CV – radca prawny. Wszystko, co trzeba wiedzieć

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 2 września 2022

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Dzięki dobrze przygotowanemu CV radca prawny może znacznie zwiększyć swoje szanse w procesie rekrutacyjnym i przekonać potencjalnego pracodawcę, że jest idealnym kandydatem na to stanowisko. Aby to osiągnąć, jego życiorys powinien wyróżnić się na tle pozostałych. W tym artykule dowiesz się, jak stworzyć dobre CV i na co może zwrócić uwagę rekruter.

Czym zajmuje się radca prawny?

Radca prawny zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej, sporządzaniem pism, przygotowaniem i opiniowaniem umów. Jednocześnie może odgrywać rolę pełnomocnika lub obrońcy przed sądami i organami administracji publicznej. Od lipca 2015 roku radca prawny, który nie jest zatrudniony, może być obrońcą w postępowaniu karnym lub karnoskarbowym.

Nie ma żadnych ograniczeń co do podmiotów, na rzecz których może pracować. Zazwyczaj współpracuje z firmami, urzędami administracji, instytucjami publicznymi oraz osobami fizycznymi. Może podjąć współpracę na warunkach umowy o pracę lub cywilnoprawnej, a także prowadzić doradztwo prawne w spółce cywilnej, jawnej lub partnerskiej. Często jednak prawnicy poszukujący nowego miejsca pracy decydują się na kancelarie radców prawnych.

Umiejętności radcy prawnego pożądane przez rekruterów

Przygotowanie rubryki z umiejętnościami wymaga od kandydata dostosowania swoich kompetencji zawodowych do oferty pracodawcy. Wśród pożądanych przez rekruterów cech radców prawnych znajdują się niewątpliwie:

 • znajomość prawa: cywilnego, gospodarczego oraz administracyjnego;

 • analityczne podejście do powierzonych zadań;

 • umiejętność pracy z klientem indywidualnym oraz przedsiębiorstwami;

 • umiejętność prowadzenia negocjacji;

 • znajomość przepisów postępowania cywilnego;

 • reprezentowanie spółek podczas postępowań sądowych;

 • tworzenie i opiniowanie umów;

 • analiza zmian przepisów prawnych.

Umiejętności, które są wymagane podczas rekrutacji, warto umieścić na samej górze CV. Dodatkowo można wzbogacić tę rubrykę o kompetencje miękkie, które mogą się okazać przydatne w pracy na stanowisku radcy prawnego:

 • Samodzielność

 • Rzetelność

 • Umiejętność pracy pod presją czasu

 • Dobra organizacja pracy

 • Umiejętności interpersonalne

 • Umiejętności retoryczne – sprawne posługiwanie się słowem pisanym i mówionym

Decydując się na zawarcie informacji na temat kompetencji miękkich, należy wyselekcjonować te, które okażą się znaczące na wybranym stanowisku i będą atrakcyjne dla firmy.

Jak przygotować CV dla radcy prawnego?

CV radcy prawnego musi nie tylko zachęcić potencjalnego pracodawcę do zapoznania się z całym życiorysem, ale przede wszystkim pokazać profesjonalizm kandydata. Można to uzyskać dzięki odpowiedniemu (logicznemu) ułożeniu poszczególnych rubryk i przejrzystości biografii.

Od czego zacząć?

Należy zacząć swoje CV od napisania podsumowania zawodowego. Ta krótka informacja powinna zawierać wzmiankę o wykształceniu, doświadczeniu, sukcesach zawodowych i umiejętnościach. Doskonale sprawdzą się precyzyjnie dobrane argumenty i liczby zamiast uogólnień; taki zabieg doda wiarygodności i profesjonalizmu.

Umieszczenie podsumowania na początku życiorysu może przyciągnąć uwagę rekrutera i skojarzyć nazwisko kandydata z konkretnymi obszarami zawodowymi. Ponadto zawierając w nim dopasowany do oferty pracy cel zawodowy i informację o tym, co nowego wniesie się do firmy, w prosty sposób można zachęcić pracodawcę do zapoznania się z resztą CV. Warto jednak pamiętać, że podsumowanie zawodowe nie może być zbyt długie i musi mieścić się w 4–5 zdaniach.

Doświadczenie i zakres obowiązków, czyli najważniejsze elementy CV

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem zaraz po podsumowaniu zawodowym powinien umieścić rubrykę z dorobkiem zawodowym. Jedną z podstawowych zasad podczas uzupełniania informacji na temat doświadczenia jest zachowanie odwróconej chronologii. Oznacza to, że na samej górze rubryki powinna znaleźć się informacja o ostatnim miejscu pracy — nazwa (podana ze wszystkimi elementami), czas pracy i zakres obowiązków. Ważne jest szczegółowe uzupełnienie ram czasowych. Mimo że nie jest błędem podanie samych lat, to warto doprecyzować okres współpracy z danym pracodawcą poprzez podanie miesięcy.

Przy opisie doświadczenia nie można zapomnieć o przejrzystym przedstawieniu zakresu obowiązków na danym stanowisku. Chcąc zachować czytelność, warto zrobić to w punktach, a na samej górze umieścić te zadania, których oczekuje przyszły pracodawca. Opisując zakres obowiązków na poprzednich stanowiskach, można zaznaczyć swoje największe sukcesy; to dodatkowo podkreśli Twoją atrakcyjność jako kandydata i przekonanie o własnych kompetencjach.

Czy wykształcenie jest ważne?

Swoje CV radca prawny powinien oprzeć przede wszystkim na doświadczeniu, bo to ono świadczy o jego profesjonalizmie i kompetencjach prawniczych. W przypadku studentów prawa, którzy mogą pochwalić się tylko praktykami studenckimi, warto jednak skupić się na wykształceniu. Podając pełną nazwę uczelni, jaką się ukończyło, ramy czasowe studiów, a także temat pracy magisterskiej, można zainteresować sobą pracodawcę, mimo braku doświadczenia. Chcąc wzbogacić tę rubrykę, można dodać informacje o ukończonych kursach czy aktywności w czasie studiów (udziale w olimpiadach i kołach naukowych).

Jeśli CV jest przygotowywane przez studenta lub studentkę prawa, warto umieścić informacje na temat wykształcenia po podsumowaniu zawodowym, ponieważ to ono będzie świadczyło o atrakcyjności kandydata lub kandydatki dla pracodawcy. W przypadku radcy prawnego, który już zdobył doświadczenie zawodowe, informacje na temat wykształcenia nie muszą być tak szczegółowe. Wystarczy ograniczyć się do podstawowych informacji: uczelni, okresu studiów i kierunku.

Przykładowe CV radcy prawnego, kandydata z doświadczeniem

(Dane kandydata)
Jan Kowalski
000-111-222
jan.kowalski@email.com
Radca prawny

Podsumowanie zawodowe
Jako prawnik z 15-letnim doświadczeniem zawodowym jestem oddany swojej pracy, zorganizowany i dobrze działam pod presją czasu. Doskonale radzę sobie z analizą zmieniających się przepisów prawnych, przygotowywaniem i opiniowaniem umów oraz prowadzeniem negocjacji. Jestem dobrym liderem, który rozumie, że praca z klientem wymaga indywidualnego podejścia do każdej sprawy. Poszukuję pracy, która pozwoli mi na pełne wykorzystanie nabytych już umiejętności i dalszy rozwój zawodowy.

Historia zatrudnienia

maj 2021 – czerwiec 2022 Kancelaria Prawna Wavewooden
Radca prawny
Zakres obowiązków:

 • Doradztwo prawne

 • Analiza zmian w przepisach i aktach prawnych

 • Przygotowywanie odpowiedzi na pisma urzędowe

 • Gromadzenie dowodów i przedstawianie spraw przed sądem

 • Reprezentowanie spółek przed organami nadzoru

marzec 2019 – marzec 2021 Kancelaria Prawna Wavewood
Radca prawny
Zakres obowiązków:

 • Doradztwo prawne

 • Analiza zmian w przepisach i aktach prawnych

 • Sporządzanie pełnomocnictw

 • Rejestrowanie i archiwizacja dokumentów

 • Sporządzanie indywidualnych umów i pism

 • Reprezentowanie klientów w ramach postępowań sądowych

Wykształcenie
2002–2007 Uniwersytet Warszawski
Prawo, studia magisterskie

Kursy:
2020 Nowa ustawa deweloperska
2019 Kompendium obowiązujących przepisów z prawa budowlanego

Umiejętności:

 • Znajomość prawa cywilnego i administracyjnego

 • Znajomość przepisów postępowania cywilnego

 • Obsługa klientów indywidualnych

 • Obsługa prawna przedsiębiorstw

 • Analiza zmian w przepisach i aktach prawnych

 • Reprezentowanie klientów przed organami nadzoru

 • Umiejętności oratorskie

 • Umiejętność pracy pod presją czasu

 • Rzetelność

 • Dobra organizacja pracy

 • Samodzielność

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C2 (Certyfikat CAE)

Zainteresowania:

 • Unijne prawo imigracyjne

 • Nowości techniczne na rynku ICT

 • Wspinaczka górska

Przykładowe CV radcy prawnego, kandydata bez doświadczenia

(Dane kandydata)
Adam Nowak
333-444-555
adam.nowak@email.com

Profil
Jestem absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Trzymiesięczne praktyki studenckie odbywałem w Kancelarii Prawnej Wavewood w Warszawie, podczas których zajmowałem się rejestracją i archiwizacją pełnomocnictw oraz sporządzałem umowy i pisma. Jestem osobą, która po udzieleniu wskazówek jest w stanie pracować samodzielnie. Swoją przyszłość wiążę z doradztwem prawnym nieruchomości, dlatego poszukuję firmy, która pozwoli mi na rozwój zawodowy.

Wykształcenie
2017–2022 Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim
Prawo, studia magisterskie
Tytuł pracy magisterskiej: Warunki funkcjonowania rynku nieruchomości w gospodarce rynkowej.

Dodatkowa aktywność:

 • Udział w Kole Naukowym Prawa Unijnego

 • Zajęcie I miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Historyczno-Prawnej im. Michała Sczanieckiego

Doświadczenie:
czerwiec – sierpień 2021 Kancelaria Prawna Wavewood w Warszawie
Praktyka studencka
Zakres obowiązków:

 • Rejestracja i archiwizacja pełnomocnictw

 • Sporządzanie umów i pism

Umiejętności:

 • Znajomość prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego

 • Rejestracja i archiwizacja dokumentów

 • Sporządzanie umów i pism

 • Umiejętności oratorskie

 • Dobra organizacja pracy

 • Odporność na stres

 • Język angielski na poziomie C1

 • Język hiszpański na poziomie B2+

Zainteresowania:

 • Prawo na rynku nieruchomości

 • Prawo unijne

 • Kinematografia

 • Literatura polska XIX wieku

Jakiej długości powinno być CV?

Dobrze przygotowane CV nie odgrywa już roli dosłownie rozumianego życiorysu – jest odpowiedzią na ogłoszenie pracodawcy. Szukając nowego miejsca zatrudnienia, warto poświęcić swój czas na dopasowanie dokumentów rekrutacyjnych do każdego ogłoszenia, aby zawrzeć tylko te informacje, które interesują pracodawcę. Powinny być potwierdzeniem dla rekrutera, że spełnia się wszystkie wymagane kryteria na zaproponowane stanowisko. W przypadku radcy prawnego dodatkowym atutem będzie krótkie i rzeczowe CV na 1 lub 2 strony.

Podany w artykule przykład jest tylko wzorem. Pamiętaj, aby przed wysłaniem dokumentu odpowiednio sformatować jego treść zgodnie z obowiązującymi standardami.

Odkryj więcej artykułów

 • List motywacyjny opiekuna klienta
 • Moje pierwsze CV — porady i wskazówki
 • Ważne umiejętności w CV do pracy biurowej
 • List motywacyjny mikrobiologa
 • List motywacyjny – adwokat. Jak napisać?
 • Czy umieszczać referencje w CV?
 • Atuty w CV – co i jak wpisać?
 • List motywacyjny pilota wycieczek
 • List motywacyjny – diagnosta laboratoryjny. Jak napisać?
 • List motywacyjny – latarnik. Jak napisać?
 • List motywacyjny maszynisty
 • Przykładowe CV architekta — wzór z omówieniem