Czym zajmuje się inżynier?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 4 listopada 2021

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Czym zajmuje się inżynier? To pytanie zadaje sobie wiele osób poszukujących przyszłego zawodu. A profesja ta należy do deficytowych, dlatego możliwości znalezienia dobrze płatnej pracy jest sporo. Inżynierowie mogą wykonywać zadania w wielu miejscach i stanowią grupę najbardziej poszukiwanych specjalistów, którzy bardzo dobrze zarabiają.

Kim jest inżynier?

Inżynier to osoba z wyższym wykształceniem zdobytym na uczelni technicznej. Tytuł ten uzyskują osoby, które ukończyły różne kierunki. Może to być mechanika, elektrotechnika, metalurgia, górnictwo, informatyka, telekomunikacja, geologia, chemia czy architektura. Tak duża różnorodność wymagała usystematyzowania odpowiednim aktem prawnym. Dokument powstał W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania wskazuje profesje, które mogą wykonywać osoby z tytułem inżyniera. Oto kilka przykładów:

 • inżynier budownictwa,

 • inżynier organizacji i planowania produkcji,

 • inżynier budowy dróg,

 • inżynier budowy mostów,

 • inżynier geotechnik,

 • inżynier mechanik lotniczy,

 • inżynier systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia,

 • inżynier odlewnik,

 • inżynier gospodarki przestrzennej,

 • inżynier budowy mostów,

 • inżynier geotechnik,

 • inżynier inżynierii środowiska – gazowe urządzenia, instalacje i sieci energetyczne,

 • inżynier systemów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej,

 • inżynier mechanik – maszyny i urządzenia przemysłowe,

 • inżynier technologii chemicznej,

 • inżynier automatyki i robotyki,

 • inżynier transportu drogowego,

 • inżynier elektroenergetyk kolejowych sieci i podstacji trakcyjnych,

 • inżynier geodeta,

 • inżynier biocybernetyki i inżynierii biomedycznej.

Jest to zaledwie kilka przykładów. W przytoczonym wyżej rozporządzeniu wyróżnionych jest wiele zawodów. Na taki zapis wpływa między innymi niebywały, bardzo szybki rozwój technologiczny. Wraz z pojawieniem się nowych wynalazków czy dziedzin powstaje zapotrzebowanie na kolejne zawody. Wiele z nich wymaga zdobycia odpowiedniej wiedzy właśnie na studiach typowo technicznych.

Jak zostać inżynierem?

Podstawą do zdobycia tytułu inżyniera jest ukończenie odpowiednich studiów. W związku z tym, że zawód ten ma wiele odsłon, nie ma jednej konkretnej uczelni czy dziedziny, pozwalającej na zdobycie wykształcenia. Najczęściej takie kierunki dostępne są na uczelniach typowo technicznych, na przykład na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechnice Warszawskiej czy Politechnice Wrocławskiej. Są to instytucje państwowe. Oprócz nich działa wiele placówek prywatnych na terenie całej Polski.

Aby dostać się na kierunek techniczny, należy na maturze zdawać matematykę, fizykę, chemię i języki obce. Studia tego typu należą do najtrudniejszych. Mimo to konkurencja jest naprawdę spora, dlatego warto wybrać powyższe przedmioty na poziomie rozszerzonym. Oczywiście wszystko zależy też od wymagań na konkretny kierunek, dlatego przed podjęciem ostatecznej decyzji warto dokładnie przejrzeć wymagania różnych uczelni.

Jakie przedmioty obowiązują na kierunkach technicznych?

W związku z tym, że kierunki dające tytuł inżyniera są różne, mają bardzo rozbudowany plan zajęć. Przedmioty zależą przede wszystkim od dziedziny. Przykładowo na kierunku inżynieria środowiska studenci będą zdobywać wiedzę z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Na inżynierii materiałowej przyszli specjaliści muszą zapoznać się z mechaniką i wytrzymałością materiałów i metodami badań surowców rozmaitego typu.

Na geodezji obowiązują kartografia, geodezja, mikro i makroekonomia, geodezja inżynieryjna, matematyka, informatyka i geometria komputerowa. Przyszli inżynierowie budownictwa w trakcie nauki uczęszczają na zajęcia z matematyki, chemii materiałów budowlanych, a także geodezji, mechaniki ogólnej, fizyki, geometrii wykreślnej czy zaawansowanego rysunku technicznego.

To tylko kilka przykładów zajęć, jakie zakłada program studiów technicznych. Podstawę większości kierunków stanowią na pewno matematyka i fizyka. Egzaminy w trakcie sesji mogą być naprawdę bardzo trudne, dlatego ważne są przede wszystkim solidne podstawy z obu tych przedmiotów.

Czy samo wykształcenie wystarczy do pracy na stanowisku inżyniera?

W niektórych wypadkach same studia to za mało, aby wykonywać obowiązki zawodowe na stanowisku inżyniera. Tak jest między innymi w zawodzie inżyniera budownictwa. Potrzebne są jeszcze specjalne uprawnienia do projektowania konstrukcji budowlanych bez ograniczeń. Zdobywa się je na podstawie pozytywnie zaliczonego egzaminu państwowego. Dotyczy to wszystkich zawodów regulowanych. Podobnie jest w przypadku profesji architekta, geodety piastującego stanowisko związane z wykonywaniem samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji czy geologa. Takich zawodów jest oczywiście znacznie więcej i są dokładnie określone przez polskie prawo w różnych rozporządzeniach i ustawach.

Obowiązki inżyniera

Inżynierowie pełnią w przedsiębiorstwach bardzo różne funkcje. Często odpowiedzialni są za nadzór nad produkcją czy stanem technicznym pojazdów bądź maszyn. Inżynierowie budownictwa odpowiadają za projektowanie konstrukcji budowlanych różnego typu (są to nie tylko budynki, lecz także mogą mosty czy drogi), tak aby zapewniały użytkownikom maksymalny stopień bezpieczeństwa.

Inżynierowie chemii przeprowadzają badania w laboratoriach. Wiele osób pracuje w ośrodkach innowacyjnych, gdzie projektowane są nowoczesne urządzenia lub udoskonala się już istniejące technologie. Wszystko zależy zatem od rodzaju stanowiska. Najczęściej w pracy inżynierów dużo zadań polega na wykonywaniu dokładnych obliczeń matematycznych lub rozwiązywaniu problemów na przykład z zakresu fizyki jądrowej. Są to bardzo poważne zadania, dlatego kandydaci na takie stanowiska muszą być solidnie przygotowani.

Wiele osób z tytułem inżyniera rozpoczyna pracę w działach kontroli jakości. Przygotowuje do tego na przykład materiałoznawstwo — na tym kierunku studenci uczą się określać wytrzymałość różnorodnych surowców.

Gdzie pracują inżynierowie?

Stanowisk dla inżynierów jest naprawdę sporo. Jest to zawód deficytowy, głównie dlatego, że do łatwych nie należy. Osoby, które zdobyły ten tytuł, mogą rozpocząć pracę w laboratoriach, zakładach produkcyjnych, biurach geodezyjnych, w firmach telekomunikacyjnych, transportowych, hutach czy nawet kopalniach. Jak widać, spektrum zatrudnienia jest naprawdę szerokie, a kandydatów z odpowiednim przygotowaniem cały czas brakuje. Nic więc dziwnego, że ludzi, którzy zdobyli odpowiednie uprawnienia, wiedzę oraz umiejętności uznaje się za grupę posiadającą najlepsze perspektywy zawodowe.

Warto przy tym pamiętać, że pracując w różnych zakładach produkcyjnych, często obowiązuje system zmianowy. Oznacza to wykonywanie zawodowych obowiązków w rozmaitych porach dnia i nocy, a czasem także w niedziele, święta lub inne dni ustawowo wolne od pracy.

Cechy inżyniera

Nie każda osoba nadaje się do tego, aby zajmować takie stanowisko. Przede wszystkim należy mieć umysł ścisły. Inżynierowie cały czas dokonują obliczeń różnego typu, dlatego zdolność do logicznego myślenia jest podstawą. Inżynier powinien być osobą skrupulatną, zwracającą uwagę na szczegóły oraz obdarzoną wyobraźnią przestrzenną. Do innych cech wyróżniających dobrych inżynierów należą:

 • innowacyjność,

 • samodzielność,

 • umiejętność rozwiązywania typowo technicznych problemów,

 • kreatywność.

W związku z tym, że inżynierowie często odpowiadają za bezpieczeństwo innych osób, nie mogą podchodzić do swoich zadań na zasadzie „jakoś to będzie”. W przypadku projektowania konstrukcji czy maszyn ogromne znaczenie odgrywa rzetelność w obliczeniach oraz zdolność do przewidywania. Inżynierowie to osoby, które przywiązują wagę do każdego szczegółu, a zdobytą wiedzę potrafią wykorzystać w sposób praktyczny.

Liczy się także kreatywność. Wiele rozwiązań technologicznych powstało poprzez przypadkowe pomysły, które później były stopniowo udoskonalane. Dlatego inżynierowie nie boją się eksperymentować, jednak wszystkie swoje pomysły dokładnie sprawdzają. Jeżeli osoby z wykształceniem technicznym pracują w zespołach, przydają się także zdolności komunikacyjne.

Ile zarabia inżynier?

To dość trudne pytanie, zważywszy na różnorodne możliwości zatrudnienia. Osoby dysponujące na przykład uprawnieniami z zakresu budownictwa mogą zarobić w granicach 5000 zł brutto. Oczywiście wszystko zależy od miejsca pracy. W zakładach produkcyjnych umiejętności inżynierów są cenione, dlatego ich pensje mogą sięgać nawet 10 000 zł. Wykwalifikowany inżynier utrzymania ruchu może liczyć na pensję rzędu 8000 zł brutto. Jak widać, rozpiętość jest spora, a zarobki określają pracodawcy. W tych branżach można liczyć na spore pieniądze, dlatego wiele osób decyduje się właśnie na techniczne kierunki studiów, mimo iż do łatwych nie należą.

Inżynier to zawód wymagający. Odpowiednie przygotowanie i zdobycie najwyższych uprawnień może być bardzo opłacalne. Praca inżynierów jest różnorodna, dlatego wybierają ją osoby nie tylko z analitycznym umysłem, lecz także te, które nie lubią rutyny. Zdecydowanie jest to profesja najszybciej się rozwijająca, dzięki czemu można liczyć na ciekawe perspektywy.

Dane dotyczące wynagrodzeń odzwierciedlają dane dostępne w serwisie Indeed Wynagrodzenia w trakcie pisania tego artykułu. Wysokość wynagrodzeń może różnić się w zależności od podmiotu zatrudniającego oraz doświadczenia, poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania kandydatów.

Odkryj więcej artykułów

 • Prace wzbronione młodocianym
 • Jak zostać stewardesą lub stewardem?
 • Jak powinno wyglądać portfolio architekta?
 • Neurologopeda – czym się zajmuje i komu może pomóc?
 • Kurs na testera oprogramowania – jaki wybrać?
 • Jak zostać architektem wnętrz?
 • Jak zostać modelką?
 • Umowa o pracę do 26. roku życia – skorzystaj z ulgi
 • Jak zostać kuratorem społecznym – poradnik
 • Jak zostać elektrykiem?
 • Praca w Islandii bez znajomości języka
 • Jak zostać referendarzem sądowym?