Jak napisać życiorys w formie opowiadania?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

3 stycznia 2022

Ubiegając się o wymarzone stanowisko, zazwyczaj musisz przygotować odpowiednie dokumenty aplikacyjne. Popularne dokumenty, takie jak CV czy list motywacyjny, zna praktycznie każdy, ale czym jest życiorys w formie opowiadania?

W poniższym artykule podpowiadamy, jak napisać skuteczny życiorys w formie opowiadania, i wyjaśniamy, kiedy pracodawca może o niego poprosić. Zamieściliśmy także gotowy wzór, na którym możesz bazować, tworząc omawiane pismo. Czym różni się ono od popularnych dokumentów aplikacyjnych?

Jakich dokumentów można od Ciebie wymagać, gdy ubiegasz się o pracę?

Rekrutacja jest procesem wieloetapowym, na który składa się m.in. etap zbierania i selekcji ofert oraz wybór najlepszego kandydata. Przygotowanie odpowiednich dokumentów, które mają na celu przedstawienie Twojej kandydatury przyszłemu pracodawcy, są niezbędne do przejścia pierwszego z nich. Najczęściej przedłożyć trzeba:

 • CV,

 • list motywacyjny,

 • podanie o zatrudnienie,

 • referencje od pracodawcy,

 • portfolio.

Życiorys w formie opowiadania, inaczej nazywany życiorysem klasycznym lub tradycyjnym, to rzadko spotykany rodzaj dokumentu, który przygotowuje się wyłącznie, jeśli kandydat zostaje o niego poproszony. Poniżej omawiamy szczegóły, którymi się charakteryzuje.

Kiedy wymagany jest życiorys klasyczny?

Najczęściej wymagany jest w przypadku ubiegania o stanowiska w niektórych instytucjach państwowych, służbach mundurowych czy przez wybrane uczelnie (np. gdy na miejsce na dany kierunek studiów ubiega się wielu kandydatów).

Dokument jest coraz rzadziej spotykany i przestaje funkcjonować w środowisku biznesowym. Wynika to przede wszystkim z jego mało praktycznego układu.

Struktura i treść

Ma zbitą, ciągłą strukturę, przypominającą formy beletrystyczne, takie jak opowiadania lub inne utwory literackie. Nie ma w nim miejsca na wypunktowania czy zestawienie danych. Treść opowiadania musi być spójna, każde kolejne zdanie ma wynikać z poprzedniego, a adresat powinien otrzymać lekki i prosty do przeczytania tekst, podzielony na akapity.

Pismo ma za zadanie przybliżyć sylwetkę kandydata, poprzez zaprezentowanie najważniejszych informacji z jego życia.

Z jakich części powinien się składać

Mimo ciągłej formy życiorys w formie opowiadania powinien być podzielony na pewne sekcje, zawierające niezbędne dane i informacje, takie jak:

 • data i miejscowość napisania dokumentu

 • imię i nazwisko kandydata, adres, numer telefonu i adres e–mail

 • tytuł „Życiorys”

 • część główna

 • własnoręczny podpis, poprzedzony zwrotem grzecznościowym.

W części głównej muszą się pojawić konkretne informacje, a każdy akapit powinien traktować o innym aspekcie dotyczącym kandydata:

 • rodzina data i miejsce urodzenia, imiona i zawody rodziców, wzmianka o rodzeństwie i obecnej sytuacji rodzinnej,

 • wykształcenie nazwy szkół i uczelni wyższych oraz daty ich ukończenia, z uwzględnieniem odbytych kursów doszkalających, zdobytych uprawnień czy okoliczności poznania języków obcych,

 • zainteresowania i działalność dodatkowa ta część ma przedstawić sylwetkę kandydata z jak najlepszej strony.

Wzór życiorysu w formie opowiadania

Poniżej zamieszczamy przykładowy dokument, przedstawiający prawidłową strukturę i układ.

(miejscowość, data)
(imię i nazwisko kandydata)
(adres)
(numer telefonu, adres e–mail)

Życiorys

Urodziłem się 17 maja 2000 roku w Warszawie. Mój ojciec, Krzysztof, jest dyrektorem kreatywnym w firmie XXX, a mama Anna (nazwisko rodowe Kowalska) pracuje jako nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej nr Y w Warszawie. Mam dwie młodsze siostry: Dorotę, która ma 15 lat, oraz 12-letnią Julię.

Edukację rozpocząłem w Szkole Podstawowej nr Y w Warszawie (uczyłem się tam w latach 20072014), którą ukończyłem z wyróżnieniem za bardzo dobre wyniki w nauce i aktywną działalność w samorządzie uczniowskim.

Dzięki zaangażowaniu i trudzie włożonym w naukę dostałem się do renomowanego LXV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. J. Bema, które ukończyłem z wyróżnieniem za bardzo dobre wyniki w nauce. Zostałem także laureatem wojewódzkiego konkursu matematycznego oraz fizycznego.

W roku 2019 zdałem z wyróżnieniem maturę i dostałem się na studia pierwszego stopnia na kierunku administracja na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiuję do dziś.

Naukę zawsze łączyłem z działalnością dodatkową. Od najmłodszych lat starałem się nieść pomoc potrzebującym. Od dawna jestem wolontariuszem w pobliskim domu pomocy społecznej. Corocznie włączam się także w świąteczne zbiórki żywności i odzieży dla osób bezdomnych oraz potrzebujących. Aktywnie udzielam się w pobliskich świetlicach terapeutycznych, gdzie spędzam czas z młodzieżą z trudnych rodzin.

Wolny czas poświęcam na ciągłe doszkalanie się (ukończyłem kurs podstaw księgowości, zarządzania biurem, a także marketingu internetowego). Podnoszę także umiejętności językowe mówię biegle po angielsku, a po rosyjsku i niemiecku w stopniu komunikatywnym

Stawiam na ciągły rozwój oraz podnoszenie umiejętności i kompetencji. Uważam, że człowiek, który się nie rozwija, cofa się. Ważne jest dla mnie także niesienie pomocy słabszym oraz doświadczonym przez życie i oprócz codziennych obowiązków staram się angażować w działalność charytatywną.

Interesuję się polską muzyką, czytam kryminały i dużo jeżdżę na rowerze, a w sezonie zimowym także na nartach.

Z poważaniem,
(własnoręczny podpis)

Mimo nieco archaicznej struktury, która jest już niepraktyczna, życiorys w formie opowiadania pozwala na swobodną komunikację z adresatem i daje możliwość pokazania się w jak najkorzystniejszym świetle. Czytający powinien mieć wrażenie, że wnikliwie poznał kandydata. Jest mniej formalnym dokumentem niż CV i daje większe możliwości do zaprezentowania większej ilości szczegółów z życia, a także pozwala na podkreślenie istotnych dla aplikanta wartości życiowych.

Uwaga: żadna z firm, instytucji lub organizacji wymienionych w artykule nie jest powiązana z Indeed.