Życiorys a CV – różnice i podobieństwa

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

13 maja 2022

Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych to kluczowy moment dla każdej osoby, która poszukuje pracy bądź chce ją zmienić. Wymagania wobec kandydatów znajdują się w ogłoszeniu przygotowanym przez pracodawcę. To właśnie tam można znaleźć informację, czy w procesie rekrutacji potrzebne jest CV z listem motywacyjnym, czy życiorys. Czym w ogóle różną się te dokumenty i jak je poprawnie napisać? Oto krótki poradnik, który poprowadzi Cię przez cały proces sporządzania pism aplikacyjnych.

Czym jest CV?

Podstawowym dokumentem aplikacyjnym w każdej rekrutacji jest CV, czyli curriculum vitae (w języku łacińskim oznacza to po prostu przebieg życia). Jest on niezbędny zawsze, gdy chcesz znaleźć nową pracę lub zmienić firmę. To właśnie w tym piśmie przedstawiasz pracodawcy swoje zawodowe osiągnięcia. Treść i wygląd CV zależy od tego, kto je sporządził. Dlatego nie ma dwóch takich samych dokumentów. Każdy kandydat powinien przygotować swoje curriculum vitae tak, by przekonać zatrudniającego, że idealnie nadaje się do danej pracy. W związku z tym, że pracodawca potrzebuje pełnej informacji na temat aplikujących, CV składa się z następujących elementów:

  • danych osobowych i kontaktowych,

  • informacji o wykształceniu,

  • informacji o doświadczeniu,

  • informacji o zdobytych kwalifikacjach i certyfikatach,

  • informacji o umiejętnościach miękkich i twardych,

  • zainteresowaniach (opcjonalnie).

Niestety, badania przeprowadzone przez LiveCareer Polska pokazują, że prawie połowa CV wysyłanych przez Polaków jest bardzo źle przygotowanych. Brakuje w nich podstawowych elementów, przez co już na pierwszym etapie rekrutacji są odrzucane. Jak zatem sporządzić poprawne dokumenty aplikacyjne? Na początku warto dowiedzieć się, czym charakteryzują się poszczególne pisma.

Czym jest życiorys?

W niektórych ogłoszeniach można znaleźć wzmiankę o tym, że wymagany jest list motywacyjny bądź życiorys. Ten drugi z wymienionych dokumentów stosowany jest bardzo rzadko. Najczęściej pracodawca prosi o sporządzenie pisma tego typu w szczególnych przypadkach, na przykład gdy aplikujesz na wyższe stanowisko w administracji państwowej, w wojsku czy do zarządu dużych firm.

Istotną różnicą między CV a życiorysem jest jego treść. W curriculum vitae skupiasz się jedynie na swoim życiu zawodowym, podczas gdy w życiorysie opowiadasz także o najważniejszych wydarzeniach z życia prywatnego. Nie chodzi jednak o to, by dokładnie opisywać swoje dzieciństwo czy czas spędzony w szkole średniej. W tym wypadku należy wybrać te elementy, które w jakiś sposób Cię ukształtowały i stanowiły na przykład powód zaangażowania w pomoc potrzebującym bądź doprowadziły do wyboru kariery wojskowej.

Podstawowe różnice między CV a życiorysem

Jak już zostało wspomniane, curriculum vitae to podstawowy dokument, jaki trzeba przygotować podczas aplikowania na każde stanowisko. Dzięki niemu pracodawca ma szansę ocenić, czy dany kandydat spełnia wszystkie wymagania. I tutaj widać pierwszą różnicę między tymi dokumentami. Życiorys należy sporządzić, jeśli w ofercie jest taki warunek. Jest to zatem dodatkowy element rekrutacji, który nie pojawia się w każdej ofercie pracy.

Kolejna istotna różnica dotyczy formy dokumentów. Nowoczesne CV nie jest tekstem ciągłym. Przygotowując curriculum vitae, należy całe pismo podzielić na wymienione wyżej sekcje tak, by rekruter mógł szybko zapoznać się z najważniejszymi informacjami. Nie ma tu zatem pełnych zdań, a poszczególne wiadomości podaje się najczęściej w formie punktów.

Zupełnie inaczej wygląda życiorys. Jest to przede wszystkim tekst ciągły. Zawiera między innymi miejscowość i datę (tych elementów nie ma w CV) oraz tytuł „Życiorys”. Należy w nim podać informacje o danych kontaktowych, dacie i miejscu urodzenia. W życiorysie pojawiają się wiadomości o edukacji czy doświadczeniu, jednak nie jest to dokładne przekopiowanie tekstu z CV. Warto w tym dokumencie opisać swoje zainteresowania oraz dodatkowe zajęcia, które nie są zaliczane do życia profesjonalnego. Na samym końcu umieszcza się zwrot grzecznościowy oraz własnoręczny podpis. I to jest niezwykle ważna różnica. Curriculum vitae nie musi być w ogóle podpisane. Najczęściej wysyła się je w formacie PDF, podczas gdy życiorys należy dostarczyć pracodawcy osobiście bądź wysłać tradycyjną pocztą.

Co łączy CV i życiorys?

Różnic między tymi dokumentami jest sporo, ale są też podobieństwa. Przede wszystkim oba pisma muszą być dopasowane do oferty pracy. Dlatego przed przygotowaniem aplikacji należy wnikliwie przeczytać wymagania pracodawcy. Dzięki temu zwiększasz swoje szanse podczas rekrutacji.

Kolejna niezwykle ważna rzecz to poprawna pisownia. W dokumentach przesyłanych do potencjalnego pracodawcy nie mogą pojawić się żadne błędy ortograficzne, interpunkcyjne, gramatyczne czy literówki. Dlatego przed wysłaniem należy dokładnie przeczytać CV i życiorys, by wyeliminować błędy. Jeśli potrzebujesz pomocy w tej kwestii, skorzystaj ze specjalnych aplikacji pomagających w weryfikacji treści (na przykład LanguageTool). Podobnie jest ze wszystkimi zagranicznymi nazwami bądź terminami, jakie znajdą się w CV i życiorysie.

Zarówno curriculum vitae, jak i życiorys powinny zajmować maksymalnie jedną stronę A4. Podczas jednej rekrutacji pracodawca musi zapoznać się z wieloma aplikacjami, dlatego zwyczajnie nie przeczyta dokumentów, które są zbyt rozbudowane. Należy zatem pisać zwięźle, ale treściwie.

Estetyka CV i życiorysu

Warto również wspomnieć o walorach estetycznych dokumentów aplikacyjnych. Rekruterzy odrzucą każdy nieczytelny plik. Dlatego podczas przygotowania pism dla potencjalnego pracodawcy postaraj się stworzyć dokumenty przejrzyste i eleganckie. Nie używaj zbyt wielu kolorów, ponieważ trudno się skupić podczas czytania. Jeśli wysyłasz CV i życiorys, spróbuj zachować w nich spójność. Użyj tej samej i niezbyt ozdobnej czcionki. Proste fonty są o wiele łatwiejsze do odczytania. Wyrównaj cały tekst zarówno w CV, jak i w życiorysie. Między dokumentami tego typu jest jeszcze jedna dość ważna różnica. W curriculum vitae można zamieścić zdjęcie. Do życiorysu nie dołącza się fotografii.

Klauzula poufności

Na zakończenie CV zawsze wpisuje się klauzulę poufności. O tym elemencie żaden aplikujący nie powinien zapominać, ponieważ rekruter może odrzucić dokument bez odpowiedniego fragmentu. Klauzuli nie umieszcza się natomiast w życiorysie. Obecna klauzula zmieniła się w momencie wejścia w życie rozporządzenia RODO. Od maja 2018 roku należy zamieszczać w curriculum vitae następujący tekst:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Kłamstwa w CV i życiorysie — tego się wystrzegaj

Przygotowując jakiekolwiek dokumenty aplikacyjne, należy pamiętać o jeszcze jednej ważnej zasadzie. W CV, liście motywacyjnym i życiorysie pisz tylko informacje zgodne z prawdą. Nigdy nie ubarwiaj swojego doświadczenia, znajomości języków obcych czy programów komputerowych. Kłamstwo ma krótkie nogi i pracodawca bardzo szybko rozpozna, że jednak nie jesteś aż tak dobrym kandydatem, jak twierdzisz. Jeśli aplikujesz na stanowiska związane z życiem publicznym, na przykład w administracji państwowej, kłamstwo może być elementem kompromitującym. W ten sposób bardzo łatwo zamknąć sobie drzwi do kariery. Dlatego podczas rekrutacji należy podawać tylko prawdziwe informacje.