Co robić po medycynie bez specjalizacji?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 9 czerwca 2022

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Zastanawiasz się, co można robić po medycynie bez specjalizacji? Marzysz o posadzie lekarza, ale odstrasza Cię długa droga prowadząca do tego, by zawodowo zajmować się leczeniem ludzi? W naszym artykule wyjaśniamy, jak wygląda ścieżka kariery wiodąca do uzyskania tego tytułu zawodowego i podpowiadamy, w jakich miejscach może szukać pracy lekarz bez specjalizacji.

Na czym polega praca lekarza?

Lekarz jest osobą, która ma odpowiedni zasób wiedzy oraz niezbędne uprawnienia, aby zajmować się leczeniem ludzi. Do jego najważniejszych zadań należy przeprowadzenie wywiadu z pacjentem, a następnie zlecenie niezbędnych badań. Po zapoznaniu się z wynikami lekarz wystawia diagnozę oraz ustala plan leczenia.

Podczas wizyty pacjent powinien uzyskać wyczerpującą informację na temat swojego stanu zdrowia oraz możliwych metod leczenia i rokowań. Jeżeli lekarz na podstawie uzyskanych wyników badań nie jest w stanie postawić jednoznacznej diagnozy, może skierować pacjenta do innego specjalisty.

3 kroki do zawodu lekarza

Zawód lekarza to profesja trudna i wymagająca olbrzymiej wiedzy, zdobywanej podczas wieloletniej nauki. Mimo tego medycyna jest jednym z najbardziej obleganych kierunków na uczelniach wyższych. Warto jednak pamiętać, że aby zostać lekarzem, nie wystarczy dyplom ukończenia studiów. Jak wyglądają poszczególne etapy ścieżki zawodowej lekarza?

1. Zadbaj o odpowiednie wykształcenie

Swoje pierwsze kroki należy skierować do jednej z uczelni medycznych. Przygotuj się na sześć lat nauki, w trakcie których będziesz zdobywać ogólną wiedzę medyczną w zakresie anatomii, biologii, chemii i genetyki, a także zapoznasz się z podstawami nauk klinicznych i zasadami etyki lekarskiej.

Jeżeli uzyskasz pozytywny wynik ze wszystkich obowiązkowych egzaminów, otrzymasz dyplom lekarza medycyny. Na podstawie tego dokumentu absolwentowi zostaje przyznane ograniczone prawo do wykonywania zawodu.

2. Weź udział w stażu w jednej z placówek służby zdrowia

Po ukończeniu studiów konieczne jest odbycie trwającego 13 miesięcy stażu. W tym czasie młodzi lekarze mają okazję pogłębić uzyskaną wiedzę teoretyczną, a także zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Po zakończeniu stażu czeka Cię jeszcze egzamin LEK (Lekarski Egzamin Końcowy). Pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem uzyskania prawa do wykonywania zawodu lekarza.

3. Wybierz specjalizację

Medycy mogą rozpocząć naukę na jednej z kilkudziesięciu specjalności. Na poszczególnych specjalizacjach obowiązują wyznaczone w danym roku limity miejsc.

Jakie kompetencje ma lekarz bez specjalizacji?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty każdy lekarz ma prawo do udzielania następujących świadczeń zdrowotnych:

  • Badanie stanu zdrowia pacjenta

  • Rozpoznawanie chorób i zapobieganie im

  • Udzielanie porad lekarskich

  • Prowadzenie leczenia i rehabilitacji chorych

  • Wydawanie orzeczeń lekarskich

Zarówno lekarz ze specjalizacją, jak i bez niej, może udzielać tych samych świadczeń medycznych, chyba że w przepisach prawa znajdzie się informacja, iż określone czynności może wykonywać tylko lekarz wybranej specjalizacji.

Istnieją zabiegi, których wykonania może podjąć się jedynie lekarz, który wykaże się dokumentem potwierdzającym odbycie specjalizacji w konkretnej dziedzinie. Do tego rodzaju działań należy na przykład badanie osoby oskarżonej oraz wykonanie znieczulenia ogólnego, zewnątrzoponowego i podpajęczynówkowego – może się go podjąć jedynie lekarz, który ukończył specjalizację z zakresu anestezjologii.

Lekarz bez specjalizacji nie może również pełnić funkcji ordynatora, lekarza sądowego ani konsultanta krajowego.

Dlaczego lekarze rezygnują ze specjalizacji?

Część lekarzy, którzy uzyskali prawo do wykonywania zawodu, rezygnuje z ubiegania się o miejsce na jednej ze specjalizacji lub też decyduje się kilkuletnią przerwę przed podjęciem specjalizacji. Z jakiego powodu podejmują taką decyzję?

Aby odpowiedzieć na tak postawione pytanie, warto przede wszystkim zaznaczyć, że w Polsce dostępne są dwa sposoby uzyskania specjalizacji:

1. Rezydentura

Młodzi lekarze są zobowiązani do podpisania umowy ze szpitalem, natomiast ich pensje są wypłacane z budżetu państwa. Niestety liczba miejsc przeznaczonych dla rezydentów jest ograniczona i nie każdy lekarz ma szansę podjąć pracę na zasadach rezydentury.

2. Tryb pozarezydencki

Medyk musi samodzielnie szukać posady w wybranej placówce zdrowia dysponującej wolnymi miejscami szkoleniowymi. Jednostka służby zdrowia zatrudnia taką osobę na podstawie umowy o pracę i to dana placówka wypłaca pracownikowi pensję. Szpitale i przychodnie rzadko korzystają z tego rozwiązania, gdyż obciąża to ich budżet.

W przypadku, gdy odbycie szkolenia specjalizacyjnego na wyżej opisanych zasadach jest niemożliwe, niektórzy lekarze decydują się na pracę w ramach wolontariatu. Wówczas nie otrzymują oni za wykonywanie swoich zajęć żadnego wynagrodzenia.

Liczba miejsc na poszczególnych specjalizacjach jest niewielka, a zarobki rezydentów nie należą do wysokich. Ponadto w czasie sześcioletniej specjalizacji przynajmniej dwa lata to okres staży i kursów poza macierzystym oddziałem, co oznacza dodatkowo konieczność rozłąki z rodziną i zapewnienia sobie miejsca zamieszkania oraz opłacenia kosztów pobytu. Wszystkie opisane wyżej czynniki sprawiają, że wielu medyków nie decyduje się na podjęcie specjalizacji i szuka zatrudnienia bezpośrednio po pozytywnym zaliczeniu egzaminu lekarskiego i uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu lekarza.

Gdzie może szukać zatrudnienia lekarz bez specjalizacji?

Poszukiwania pracy warto rozpocząć od sprawdzenia dostępnych ofert zatrudnienia za pośrednictwem serwisu Indeed. Znajdziesz w nim nie tylko oferty pracodawców, ale i informacje o wybranych przedsiębiorstwach, dane dotyczące wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach oraz porady zawodowe.

Kiedy znajdziesz interesujące Cię ogłoszenie, sprawdź wymagania pracodawców i przygotuj profesjonalne CV dopasowane do oferty, na którą odpowiadasz. Do życiorysu warto dołączyć list motywacyjny, w którym umieścisz szczegółowe informacje na temat swojego dorobku zawodowego oraz wyjaśnisz pracodawcy swoją motywację do pracy na określonym stanowisku.

Warto wiedzieć, że osoba, która ukończyła studia medyczne, ale nie zrobiła specjalizacji, może szukać zatrudnienia zarówno w prywatnych, jak i państwowych jednostkach służby zdrowia. Poniżej znajdziesz listę funkcji, które może pełnić medyk bez specjalizacji:

1. Lekarz ogólny

Osoba pracująca na tym stanowisku ma obowiązek zapewnienia pacjentowi podstawowych świadczeń zdrowotnych. Jest więc odpowiedzialna za kierowanie na badania laboratoryjne, wypisywanie recept na niezbędne pacjentowi lekarstwa czy prowadzenie działań profilaktycznych. To właśnie lekarz pierwszego kontaktu koordynuje cały proces leczenia chorego, gdyż jest zazwyczaj pierwszą osobą, do której pacjent zgłasza się z problemem zdrowotnym. Jeżeli stan zdrowia pacjenta wymaga dalszej diagnostyki, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej wystawia stosowne skierowanie do specjalisty w danej dziedzinie.

Decydując się na pracę w przychodni, należy liczyć się z koniecznością przyjmowania pacjentów z różnymi schorzeniami. Istotną częścią Twojej pracy będą niezbędne formalności, takie jak wystawianie zwolnień lekarskich czy zaświadczeń.

Dysponując prawem do wykonywania zawodu lekarza, możesz również ponosić odpowiedzialność za pełnienie dyżurów w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

2. Pracownik Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

To propozycja pracy dla medyków, którzy chcą zajmować się badaniem i kwalifikowaniem dawców do oddania krwi oraz opieką nad tymi osobami. Na tym stanowisku przydatne okażą się również takie kompetencje, jak: dokładność, systematyczność i rozwinięte umiejętności komunikacyjne.

3. Przedstawiciel w firmie medycznej i kosmetycznej

Koncerny farmaceutyczne oraz przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją sprzętu medycznego prowadzą rekrutację lekarzy, którzy nie tylko służą swoją wiedzą, ale też zajmują się badaniami klinicznymi nad wybranymi lekami czy aparaturą medyczną.

Jeśli poza znajomością teorii masz również zmysł handlowca, możesz poszukać pracy w charakterze przedstawiciela handlowego firmy farmaceutycznej promującego wytwarzane przez nią produkty.

4. Twórca treści medycznych

Poza wiedzą wyniesioną ze studiów potrafisz i lubisz tworzyć interesujące treści? Spróbuj swoich sił jako autor publikacji medycznych. Wiele portali zajmujących się tą tematyką szuka kandydatów, którzy potrafią przekazać wartościowe informacje w przystępny i zrozumiały dla odbiorców sposób.

5. Tłumacz tekstów medycznych

W czasie studiów zdarzyło Ci się uczęszczać na dodatkowe lekcje angielskiego? Masz za sobą udział w wymianie zagranicznej studentów i znasz języki obce na poziomie zaawansowanym? Ciekawą i zapewniającą wysokie dochody pracą jest rola tłumacza dokumentacji medycznej. Fachowe słownictwo zawarte w książkach, atlasach biologicznych czy innych publikacjach wymaga szerokiej wiedzy z zakresu medycyny, dlatego osoby po studiach medycznych mogą doskonale sprawdzić się w tej właśnie roli.

Co można robić po medycynie bez specjalizacji? Wachlarz możliwości jest bardzo szeroki. Mamy nadzieję, że informacje przedstawione w artykule posłużą Ci jako inspiracja do odnalezienia własnej ścieżki zawodowej.

Odkryj więcej artykułów

  • Praca za granicą po studiach
  • Praca dla 15 latka: gdzie można pracować w wieku 15 lat?
  • Co robi pielęgniarka? Obowiązki i możliwości
  • Jak zostać taksówkarzem
  • Na czym polega praca laboranta?
  • Jakie uprawnienia ma ratownik medyczny?
  • Jak zostać agentem nieruchomości?
  • Kim jest i co robi merchandiser?
  • Czym zajmuje się psycholog sądowy?
  • 20 pomysłów na pracę dodatkową
  • Jak zostać wykładowcą?
  • Praca po zarządzaniu i inżynierii produkcji – możliwości zatrudnienia