Jak wpisać umiejętności po angielsku do CV?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

13 grudnia 2021

Niektóre firmy wymagają przygotowania CV w języku angielskim. W takiej sytuacji należy bardzo dokładnie sprawdzić, jakie jest tłumaczenie poszczególnych elementów. Istotną rolę w każdym CV odgrywają umiejętności. Jak je poprawnie napisać, by pracodawca chciał zaprosić na rozmowę rekrutacyjną właśnie Ciebie? Oto krótki poradnik.

Jak rozpocząć CV po angielsku?

CV to najważniejszy dokument, jaki kandydaci wysyłają w każdym procesie rekrutacyjnym. To właśnie dzięki niemu mogą przedstawić swoje kwalifikacje, umiejętności oraz doświadczenie, dlatego istotne jest, by perfekcyjnie przygotować całe pismo. Wiele firm, które zatrudniają osoby z całego świata, wymaga przesłania dokumentów w języku angielskim. W ten sposób już na wstępie można zweryfikować znajomość języka. Czy takie curriculum vitae różni się bardzo od polskiej wersji? Struktura CV musi być zachowana, co oznacza podział na następujące sekcje:

 • wykształcenie po angielsku education

 • doświadczenie po angielsku experience

 • umiejętności po angielsku skills

Cały dokument powinien się rozpoczynać od Twojego imienia i nazwiska. Pod spodem umieść dane kontaktowe. Obecnie wystarczy podać numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail. Nie trzeba w CV zamieszczać adresu do korespondencji czy daty urodzenia. Takie informacje uzupełniane są przy wypełnianiu kwestionariusza osobowego w momencie podpisywania umowy.

Krótkie podsumowanie zawodowe

Obecnie coraz częściej w CV znajduje się krótkie podsumowanie zawodowe (career summary) lub cele (career objectives). Jest to krótki akapit składający się dosłownie z kilku zdań. Pamiętaj, że całe pismo powinno zawierać 1 stronę A4, dlatego Twoje podsumowanie nie może być za długie. Również w wersji angielskiej warto się pokusić o kilka słów wstępu. Można w tym wypadku użyć następujących zwrotów:

 • mam 5 lat doświadczenia w branży IT I have 5 years of experience in IT

 • przedstawiciel handlowy z 4-letnim stażem sales representative with 4 years of experience

 • jestem ambitnym managerem I am an ambitious manager

 • dzięki moim działaniom dochody firmy wzrosły o... Thanks to my work, revenue were increased by...

 • chce się rozwijać w... I am eager to develop my skills in...

 • ukończyłam farmację z wyróżnieniem i chce rozwijać się w... I graduated in pharmacy with honors and want to develop in...

 • jestem kreatywnym grafikiem z głową pełną pomysłów I am a creative graphic designer with a head full of ideas

 • ostatnie 5 lat pracowałam w... I have been working for the last 5 years in...

 • na moim poprzednim stanowisku In my previous role as a/an

Podobne frazy pomogą Ci stworzyć dobre podsumowanie, które na pewno przykuje uwagę potencjalnego pracodawcy. Pamiętaj, by się skupić tylko na najważniejszych osiągnięciach. Na dokładniejsze opisanie kariery zawodowej przyjdzie czas na rozmowie rekrutacyjnej.

Umiejętności miękkie w angielskim CV

Pracodawcy zwracają uwagę nie tylko na doświadczenie i wykształcenie, lecz także na umiejętności. To one w dużej mierze decydują o tym, czy dostaniesz pracę, dlatego muszą być osobno wydzielone w CV. Warto także wspomnieć o nich w liście motywacyjnym. Obecnie umiejętności rozdziela się na miękkie i twarde. Nie ma aż takiej konieczności, by osobno je zamieszczać w CV, warto jednak wiedzieć, czym się różnią te dwa rodzaje.

Umiejętności miękkie (z angielskiego soft skills) to wszystkie elementy odnoszące się do cech charakteru danej osoby. Nie da się ich w żaden sposób zmierzyć. Są niezwykle ważne, ponieważ oznaczają pewne predyspozycje do wykonywania konkretnych zadań także w firmie. Warto przy tym pamiętać, by w CV nie wpisywać wszystkich cech, jakie podawane są w ramach przykładów w sieci. Dokumenty aplikacyjne muszą być zgodne z prawdą, dlatego musisz ocenić, czy faktycznie świetnie się czujesz w pracy z ludźmi, czy też wolisz spokojną pracę nad konkretnym projektem. Poniżej znajduje się lista różnych umiejętności miękkich wraz z ich tłumaczeniem:

 • pracowity hard-working

 • ambitny ambitious

 • dobrze zorganizowany well-organized

 • zmotywowany motivated

 • komunikatywny communicative

 • otwarty open

 • ciekawy świata curious about the world

 • kreatywny creative

 • zdeterminowany determined

 • opanowany calm

 • pewny siebie confident

 • wydajny efficient

 • optymistyczny optimistic, cheerful

 • entuzjastyczny enthusiastic

 • dokładny meticulous

 • odpowiedzialny responsible

 • pomysłowy ingenious

 • samodzielny independent

 • uprzejmy courteous

 • umiejętne budowanie relacji z klientami building relationships with clients

 • punktualny punctual

 • dążący do celu aiming at the goal

 • posiadający zdolności przywódcze leadership

 • zwracający uwagę na szczegóły attentive to details

W CV warto także zaznaczyć, że jesteś osobą, która potrafi pracować pod presją stresu oraz czasu (able to work under pressure of stress and time). Takich umiejętności jest oczywiście znacznie więcej i każdy kandydat musi samodzielnie wybrać te, które najlepiej go opisują.

Umiejętności twarde w CV po angielsku

Kolejny niezwykle ważny element to umiejętności twarde (z angielskiego hard skills), które można w jakiś sposób zmierzyć. Są to zatem wszystkie elementy potwierdzone przez certyfikaty. Do najpopularniejszych można zaliczyć między innymi:

 • prawo jazdy driving license

 • umiejętności obsługi komputera computer skills ( tutaj możesz wpisać konkretne aplikacje, na przykład MS Office, PhotoShop), można także użyć zwrotu operating office equipment

 • obsługa kasy fiskalnej service cash register

Istotne jest także wypisanie języków obcych, jakimi się posługujesz, oraz poziomu znajomości. Można to zrobić w następujący sposób:

 • język polski jako język ojczysty Polish: native/mother language

 • język francuski, podstawowy French: elementary/basic/ pre-intermediate

 • język rosyjski, komunikatywny, średnio zaawansowany Russian: conversational, intermediate

 • język angielski, zaawansowany English: proficient/advanced/fluent

Pamiętaj, że w przeciwieństwie do języka polskiego, w angielskim wszystkie nazwy języków pisze się wielką literą. Jeśli masz jakiś certyfikat potwierdzający znajomość francuskiego, angielskiego czy hiszpańskiego, to właśnie to jest idealne miejsce, by o tym wspomnieć.

O czym pamiętać, wypisując umiejętności w CV?

Umiejętności to jeden z ważniejszych elementów każdego CV, niezależnie od tego, w jakim języku piszesz. Możesz opuścić zainteresowania, jeśli nie masz wystarczająco dużo miejsca, ale nie możesz zapomnieć o umiejętnościach. Wypisując je, najlepiej użyć formy od znaczników, dzięki czemu łatwiej jest się z nimi zapoznać. Pamiętaj, że rekruter musi przeczytać kilkanaście, a czasem nawet kilkadziesiąt aplikacji, więc zrób wszystko, aby ułatwić mu to zadanie.

Kolejna niezwykle ważna kwestia to dokładne sprawdzenie pisowni wszystkich wyrazów. Nigdy nie wysyłaj dokumentów aplikacyjnych bez uprzedniej weryfikacji treści. W CV oraz liście motywacyjnym nie mogą się znaleźć żadne literówki, błędy interpunkcyjne, gramatyczne czy ortograficzne. Jeśli nie wiesz, jak napisać jakieś słowo, użyj specjalnych narzędzi służących do sprawdzania tekstów. Jednym z nich jest LanguageTool. Na stronie istnieje możliwość wybrania konkretnego języka, w tym także angielskiego.

Pamiętaj także, by całe CV było zachowane w spójnym stylu. Wybierz jedną czcionkę, najlepiej prostą, bez żadnych ozdobników, które są trudne do przeczytania. Dokumenty aplikacyjne muszą być czytelne i eleganckie. Takie CV na pewno zwróci uwagę rekruterów oraz pracodawców.

Uwaga: żadna z firm wymienionych w artykule nie jest powiązana z Indeed.