Predyspozycje i obowiązki brygadzisty

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 31 maja 2022

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Rola brygadzisty w całym procesie produkcyjnym jest niezwykle ważna. To właśnie na jego barkach spoczywa organizacja pracy oraz rozwiązywanie problemów, które mogą wstrzymywać produkcję towarów. Jakie są obowiązki brygadzisty i jakimi cechami powinna się wyróżniać osoba zatrudniona na tym stanowisku?

Kim jest brygadzista?

Brygadzista to osoba odpowiedzialna za kierowanie i nadzorowanie całego procesu produkcyjnego. Najczęściej na tym stanowisku zatrudnia się osoby mające już doświadczenie przy produkcji danego typu. Dzięki temu łatwiej zarządzać pracą podwładnych oraz monitorować przebieg wytwarzania towarów. Brygadziści stanowią swego rodzaju łącznik między przełożonymi a pracownikami niższego szczebla. To właśnie oni przekazują wytyczne dotyczące produkcji. Z drugiej strony muszą cały informować pracodawców o problemach, jakie pojawiają się w czasie produkcji, oraz postulatach kolegów i koleżanek.

Osoby pełniące zadania na takich stanowiskach odgrywają niezwykle ważną rolę w każdym zakładzie. To od ich skutecznego działania zależy, czy szybko uda się usunąć usterki lub wprowadzić potrzebne zmiany zwiększające efektywność całego zespołu. Dlatego przełożeni muszą dokonać odpowiedniego wyboru, szukając kandydata na stanowisko brygadzisty.

Obowiązki brygadzisty

Do najważniejszych zadań brygadzistów należy kontrola nad innymi pracownikami. Dotyczy to nie tylko poprawności wykonywanych czynności, lecz także przestrzegania zasad BHP. Dobry kierownik musi sprawdzać, czy urządzenia są sprawne oraz czy w hali produkcyjnej panują odpowiednie warunki do pracy. To właśnie do brygadzisty zgłaszane są wszystkie usterki bądź problemy produkcyjne. Jego obowiązkiem jest zatem zareagować w taki sposób, by jak najszybciej usunąć źródło problemu. Musi także zgłaszać wszelkie trudności pracodawcy, by ten mógł w porę zainterweniować.

Osoby zatrudnione na tym stanowisku nie tylko przekazują plany produkcyjne, lecz także wspierają całą załogę. Szkolą i wdrażają nowych pracowników oraz podpowiadają, jak skutecznie i efektywnie wykonywać wszystkie obowiązki zawodowe. Dzielą się swoim doświadczeniem, by jakość wypełnianych zadań była na jak najwyższym poziomie. Prowadzą także dokumentację firmową oraz dbają o urządzenia wykorzystywane w procesie produkcyjnym. Jeśli potrzebna jest konserwacja maszyn, kontaktują się z fachowcami i ustalają termin naprawy.

Jednocześnie brygadzista wykonuje te same zadania, co szeregowy pracownik. Oczywiście w tym wypadku obowiązki zależą od tego, co wytwarza dany zakład. Jest to zatem stanowisko łączące zadania managerów ze wszystkimi innymi czynnościami, jakich wymaga pracodawca.

Współpraca na różnych szczeblach

Powyższe obowiązki sprawiają, że brygadzista cały czas pozostaje w kontakcie z wyższym kierownictwem. Jednocześnie musi wnikliwie słuchać postulatów nadzorowanej załogi. Takie stanowisko wymaga zatem odpowiednich predyspozycji, którymi wyróżniają się tylko nieliczni pracownicy. Umiejętna współpraca na wielu szczeblach odgrywa w tym wypadku niezwykle ważną rolę. Bez niej proces produkcyjny nie może poprawnie przebiegać. Brak przepływu informacji sprawia, że pracownicy nie wiedzą, jakie są oczekiwania przełożonych. Z drugiej strony pracodawca musi wiedzieć, jak przebiega proces produkcyjny oraz czy wszystko przebiega zgodnie z planem.

Cechy dobrego brygadzisty

Brygadzista pełni funkcję kierownika, dlatego powinien posiadać wszystkie cechy dobrego managera. Jedną z nich jest umiejętność organizacji pracy podwładnych przy jednoczesnym wypełnianiu swoich obowiązków. Na tym stanowisku potrzebna jest zatem wielozadaniowość. Brygadziści powinni być komunikatywni i otwarci. W związku z tym, że przekazują informacje pracownikom i przełożonym, muszą wyróżniać się umiejętnością słuchania oraz konstruowania jasnych i precyzyjnych wypowiedzi.

Osoby zatrudnione na stanowisku brygadzistów powinny budować relacje z całą załogą. Muszą być one oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Skuteczność porozumiewania się zależy między innymi od postawy kierowników. Brygadziści nie mogą nikogo faworyzować i powinni nauczyć się przekazywać feedback tak, by zmotywować pracowników do jeszcze lepszego wykonywania zadań.

Odporność na stres i odpowiedzialność

W związku z tym, że brygadziści nadzorują pracę innych osób, powinni wyróżniać się odpowiedzialnością i zaangażowaniem. Kluczową rolę odgrywa również odporność na stres, zwłaszcza w sytuacjach, gdy nic się dobrze nie układa. W momencie poważnych usterek lub problemów wśród załogi brygadzista musi zachować spokój, nawet jeśli czuje, że obowiązki go przytłaczają. Jego opanowanie udziela się innym osobom, dzięki czemu można łatwiej i szybciej rozwiązać problem. Takie „gaszenie pożarów” wymaga także umiejętności szybkiego podejmowania decyzji. Do zadań brygadzistów należy również łagodzenie konfliktów, napięć oraz utrzymywanie dobrych relacji w ramach zespołu. To wszystko wymaga odpowiedniej konstrukcji psychicznej.

Gdzie może pracować brygadzista?

Brygadziści potrzebni są nie tylko na halach produkcyjnych. Stanowiska tego typu dostępne są między innymi w firmach oferujących usługi budowlane. Brygadziści pracują w portach morskich i śródlądowych, gdzie głównie nadzorują prace związane z przeładunkiem towaru. W takiej sytuacji odpowiadają za wszystkie urządzenia oraz towar. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Żeglugi z dnia 6 września 1967 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich i śródlądowych brygadzista organizuje i nadzoruje wszystkie prace przeładunkowe, pełniąc przy tym pieczę nad bezpieczeństwem całej załogi.

Jak zostać brygadzistą

Brygadziści najczęściej są wybierani w ramach rekrutacji wewnętrznych. Pracodawcy szukają pracowników doświadczonych, którzy potrafią dzielić się wiedzą z innymi. Dodatkowo nie będą nadużywać władzy, a wszystkie działania ukierunkują na podniesienie efektywności produkcji. W niektórych przypadkach przedsiębiorcy decydują się zatrudnić na stanowisko brygadzistów osoby z zewnątrz. W takich sytuacjach kandydaci muszą wykazać, że posiadają wszystkie cechy wyróżniające dobrego kierownika. Można to zrobić za pomocą nowoczesnego CV.

CV brygadzisty

Osoby, które chcą aplikować na stanowisko brygadzistów, powinny przygotować dobre CV. Przede wszystkim należy w nim zwrócić uwagę na predyspozycje, które sprawią, że świetnie poradzisz sobie ze wszystkimi zadaniami. Najważniejsze w tym wypadku będą sekcje dotyczące doświadczenia oraz umiejętności. Opisując swoje poprzednie prace, należy dokładnie przedstawić zakres obowiązków. Warto także podać nazwy maszyn lub oprogramowania, jakie były do tej pory wykorzystywane. W sekcji umiejętności można wpisać następujące cechy:

 • komunikatywność,

 • umiejętności organizacyjne,

 • zdolność do pracy pod presją czasu i stresu,

 • odpowiedzialność,

 • myślenie analityczne,

 • zdolność do kierowania zespołem,

 • umiejętność słuchania,

 • opanowanie w sytuacjach kryzysowych.

Curriculum vitae musi być dopasowane do ogłoszenia o pracę, dlatego warto wnikliwie zapoznać się z wymaganiami, jakie stawia pracodawca przed kandydatami. Dokumenty aplikacyjne muszą być czytelne i przejrzyste. Są to pisma oficjalne, dlatego powinny świadczyć o profesjonalizmie.

Rozmowa kwalifikacyjna na stanowisko brygadzisty

Niezależnie od tego, czy bierzesz udział w rekrutacji wewnętrznej, czy zewnętrznej na stanowisko brygadzisty, musisz się dobrze przygotować. Przede wszystkim zastanów się, jak Twoje obecne doświadczenie wpłynie na wykonywanie zadań na stanowisku związanym z kierowaniem ludźmi. Wykorzystaj wszystkie swoje umiejętności komunikacyjne, by zrobić na pracodawcy dobre wrażenie. Zadbaj o swoją prezencję i strój na rozmowę kwalifikacyjną.

W trakcie spotkania wskaż, że jesteś osobą szybko przyswajającą informacje, dlatego wdrożenie w nowe obowiązki nie potrwa długo. Dla pracodawców ma to ogromne znacznie, ponieważ chcą, by praca w zakładzie przebiegała bez żadnych zakłóceń, a właśnie o to ma zadbać brygadzista.

Odkryj więcej artykułów

 • Inkasent – kto to jest i co należy do jego obowiązków?
 • Jak zostać weterynarzem? Kompendium wiedzy
 • Jak zostać front end developerem?
 • Praca dla 50 plus – zobacz, jak znaleźć etat
 • Jak zostać inżynierem DevOps?
 • Najważniejsze wskazówki, jak zostać profilerem kryminalnym
 • Jak zostać dziennikarzem sportowym? 4 kroki do sukcesu
 • Co robi dekarz?
 • Zawody związane z przyrodą
 • Jak zostać dermatologiem - wymagania i możliwości
 • Jak zostać adwokatem w 4 krokach?
 • Zbrojarz – opis zawodu