Praca po psychologii – co możesz robić?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 13 maja 2022

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Studia psychologiczne cieszą się niesłabnącą popularnością wśród kandydatów, ale jaka praca czeka Cię po psychologii? Jakie stanowiska umożliwią wykorzystanie wiedzy zdobytej w czasie studiów? Czy dyplom psychologa może dać Ci stabilną i dobrze wynagradzaną pracę?

W artykule opiszemy specyfikę studiów na kierunkach psychologicznych oraz przedstawimy najpopularniejsze specjalności, jakie możesz wybrać w czasie nauki. Podpowiemy też, co możesz zrobić, aby rozpocząć pracę podczas studiów lub zaraz po nich. Wskażemy Ci kilka zawodów i stanowisk pracy, na których Twoja wiedza będzie bardzo przydatna. Na koniec dowiesz się, na jakie zarobki możesz liczyć.

Czym zajmuje się psychologia?

Obszarem zainteresowania psychologii są prawa i mechanizmy, które rządzą zachowaniem człowieka. Zajmuje się również badaniem wpływu, jaki psychika człowieka wywiera na interakcje jednostki z innymi ludźmi oraz otoczeniem. Psychologia najczęściej dzielona jest na akademicką oraz stosowaną.

Psychologia akademicka skupia się na odkrywaniu, badaniu i weryfikowaniu procesów poznawczych i rozwojowych. W jej obszarze bada się też psychiczne aspekty kontaktów międzyludzkich, osobowość człowieka, a nawet fizyczne podłoże procesów psychicznych. Do najbardziej popularnych specjalizacji psychologii akademickiej należą:

 • psychologia poznawcza — zajmuje się myśleniem, wyobraźnią, pamięcią oraz postrzeganiem świata przez człowieka;

 • psychologia rozwoju człowieka — bada i opisuje rozwój człowieka i zmiany w jego psychice;

 • psychologia społeczna — zajmuje się relacjami międzyludzkimi oraz komunikacją pomiędzy poszczególnymi członkami społeczeństwa;

 • neuropsychologia — interesuje się funkcjonowaniem centralnego układu nerwowego oraz jego wpływem na procesy psychiczne, które zachodzą w organizmie człowieka;

 • psychologia ewolucyjna — bada zmiany zachodzące w mechanizmach psychicznych na przestrzeni dziejów;

 • patopsychologia — bada i opisuje zaburzenia osobowości u ludzi.

Zastosowaniem akademickiej wiedzy psychologicznej w praktyce zajmuje się psychologia stosowana. Można w niej wyróżnić między innymi:

 • psychologię kliniczną zajmującą się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych;

 • psychoterapię, która zajmuje się korygowaniem zaburzeń relacji społecznych;

 • psychologię sądową badającą psychiczne uwarunkowania sprawców przestępstw oraz inne zagadnienia związane z działaniem wymiaru sprawiedliwości;

 • psychologię wychowawczą, która skupia się na psychologicznych zagadnieniach rozwoju człowieka i procesu jego wychowania;

 • psychologię biznesu, która bada psychologiczne podłoże działań podejmowanych w ramach gospodarki;

 • psychologię pracy analizującą zagadnienia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Kierunki i specjalności

Mnogość obszarów zainteresowań oraz specjalizacji w ramach szeroko pojętej psychologii sprawia, że na polskich uczelniach znaleźć można spory wybór specjalności w tej dziedzinie. Nauka realizowana jest zazwyczaj w formie jednolitych studiów magisterskich, które trwają 5 lat. Kandydat podejmuje najczęściej studia na kierunku psychologia i wybiera w ich toku docelową specjalizację. Do najczęściej wybieranych należą:

 • psychologia kliniczna człowieka dorosłego,

 • psychologia pracy i organizacji,

 • psychologia zdrowia i jakości życia,

 • psychologia sądowa,

 • neuropsychologia kliniczna,

 • psychologia kliniczna dziecka i rodziny,

 • psychoterapia.

Do uzyskania uprawnień zawodowych w niektórych specjalnościach (na przykład psychologia kliniczna i psychoterapia) konieczne jest odbycie dodatkowych praktyk oraz ukończenie studiów lub kursów specjalizacyjnych.

Jak zacząć pracę w trakcie lub po studiach?

Musisz wiedzieć, że zagadnienia związane z pracą psychologów reguluje Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Zgodnie z jej zapisami pracę jako psycholog możesz rozpocząć dopiero po ukończeniu studiów i zdobyciu stosownego dyplomu. Konieczne jest także odbycie praktyki i uzyskanie wpisu na listę Regionalnej Izby Psychologów. Nie oznacza to oczywiście, że nie możesz rozpocząć pracy już w trakcie studiów.

Praca w czasie studiów ma często charakter dorywczy i nie ma związku z kierunkiem nauki. Warto jednak próbować zdobyć zatrudnienie jak najbardziej korespondujące z wybraną specjalizacją. Oczywiście nie możesz pracować jako pełnoprawny psycholog, ale spróbuj poszukać ofert pracy o charakterze pomocniczym. Przydatne mogą być również staże i praktyki z zakresu psychologii.

W czasie nauki w trybie dziennym trudno jest podjąć pracę w pełnym wymiarze godzin. Jeżeli plan zajęć i inne obowiązki związane ze studiami Ci to umożliwią, rozważ podjęcie pracy na pół etatu.

Praca po psychologii — co możesz robić?

Zgodnie z ustawą o zawodzie psychologa wykonywanie zawodu psychologa polega na świadczeniu usług psychologicznych. Obejmuje to w szczególności diagnozę psychologiczną, opiniowanie, orzekanie, udzielanie pomocy psychologicznej oraz prowadzenie psychoterapii, badań naukowych i działalności dydaktycznej w zakresie nauk psychologicznych. Katalog ten nie wyczerpuje oczywiście wszystkich możliwości, jakie daje psychologowi jego wykształcenie.

Jako wykwalifikowany psycholog z prawem wykonywania zawodu możesz pracować między innymi w:

 • szpitalach i innych placówkach leczniczych,

 • ośrodkach terapii uzależnień,

 • przedszkolach, szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

 • poradniach psychologicznych,

 • domach pomocy społecznej,

 • służbach mundurowych,

 • placówkach penitencjarnych,

 • działach HR,

 • agencjach zatrudnienia i pośrednictwa pracy,

 • klubach sportowych.

Wiedza i umiejętności z zakresu psychiki człowieka przydają się w wielu miejscach. Co zatem możesz robić po psychologii? Jakie stanowiska pracy czekają na Ciebie? Sprawdź te, które naszym zdaniem są szczególnie ciekawe i popularne.

Psycholog kliniczny

Zajmuje się przede wszystkim stawianiem diagnoz psychologicznych oraz planowaniem postępowania terapeutycznego. Wszystko to w celu leczenia zaburzeń psychicznych u pacjentów. Może wydawać też opinie psychologiczne, opracowywać programy profilaktyczne oraz wspomagać inne formy leczenia. W codziennej działalności współpracuje często z psychiatrami i innymi osobami, które zaangażowane są w diagnozowanie i leczenie pacjenta.

Psycholog szkolny

Jego zadaniem jest zapewnienie szerokiego wsparcia całemu środowisku szkolnemu. Zajmuje się zarówno diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów, jak i pomocą uczniom szczególnie uzdolnionym. Dba również o poprawne funkcjonowanie środowiska i relacje pomiędzy jego członkami. W pracy wymagana jest od niego umiejętność pogodzenia często sprzecznych interesów poszczególnych osób tak, by odbyło się to z korzyścią dla ogółu.

Psychoterapeuta

Problemy są nieodłączną częścią życia każdego z nas. Bywa jednak, że nie potrafimy sobie z nimi poradzić samodzielnie i przytłaczają nas swoim ciężarem. W takiej sytuacji przydaje się pomoc psychoterapeuty, który w czasie szeregu sesji terapeutycznych pomoże nam uporać się z obciążeniami oraz nauczy nas, jak radzić sobie z nimi w przyszłości. Proces psychoterapii jest zazwyczaj długotrwały. Rynkowym standardem i normalną praktyką są płatności z góry, co daje psychoterapeutom względną stabilność dochodów oraz umożliwia planowanie pracy.

Terapeuta uzależnień

Terapia osób uzależnionych nie jest łatwym zajęciem, może jednak dawać wiele satysfakcji. Psycholog w procesie terapeutycznym wykorzystuje wiedzę na temat psychicznych mechanizmów uzależnień i prowadzi terapię w taki sposób, by osłabić lub nawet wyeliminować nałóg u pacjenta. Często jest to długi proces, który wymaga również wsparcia w postaci psychoterapii.

Terapeuta integracji sensorycznej

Zaburzenia integracji sensorycznej diagnozuje się zazwyczaj u dzieci. Polegają one na zaburzonym odbieraniu bodźców ze świata zewnętrznego. Zadaniem terapeuty jest działanie w kierunku uzyskania jak największej harmonii przetwarzania bodźców zewnętrznych przez układ nerwowy dziecka. W tym celu stymuluje się mózg podopiecznego do określonej aktywności i tworzenia nowych połączeń nerwowych.

Psychodietetyk

Problemy żywieniowe często są efektem zaburzeń w sferze psychicznej lub stresu, który wynika z codziennego życia. Psychodietetyk w jednej osobie łączy kompetencje z zakresu żywienia oraz wiedzę psychologiczną. Pozwala to całościowo zająć się problemem, z którym w gabinecie pojawia się pacjent.

Mediator sądowy

Mediacje sądowe zdobywają coraz większą popularność. Wynika to z niższego kosztu osiągnięcia porozumienia, a także mniejszego stresu i krótszego czasu oczekiwania na rozstrzygnięcie. Dobry mediator z pewnością nie będzie narzekał na brak pracy, a renoma ma szanse przełożyć się na możliwości zarobkowania również w innych specjalnościach.

Specjalista do spraw HR

Zatrudnienie odpowiedniej osoby na wolne miejsce pracy nie jest proste. Niejednokrotnie decyzję o wyborze konkretnej osoby opiera się na niejasnym przeczuciu. Tutaj z pomocą przyjść może psycholog, który korzystając ze swojej wiedzy i odpowiednich narzędzi może pomóc w selekcji najbardziej odpowiednich kandydatów. Udział psychologa w procesie rekrutacyjnym może w znacznym stopnie zwiększyć szanse na zakończenie go sukcesem obu stron — pracodawcy i nowego pracownika.

Doradca zawodowy

Nie każdy ma sprecyzowane wyobrażenie swojej kariery zawodowej. Wiele osób nie wie, co chciałoby lub mogłoby robić. Takim właśnie osobom pomaga doradca zawodowy, który skupia się na diagnozie i ocenie naturalnych kompetencji i talentów, by znaleźć i zaproponować zawody, w których dana osoba ma największą szansę osiągnąć sukces.

Trener biznesu

Wiedza psychologiczna bardzo przydaje się w codziennej pracy zawodowej na wielu stanowiskach pracy. Jako trener biznesu możesz pomagać kadrze zarządzającej osiągać postawione im cele w taki sposób, by nie niszczyć zdrowia psychicznego i nie zaburzać równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Jeżeli zatrudnisz się jako coach w dużej firmie, twoim zadaniem będzie dbanie o kondycję psychiczną pracowników i ich rozwój zawodowy.

Psycholog sportowy

Psychologia sportowa to bardzo dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy. Trening mentalny zdobył uznanie w zasadzie we wszystkich dyscyplinach sportowych. Zarówno kluby sportowe, jak i poszczególni zawodnicy coraz chętniej korzystają z pomocy osób, których zadaniem jest wskazanie, jak odpowiednio się motywować, a także radzić sobie ze stresem startowym i obciążeniem psychicznym związanym z zawodowym uprawianiem sportu.

Własna działalność gospodarcza

Prawo wykonywania zawodu psychologa daje Ci również możliwość rozpoczęcia pracy na własny rachunek w tym zakresie. Możesz świadczyć usługi na zlecenie firm i instytucji lub otworzyć własny gabinet albo firmę doradczą.

Ile zarabia psycholog?

Występują duże różnice w zarobkach osób z wykształceniem psychologicznym i wykonujących zawód psychologa. Przykładowo psycholog zarabia średnio 2894 zł miesięcznie, podczas gdy psychoterapeuta otrzymuje średnio już 6308 . Zarobki zależą przede wszystkim od lokalizacji i wielkości firmy pracodawcy oraz jego statusu. Zazwyczaj więcej zarobisz w sektorze prywatnym.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, zapoznaj się z informacjami zawartymi w artykule jak zacząć karierę psychologa. Możesz też sprawdzić dostępne aktualnie oferty pracy dla psychologów.

Dane dotyczące wynagrodzeń odzwierciedlają dane dostępne w serwisie Indeed Wynagrodzenia w trakcie pisania tego artykułu. Wysokość wynagrodzeń może różnić się w zależności od podmiotu zatrudniającego oraz doświadczenia, poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania kandydatów.

Odkryj więcej artykułów

 • Najważniejsze obowiązki szefa kuchni
 • Zawody związane z psami – 11 propozycji pracy dla psiarzy
 • Jak znaleźć odpowiednią pracę?
 • Najbardziej stresujące zawody
 • Jak zostać logopedą?
 • Kosmetolog a kosmetyczka – co różni, a co łączy te profesje?
 • Praca po socjologii. Jakie masz możliwości?
 • Jak zostać psychologiem klinicznym?
 • Jak zostać barmanem i gdzie znaleźć pracę?
 • Instruktor terapii uzależnień – kwalifikacje
 • Jak zostać nauczycielem matematyki?
 • Praca w Anglii po brexicie