Zainteresowania w CV nauczyciela

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 2 czerwca 2022

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Jesteś nauczycielem i chcesz zmienić szkołę, w której nauczasz? A może szukasz swojej pierwszej pracy? W obu przypadkach musisz stworzyć wartościowe dokumenty, które przykują uwagę dyrektorów państwowych i prywatnych placówek edukacyjnych. Sprawdź, jak w CV nauczyciela zamieścić zainteresowania oraz jakich błędów nie popełniać przy sporządzaniu aplikacji.

Czym się charakteryzuje dobre CV nauczyciela?

Profesja nauczyciela wymaga odpowiedniego przygotowania. Jest to zawód regulowany, a to oznacza, że nie każdy może pracować w roli pedagoga. Nic więc dziwnego, że dyrektorzy szkół, dobierając członków kadry nauczycielskiej, zwracają szczególną uwagę na dokumenty aplikacyjne. Twoim zadaniem jest zatem przygotowanie CV i listu motywacyjnego, które pomogą Ci zaprezentować się jako osoba kompetentna, godna zaufania i zorganizowana.

Dlatego CV nauczyciela nie powinno być chaotyczne. Jego struktura musi być przejrzysta i czytelna. Jeśli aplikacja nie spełni tych warunków, nie dostaniesz wymarzonej pracy. Jak zatem uporządkować curriculum vitae?

Struktura CV

Każde CV, niezależnie od tego, czy przygotowuje je nauczyciel angielskiego, matematyki czy wychowania fizycznego, powinno składać się z czytelnie wydzielonych sekcji. Do najważniejszych części w CV należą:

 • dane kontaktowe,

 • wykształcenie,

 • doświadczenie zawodowe,

 • umiejętności.

Całe curriculum vitae najlepiej rozpocząć od profilu zawodowego, które przedstawi najważniejsze informacje o Twoich osiągnięciach. Dobrą praktyką jest również wydzielenie osobnej sekcji, prezentującej Twoje zainteresowania.

Jak wyróżnić poszczególne części?

Jeśli wiesz już, co chcesz zawrzeć w swoim CV na stanowisko nauczyciela, zastanów się, jak wyróżnić poszczególne części. Pamiętaj, że dokumenty aplikacyjne powinny być spójne, dlatego za każdym razem używaj tej samej czcionki o jednakowym rozmiarze. Jeśli chcesz, by dyrektor szkoły od razu zauważył sekcje i nie musiał ich szukać, zastosuj pogrubienie, podkreślenie, większy rozmiar fontu (ale tylko w przypadku elementów, które chcesz wyróżnić) lub wielkie litery.

Możesz użyć także innych kolorów, ale uważaj, by CV nie stało się zbyt pstrokate. Dlatego jeśli w ten sposób chcesz podkreślić jakąś informację bądź nagłówek, wykorzystaj jeden inny odcień niż reszta tekstu. W ten sposób możesz postąpić z każdą sekcją, także z częścią dotyczących zainteresowań.

Zainteresowania w CV nauczyciela — dlaczego warto je wymieniać?

Chociaż sekcja zainteresowań w CV jest elementem opcjonalnym, wielu pracodawców nie wyobraża sobie aplikacji bez tej części i poświęca jej tyle samo uwagi, co innym informacjom. W przypadku pracy nauczyciela hobby może okazać się bardzo ważne.

Do zadań pedagogów należy oczywiście przekazywanie wiedzy z konkretnego przedmiotu. Zgodnie z art. 6 Karty nauczyciela do najważniejszych obowiązków nauczycieli należy przede wszystkim rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

Funkcję dydaktyczną można w tym wypadku rozumieć również jako pobudzanie dzieci i młodzieży do działania oraz rozwijania swoich pasji. To właśnie nauczyciel może odkryć i zaszczepić w swoich podopiecznych miłość do teatru, na przykład poprzez prowadzenie kółek teatralnych bądź regularne organizowanie wycieczek na spektakle. Dyrektorzy chcą zatem wiedzieć, jakie zainteresowania mają kandydaci, którzy powinni sprawić, by szkoła była miejscem atrakcyjnym dla uczniów. Jak zatem potraktować sekcję zainteresowań w CV nauczyciela?

Nigdy nie kłam w CV

Wydawać by się mogło, że dla wszystkich osób oczywistością jest podawanie w CV tylko prawdziwych informacji. Niestety często okazuje się, że kandydaci znacznie podkoloryzowują swoje doświadczenie, znajomość języków obcych czy programów komputerowych. Nawet w sekcji dotyczącej zainteresowań pojawiają się nieprawdziwe wiadomości. Prawdopodobnie takie działanie ma pokazać pracodawcy, że jest się bardzo ciekawą i nietuzinkową osobą.

Pamiętaj zatem, by nigdy nie kłamać w CV. Dyrektorzy placówek oświatowych bardzo dokładnie zapoznają się z treścią nadesłanych aplikacji. Jeśli zapytają Cię o Twoje zainteresowanie, a Ty odpowiesz niejasno i samymi ogólnikami, nie zrobisz dobrego wrażenia.

Nie wypisuj zbyt wielu zainteresowań

Częstym błędem jest prezentowanie całej listy zainteresowań. Czy taka praktyka faktycznie jest dobra? Zbyt wiele zainteresowań sprawi, że dyrektor zacznie się zastanawiać, kiedy udaje Ci znaleźć na to wszystko czas i czy faktycznie będziesz w stanie dobrze wywiązywać się ze swoich obowiązków przy takim natłoku pasji.

Dlatego realnie oceń, co tak naprawdę jest Twoim hobby i co może okazać się przydatne w pracy nauczyciela. Nie sil się na oryginalność i wymień tylko te rzeczy, którymi naprawdę się pasjonujesz, a wiedzą na ich temat możesz podzielić się z uczniami. Pamiętaj, że chociaż zainteresowania są istotnym elementem dokumentów aplikacyjnych, to nadal stanowią tylko dodatek. Nie powinny zatem zajmować większej części CV niż zakres Twoich obowiązków w poprzedniej szkole. Musisz zachować odpowiednie proporcje w życiorysie zawodowym.

Czy zainteresowania w CV nauczyciela muszą odpowiadać przedmiotom, których naucza?

Praca nauczyciela wymaga szerokiej wiedzy z jednej dziedziny (czasami kilku, w zależności od liczby przedmiotów, jakich naucza). Czy w takim razie, jeśli uczysz biologii, Twoje pasje muszą być z nią w jakiś sposób powiązane? Nic nie stoi na przeszkodzie, by nauczyciel matematyki lub fizyki pasjonował się teatrem, a polonista uwielbiał piesze górskie wycieczki. Nie musisz zatem na siłę szukać zainteresowań z obszaru Twojego wykształcenia. Przygotowując CV, możesz zastanowić się, w jaki sposób wykorzystasz swoje pasje w pracy pedagogicznej i czy jest jakiś sposób, by zarazić uczniów swym hobby.

Przykładowe CV z zainteresowaniami

Imię i Nazwisko
Numer telefonu
Adres poczty elektronicznej

CURRICULUM VITAE

Jestem nauczycielką historii z 7-letnim stażem. Ukończyłam historię oraz pedagogikę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez 3 lata byłam wychowawcą w klasie integracyjnej, dzięki czemu mam doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Pasjonuję się teatrem i chętnie organizuję wycieczki na spektakle.

WYKSZTAŁCENIE:

20162018 — Studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki
20122014 — Uniwersytet Jagielloński, studia magisterskie, kierunek historia
20092012 — Uniwersytet Jagielloński, studia licencjackie, kierunek historia
20092012 — Uniwersytet Jagielloński, studia licencjackie, kierunek pedagogika

DOŚWIADCZENIE:

20152022 — Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w X

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych

 • Pełnienie funkcji wychowawcy

 • Przygotowanie lekcji pokazowych dla praktykantów

 • Kontakt z rodzicami i poradniami psychologicznymi

 • Prowadzenie kółka teatralnego

 • Organizowanie wycieczek i zielonych szkół

 • Dbałość o pomoce dydaktyczne

 • Współpraca z nauczycielem wspomagającym

 • Kontakt z rodzicami

 • Przygotowanie uczniów do konkursów historycznych i olimpiad

 • Sporządzanie opinii o uczniach na potrzeby poradni psychologicznej

 • Weryfikacja umiejętności uczniów

 • Wspieranie działań rady pedagogicznej

UMIEJĘTNOŚCI TWARDE:

 • Bardzo dobra znajomość programu Excel

 • Język angielski na poziomie C1 (certyfikat CAE)

 • Wykorzystywanie multimediów podczas lekcji

 • Doskonała znajomość prawa oświatowego

UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE:

 • Umiejętność wzbudzania zaufania

 • Zdolność do nawiązywania kontaktu z młodszymi i starszymi uczniami, a także rodzicami

 • Cierpliwość

 • Zaangażowanie w pracę

 • Zaawansowane umiejętności organizacyjne

ZAINTERESOWANIA:

 • Teatr lalkowy, spektakle dla dzieci, opera, muzyka klasyczna

 • Wycieczki górskie

Na samym dole CV nie zapomnij dodać klauzuli poufności. Po wejściu w życie rozporządzenia RODO tekst ten wygląda następująco:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podany w artykule przykład jest tylko wzorem. Pamiętaj, aby przed wysłaniem dokumentu odpowiednio sformatować jego treść zgodnie z obowiązującymi standardami.

Odkryj więcej artykułów

 • Jak nazwać plik CV?
 • List motywacyjny specjalisty ds. ochrony środowiska
 • List motywacyjny – dyrektor handlowy
 • Czym jest list motywacyjny?
 • CV do sklepu – wskazówki i przykłady
 • Przykładowe CV programisty — 7 praktycznych porad
 • List motywacyjny – intendent
 • List motywacyjny pielęgniarki
 • Atuty w CV – co i jak wpisać?
 • Życiorys a CV – różnice i podobieństwa
 • CV spawacza – wzór i porady
 • List motywacyjny nauczyciela