Poszukiwanie pracy

Jak znaleźć firmy ceniące różnorodność i integrację

7/15/2021

Autor: Jamie Birt

Jamie Birt jest coachem ds. kariery z ponad 3-letnim doświadczeniem. Pomaga osobom poszukującym pracy przez coaching indywidualny, webinaria i wydarzenia. Jej motywacją jest misja pomagania ludziom w karierze zawodowej.


Różnorodność i integracja to dwie odrębne koncepcje, które mają największą siłę oddziaływania, gdy są stosowane wspólnie. Należy poszukiwać różnorodności, celebrować ją i pielęgnować w miejscu pracy przez działania integracyjne. Jeżeli ze względu na swoje podstawowe wartości wybierasz pracę w organizacji przywiązującej wagę do różnorodności i integracji, warto wiedzieć, czym one dokładnie są oraz jak stwierdzić, czy firma naprawdę ceni je w swojej kulturze organizacyjnej. Naprawdę zróżnicowana i inkluzywna firma nie tylko zatrudnia osoby wywodzące się z różnych środowisk. Różnorodność i integracja to wartości, które wymagają podejmowania działań w całej strukturze i powinny mieć wpływ na funkcjonowanie firmy na każdym poziomie.

W tym artykule zdefiniujemy, czym jest zróżnicowanie i integracja w miejscu pracy oraz dlaczego jest to ważne. Zastanowimy się również, jak określić, czy firma dba o kulturę zróżnicowania i integracji.

Czym jest różnorodność w miejscu pracy?

Zespół Indeed ds. różnorodności, integracji i przynależności definiuje różnorodność w miejscu pracy jako „umiejętności, aspekty środowiskowe, kulturę, doświadczenia i zdolności, które kształtują tożsamość i odzwierciedlają globalne społeczności, w których działamy. Zespoły o różnych stylach pracy, technikach rozwiązywania problemów, doświadczeniach życiowych, pochodzeniu, perspektywach i umiejętnościach sprzyjają innowacyjności”.

Istnieje wiele cech różnorodności, np. rasa, wiek, płeć, klasa, religia, orientacja seksualna, wojskowa przeszłość czy niepełnosprawność. Dbanie o różnorodność zaczyna się od procesu rekrutacji, ale nie powinno się na nim kończyć. O roli różnorodności w firmie świadczą sponsorowane przez nią wydarzenia, dostawcy i łańcuch dostaw firmy, oferty wolontariatu dostępne dla pracowników oraz wspierane przez firmę organizacje (w tym non profit).

Czym jest integracja w miejscu pracy?

Zespół Indeed ds. różnorodności, integracji i przynależności definiuje integrację w miejscu pracy jako „działania i zachowania kształtujące kulturę, w której pracownicy czują się doceniani, obdarzani zaufaniem i autentyczni oraz w której ich głos jest słyszalny, dzięki czemu mogą w pełni się realizować i rozwijać”.

Przykłady integracji w praktyce obejmują oferowanie warsztatów i szkoleń koncentrujących się na różnorodności i integracji, wyznaczanie celów w zakresie osiągania różnorodności i integracji oraz wspieranie grup lub rad pracowniczych zajmujących się integracją.

Dlaczego różnorodność i integracja są wartościowe?

Firmy wprowadzające kulturę różnorodności i integracji dostrzegają poprawę w zakresie kreatywności, innowacyjności, zadowolenia i utrzymania pracowników. Jedno z badań wykazało, że firmy o ponadprzeciętnie zróżnicowanym kierownictwie osiągnęły przychody z innowacji wyższe o 19% niż firmy o różnorodności kierownictwa poniżej średniej.

Pracownicy chcą czuć się szanowani i doceniani oraz mieć poczucie przynależności — stanowi to warunek dobrostanu emocjonalnego i sprzyja wydajnej pracy. Mimo że przynależność społeczna należy do podstawowych potrzeb, 40% osób twierdzi, że czuje się w pracy samotnie. Prowadzi to do mniejszego zaangażowania w pracę na rzecz organizacji.

Ponadto w czasach zawirowań i niepewności (takich jak te, których doświadczamy obecnie) poczucie bycia wspieranym przez firmę ma kluczowe znaczenie dla pracowników należących do mniejszości. LaFawn Davis, wiceprezes ds. różnorodności, integracji i przynależności w firmie Indeed, stwierdza: „Wszyscy doświadczamy świata, w którym żyjemy, na różne sposoby. Mamy różne tożsamości i pochodzimy z różnych społeczności. Na tym właśnie polega różnorodność. Chodzi o akceptowanie i celebrowanie tych różnic, gdy nastają trudne czasy. Wydajność pracowników może się pogorszyć, podobnie jak innowacyjność możliwości, morale, wyniki i bezpieczeństwo psychologiczne. Dlatego tak ważne jest kształtowanie kultury integracji i przynależności w zespołach w naszych organizacjach oraz stworzenie przestrzeni, w której pracownicy są słyszani, akceptowani, doceniani i wspierani”.

7 sposobów na określenie, czy firma ceni kulturę różnorodności i integracji

1. Przeczytaj ofertę pracy

Ponieważ oferty pracy to jeden z głównych sposobów rekrutacji potencjalnych pracowników, warto zwrócić uwagę na kilka elementów, które mogą sygnalizować, że firma nie wdraża zasad różnorodności i integracji.

  • Niejasne sformułowania
  • Wymagania niezgodne z poziomem stanowiska
  • Dodatkowe korzyści odwołujące się do specyficznego stylu życia (np. stół do ping-ponga, piwo z nalewaka, cotygodniowe „happy hours”)
  • Język nacechowany płciowo (ninja, dominować, haker, diwa)

2. Odwiedź witrynę internetową firmy

W witrynie internetowej firmy znajduje się wiele miejsc, w których można szukać przejawów kultury różnorodności i integracji. Zacznij od podstawowych wartości i misji, aby sprawdzić, czy wspomniano tam o kształtowaniu środowiska sprzyjającego różnorodności, integracji lub przynależności. Następnie obejrzyj zamieszczone tam zdjęcia pracowników. Czy wygląda na to, że reprezentują zróżnicowaną pulę talentów? Sprawdź, czy w witrynie pojawiają się wzmianki o wewnętrznych grupach lub radach na rzecz integracji (np. osób LGBTQ+, kobiet, weteranów i czarnoskórych). Możesz również sprawdzić, czy firma angażuje się w prace społeczne lub działania charytatywne w Twojej społeczności.

3. Przeszukaj profile społecznościowe firmy

Innym przydatnym sposobem na zapoznanie się z kulturą organizacji jest przejrzenie jej profili społecznościowych. Firmy zazwyczaj publikują zdjęcia z wydarzeń oraz fotografie pracowników i mogą udostępniać na swoich kontach różne informacje o sobie. Szukaj wpisów, które prezentują określone stanowisko. Sprawdź na przykład, czy firma zamieściła wpisy wspierający społeczność LBGTQ.

Wiele firm opublikowało ostatnio na swoich kontach w mediach społecznościowych publiczne oświadczenia popierające ruch Black Lives Matter. Warto zwrócić uwagę również na takie kwestie, jak różnorodność na zdjęciach pracowników, komunikaty o zaangażowaniu na rzecz różnorodności i integracji oraz obecność grup zajmujących się integracją.

4. Skontaktuj się z obecnymi lub byłymi pracownikami

Skontaktuj się z pracownikami, których znasz, lub skorzystaj z portali społecznościowych, aby wysłać wiadomość do kogoś z danej firmy. Poproś o informacyjną rozmowę kwalifikacyjną, aby się dowiedzieć, co firma robi na rzecz promowania różnorodności i integracji. Przykładowe pytania znajdziesz w dalszej części artykułu.

5. Zapytaj podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Możesz zadawać pytania na temat różnorodności i integracji na każdym etapie rozmowy kwalifikacyjnej, od wstępnej selekcji telefonicznej po rozmowę w siedzibie firmy. Zazwyczaj osoby przeprowadzające rozmowę kwalifikacyjną zostawiają od pięciu do dziesięciu minut na końcu na pytania kandydata. To Twoja szansa, aby uzyskać informacje od pracowników, liderów i specjalistów ds. zatrudnienia reprezentujących firmę.

Stephen McQuinn, starszy specjalista ds. rekrutacji na stanowiska techniczne w Indeed sugeruje, by zadawać osobom przeprowadzającym rozmowę kwalifikacyjną następujące pytania na temat różnorodności i integracji:

  • Jakie są najważniejsze wartości firmy?
  • W jaki sposób firma wspiera różnorodność i integrację?
  • Inkluzywne środowisko jest dla mnie ważne — w jaki sposób firma promuje inkluzywność w zespołach?
  • Jakie zasoby i/lub świadczenia firma oferuje pracownikom?
  • Czy w firmie działają grupy pracowników?
  • Czy firma organizuje szkolenia z zakresu różnorodności i integracji, np. na temat nieświadomych uprzedzeń?

6. Obserwuj podczas rozmowy kwalifikacyjnej

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej można dostrzec wskazówki dotyczące kultury różnorodności i integracji. Uczestnicząc w osobistej rozmowie kwalifikacyjnej w siedzibie, rozejrzyj się po biurze, zwracając uwagę na różnorodność wśród ludzi, a także w przestrzeni, zdjęciach i pracach artystycznych.

Podczas wirtualnej rozmowy kwalifikacyjnej nie będziesz mieć szansy osobiście przyjrzeć się przestrzeni biurowej. Szukaj różnorodności (np. wieku, pochodzenia etnicznego, płci) w osobach prowadzących rekrutację. Jeśli jest to rozmowa panelowa, a jej uczestnicy są zróżnicowani, zastanów się, czy wszyscy mają tyle samo czasu na udzielenie odpowiedzi lub zadanie pytań. Na koniec zwróć uwagę na mowę ciała osoby prowadzącej rozmowę kwalifikacyjną i jej swobodę podczas odpowiadania na zadawane przez Ciebie pytania dotyczące różnorodności. Zaobserwuj, czy sprawia ona wrażenie skrępowanej oraz czy jej mowa ciała świadczy o zamknięciu (skrzyżowane ramiona, patrzenie w dół lub odwracanie wzroku itp.).

Podczas wymiany wiadomości e-mail z osobą rekrutującą i przeprowadzającą rozmowę kwalifikacyjną zwróć uwagę, czy w podpisach zamieszczają one preferowane zaimki. Ponadto pamiętaj, że osoby przeprowadzające rozmowę kwalifikacyjną nie powinny zadawać żadnych pytań osobistych, np. o Twój wiek, stan cywilny, orientację seksualną czy wyznanie.

7. Poznaj oferowane świadczenia

Świadczenia to dobry sposób na sprawdzenie, czy firma wspiera wszystkich pracowników. Zróżnicowane i integracyjne świadczenia obejmują pomoc adopcyjną, zmienne święta religijne, urlopy rodzinne dla obojga rodziców, opiekę nad osobami starszymi, elastyczne godziny pracy i wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego. Świadczenia firmowe są zazwyczaj wymienione na stronie internetowej lub w ogłoszeniu o pracę. Jeśli ich nie widzisz, poproś osobę rekrutującą o listę świadczeń po wstępnej selekcji telefonicznej.

Powiązane

Zobacz więcej 

Przyczyny i rodzaje bezrobocia

Poznaj rodzaje bezrobocia i ich przyczyny, a także dowiedz się, jak przez ostatnie lata kształtowała się stopa bezrobocia w naszym kraju.

Praca w domu: 12 najlepszych prac online, które można wykonywać z domu

Dowiedz się, jakie są najlepsze oferty pracy z domu i na jakie wynagrodzenie możesz liczyć, wykonując pracę online.