Jak uzyskać uprawnienia rolnicze?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 25 lipca 2022

Zespół redakcyjny Indeed to zróżnicowana grupa utalentowanych autorów, analityków i ekspertów, którzy na podstawie danych i analiz Indeed opracowują porady przydatne na ścieżce kariery zawodowej.

W ostatnich latach coraz więcej osób stara się uzyskać uprawnienia rolnicze, dzięki którym bez przeszkód można prowadzić własną działalność rolną. Uzyskanie wykształcenia rolniczego związane jest także z dostępem do szeregu innych, atrakcyjnych finansowo możliwości. W naszym artykule wyjaśniamy, jakie korzyści daje status rolnika indywidualnego. Podpowiadamy też, jak krok po roku zdobyć kwalifikacje rolnicze.

Kim jest rolnik?

Zgodnie z art. 6 Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, rolnikiem określa się osobę fizyczną, która jest właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnej o powierzchni nie większej niż 300 ha. Osoba taka dodatkowo powinna dysponować kwalifikacjami rolniczymi oraz zamieszkiwać w gminie, na której obszarze położona jest nieruchomość rolna od co najmniej pięciu lat. Istotnym warunkiem jest też konieczność prowadzenia gospodarstwa osobiście przez cały wyżej wymieniony okres. W praktyce oznacza to nie tylko pracę przy uprawie roli, ale i samodzielne podejmowania decyzji dotyczących prowadzonej działalności, a także dysponowanie kwalifikacjami rolniczymi.

Do obowiązków rolnika należy między innymi:

 • prowadzenie produkcji roślinnej,

 • hodowla zwierząt,

 • uprawa roślin oraz przygotowywanie nawozów do upraw,

 • obsługa maszyn i urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym,

 • zbieranie plonów,

 • sprzedaż produktów rolnych.

Zakres pracy rolnika uzależniony jest przede wszystkim od wielkości gospodarstwa. Prowadzenie działalności rolniczej obejmuje zarówno dokonywanie określonych nakładów, jak i czerpanie ewentualnych korzyści. Profesja ta wymaga dobrej kondycji fizycznej, a także rozwiniętych kompetencji w zakresie obsługi specjalistycznego sprzętu. Rolnik powinien też dbać o stałe uzupełnianie wiadomości na tematy związane z prowadzoną działalnością.

Jak uzyskać kwalifikacje rolnicze?

Jeżeli marzysz o rozpoczęciu własnej działalności i otwarciu firmy zajmującej się agrobiznesem lub masz w planach przejęcie gospodarstwa rolnego po rodzicach bądź innych członkach rodziny, sprawdź, jak w kilku krokach zrealizować swoje zawodowe cele:

Uzyskaj odpowiednie wykształcenie

Przede wszystkim musisz wiedzieć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami na równi traktowane jest wykształcenie wyższe i zawodowe w zakresie rolnictwa. Nie jest więc istotne, jaki rodzaj szkoły rolniczej zdecydujesz się ukończyć.

1. Wykształcenie rolnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie, średnie branżowe lub wyższe

Dokumentem, który potwierdza uzyskanie wykształcenia rolniczego, jest:

 • dyplom ukończenia uczelni wyższej na kierunku rolnictwo, ogrodnictwo, technika rolnicza i roślinna, weterynaria, zootechnika, architektura krajobrazu, rybactwo;

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z uzyskaniem tytułu zawodowego lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technika rolnika, technika ogrodnika, technika hodowcy zwierząt, technika weterynarii oraz technika architektury krajobrazu, technika agrobiznesu czy technika melioracji wodnych;

 • dokument potwierdzający ukończenie szkoły zawodowej z uzyskanym tytułem robotnika wykwalifikowanego lub dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: rolnika, ogrodnika, pszczelarza, operatora pojazdów i maszyn rolniczych oraz rybaka śródlądowego.

2. Tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej

Tytuł kwalifikacyjny lub zawodowy przyznawany jest osobom, które uzyskały świadectwo lub dyplom w zawodzie wykwalifikowanego rolnika, rolnika upraw polowych, rolnika chmielarza, rolnika hodowcy bydła lub innych zawodach wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą.

Jeżeli żadna z ukończonych przez Ciebie szkół nie była placówką kształcącą przyszłych rolników, masz szansę uzyskać tytuł zawodowy, kończąc jeden z kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Absolwenci i absolwentki tego rodzaju kursów mają możliwość przystąpienia do egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną i uzyskania w ten sposób niezbędnych kwalifikacji zawodowych.

Zastanawiając się nad wyborem konkretnej szkoły lub kursu zawodowego, warto przede wszystkim sprawdzić, czy ich ukończenie jest potwierdzone uzyskaniem tytułu zawodowego. Sam fakt uczęszczania na zajęcia i zaliczenia egzaminów końcowych nie jest bowiem równoznaczny z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych.

Zadbaj o wymagany staż pracy w rolnictwie

Jeżeli nie masz wykształcenia rolniczego, możesz starać się o uzyskanie kwalifikacji dzięki odbyciu stażu. Kiedy staż w rolnictwie zostaje uznany za udokumentowany? Jako potwierdzenie uznane zostanie wykonywanie pracy w rolnictwie w roli członka spółdzielni rolnej oraz zatrudnienie w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę.

Staż pracy zostaje uznany także na podstawie dokumentu potwierdzającego prowadzenie przez Ciebie działalności rolniczej na obszarze nie mniejszym niż 1 ha. Ziemia powinna być Twoją własnością lub obszarem objętym dzierżawą. Dowodem odbycia stażu może być również dokument potwierdzający podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolnika.

Wymagany staż dla osób dysponujących tytułem kwalifikacyjnym lub tytułem zawodowym mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej wynosi trzy lata. Zgodnie z przepisami takie same wymagania dotyczą również absolwentów studiów wyższych i szkół średnich innych niż o profilu rolniczym. Dłuższej, bo pięcioletniej praktyki w rolnictwie wymaga się od osób z wykształceniem podstawowym, zawodowym i średnim innym niż rolnicze.

Co zrobić w przypadku, gdy myśl o karierze w branży rolniczej pojawiła się dopiero po ukończeniu studiów na kierunku innym niż rolnictwo oraz brak Ci także wymaganego stażu pracy? Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest skorzystanie z oferty studiów podyplomowych. Co istotne, przedmioty objęte zakresem takich studiów powinny być związane z rolnictwem. Ich program musi więc dotyczyć takich zagadnień, jak ekonomika rolnictwa, organizacja i technologia produkcji rolniczej czy agrobiznes i rachunkowość rolnicza.

Kwalifikacje rolnicze – dlaczego warto je zdobyć?

W ostatnich latach zauważalny jest znaczny wzrost zainteresowania uzyskaniem kwalifikacji rolniczych. Przyjrzyjmy się zatem, co daje status rolnika. Przede wszystkim umożliwia przejęcie gospodarstwa rolnego po rodzicach, ponadto pozwala też na zakup gruntu i gospodarstwa rolnego, na którym można rozpocząć działalność rolniczą.

Status rolnika daje także prawo do płacenia niższych składek ubezpieczenia społecznego, gdyż rolnicy są ubezpieczeni w KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), a nie w ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Co więcej, jeśli powierzchnia gospodarstwa rolnego nie przekracza 6 ha przeliczeniowych, to składkę na ubezpieczenie zdrowotne będzie opłacać za Ciebie budżet państwa.

Dodatkowo rolnicy mają prawo do starania się o pomoc i dofinansowanie z Unii Europejskiej. Najbardziej popularne dotacje są przeznaczone na:

 • modernizację gospodarstw rolnych,

 • restrukturyzację małych gospodarstw rolnych,

 • rolnictwo ekologiczne.

Początkujący rolnicy mogą próbować ułatwić sobie start w branży, starając się o uzyskanie dotacji dla młodych rolników. Osoba ubiegająca się o ten rodzaj wsparcia nie może mieć więcej niż 40 lat i powinna wykazać się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi.

Możliwe jest też uzyskanie dopłaty bezpośredniej do hodowli zwierząt, uprawy roślin, a także dopłaty obszarowej. Wartość zapomogi jest uzależniona od liczby hektarów ziemi należącej do danej osoby. Innym rodzajem wsparcia jest uzyskanie premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, czyli założenie firmy na wsi.

Coraz więcej młodych ludzi, zastanawiając się nad wyborem ścieżki zawodowej, bierze pod uwagę pracę w rolnictwie. To ciekawe, ale też ciężkie i ryzykowne zajęcie wybierają nie tylko osoby, które wychowywały się na wsi, ale i pracownicy korporacji, pragnący uciec od miejskiego gwaru i zaznać życia opierającego się na bliższym obcowaniu z naturą. Uprawnienia rolnicze to często pierwszy krok na ścieżce kariery każdego początkującego rolnika.

Odkryj więcej artykułów

 • Jak zostać ortopedą?
 • Wiza pracownicza – Australia
 • Jak zostać pisarzem?
 • Kto to jest socjolog i czym się zajmuje?
 • Przyczyny i rodzaje bezrobocia
 • Praca za granicą po studiach
 • Co robi strażak? Charakterystyka zawodu
 • Jak zostać prawnikiem?
 • Jak zostać detektywem?
 • Agent nieruchomości — czy warto nim zostać?
 • Co robi fryzjer? Przewodnik po usługach fryzjerskich
 • Praca po znajomości