Poszukiwanie pracy

Pokolenie Z a praca - Co musisz wiedzieć

7/15/2021

Autorzy: Coachowie ds. kariery Indeed

Jamie Birt, Jennifer Herrity i Emma Esparza są coachami ds. kariery w Indeed, dysponującymi łącznie 17-letnim doświadczeniem w doradztwie zawodowym. Pomagają innym pokonywać wyzwania związane z poszukiwaniem pracy, rozpoznawać możliwości rozwoju zawodowego i określać własne satysfakcjonujące ścieżki kariery.


Według danych na 2020 r. pokolenie Z stanowi około 20% zatrudnionych. Wielu jego przedstawicieli może obecnie doświadczać istotnych zakłóceń w edukacji, stażach i planach wejścia na rynek pracy z powodu pandemii COVID-19. Podobnie jak w przypadku innych generacji, również w pokoleniu Z można wyróżnić wspólne wartości i cechy, które charakteryzują jego funkcjonowanie w miejscu pracy. Zrozumienie wpływów i wzorców zachowań tej grupy demograficznej pomoże ukształtować lepsze relacje w pracy.

W tym artykule przyjrzymy się wspólnym cechom przedstawicieli pokolenia Z i przedstawimy stanowiska, których zazwyczaj poszukują.

Czym jest pokolenie Z?

Do pokolenia Z zalicza się osoby urodzone po 1997 r.. Według Pew Research nie istnieje wprawdzie uniwersalna formuła na określenie długości trwania poszczególnych pokoleń, ale granicę między pokoleniem Y (milenialsami) a pokoleniem Z można wyznaczyć za pomocą czynników wpływających na lata kształtowania się osobowości jego przedstawicieli, takich jak ważne wydarzenia polityczne, gospodarcze czy społeczne. Na podstawie tych kryteriów pokolenie Z jest często definiowane przez koncepcję, zgodnie z którą większość jego przedstawicieli prawdopodobnie nie pamięta wydarzeń z 11 września 2001 r.

Niewykluczone, że niektóre osoby urodzone przed rokiem 1997 mogą mieć cechy pokolenia Z, mimo że technicznie są klasyfikowane jako pokolenie Y lub nawet pokolenie X. Należy również zauważyć, że choć pokolenie Z stanowi szacunkowo jedną czwartą zatrudnionych, wielu z jego przedstawicieli dopiero rozpoczyna karierę zawodową, stąd mniejsza liczba badań dotyczących ich preferencji i przyzwyczajeń w miejscu pracy w porównaniu z poprzednimi pokoleniami.

Przegląd poszczególnych pokoleń:

Ciche pokolenie (tradycjonaliści)

 • Osoby urodzone przed 1946 r.
 • Poszukują wygody i bezpieczeństwa finansowego, tradycyjne, lojalne

Baby boomers

 • Osoby urodzone w latach 1946–1964
 • Przywiązane do etyki pracy, zdyscyplinowane, skoncentrowane

Pokolenie X

 • Osoby urodzone w latach 1965–1980
 • Przedsiębiorcze, ceniące równowagę między pracą a życiem prywatnym, niezależne

Pokolenie Y (milenialsi)

 • Osoby urodzone w latach 1981–1996
 • Ceniące równowagę między pracą a życiem prywatnym, pewne siebie, sprawnie posługujące się technologią

Pokolenie Z

 • Osoby urodzone po 1997 r.
 • Niezależne, przedsiębiorcze, skłonne do rywalizacji

Wspólne cechy przedstawicieli pokolenia Z w miejscu pracy

Istnieje grupa wspólnych cech osobowości i zachowań charakterystycznych dla tego pokolenia. Chociaż nie u każdego przedstawiciela pokolenia Z będą występować te same cechy i wartości, w kontaktach z tą grupą demograficzną często można zetknąć się z następującymi zjawiskami:

 • Pokolenie Z oczekuje pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
 • Pokolenie Z ceni interakcje osobiste
 • Pokolenie Z jest przedsiębiorcze
 • Pokolenie Z wykazuje mniejszą tolerancję dla środowisk autorytarnych
 • Pokolenie Z jest otwarte na zmiany
 • Pokolenie Z ceni elastyczność
 • Pokolenie Z lubi rywalizację

Pokolenie Z oczekuje pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

Ze względu na powszechny kontakt z różnymi formami technologii w życiu osobistym, ta nowa grupa zatrudnionych oczekuje możliwości korzystania z nowoczesnych technologii także w sferze zawodowej. Nieprzypadkowo, zanim utrwaliła się obecna oficjalna nazwa, stosowane były takie określenia, jak „pokolenie Selfie” oraz „iGen”.

Chociaż pokolenie Z już w okresie dorastania komunikowało się z wykorzystaniem technologii, niektóre badania dowodzą, że jego przedstawiciele używają telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych głównie do celów rozrywkowych, a w sprawach zawodowych preferują kontakty osobiste. Skuteczna współpraca z przedstawicielami pokolenia Z w miejscu pracy może wymagać od pracodawców zachowania równowagi między komunikacją twarzą w twarz i wirtualną.

Pokolenie Z ceni interakcje osobiste

Pragnienie związane z więziami międzyludzkimi w miejscu pracy może zaznaczyć się już na etapie rekrutacji. Przykładowo przedstawiciel pokolenia Z może preferować praktyki rekrutacyjne kładące większy nacisk na rozmowy osobiste niż aplikacje internetowe. Ponadto niedawne badanie wykazało, że 75% respondentów z pokolenia Z woli otrzymywać informacje zwrotne od przełożonych osobiście i w czasie rzeczywistym.

Pokolenie Z ceni współpracę i chce, aby inni wnosili do rozmowy swoją unikalną perspektywę. Optymalne środowisko pracy dla przedstawicieli pokolenia Z obejmuje spotkania zespołu, podczas których współpracownicy mogą dzielić się swoimi cotygodniowymi sukcesami.

Niewykluczone, że te preferencje ulegną zmianie ze względu na ograniczone interakcje osobiste spowodowane pandemią COVID-19. Przykładowo miejsce pracy, w którym przestrzega się zasady bezpiecznego dystansu, może wzmocnić skłonność pokolenia Z do interakcji osobistych lub stać się bardziej elastyczne. Niezależnie od tego pracodawcy i menedżerowie mogą nadal starać się wprowadzać osobiste akcenty do wirtualnych kontaktów z pokoleniem Z.

Pokolenie Z jest przedsiębiorcze

W okresie dorastania przedstawiciele pokolenia Z byli świadkami, jak inni wykorzystywali technologię do tworzenia dochodowych przedsięwzięć biznesowych. Jako cyfrowi tubylcy są predestynowani do wykorzystywania tej wiedzy w celu kreowania podobnych szans dla siebie. Często uczą się przedsiębiorczości, obserwując, jak inni rozwijają, wprowadzają na rynek i finansują swoje pomysły za pomocą takich narzędzi, jak serwis crowdfundingowy Kickstarter.

58% przedstawicieli pokolenia Z deklaruje, że w przyszłości chce mieć firmę, a 14% już ją ma. W miejscu pracy umiejętności biznesowe pokolenia Z przejawiają się w koncentracji na konkurencyjności wynagrodzeń i świadczeń.

Pokolenie Z wykazuje mniejszą tolerancję dla środowisk autorytarnych

Inną cechą okresu dorastania pokolenia Z była możliwość publicznego dzielenia się swoimi przemyśleniami i otrzymywania informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym za pośrednictwem mediów społecznościowych. W związku z tym ta grupa demograficzna może oczekiwać wysłuchiwania i szanowania jej pomysłów w miejscu pracy.

Z opublikowanego przez Workforce Institute raportu wynika, że dla tych osób najważniejszą cechą menedżera jest zaufanie i wspieranie. 32% respondentów z pokolenia Z stwierdziło, że są zmotywowani do cięższej pracy i dłuższego pozostawania w firmie, jeśli mają wspierającego ich menedżera, z kolei 29% uznało, że nieskuteczny menedżer miałby wpływ na ich wyniki w pracy.

Pokolenie Z jest otwarte na zmiany

Nastolatków z pokolenia Z uznaje się za najlepiej poinformowanych w porównaniu z innymi pokoleniami. Wiele z nich przez całe życie ma natychmiastowy dostęp do Internetu, wiadomości i mediów społecznościowych. W rezultacie często obserwują rozwój ważnych wydarzeń społecznych i politycznych wpływających na losy świata.

Na poglądy pokolenia Z wywierają wpływ również wcześniej podejmowane kwestie, takie jak zmiany klimatyczne, różne formy terroryzmu i wielki kryzys. Mogą one inspirować te osoby do aktywności społecznej. Jako inspiratorzy zmian przedstawiciele pokolenia Z często szukają pracy, która daje im możliwość wnoszenia wkładu, tworzenia, przewodzenia i uczenia się.

Pokolenie Z ceni elastyczność

Jedna trzecia przedstawicieli pokolenia Z uważa, że należy do najciężej pracującej generacji, mimo że pracodawcy muszą zapewnić im równowagę między życiem zawodowym a prywatnym oraz konkurencyjne warunki. Do pożądanych świadczeń należą płatny urlop rodzicielski, długi urlop wypoczynkowy oraz elastyczność w zakresie lokalizacji i godzin pracy. Osoby te dążą do stabilności, dlatego przedkładają dodatkowe świadczenia, takie jak szeroki pakiet zdrowotny, nad efektowne drobiazgi w rodzaju bezpłatnych posiłków czy „happy hours”.

Pokolenie Z lubi rywalizację

Pokolenie Z było wychowywane w jednym z najbardziej konkurencyjnych środowisk edukacyjnych (USA) i jest przyzwyczajone do otrzymywania natychmiastowych informacji zwrotnych umożliwiających doskonalenie. Przedstawiciele poprzednich pokoleń często czekali wiele dni lub tygodni, aby otrzymać oceny za wykonane zadania, tymczasem pokolenie Z przywykło do prawie natychmiastowego dostępu do swoich wyników i możliwości szybkiego porównywania ich z kolegami i koleżankami.

W miejscu pracy skłonność pokolenia Z do rywalizacji może wiązać się z silnym pragnieniem doceniania wykonywanej pracy. W rezultacie osoby te cenią jasne oczekiwania co do tego, jak osiągnąć sukces i awans zawodowy. W raporcie Workforce Institute wskazano, że 57% respondentów z pokolenia Z oczekuje awansu co najmniej raz w roku.

Stanowiska popularne wśród przedstawicieli pokolenia Z

Duży wpływ na preferencje zawodowe pokolenia Z mają cechy behawioralne ukształtowane przez epokę cyfrową oraz odziedziczone okoliczności, takie jak wielki kryzys. Według badań zespołu analitycznego Indeed osoby te poszukują „przyszłościowych” ścieżek kariery, odpowiadających ich umiejętnościom technologicznym oraz pragnieniom interakcji osobistych, bezpieczeństwa finansowego i altruizmu.

Powiązane

Zobacz więcej 

Przyczyny i rodzaje bezrobocia

Poznaj rodzaje bezrobocia i ich przyczyny, a także dowiedz się, jak przez ostatnie lata kształtowała się stopa bezrobocia w naszym kraju.

Praca w domu: 12 najlepszych prac online, które można wykonywać z domu

Dowiedz się, jakie są najlepsze oferty pracy z domu i na jakie wynagrodzenie możesz liczyć, wykonując pracę online.