Umowa-zlecenie w CV

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 6 czerwca 2022

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

W Polsce rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje umów: umowę o pracę oraz umowy cywilnoprawne, w skład których wchodzą umowa-zlecenie oraz umowa o dzieło. Czy informacja o tym, że dane zatrudnienie było umową-zleceniem, powinna się znaleźć w CV? Czy takie dane są potrzebne pracodawcy? Jakie są różnice między umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi? Umowa-zlecenie w CV – oto pełne kompendium wiedzy.

Czy w CV musisz informować o rodzajach umowy?

CV to dokument, który powinien dostarczyć potencjalnemu pracodawcy pełną informację na temat Twojego doświadczenia, edukacji czy zdobytych kwalifikacji. Czy w takim razie trzeba podawać dane dotyczące rodzaju podpisanej umowy? W CV nie ma obowiązku zamieszczania informacji o rodzaju zatrudnienia. Każde doświadczenie, niezależnie od tego, czy dotyczyło umowy-zlecenia, czy umowy o pracę, jest wartościowe i może przesądzić o pozytywnym wyniku rekrutacji. O wiele ważniejszymi danymi, niż typ umowy, jest zakres obowiązków. To na tym elemencie musisz się skupić, sporządzając nowoczesne CV.

Jeżeli zależy Ci na podpisaniu umowy o pracę, tym bardziej zrezygnuj z podawania informacji o tym, że przez ostatnie lata pracodawca oferował Ci jedynie umowy cywilnoprawne. Zatrudniający może bowiem dojść do wniosku, że skoro kandydat zgodził się na to raz, to zapewne nie będzie mu to przeszkadzało także w tym wypadku. W końcu dla pracodawców umowa-zlecenie to oszczędność, dlatego wielu przedsiębiorców preferuje taką formę zatrudnienia.

Czy trzeba mówić o rodzaju umowy na rozmowie kwalifikacyjnej?

Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej mają za zadanie przybliżyć pracodawcy sylwetki kandydatów. Dotyczą one między innymi zakresu obowiązków, znajomości programów komputerowych, mocnych i słabych stron. Analizując Twoje CV, rekruter może poruszyć kwestię rodzaju zatrudnienia. Nie jest to jeden z tak zwanych tematów tabu, o jakich mówi Kodeks pracy. W takiej sytuacji odpowiedz, że w konkretnej firmie zaproponowano Ci umowę-zlecenie. Jeśli pracodawca nie zainteresował się tym aspektem, nie ma sensu o nim wspominać. Skup się na swoich obowiązkach i korzyściach, jakie może przynieść Twoje doświadczenie firmie.

Podstawowe różnice między umową-zleceniem a umową o pracę

Najważniejszą różnicą między umową-zleceniem a umową o pracę jest ich podstawa prawna. Pierwszy z wymienionych rodzajów jest opisany w Kodeksie cywlinym. Wszystkie informacje na temat umowy o pracę znajdują się w Kodeksie pracy. W obu przypadkach pracownicy zobowiązują się wypełniania obowiązków zawodowych, jakie zostały zawarte w umowach. Zatrudniający musi zapewnić pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę i umowy-zlecenia higieniczne i bezpieczne warunki pracy. Podobieństw jest jednak znacznie mniej niż różnic.

Umowa o pracę to najstabilniejsza forma zatrudnienia. Dzięki niej pracownik może korzystać ze wszystkich uprawnień. Jest przy tym chroniony okresem wypowiedzenia przed zwolnieniem i ma zagwarantowaną płacę minimalną. Większości udogodnień nie ma w przypadku umowy-zlecenia.

Płatny urlop wypoczynkowy – która umowa go zapewnia?

Jednym z podstawowych praw pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę jest prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego. Jego wymiar zależy głównie od stażu pracy. Jeśli staż nie przekroczył 10 lat, to pracownik ma do wykorzystania 20 dni w ciągu roku. W momencie, gdy liczba przepracowanych lat na podstawie umowy o pracę wynosi 10 lat lub więcej, możesz liczyć na 26 dni urlopu. Jest to niezbywalne prawo pracownika, które musi być przestrzegane przez każdego pracodawcę.

Trochę inaczej jest w przypadku umowy-zlecenia. Kodeks cywilny nie podaje żadnych informacji na temat płatnego urlopu. Czy to oznacza, że pracownik zatrudniony na podstawie tej umowy nie ma prawa do odpoczynku? Oczywiście ma, jednak na innych zasadach. Takie wolne dni nie są w żaden sposób płatne. Oczywiście istnieje możliwość ustalenia innych zasad w regulaminach wewnątrzzakładowych, jednak praktycznie żaden przedsiębiorca tego nie robi. Jeśli zatem wyjeżdżasz na urlop przy umowie-zlecenie, po prostu nie zarabiasz.

Czy umowa-zlecenie wlicza się do stażu pracy?

Staż pracy wyliczany jest na podstawie umowy o pracę. Żaden okres zatrudnienia na podstawie umowy-zlecenia się do niego nie wlicza. Tym samym nie wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego. Skąd pracodawca wie, jak liczyć staż pracy? W momencie podpisania umowy o pracę trzeba donieść kadrom świadectwo pracy oraz dyplomy czy świadectwa potwierdzające ukończenie konkretnej placówki oświatowej. W przypadku rozwiązania umowy-zlecenia pracownik nie otrzymuje świadectwa pracy. W takiej sytuacji należy poinformować dział HR, że nie masz stosownego dokumentu.

Jakie składki odprowadza pracodawca przy umowie-zlecenie?

Każda umowa o pracę podlega pełnemu oskładkowaniu. Oznacza to, że pracodawca obowiązkowo odprowadza odpowiednie kwoty na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne. Trochę inaczej wygląda ta kwestia w przypadku umowy-zlecenia. Pracodawca odprowadza prawie wszystkie składki, jeśli taki dokument stanowi jedyną formę zatrudnienia pracownika. Składka chorobowa jest w tym wypadku dobrowolna. Należy ją opłacić na wniosek osoby zatrudnionej. W momencie, gdy pracownik ma podpisaną umowę o pracę i otrzymuje pensję w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia krajowego, pracodawca opłaca jedynie składkę zdrowotną. Dlatego tak ważne jest wypełnienie oświadczenia do celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS. Taki dokument pracodawca przekazuje zatrudnionemu, który zobowiązany jest podać w nim informacje zgodne z prawdą.

Umowa-zlecenie a okres wypowiedzenia

Kolejną różnicą między umową-zleceniem a umową o pracę jest kwestia okresu wypowiedzenia. Zgodnie z obowiązującym prawem osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w momencie rozwiązania współpracy musi przepracować określony okres wypowiedzenia. Wszystkie dane na ten temat znajdują się w art. 36. Kodeksu pracy. Okres wypowiedzenia trwa:

 • 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

 • 1 miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

 • 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata

Powyższe zasady nie obowiązują w przypadku umowy-zlecenia. Pracodawca może zatem z dnia na dzień zakończyć współpracę bez żadnych konsekwencji prawnych. Podobnie może zrobić pracownik, po prostu informując, że od dnia następnego nie pracuje.

Co jest lepsze: umowa o pracę czy umowa-zlecenie?

Trudno jednoznacznie określić, który rodzaj umowy jest lepszy. Wszystko zależy od potrzeb pracowników. Umowa o pracę daje stabilizacje, dlatego jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla rodziców, którzy mogą korzystać z wolnych i płatnych dni opieki nad dzieckiem. Dodatkowymi udogodnieniami są okresy wypowiedzenia oraz wliczanie lat pracy do stażu pracy. To właśnie te elementy bardzo cenią sobie pracownicy.

Umowa-zlecenie daje dużą wolność, dlatego często decydują się na nią osoby młode, studenci. Jest idealnym rozwiązaniem dla ludzi preferujących pracę zdalną oraz możliwość częstych podróży. Dla pracodawców umowy cywilnoprawne wiążą się z mniejszymi kosztami, dlatego wielu przedsiębiorców oferuje podwładnym właśnie te rodzaje umów.

Niezależnie od tego, jaką umowę podpisał pracownik, nie trzeba podawać jej rodzaju w CV. Takie dane nie są potrzebne rekruterom, chociaż mogą o nie zapytać w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. W takiej sytuacji trzeba oczywiście odpowiedzieć, jednak poruszanie tego tematu przez kandydatów nie jest konieczne. Warto jednak w czasie spotkania rekrutacyjnego dopytać, jaką umowę oferuje pracodawca, by mieć pełną jasność co do swoich praw.

Odkryj więcej artykułów

 • List motywacyjny agenta ubezpieczeniowego — porady
 • List motywacyjny biologa
 • Przykładowe CV sekretarki — omówienie i wzór
 • Jak zapisać CV w PDF?
 • Jak napisać CV na telefonie?
 • Wzór przykładowego CV – księgowa/księgowy
 • Kursy w CV – jak je przedstawić? Wzór i omówienie
 • Profil zawodowy w CV. Przykłady
 • List motywacyjny zaopatrzeniowaca
 • List motywacyjny konsultanta
 • List motywacyjny – hydraulik
 • List motywacyjny operatora koparki