Jak uwzględnić staż w CV?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

12 maja 2022

Ubiegając się o nową pracę, warto zamieścić w CV informacje o odbytym stażu. Dotyczy to zwłaszcza osób, które dopiero zaczynają karierę zawodową i nie mają na swoim koncie wielu przepracowanych lat. Z informacji o stażu pracodawca i menedżer ds. rekrutacji dowiedzą się, jakie doświadczenie kandydat zdobył w podobnej branży lub firmie. Z tego artykułu dowiesz się, czym jest staż, kiedy warto dodać informacje o odbytym stażu do CV i jak to zrobić.

Co to jest staż?

Staż to możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w wybranym zawodzie. Może to również być świetna okazja do poszerzenia wiedzy w dziedzinie, w której chcesz rozwijać karierę. Studenci studiów licencjackich i magisterskich, którzy nie są jeszcze gotowi do podjęcia pracy w pełnym wymiarze godzin, często odbywają staże w trakcie studiów.

W czasie stażu studenci mogą nawiązać kontakty z doświadczonymi specjalistami reprezentującymi interesującą ich branżę. Zbudowanie profesjonalnej sieci kontaktów przed zdobyciem dyplomu często ułatwia znalezienie pracy po ukończeniu szkoły. Studenci często również znajdują w ramach stażu mentorów, którzy doradzają im w wyborze ścieżki kariery.

Zwykle studenci przeznaczają na staż kilka godzin w tygodniu, bo muszą przecież pogodzić go ze studiami lub pracą zarobkową w niepełnym wymiarze godzin. Staże mogą być płatne lub bezpłatne. Studenci odbywają czasami zorganizowane przez uczelnię staże wymagane do zaliczenia kursu. Inną powszechnie wybieraną opcją jest odbywanie stażu w przerwach pomiędzy semestrami.

Zobacz też: Jak znaleźć krótkoterminowe zlecenie?

Kiedy warto dodać staż do CV?

Osoby rozważające ubieganie się o nową pracę mogą się zastanawiać, czy warto uwzględnić w CV odbyte wcześniej staże. Może to być korzystne w przypadku:

 • świeżo upieczonego absolwenta o niewielkim lub żadnym doświadczeniu zawodowym;

 • odbycia stażu związanego z dziedziną lub branżą, w której ubiegasz się o pracę;

 • zdobycia podczas odbytego wcześniej stażu umiejętności związanych ze stanowiskiem, na które aplikujesz.

Po zdobyciu wystarczającego doświadczenia zawodowego w pełnym wymiarze godzin będziesz w stanie wypełnić swoje CV umiejętnościami i osiągnięciami zdobytymi w pracy. Wtedy możesz przestać dodawać doświadczenia ze stażu do CV.

Zobacz też: Jak napisać CV bez doświadczenia?

Jak umieścić staż w CV?

Aby dodać staż do CV w sposób, który zwróci uwagę przyszłego pracodawcy, warto zastosować się do tych wskazówek:

 • Dodaj staż w sekcji poświęconej wcześniejszemu zatrudnieniu.

 • Podaj formalną nazwę stanowiska, nazwę firmy, miejsce i daty odbytego stażu.

 • Wymień swoje obowiązki podczas stażu.

 • Wspomnij o swoich osiągnięciach.

 • Dostosuj format informacji o stażu do innych sekcji CV.

1. Dodaj staż w sekcji poświęconej wcześniejszemu zatrudnieniu

Ponieważ odbyty staż prawdopodobnie wiązał się z pracą pod okiem profesjonalisty i zdobywaniem cennych umiejętności, możesz go wymienić obok innych doświadczeń zawodowych. Doświadczenie zawodowe zwykle umieszcza się w początkowej części CV. W tej sekcji można również dodać doświadczenia ze stażu. Staż i doświadczenie zawodowe należy uporządkować chronologicznie lub w zależności od powiązania ze stanowiskiem, o które się ubiegasz.

Pracodawcy i menedżerowie ds. rekrutacji mogą docenić praktyczne doświadczenie zdobyte podczas stażu, zwłaszcza jeśli uzyskane w ten sposób umiejętności są wymienione w opisie stanowiska. Dlatego staż należy umieścić w sekcji doświadczenia zawodowego, a nie w sekcji dotyczącej edukacji. Jeśli masz na koncie kilka wcześniejszych staży związanych ze stanowiskiem, o które się ubiegasz, możesz je również wymienić w osobnej sekcji poświęconej tylko stażom.

2. Podaj formalną nazwę stanowiska, nazwę firmy, miejsce i daty odbytego stażu

Wymieniając w CV staż, należy podać oficjalny tytuł stanowiska zajmowanego podczas stażu. Jeśli nie masz takich informacji, może Ci ich udzielić opiekun stażu. Na przykład osoba, która pracowała jako stażysta w firmie marketingowej i tworzyła posty na konta w mediach społecznościowych, może dodać informację o pracy na stanowisku stażysty ds. marketingu w mediach społecznościowych.

Oprócz nazwy stanowiska należy podać również miejsce i daty odbycia stażu.

3. Wymień swoje obowiązki podczas stażu

Następnie należy wymienić obowiązki wykonywane podczas stażu. Podobnie do obowiązków wymienionych w doświadczeniu zawodowym obowiązki w czasie stażu powinny nawiązywać do stanowiska, o które się ubiegasz. Jeśli ubiegasz się o konkretną pracę, przejrzyj zamieszczony w ofercie opis stanowiska i obowiązki. Jeśli staż pomógł Ci zdobyć jakiekolwiek umiejętności potrzebne na tym stanowisku, możesz wymienić je w swoich obowiązkach związanych ze stażem.

Wypisz te obowiązki w maksymalnie pięciu punktach, stosując prosty język i dynamiczne słownictwo.

4. Wspomnij o swoich osiągnięciach

W ramach swoich obowiązków możesz uwzględnić wszystko, co udało Ci się osiągnąć podczas odbywania stażu. Zapoznając się z Twoimi sukcesami, menedżer ds. rekrutacji będzie miał jaśniejszy obraz tego, co możesz osiągnąć podczas pracy na pełnym etacie w jego firmie. Wymieniając swoje osiągnięcia, możesz użyć liczb lub wartości procentowych.

Możesz poprosić opiekuna stażu lub swojego przełożonego z okresu stażu o pomoc w wypunktowaniu Twoich osiągnięć. To osoby, które mają odpowiednie doświadczenie i pomogą Ci też odpowiednio sformułować i sformatować osiągnięcia, aby pasowały do wymagań przyszłego pracodawcy.

5. Dostosuj format informacji o stażu do innych sekcji CV

Sprawdź formatowanie całego CV i upewnij się, że jest spójne. Ponieważ twoje doświadczenie zdobyte podczas stażu powinno znajdować się w tej samej sekcji, co doświadczenie zawodowe, te informacje powinny być tak samo sformatowane. Na przykład jeśli wymienisz obowiązki zawodowe w ramach swojego doświadczenia zawodowego czcionką 12-punktową, zastosuj tę samą czcionkę do obowiązków zawodowych wymienionych w ramach stażu.

Przykład: sekcja CV zawierająca informacje o stażu

Stażysta ds. marketingu w mediach społecznościowych
Wavewood, Warszawa
sierpień 2017 r. – maj 2018 r.

Zakres obowiązków

 • Tworzenie treści do mediów społecznościowych prezentowanych na platformach społecznościowych.

 • Śledzenie treści w mediach społecznościowych za pomocą kalendarza utworzonego w programie Microsoft Excel.

 • Tworzenie i monitorowanie treści w mediach społecznościowych w celu budowania zaangażowania i pozyskiwania obserwujących.

 • Uruchomienie kampanii reklamowej, która zwiększyła zaangażowanie w mediach społecznościowych o 35% w ciągu miesiąca.

Podany w artykule przykład jest tylko wzorem. Pamiętaj, aby przed wysłaniem dokumentu odpowiednio sformatować jego treść zgodnie z obowiązującymi standardami.