Przykładowe CV nauczyciela — omówienie i wzór

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 28 października 2021

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Przykładowe CV nauczyciela to artykuł skierowany zarówno do doświadczonych, jak i początkujących pedagogów. Przygotowanie wartościowej lekcji wymaga znajomości najnowszych metod dydaktycznych, zaangażowania oraz wyczucia. CV nauczyciela również powinno być jak najwyższej jakości. Potraktuj je tak, jak konspekt lekcji pokazowej.

Poniżej znajdziesz kilka cennych wskazówek popartych przykładami. Dzięki nim łatwiej Ci będzie napisać skuteczne CV. Na koniec wszystkie porady zebraliśmy w całość i zaprezentowaliśmy przykładowe CV.

Jak przyciągnąć uwagę rekrutera za pośrednictwem CV?

Aby otrzymać pracę, należy dać się zapamiętać. W pierwszym etapie rekrutacji Twoją wizytówkę stanowią dokumenty aplikacyjne. Ich analizą zajmuje się zazwyczaj dyrektor lub wicedyrektor placówki, do której aplikujesz. Postaraj się zrobić jak najlepsze wrażenie. Żeby zwiększyć szanse na sukces, skorzystaj z poniższych podpowiedzi.

1. Wykaż się starannością

Zadbaj o to, by Twoje CV było bezbłędne — starając się o pracę nauczyciela, nie możesz sobie pozwolić na błędy językowe. Będziesz odpowiedzialny za kształcenie nowego pokolenia, a potencjalny pracodawca ma zobaczyć w Tobie wzór do naśladowania dla uczniów. Zanim oddasz CV w ręce rekrutera, sprawdź jego poprawność. Zadbaj także o to, żeby Twoje CV było zgodne z aktualnymi standardami i zawierało wszystkie niezbędne informacje.

Postaraj się, aby Twoje CV było przejrzyste. Kolejne sekcje powinny być od siebie wyraźnie oddzielone.

2. Podaj dane osobowe

Na górze CV wpisz:

 • imię i nazwisko,

 • stanowisko oraz stopień zawodowy,

 • nr telefonu,

 • adres e-mail.

Nie podawaj daty urodzenia i stanu cywilnego. Te wiadomości nie są wymagane. Dla pracodawcy najważniejszy powinien być profesjonalizm.

3. Napisz podsumowanie zawodowe

To pierwszy element, który czyta pracodawca. Znajduje się obok lub pod danymi osobowymi. W tej części masz okazję krótko się przedstawić. Nie rozpisuj się. Nie ryzykuj, że zniechęcisz pracodawcę. W napisaniu podsumowania mogą pomóc Ci odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jakie masz wykształcenie?

 • Ile lat doświadczenia posiadasz? (jeśli nie posiadasz doświadczenia wynikającego z zatrudnienia, wspomnij o odbywanych praktykach)

 • Jakie są Twoje najważniejsze cechy?

 • Czy posiadasz jakąś szczególną umiejętność?

 • Co zyska pracodawca, zatrudniając właśnie Ciebie?

Dobrze W 2017 roku ukończyłam Uniwersytet Śląski na kierunku pedagogika wczesnoszkolna. Jestem nauczycielem kontraktowym, posiadam 4 lata doświadczenia zawodowego. W tym czasie byłam wychowawcą oraz pełniłam funkcję nauczyciela wspomagającego w klasach 1–3. Jestem osobą pogodną i pełną energii. Cechuje mnie duże zaangażowanie w prowadzone lekcje. Moim szczególnym atutem jest znajomość języka esperanto. W Państwa placówce chętnie poprowadzę koło miłośników tego języka.

Źle W 2017 roku ukończyłem pedagogikę wczesnoszkolną. Pracę w zawodzie rozpocząłem tuż po uzyskaniu dyplomu. Jestem osobą komunikatywną. Doskonale radzę sobie w kontaktach z najmłodszymi uczniami. Jestem otwarty na rozwój zawodowy.

Pierwsza wersja podsumowania zawodowego będzie skuteczniejsza, ponieważ:

 • kandydatka konkretnie podała, jaką uczelnię ukończyła, ile lat doświadczenia posiada i jaki posiada stopień zawodowy;

 • podała informację na temat sprawowania wychowawstwa w klasach 1–3;

 • zaznaczyła, jaką nietypową umiejętność posiada;

 • podała, jaką korzyść uzyska pracodawca, zatrudniając ją.

Drugi przykład podsumowania jest napisany z użyciem zbyt wielu ogólników. Możemy jedynie samodzielnie policzyć, ile lat doświadczenia ma kandydat. Poza tym wiemy tylko, że jest komunikatywny i kontaktowy.

4. Opisz posiadane umiejętności

Posiadane umiejętności podziel na kompetencje twarde i miękkie. Skup się na tych, które pracodawca wskazał w ogłoszeniu. Jako dodatkowe podaj te, które są Twoimi największymi atutami.

Kompetencje twarde:

 • znajomość procedur dydaktycznych

 • doskonała znajomość podstawy programowej

 • umiejętność stosowania metod aktywizujących

 • umiejętność wykorzystania multimediów w czasie lekcji

 • umiejętność prowadzenia efektywnych spotkań z rodzicami z wykorzystaniem samodzielnie opracowanego arkusza oceny pracy nauczyciela

 • dobra znajomość obsługi komputera

 • kwalifikacje do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną

 • znajomość języka esperanto

Jeśli chcesz podać znajomość języków obcych, dowiedz się, jak wpisywać znajomość języków w CV?

Kompetencje miękkie:

 • umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z uczniami i rodzicami

 • umiejętność budowania poprawnych relacji między dziećmi

 • cierpliwość i wytrwałość

 • umiejętność budowania autorytetu

 • kreatywność

 • duże zaangażowanie w pracę

5. Pamiętaj o doświadczeniu zawodowym

Ta sekcja jest bardzo ważna. Podaj w niej nazwy placówek, w których pracowałaś wraz z okresem zatrudnienia. Wymień zakres obowiązków. Pochwal się również sukcesami.

Jeśli nie posiadasz żadnego doświadczenia zawodowego wynikającego z zatrudnienia, możesz wykorzystać informacje o praktykach i wolontariatach. Podaj okres ich trwania oraz wymień wykonywane przez siebie czynności.

Doświadczenie:

od września 2017 do czerwca 2021 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w X

Główne obowiązki:

 • pełnienie funkcji wychowawcy w klasach 1–3

 • pełnienie funkcji nauczyciela wspomagającego w klasach integracyjnych

 • przygotowywanie konspektów zajęć

 • przygotowywanie pomocy dydaktycznych

 • opieka nad uczniami w czasie zajęć lekcyjnych oraz wyjść (do kina, teatru, na wystawy itp.)

 • weryfikacja umiejętności i stopnia opanowania przekazywanej wiedzy

 • prowadzenie dokumentacji np. dziennika, raportów ze spotkań z rodzicami

 • pisanie okresowych ocen opisowych

 • wspieranie uczniów o mniejszych możliwościach edukacyjnych

 • wspieranie uczniów wybitnie zdolnych

 • udział w posiedzeniach rady pedagogicznej

Osiągnięcia:

 • prowadzenie koła języka esperanto dla dzieci klas 1–3, które cieszyło się dużym zainteresowaniem i frekwencją.

 • wprowadzenie i organizacja corocznego konkursu recytatorskiego dla dzieci klas 1–3.

6. Nie zapomnij o wykształceniu

Podaj nazwę oraz kierunek ukończonej uczelni. Jeśli posiadasz dodatkowe certyfikaty i chcesz o nich wspomnieć, zrób to zaraz pod informacją o wykształceniu. Skup się na kursach bezpośrednio związanych z wykonywanym zawodem.

Wykształcenie:

2012–2017 Uniwersytet Ślaski Kierunek: Edukacja wczesnoszkolna

Jeśli sekcja zawierająca opis doświadczenia jest krótka, możesz podać tytuł pracy dyplomowej. Zrób to tylko wtedy, jeśli uważasz, że może on stanowić dodatkowe źródło informacji na temat Twoich zainteresowań.

Kursy i certyfikaty:

Dwuletnie podyplomowe studia z zakresu oligofrenopedagogiki (2019)

7. Opisz zainteresowania

Ta sekcja nie jest wymagana, ale nie rezygnuj z niej. Pokaż, że jesteś ciekawą osobą. Prawie każde hobby można wykorzystać w pracy nauczyciela jako dodatkowy atut. Miłośnik czytelnictwa może prowadzić klub książki, szachista zorganizować koło szachowe, a pasjonat zwierząt prowadzić zbiórki na rzecz schroniska. Pamiętaj, aby ten element nie był zbyt długi. Jeśli jesteś osobą wielu pasji, skup się na dwóch lub trzech. Przykładowy opis zainteresowań może wyglądać w ten sposób:

Moją największą pasją jest język esperanto oraz podróże. Dzięki nim mam możliwość poszerzać horyzonty oraz poznawać wielu ciekawych ludzi. Pragnę się dzielić tymi wartościami z moimi podopiecznymi.

Zwróć uwagę, że w opisie zainteresowań została umieszczona informacja na temat korzyści, jakie osiągną uczniowie tej kandydatki.

Dodatkowe wskazówki

 • Dokładnie przeczytaj ogłoszenie, na które odpowiadasz. Są w nim zawarte oczekiwania pracodawcy. Dostosuj do nich CV.

 • W CV umieść również referencje i listy polecające od poprzednich pracodawców.

 • Postaraj się zmieścić CV na jednej stronie A4. Podane przez nas przykłady są jedynie propozycją. Pisząc CV, wybierz taką ilość informacji, aby nie było zbyt długie.

 • Jeśli rozsyłasz CV za pośrednictwem maila, zapisz je w formacie PDF. Dzięki temu unikniesz problemów z wyświetlaniem.

 • Na końcu CV umieść klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych. Bez niej CV zostanie odrzucone.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez (nazwa szkoły) w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

Wzór CV nauczycielki/nauczyciela — tak wygląda przykładowe CV w całości

Zofia Nowak Nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego Nauczyciel kontraktowy Numer telefonu Adres e-mail

W 2017 roku ukończyłam Uniwersytet Śląski na kierunku pedagogika wczesnoszkolna. Jestem nauczycielem kontraktowym, posiadam 4 lata doświadczenia zawodowego. W tym czasie byłam wychowawcą oraz pełniłam funkcję nauczyciela wspomagającego w klasach 1–3. Jestem osobą pogodną i pełną energii. Cechuje mnie duże zaangażowanie w prowadzone lekcje. Moim szczególnym atutem jest znajomość języka esperanto. W Państwa placówce chętnie poprowadzę koło miłośników tego języka.

Kompetencje twarde:

 • znajomość procedur dydaktycznych

 • doskonała znajomość podstawy programowej

 • umiejętność stosowania metod aktywizujących

 • umiejętność wykorzystania multimediów w czasie lekcji

 • umiejętność prowadzenia efektywnych spotkań z rodzicami z wykorzystaniem samodzielnie opracowanego arkusza oceny pracy nauczyciela

 • dobra znajomość obsługi komputera

 • kwalifikacje do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną

 • znajomość języka esperanto

Kompetencje miękkie:

 • umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z uczniami i rodzicami

 • umiejętność budowania poprawnych relacji między dziećmi

 • cierpliwość i wytrwałość

 • umiejętność budowania autorytetu

 • kreatywność

 • duże zaangażowanie w pracę

Doświadczenie:

od września 2017 do czerwca 2021 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w X

Główne obowiązki:

 • pełnienie funkcji wychowawcy w klasach 1–3

 • pełnienie funkcji nauczyciela wspomagającego w klasach integracyjnych

 • przygotowywanie konspektów zajęć

 • przygotowywanie pomocy dydaktycznych

 • opieka nad uczniami w czasie zajęć lekcyjnych oraz wyjść (do kina, teatru, na wystawy itp.)

 • weryfikacja umiejętności i stopnia opanowania przekazywanej wiedzy

 • prowadzenie dokumentacji np. dziennika, raportów ze spotkań z rodzicami

 • pisanie okresowych ocen opisowych

 • wspieranie uczniów o mniejszych możliwościach edukacyjnych

 • wspieranie uczniów wybitnie zdolnych

 • udział w posiedzeniach rady pedagogicznej

Osiągnięcia:

 • prowadzenie koła języka esperanto dla dzieci klas 1–3, które cieszyło się dużym zainteresowaniem i frekwencją.

 • wprowadzenie i organizacja corocznego konkursu recytatorskiego dla dzieci klas 1–3.

Wykształcenie:

2012–2017 Uniwersytet Ślaski Kierunek: Edukacja wczesnoszkolna

Kursy i certyfikaty: Dwuletnie podyplomowe studia z zakresu oligofrenopedagogiki (2019)

Zainteresowania Moją największą pasją jest język esperanto oraz podróże. Dzięki nim mam możliwość poszerzać horyzonty oraz poznawać wielu ciekawych ludzi. Pragnę się dzielić tymi wartościami z moimi podopiecznymi.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez (nazwa szkoły) w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

List motywacyjny

Do CV dołącz List motywacyjny. Pisząc go, zyskasz dodatkowe miejsce na pochwalenie się umiejętnościami i osobowością.

Ważne jest, aby list motywacyjny spełniał określone kryteria:

 • nie powielaj informacji zawartych w CV;

 • pisz zwięźle, zmieść się na jednej stronie A4;

 • podaj konkretne informacje;

 • dostosuj go do treści ogłoszenia.

Dowiedz się, jak napisać list motywacyjny sprawdź wskazówki i przykłady.

Jeśli szukasz pracy w charakterze nauczyciela, przejrzyj oferty pracy w serwisie Indeed.

Zamieszczając swoje CV w IndeedCV, dajesz możliwość pracodawcy, aby to on skontaktował się z Tobą.

Odkryj więcej artykułów