Doula - kurs. Gdzie warto się wybrać?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 25 lipca 2022

Zespół redakcyjny Indeed to zróżnicowana grupa utalentowanych autorów, analityków i ekspertów, którzy na podstawie danych i analiz Indeed opracowują porady przydatne na ścieżce kariery zawodowej.

Jak rozpocząć karierę jako doula? Kurs da Ci wystarczające kwalifikacje do podjęcia pracy. Dzięki naszemu artykułowi poznasz różne oferty edukacyjne. Dowiesz się również, co możesz dzięki nim zyskać.

Kim jest doula?

Od 2015 roku doula jest zawodem oficjalnie wpisanym na listę ministerialną. Współczesna doula to osoba udzielająca niemedycznego, fizycznego i emocjonalnego wsparcia kobiecie rodzącej. Swoją pracę zaczyna na początku ciąży i kończy po połogu. Asystentka pomaga nie tylko przejść przez sam proces narodzin dziecka, ale i zaadaptować się do roli rodziców.

Przy porodzie odbywającym się w standardowych szpitalnych warunkach oprócz rodzącej na sali powinien znajdować się lekarz i położna. Możliwe jest też, w zależności od warunków, wprowadzenie osoby towarzyszącej. Oprócz niej na sali może znajdować się również doula. Dzięki niej rodząca radzi sobie lepiej ze skurczami i bólem.

Doule w Polsce

Pierwszą doulą w Polsce jest Małgorzata Sikora-Borecka, przeszkolona w 2003 roku. W 2006 roku Fundacja Rodzić po Ludzku zorganizowała konferencję, na którą przyjechały holenderskie doule – instruktorki. W latach 2009 – 2013 ta sama organizacja organizowała szkolenia dla asystentek kobiet w czasie porodu. Dopiero w roku 2011 powstało stowarzyszenie DOULA. Jest to organizacja zajmująca się szkoleniem przyszłych douli, zrzeszająca je i regulująca ich pracę Kodeksem Etycznym Douli.

Głównym celem stowarzyszenia jest promowanie dobrych praktyk okołoporodowych. Dba ono także o szerzenie idei świadomego i zaangażowanego rodzicielstwa.

Jak zostać doulą?

Przedstawiamy 3 wybrane przez nas, warte uwagi kursy, które pozwalają zdobyć kwalifikacje douli.

1. Akademia Wsparcia Okołoporodowego

Zajęcia powstały z myślą o kobietach, które chcą wspierać ciężarne w tym szczególnym czasie, jakim jest ciąża, poród i początki rodzicielstwa. Do Akademii mogą zapisać się osoby, które mają wykształcenie minimum średnie. Muszą być gotowe na zainwestowanie czasu, pieniędzy i samej siebie w proces edukacji na tym polu.

To rozbudowany kurs, w czasie którego:

 • bierze się udział w 9 weekendowych modułach, trwających łącznie 180 godzin edukacyjnych;

 • nauka odbywa się w kameralnych grupach;

 • zajęcia prowadzą doświadczone doule;

 • zdobywa się wiedzę opartą na dowodach naukowych oraz doświadczeniu;

 • wprowadzane są różnego rodzaju metody aktywizujące.

Po ukończeniu Akademii Wsparcia Okołoporodowego uzyskuje się wiedzę na temat udzielania pomocy, wspierania kobiet oraz komunikacji opartej na empatii. Doświadczona kadra przekazuje zarówno teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę na temat kompetencji douli.

W Akademii poświęca się również czas na zapoznanie się z narzędziami marketingowymi oraz naukę promocji i zasad działania mediów społecznościowych. Ułatwia to późniejsze zdobywanie nowych klientek.

Stowarzyszenie daje możliwość rozwoju ścieżki kariery. Żeby zostać członkinią, wystarczy ukończyć podstawowy kurs. Istnieje możliwość uzyskania certyfikacji poprzez odbycie stażu. Jest on prowadzony przez doświadczoną mentorkę. Certyfikat stanowi potwierdzenie najnowszej wiedzy, mądrości oraz doskonałego przygotowania.

2. Akademicki Kurs Zawodowy Doula asystentka kobiety w czasie ciąży i porodu

SKK oferuje kurs trwający 10 miesięcy. Zajęcia odbywają się w weekendy, co dwa tygodnie. Podczas nauki zdobywa się wiedzę z zakresu:

 • fizjologii ciąży, porodu i połogu,

 • niefarmakologicznych technik relaksacyjnych i sposobów łagodzenia bólu,

 • masażu kobiety ciężarnej,

 • bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • prawa okołoporodowego,

 • wsparcia laktacji,

 • psychologicznych aspektów ciąży i porodu,

 • pierwszej pomocy przedmedycznej;

 • opieki i pielęgnacji noworodka i małego dziecka;

 • współpracy z zespołem medycznym.

Jako potwierdzenie kompetencji otrzymuje się zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN oraz Certyfikat WSNoZ. Po ukończeniu kursu doula może podjąć pracę w szkole rodzenia lub otworzyć własną działalność.

3. Doula – asystentka rodzącej

Teb Edukacja oferuje kurs Doula – asystentka rodzącej. W trybie weekendowym przez dwa semestry odbywają się zajęcia, podczas których przekazywana jest taka wiedza i umiejętności jak:

 • znajomość rozwoju fizycznego i psychicznego noworodka i małego dziecka;

 • znajomość obowiązującego prawa w okresie okołoporodowym;

 • udzielanie wsparcia informacyjnego, emocjonalnego oraz fizycznego w okresie okołoporodowym;

 • identyfikowanie niepokojących objawów podczas okresu okołoporodowego;

 • łagodzenie bólu za pomocą metod niefarmakologicznych.

Absolwentka otrzymuje dokument ukończenia kursu na druku MEN, dyplom TEB Edukacja oraz zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania. Najlepsze kursantki mogą również otrzymać referencje zawodowe.

Doula a położna

Położna to osoba z wykształceniem medycznym, potwierdzonymi kwalifikacjami zawodowymi i czynnym prawem do wykonywania zawodu. Do jej obowiązków należy nie tylko asystowanie przy porodzie, ale również profilaktyka chorób kobiecych, rozpoznanie i prowadzenie ciąży, poradnictwo laktacyjne, opieka nad kobietą i noworodkiem w okresie połogu czy przyjmowanie porodu podczas nieobecności na sali lekarza prowadzącego.

O ile położna wspiera rodzącą od strony medycznej, o tyle doula jest osobą, która ma dbać przede wszystkim o komfort ciężarnej. Jest ona potrzebna do budowania prawidłowej tożsamości młodych matek. Udziela wsparcia, ale nie daje rad dotyczących samego porodu. Jest znana rodzącej i opiekuje się nią. Dzięki douli młoda mama może się czuć bezpieczna.

Istnieją obszary, w których działalność douli i położnej się nakładają. Zaliczamy do nich wsparcie:

 • emocjonalne;

 • psychiczne (słowa zachęty, pociechy i wsparcie dla partnera obecnego na sali);

 • fizyczne (masaż, dotyk czy pomoc przy zmianach pozycji).

Kto może zostać doulą?

Doulą może zostać kobieta, która:

 • chce być wsparciem dla rodzących,

 • panuje nad swoimi emocjami w stresujących sytuacjach,

 • jest osobą empatyczną i odpowiedzialną,

 • łatwo nawiązuje kontakty,

 • nie ma traumy z przebiegu własnego porodu.

Poród może się rozpocząć w każdej chwili, dlatego asystentka musi być dyspozycyjna. Każda doula powinna się również odznaczać empatią i wrażliwością, aby jak najlepiej pomagać kobietom w początkach jednego z wielkich życiowych wyzwań: macierzyństwa.

Doula jest wsparciem dla kobiety rodzącej, która w tych chwilach potrzebuje odpowiednich, wspierających słów czy zapewnień, że wszystko skończy się dobrze. Nie może jednak zastąpić położnej, ponieważ po odbytym kursie na doulę nie ma do tego wystarczających kwalifikacji.

Uwaga: żadna z firm, instytucji lub organizacji wymienionych w artykule nie jest powiązana z Indeed.

Odkryj więcej artykułów

 • Co robić po medycynie bez specjalizacji?
 • Co można robić po studiach na kierunku marketing i zarządzanie?
 • Co robi fryzjer? Przewodnik po usługach fryzjerskich
 • Jak wygląda praca w zakładzie pogrzebowym?
 • Rezygnacja z pracy z powodu stresu
 • Jak zostać agentem nieruchomości?
 • Kim jest sous chef?
 • Jak zostać księgowym – praktyczny poradnik
 • Zbrojarz – opis zawodu
 • Popularne zawody w Polsce
 • Jak zostać sommelierem? Od amatora do profesjonalisty
 • Jak zostać policjantem?