Jak zostać policjantem?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 11 czerwca 2021

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Policjanci są fundamentem ładu i porządku społecznego. Zawód ten cieszy się szacunkiem na całym świecie, a osoby na służbie poświęcają wiele, by chronić obywateli i walczyć z przestępczością. Zapotrzebowanie na funkcjonariuszy utrzymuje się na stałym poziomie i prawdopodobnie będzie rosło w przyszłości. W tym artykule przedstawiamy kroki, jakie należy podjąć, by rozpocząć karierę w policji, a także nad jakimi cechami charakteru i umiejętnościami warto pracować, by osiągnąć sukces w tym zawodzie.

Jak zostać policjantem lub policjantką – cechy charakteru

Bycie policjantem pociąga za sobą ogromną odpowiedzialność, jest to bowiem zawód zaufania publicznego. Dlatego w momencie wstąpienia do służby od polskiego policjanta oczekuje się następujących cech:

Empatia

Od policjantów oczekuje się szacunku dla życia i wolności. Dobry policjant to osoba, która potrafi być wrażliwa na ludzką krzywdę, cechuje się otwartością oraz umie traktować każdego obywatela z godnością. Jeśli funkcjonariusz jest empatyczny, z łatwością zrozumie nie tylko uczucia pokrzywdzonych, ale także motywy, którymi kierowała się osoba popełniająca przestępstwo. Pomaga to w obiektywny i racjonalny sposób ocenić zagrożenie lub rozwiązać spór.

Umiejętności przywódcze

Umiejętności przywódcze są niezbędne w pracy policjanta – nie tylko podczas kierowania swoimi współpracownikami, ale również wtedy, gdy zachodzi potrzeba przejęcia inicjatywy w celu pomocy ludności cywilnej. Właściwa ocena zdarzeń pozwala wydać polecenia, które pomogą w opanowaniu nawet bardzo chaotycznej sytuacji

Uczciwość

Funkcjonariusz policji zawsze powinien kierować się zasadami sprawiedliwości, a on sam stosować najwyższe standardy etyczne i moralne. Należy pamiętać, że swoją postawą daje on przykład obywatelom, więc w tym zawodzie niezbędna jest uczciwość. Policjant pełniący służbę musi być również odpowiedzialny, konsekwentny i sprawiedliwy.

Profesjonalizm

Funkcjonariusz policji powinien odznaczać się profesjonalizmem i zaangażowaniem w swoje obowiązki. Bardzo pożądaną cechą w tym zawodzie, która warunkuje też profesjonalizm policjanta, jest chęć rozwoju zawodowego i osobistego. Istotne są również wysoki poziom wykształcenia, ponadprzeciętna sprawność fizyczna i znajomość przepisów oraz prawa.

Odwaga

Od osób pracujących w policji oczekuje się również silnego charakteru i odwagi. Jest to ważne na przykład w chwilach, gdy policjanci udają się na akcję lub uczestniczą w zdarzeniu, podczas którego zatrzymani stawiają opór. Funkcjonariusze, którzy cechują się odwagą, powinni w takiej sytuacji za wszelką cenę zapewnić bezpieczeństwo cywilom oraz swoim współpracownikom.

Obowiązki funkcjonariuszy policji w Polsce

Wielu ludzi, oglądając sensacyjne seriale kryminalne, marzy o wstąpieniu w szeregi policji. Należy jednak pamiętać, że praca w tym zawodzie to coś więcej niż łapanie przestępców podczas spektakularnych akcji, które często są przedstawiane przez media i popkulturę.

W rzeczywistości policjanci przechodzą wiele szkoleń, aby mieć pewność, że będą w stanie sprawnie wykonywać różnorodne obowiązki. Ich zakres zależy od wielu czynników, jak na przykład przydział, odbyte szkolenie i staż pracy, może się różnić również ze względu na miejsce odbywania służby. Istnieją jednak ogólne obowiązki, które pozwolą Ci zorientować się, czym zajmuje się policjant. Oto lista obowiązków, których wypełnienia oczekuje się od niego w momencie zatrudnienia:

 • ochrona życia i mienia obywateli poprzez przestrzeganie przepisów i egzekwowanie prawa podczas sumiennego patrolowania wyznaczonych terenów,

 • odpowiadanie na wezwania do służby policyjnej w każdych okolicznościach,

 • prowadzenie wstępnych i uzupełniających dochodzeń w sprawach karnych i drogowych,

 • przeprowadzanie przesłuchań w przydzielonych sprawach,

 • przygotowywanie pisemnych sprawozdań i notatek z działań w terenie związanych z dochodzeniami i patrolami,

 • szukanie i aresztowanie przestępców,

 • składanie zeznań w sądzie, gdy jest to wymagane,

 • zgłaszanie się do służby nawet w trudnych warunkach atmosferycznych,

 • dokonywanie właściwej oceny sytuacji w przypadku konieczności użycia siły,

 • prowadzenie pojazdu policyjnego w nagłych okolicznościach, w dzień i w nocy,

 • rozumienie dokumentów prawnych, takich jak kodeksy, nakazy, oświadczenia i inne dokumenty prawne,

 • pełnienie funkcji personelu ratowniczego w sytuacjach nagłych wypadków i podczas katastrof,

 • prowadzenie dochodzeń w sprawach ruchu drogowego oraz wszelkich dochodzeń, począwszy od drobnych kradzieży, a kończąc na poważnych przestępstw, takich jak morderstwo.

Ile zarabiają policjanci

Zarobki policjanta wynoszą średnio 4580 zł brutto miesięcznie i wahają się od 2 110 zł do 7 290 zł miesięcznie, przy czym to ostatnie jest wynagrodzeniem maksymalnym. Pensja policjanta wzrasta wraz ze stażem, więcej zarabiają też funkcjonariusze z wyższym wykształceniem. Jeśli zdecydujesz się na wstąpienie w szeregi policji, możesz postarać się o awans, co wiąże się z wyższą pensją i dodatkami. Przykładowo, dodatek za stopień nadinspektora wynosi 1 200 zł, a dla komendanta głównego policji – już 6 900 zł.

Godziny pracy funkcjonariuszy policji w Polsce

Liczba godzin, które policjant poświęca swoim obowiązkom w ciągu dnia, często zależy od sprawy, jaką aktualnie się zajmuje. Niektóre będą wymagały ciągłej pracy przy takich czynnościach, jak wielogodzinny nadzór, przesłuchania i wypełnianie raportów, inne – podróży służbowych w celu przeprowadzenia śledztwa. Ponadto policjanci muszą sprawdzać wszelkie tropy, które mogą doprowadzić do złapania przestępcy i postawienia go przed sądem. Należy też pamiętać, że jako funkcjonariusz policji możesz zostać oddelegowany do pracy w innym mieście.

Często nie jest to standardowa praca na etacie. Kiedy sytuacja tego wymaga, musisz stawić się na służbie – niezależnie od pory dnia lub nocy. Taka nieprzewidywalność może być ekscytująca, jednak osoby, które cenią sobie rutynę, mogą być z tego faktu niezadowolone.

Jakie są warunki przyjęcia do policji

Jeśli mimo wielu wyrzeczeń i wymagań nadal myślisz o karierze w policji, musisz spełnić kilka warunków. Jednym z nich jest wykształcenie co najmniej średnie. Wiele wydziałów policji, zwłaszcza służb specjalnych, poszukuje jednak kandydatów z wykształceniem wyższym. Rekrutacja do policji to również etap wieloetapowy i wymagający od kandydata dużej sprawności fizycznej. Jak więc zostać policjantką lub policjantem w Polsce?

Wymagania dotyczące wykształcenia

Aby przejść do pierwszego etapu rekrutacji w policji, wystarczy zdana matura – ogólne kryteria dotyczące wykształcenia na tym etapie nie są więc bardzo wysokie. Należy jednak mieć na uwadze, że niektóre wydziały wymagają minimum dwóch lat studiów uniwersyteckich, a cyberprzestępczość i kryminalistyka – wykształcenia wyższego. Jeśli chcesz zostać przypisany do wyższego stanowiska kierowniczego, musisz mieć świadectwo ukończenia minimum czteroletniej szkoły wyższej.

Jeśli z sukcesem przejdziesz pierwsze etapy rekrutacji, czeka cię pisemny egzamin z egzekwowania prawa. Sprawdza on kwestie moralności, znajomość przepisów prawa, podstawowe informacje ze szkoły średniej oraz wiedzę ogólną. Zdanie egzaminu to warunek przystąpienia do nauki w szkole policyjnej, w której zdobędziesz wiedzę i przeszkolenie niezbędne do prawidłowego i skutecznego pełnienia służby. Szkolenie trwa około sześciu miesięcy, a program nauczania koncentruje się na takich tematach, jak statuty karne, szkolenie z broni palnej, prowadzenie śledztw, szkolenie kierowców, kondycja fizyczna i przepisy ruchu drogowego.

Wymagania fizyczne

Aby rozpocząć proces rekrutacji do policji, należy być w dobrym stanie fizycznym. Dalsze etapy rekrutacji szczegółowo oceniają wytrzymałość, siłę i sprawność fizyczną kandydatów. Jeśli chcesz rozpocząć karierę w policji, musisz również poddać się badaniom fizycznym i psychologicznym. Testy fizyczne mogą obejmować długie biegi, sprinty, tory przeszkód, a także ćwiczenia – brzuszki, podnoszenie ciężarów i inne formy aktywności, które pomogą ocenić twoją sprawność fizyczną.

Wymogi prawne

Aby zostać policjantem, musisz mieć polskie obywatelstwo oraz ukończone 18 lat. Oprócz tego ważne jest też posiadanie prawa jazdy oraz niekaralność – są to podstawowe wymogi prawne, które należy spełnić przed przystąpieniem do egzaminów w tym zawodzie. Obowiązkowo sprawdza się też przeszłość kandydata, i to zazwyczaj bardzo szczegółowo. Może zdarzyć się, że przedstawiciel policji złoży wizytę rodzinie oraz byłym i obecnym pracodawcom kandydata, żeby dowiedzieć się więcej na jego temat.

W szkole policyjnej zabronione jest posiadanie i używanie wszelkich nielegalnych substancji. Kandydaci na policjantów poddawani są badaniom krwi i moczu na ich obecność. Musisz też upewnić się, że nie dostałeś mandatu za jazdę pod wpływem alkoholu w ciągu ostatnich 10 lat. Jeśli podlegasz kwalifikacji wojskowej, do policji będziesz mógł wstąpić dopiero wtedy, kiedy Twój stosunek do służby wojskowej zostanie uregulowany.

Wymagania psychologiczne

Dobre zdrowie psychiczne jest szczególnie ważne w pracy policjanta, ponieważ niektóre sytuacje, na które jest on narażony podczas służby, wymagają stabilnego i silnego charakteru. Policjanci muszą być dobrze przygotowani do różnych sytuacji, które u przeciętnej osoby mogłyby wywołać szok – np. widok miejsca morderstwa. Przed rozpoczęciem rekrutacji do policji musisz również sprawdzić, czy umiesz radzić sobie ze stresem oraz podejmować szybkie decyzje.

Jednym z etapów rekrutacji do policji są więc testy psychologiczne, których celem jest weryfikacja, czy osobowość kandydata pozwala na dalszy rozwój w tak odpowiedzialnym zawodzie. Pomagają również ustalić, czy masz zdolność przyjmowania i wykonywania poleceń bez poczucia urazy i braku kontroli, a także czy umiesz pracować zespołowo i pod presją. Twoje cechy osobowości, motywacje oraz nastawienie do służby zostaną ocenione też podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która zostanie przeprowadzona przez specjalistyczny zespół funkcjonariuszy wyższego szczebla.

Oferty pracy dla policjantów

Odkryj więcej artykułów

 • Co robi UX designer?
 • Jak zostać komornikiem?
 • Czym zajmuje się architekt?
 • Jak zostać terapeutą uzależnień – praktyczny poradnik
 • Jak zostać mówcą motywacyjnym?
 • Osobowość ENFJ – zawody, charakterystyka
 • Jak zostać chiropraktykiem?
 • Co można robić po studiach na kierunku marketing i zarządzanie?
 • Jakie uprawnienia ma ratownik medyczny?
 • Wiza pracownicza USA – jak załatwić konieczne formalności?
 • Czym zajmuje się chirurg?
 • Gdzie można legalnie pracować bez wizy?