Przykładowe CV inżyniera – omówienie i wzór

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 28 października 2021

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Przykładowe CV inżyniera pomoże stworzyć Ci dokument, w którym pokażesz, że jesteś osobą godną zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną. Od inżyniera wymagana jest precyzja, matematyczna dokładność i staranność. Twoje dokumenty aplikacyjne powinny odpowiadać na te wymagania.

CV to pierwszy dokument, z którym zapoznaje się rekruter. Powinno ono podkreślać Twoje zalety i odpowiednio przedstawiać Twoją osobę. Omawiając przykłady, pomożemy Ci przygotować dokument, który uwypukli Twoje atuty i pomoże przekonać rekrutera, że to właśnie Ciebie warto zaprosić do kolejnych etapów rekrutacji.

Jak zainteresować rekrutera swoją osobą?

Inżynieria postrzegana jest niejednokrotnie jako dziedzina nudna i powtarzalna. Oczywiście nie zawsze jest to prawda. Inżynierowie często zajmują się niesamowicie ciekawymi zagadnieniami i rozwiązują interesujące problemy.

Podobne odczucia można mieć, będąc rekruterem, ponieważ taka osoba przegląda dużą liczbę dokumentów aplikacyjnych. Często są one do siebie podobne, przez co bardzo łatwo przeoczyć można wartościową kandydatkę czy kandydata do pracy. Dlatego tak istotne jest stworzenie CV, które będzie wyróżniać się spośród dziesiątek innych dokumentów.

Praca w charakterze inżyniera wymaga ukończenia studiów wyższych i zazwyczaj zdobycia dodatkowych uprawnień. Musisz wiedzieć, że Twoi kontrkandydaci będą posiadać podobne kompetencje, jak Ty. Aby wyróżnić się spośród nich, musisz wykorzystać unikalne cechy wynikające z doświadczenia zawodowego, cech osobowości czy zainteresowań. W tym celu wykorzystaj kilka wskazówek, które prezentujemy niżej.

1. Pamiętaj o dokładności i staranności

Dokładność w pracy inżyniera, niezależnie od specjalizacji, jest kluczowa. Niewielka pomyłka w obliczeniach może spowodować katastrofę, również w sensie dosłownym. Źle wyrysowana linia na projekcie może w efekcie doprowadzić do fiaska całego przedsięwzięcia lub spowodować konieczność poniesienia dodatkowych kosztów.

Bardzo ważne jest zatem, aby Twoje CV było wolne od błędów, staranne i estetyczne. Jeden rzut oka na złożony przez Ciebie dokument powinien powiedzieć rekruterowi, że ma przed oczami idealnego kandydata do pracy. Pokaż, że dbasz o najmniejsze szczegóły – odpowiednio dobierz czcionkę, jej wielkość i układ tekstu. Potraktuj dokumenty aplikacyjne tak, jakby miał to być precyzyjnie opracowany projekt.

2. Podaj aktualne dane kontaktowe

Twoje dane kontaktowe to pierwszy element CV, umieść je na samej górze. Pamiętaj, żeby były aktualne, bo to dzięki nim przyszły pracodawca będzie miał szansę skontaktować się z Tobą. Podaj tylko niezbędne dane, takie jak:

 • imię i nazwisko,

 • stanowisko,

 • nr telefonu,

 • adres e-mail,

 • link do profilu LinkedIn.

Podawanie linku do profilu w mediach społecznościowych nie jest konieczne, ale dzięki temu możesz przekazać dodatkowe informacje. Jeżeli rekruter zainteresuje się Twoją osobą, będzie miał możliwość dowiedzieć się więcej. Pamiętaj, aby informacje w Twoim profilu były aktualne i zgodne z tymi, które podano w CV.

3. Przygotuj podsumowanie zawodowe

Te kilka zdań pozwala na wstępie przekazać najważniejsze informacje o Tobie. Należy umieścić je zaraz pod danymi kontaktowymi. Dobre podsumowanie zawodowe informuje rekrutera o:

 • wykształceniu,

 • doświadczeniu zawodowym,

 • najważniejszych cechach,

 • szczególnych umiejętnościach,

 • potencjalnych korzyściach z zatrudnienia Ciebie,

 • celach zawodowych.

Dobrze Jestem inżynierem budownictwa. W 2015 roku z wyróżnieniem ukończyłem studia II stopnia o specjalności budownictwo drogowe na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Posiadam 6-letnie doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia drogowe i mostowe bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami. Specjalizuję się w projektach konstrukcji mostowych. W pracy kieruję się przede wszystkim bezpieczeństwem i zgodnością z wymaganiami projektowymi. W Państwa firmie chciałbym rozwinąć kompetencje w zakresie projektowania modułowych mostów o konstrukcji stalowej.

Źle Jestem inżynierem budownictwa z kilkuletnim doświadczeniem. Zajmuję się konstrukcjami mostowymi. Potrafię pracować zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami inwestora.

Pierwsza wersja podsumowania zdecydowanie lepiej przekazuje informacje o kandydacie. Rekruter po lekturze tych kilku zdań wie w zarysie, z kim ma do czynienia, ponieważ kandydat podał konkretne informacje. Druga wersja jest zdecydowanie zbyt ogólna, niewiele mówi o kandydacie. Dodatkowo jest dość krótka, co może wskazywać na brak staranności.

4. Opisz umiejętności

Opis umiejętności podziel na kompetencje twarde i miękkie. Te pierwsze powinny korelować z ogłoszeniem. Jeżeli pracodawca wskazał konkretne wymagania, a Ty je spełniasz – koniecznie umieść je w tej części. Dodaj do listy te, które są rzadziej spotykane i mogą stanowić o Twojej przewadze nad konkurentami.

Kompetencje twarde:

 • umiejętność analizy wymagań projektowych;

 • znajomość norm i przepisów obowiązujących w budownictwie drogowym,

 • znajomość procedur zarządzania i nadzoru nad placem budowy,

 • znajomość specyfiki mostowych konstrukcji żelbetowych,

 • znajomość zasad projektowania stalowych modułów mostowych,

 • umiejętność projektowania CAD,

 • znajomość języka niemieckiego na poziomie B1,

 • znajomość języka angielskiego na poziomie C2.

Dowiedz się więcej: Poziomy językowe – Jak wpisywać znajomość języków w CV?

Kompetencje miękkie:

 • wysokie zdolności analityczne,

 • szczególna dbałość o zgodność projektu z wymaganiami inwestora,

 • dokładność i staranność, wysoka kultura osobista,

 • spokój oraz opanowanie w kontaktach z wykonawcami i podwykonawcami w czasie kierowania robotami budowlanymi,

 • umiejętność łagodzenia konfliktów,

 • umiejętność nawiązywania trwałych relacji z inwestorem,

 • zaangażowanie w pracę.

5. Przedstaw karierę zawodową

Część dotycząca doświadczenia zawodowego to sekcja, gdzie należy przedstawić poprzednie miejsca pracy wraz z czasem zatrudnienia. Pracodawca będzie mógł dzięki tym informacjom wyrobić sobie zdanie na temat Twojego doświadczenia i kompetencji. Jeżeli jesteś na początku drogi zawodowej, możesz opisać odbyte praktyki.

Doświadczenie:

wrzesień 2019 r.–obecnie – DrogMostBud w X

Główne obowiązki:

 • samodzielne projektowanie żelbetowych konstrukcji mostowych na drogach różnego typu,

 • opiniowanie projektów konstrukcji mostowych,

 • przygotowywanie studiów wykonalności,

 • kierowanie robotami budowlanymi w zakresie budownictwa drogowego,

 • zatwierdzanie ofert na podstawie dokumentacji przetargowej.

wrzesień 2015 r.–sierpień 2019 r. – Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego w Y

Główne obowiązki:

 • projektowanie dróg pod nadzorem,

 • współprojektowanie konstrukcji mostowych,

 • przygotowywanie ofert przetargowych,

 • wizytowanie placów budowy i monitorowanie postępów oraz zgodności z projektem budowlanym.

6. Pamiętaj o wykształceniu

Specjalistyczne wykształcenie jest konieczne w zawodzie inżyniera prawie każdej specjalności. Niektóre z nich wymagają dodatkowych uprawnień, których posiadanie może znacząco podnieść szanse na zdobycie zatrudnienia. Wypisz również dodatkowe kursy i certyfikaty – to może być dla pracodawcy informacja, że inwestujesz w siebie i stale rozwijasz kompetencje.

Wykształcenie:

2010–2015 r. Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Budownictwa Kierunek: budownictwo drogowe

Kursy i certyfikaty:

 • Uprawnienia budowlane drogowe bez ograniczeń w zakresie projektowania i kierowania robotami.

 • Uprawnienia budowlane mostowe bez ograniczeń w zakresie projektowania i kierowania robotami.

 • Bezpieczne kierowanie budowlanymi robotami drogowymi (2019 r.).

 • Optymalizacja procesu projektowego w budownictwie mostowym (2018 r.).

7. Nie zapomnij o zainteresowaniach

Dla pracodawcy Twoje zainteresowania zazwyczaj nie są kluczową informacją, mogą jednak stanowić dodatkowy atut. Inżynier często spędza długie godziny na placu budowy lub przed ekranem komputera. Ważne zatem może być to, że dbasz o kondycję i ogólną sprawność. Może się na przykład okazać, że uprawianie sportu będzie decydujące – osoby wewnętrznie zdyscyplinowane zazwyczaj są lepszymi pracownikami.

W wolnym czasie uprawiam kolarstwo szosowe oraz triatlon. Lubię również czytać.

Uprawianie wymagającego sportu może wskazywać, że kandydat jest osobą wysoce zdyscyplinowaną. Pracodawca może więc mieć nadzieję, że w przypadku zatrudnienia nie będzie sprawiać problemów pod kątem dyspozycyjności czy frekwencji. Wskazanie czytelnictwa może zaś sugerować, że jest to osoba o szerokich horyzontach, która lubi poszerzać wiedzę.

Dodatkowe wskazówki

 1. CV powinno być dopasowane do treści ogłoszenia.

 2. Jeżeli dysponujesz referencjami, umieść je w CV.

 3. CV powinno zmieścić się na jednej stronie formatu A4.

 4. Jeżeli składasz CV pocztą elektroniczą, zapisz je w formacie PDF. Dzięki temu dotrze do adresata w niezmienionej formie.

 5. Nie zapomnij umieścić na końcu CV klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (nazwa firmy) w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

Przykładowe CV inżyniera w całości

Jan Nowak Inżynier budownictwa drogowego i mostowego Numer telefonu Adres e-mail

Jestem inżynierem budownictwa. W 2015 roku z wyróżnieniem ukończyłem studia II stopnia o specjalności budownictwo drogowe na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Posiadam 6-letnie doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia drogowe i mostowe bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami. Specjalizuję się w projektach konstrukcji mostowych. W pracy kieruję się przede wszystkim bezpieczeństwem i zgodnością z wymaganiami projektowymi. W Państwa firmie chciałbym rozwinąć kompetencje w zakresie projektowania modułowych mostów o konstrukcji stalowej.

Kompetencje twarde:

 • umiejętność analizy wymagań projektowych,

 • znajomość norm i przepisów obowiązujących w budownictwie drogowym,

 • znajomość procedur zarządzania i nadzoru nad placem budowy,

 • znajomość specyfiki mostowych konstrukcji żelbetowych,

 • znajomość zasad projektowania stalowych modułów mostowych,

 • umiejętność projektowania CAD,

 • znajomość języka niemieckiego na poziomie B1,

 • znajomość języka angielskiego na poziomie C2.

Kompetencje miękkie:

 • wysokie zdolności analityczne,

 • szczególna dbałość o zgodność projektu z wymaganiami inwestora,

 • dokładność i staranność, wysoka kultura osobista,

 • spokój oraz opanowanie w kontaktach z wykonawcami i podwykonawcami w czasie kierowania robotami budowlanymi,

 • umiejętność łagodzenia konfliktów,

 • umiejętność nawiązywania trwałych relacji z inwestorem,

 • zaangażowanie w pracę.

Doświadczenie:

wrzesień 2019 r.–obecnie – DrogMostBud w X

Główne obowiązki:

 • samodzielne projektowanie żelbetowych konstrukcji mostowych na drogach różnego typu,

 • opiniowanie projektów konstrukcji mostowych,

 • przygotowywanie studiów wykonalności,

 • kierowanie robotami budowlanymi w zakresie budownictwa drogowego,

 • zatwierdzanie ofert na podstawie dokumentacji przetargowej.

wrzesień 2015 r.–sierpień 2019 r. – Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego w Y

Główne obowiązki:

 • projektowanie dróg pod nadzorem,

 • współprojektowanie konstrukcji mostowych,

 • przygotowywanie ofert przetargowych,

 • wizytowanie placów budowy i monitorowanie postępów oraz zgodności z projektem budowlanym.

Wykształcenie:

2010–2015 r. Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Budownictwa Kierunek: budownictwo drogowe

Kursy i certyfikaty:

 • Uprawnienia budowlane drogowe bez ograniczeń w zakresie projektowania i kierowania robotami.

 • Uprawnienia budowlane mostowe bez ograniczeń w zakresie projektowania i kierowania robotami.

 • Bezpieczne kierowanie budowlanymi robotami drogowymi (2019 r.).

 • Optymalizacja procesu projektowego w budownictwie mostowym (2018 r.).

Zainteresowania W wolnym czasie uprawiam kolarstwo szosowe oraz triatlon. Lubię również czytać.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (nazwa firmy) w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

List motywacyjny

Do CV możesz dołączyć list motywacyjny, jeżeli pracodawca poprosił o to w ogłoszeniu. Jeśli nie posiadasz bogatego doświadczenia zawodowego lub szukasz pierwszej pracy, napisanie listu motywacyjnego również będzie dobrym pomysłem. W ten sposób możesz pokazać silną motywację do podjęcia pracy. Pisząc list motywacyjny, skorzystaj z artykułu Jak napisać list motywacyjny: wskazówki i przykłady.

Jeśli szukasz pracy w charakterze inżyniera, przejrzyj oferty pracy w serwisie Indeed.

Możesz również umieścić swoje CV w IndeedCV. Dzięki temu pracodawca będzie miał możliwość odnaleźć Cię samodzielnie.

Odkryj więcej artykułów