mówi Corbalis.

Porównuje to do budowania mostu między dotychczasowymi doświadczeniami i umiejętnościami a oczekiwaniami oraz obowiązkami w nowej pracy: „To ważne, aby pokazać, w jaki sposób zadania wykonywane w przeszłości — nawet, jeśli niezupełnie takie same — przygotowały Cię do pracy na stanowisku, na które aplikujesz. Podkreśl osiągnięcia, rezultaty oraz umiejętności, zamiast pisać wyłącznie o zadaniach i zakresie obowiązków.”

Corbalis wyjaśnia również, że trzeba przygotować się do odpowiedzi na pytania dotyczące zmiany pracy podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Zastanów się, w jaki sposób przedstawisz swoje wykształcenie i doświadczenie zawodowe w kontekście nowej pracy, co odróżnia Cię od innych kandydatów i jakie uniwersalne umiejętności zamierzasz podkreślić:

„Postaw się w roli osoby rekrutującej lub specjalisty ds. zatrudnienia i zastanów się, jakie informacje będą dla nich istotne, a następnie przeanalizuj swoje doświadczenia zawodowe oraz znajdź wśród nich przykłady, które mają związek z pracą, o którą się ubiegasz. Jest to szczególnie ważne, jeśli starasz się o zmianę zawodu lub szukasz pracy poza swoją branżą — Twoje uniwersalne umiejętności mogą nie być oczywiste, jeśli zostały zdobyte w innej dziedzinie. Dlatego warto je wskazać i dostosować na różne sposoby w kontekście nowej pracy. Jeśli potrafisz przedstawić powody zainteresowania konkretnym stanowiskiem oraz przyczyny, dla których doskonale do niego pasujesz, osiągniesz sukces, ponieważ wyeliminujesz w ten sposób domysły pracodawcy.”

6. Rozpoczynanie procesu wyszukiwania ofert pracy

Nadeszła pora, aby zacząć wyszukiwanie nowej pracy w nowej branży. Pracując nad aplikacjami, tworzysz dla siebie wytyczne. Pamiętaj, że zakłócenia w gospodarce, takie jak pandemia COVID-19, będą wymagały dodatkowej cierpliwości zarówno od Ciebie, jak i innych.

Określ cotygodniowe cele dotyczące aplikacji. W zależności od Twoich tygodniowych obowiązków i dostępności ofert liczba ta może się zmieniać — dlatego warto ustalić realny poziom liczby aplikacji na podstawie własnej aktywności oraz dopasowywać ją w razie potrzeby. Czasem zaplanujesz odpowiedzi na trzy oferty pracy tygodniowo, czasem możesz aplikować na 20 ofert.

Utrzymuj równowagę między jakością a liczbą aplikacji. Nie da się dopasowywać CV ani listu motywacyjnego do każdej oferty pracy, natomiast można rozpoznać sytuacje, kiedy wystarczy skorzystać ze standardowego CV, a kiedy warto je zmodyfikować.

Jeśli na przykład planujesz odpowiedzieć na pięć ofert pracy, spróbuj przyporządkować je do jednej z dwóch kategorii:

1) Praca, która interesuje Cię tylko w ograniczonym zakresie i dla której spełniasz mniej niż 60% kryteriów kwalifikacji.
2) Praca, która w znaczącym stopniu odpowiada Twoim celom lub dla której spełniasz ponad 60% kryteriów kwalifikacji.

Jeśli stanowisko należy do drugiej kategorii, przeznacz czas na dopasowanie CV do tej oferty. W przypadku wszystkich innych stanowisk, skorzystaj po prostu ze standardowej wersji CV, która pasuje do szerokiego zakresu wyszukiwanych ofert pracy.

Kontynuuj korespondencję po wysłaniu aplikacji. Nie czekaj, aż osoba rekrutująca Cię zauważy. W wielu przypadkach pracodawcy otrzymują setki aplikacji na jedną ofertę pracy. Prawdopodobnie pandemia COVID-19 zwiększyła tę liczbę, łatwo jest więc wyobrazić sobie, że Twoje CV może zostać przeoczone. Spróbuj skorzystać z portali społecznościowych, aby nawiązać kontakt ze specjalistami ds. zatrudnienia, pracownikami lub osobami rekrutującymi w firmie, do której aplikujesz, by uzyskać informacje na temat swojego podania.

Skorzystaj ze swojej sieci kontaktów. Użyj swojej prywatnej i profesjonalnej sieci kontaktów, by znaleźć nowe możliwości i dowiedzieć się, co zmienić, aby zwiększyć skuteczność wyszukiwania oferty pracy. Jedną z najlepszych metod usprawnienia poszukiwań jest nauka na podstawie doświadczeń innych osób. Ilość wskazówek dotyczących poszukiwania ofert pracy, pomocnych rad lub ciepłych słów może Cię naprawdę zaskoczyć.

Równoważ intensywność poszukiwań i troskę o samopoczucie. Szukanie ofert pracy wymaga wysiłku, a okres pandemii COVID-19 może wiązać się ze szczególnymi wyzwaniami. Bardzo pomaga umiejętność akceptowania odmowy jako naturalnego etapu procesu, akceptacja powiązanych emocji, takich jak frustracja czy smutek, ale i jednoczesne dążenie do jak najszybszego powrotu do pozytywnego nastawienia. Wytrwałość to potężne narzędzie, więc zmierz się z trudnościami związanymi z szukaniem pracy i podążaj naprzód.

Pracuj nad umiejętnościami przydatnymi podczas rozmów kwalifikacyjnych. Ćwiczenie rozmów kwalifikacyjnych, zanim jeszcze otrzymasz zaproszenie, może wydać Ci się dziwne, ale pamiętaj, że dobrze jest być w gotowości, gdy pojawi się możliwość spotkania. Zapisz swoje odpowiedzi na typowe pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wszelkie pytania związane z branżą lub specyficzne dla konkretnego stanowiska, przećwicz na głos odpowiedzi, rozwiń najważniejsze argumenty, a nawet wykorzystaj niektóre z tych tematów podczas wywiadów informacyjnych. Wszystkie te czynności wzmocnią Twoją pewność siebie i przygotują Cię do rzeczywistej rozmowy. Należy również przygotować odpowiedzi na pytania związane ze zmianą pracy, takie jak:

  • Dlaczego chcesz zmienić pracę?
  • Jakie masz kwalifikacje, aby pracować na tym stanowisku?
  • Dlaczego dzięki wykształceniu i doświadczeniu zawodowemu jesteś najlepszą osobą na to stanowisko?
  • Jak zamierzasz zdobywać wiedzę na tym stanowisku?
  • Opisz swoje doświadczenia w zakresie obowiązków wymaganych na tym stanowisku?

Powiązane

Zobacz więcej 

Jak znaleźć najodpowiedniejsze oferty pracy?

W każdej wyszukiwarce ofert pracy trzeba przejrzeć wiele ogłoszeń, by znaleźć te odpowiednie. Skorzystaj z tych wskazówek, aby wyświetlać najlepsze oferty.

Kiedy zacząć szukać pracy podczas pandemii COVID-19

Dowiedz się, jak i kiedy szukać pracy w czasie pandemii i recesji wywołanej przez koronawirusa.