Wzór listu motywacyjnego pracownika ochrony

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 10 października 2022

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Szukasz zatrudnienia w ochronie, masz wszystkie wymagane umiejętności i predyspozycje, ale uzyskujesz niewielki odzew na rozsyłane przez Ciebie CV? Zobacz, jak wygląda wzór listu motywacyjnego. Pracownik ochrony może zwiększyć swoje szanse, jeśli w swoim podaniu zawrze interesujące pracodawcę informacje. W tym artykule dowiesz się, na co zwracają uwagę rekruterzy i jak stworzyć dobre dokumenty rekrutacyjne.

Wymagania pracodawców

Ze względu na odpowiedzialny charakter pracy, od kandydatów na stanowisko pracownika ochrony wymagane są następujące cechy:

  • Zdolność do długiej koncentracji

  • Spostrzegawczość

  • Komunikatywność

  • Stanowczość

  • Podzielność uwagi

  • Dobra pamięć

  • Odpowiedzialność

  • Umiejętność obserwacji

  • Refleks

  • Odporność na monotonne warunki pracy

Dodatkowo kandydat lub kandydatka musi wyróżniać się na tle innych osób dobrymi sprawnościami sensomotorycznymi, czyli: ostrością wzroku, widzeniem stereoskopowym, dobrym widzeniem o zmroku, koordynacją wzrokowo-ruchową, a także zmysłem równowagi czy czułym słuchem. Warto dodatkowo zawrzeć te cechy w swoim CV.

Jak przygotować list motywacyjny pracownika ochrony?

Podstawowym celem w trakcie pisania listu motywacyjnego jest przygotowanie krótkiego, treściwego podania, które przybliży pracodawcy sylwetkę przyszłego pracownika i zachęci do zaproszenia go na rozmowę. Warto zastanowić się, co może być ważne dla zatrudniającego i skorzystać z opisanego na naszej stronie listu motywacyjnego. Pracownik ochrony powinien sprawiać wrażenie osoby zdeterminowanej, ale przede wszystkim godnej zaufania.

1. Nadawca i adresat

Na początku należy podać swoje dane kontaktowe, czyli: imię, nazwisko, adres i numer telefonu. W listach motywacyjnych wysyłanych drogą mailową nie ma konieczności umieszczania swojego adresu e-mail. Warto sprawdzić, do kogo kieruje się dokumenty (dyrektora HR, kierownika działu czy rekrutera) – to nie tylko pokaże zaangażowanie i znajomość struktury firmy, lecz także pozwoli na dostosowanie formy listu (poprzez m.in. użycie poprawnego zwrotu grzecznościowego) do odbiorcy. W przypadku kiedy nie ma takiej informacji, najbezpieczniej użyć danych firmy.

2. Cel zawodowy

Niewątpliwym atutem listu motywacyjnego jest wyraźne zaznaczenie celu zawodowego, czyli informacji o tym, jak praca w danym miejscu wpłynie na Twój rozwój kariery. Ta wzmianka powinna być jednak krótka. Jej celem jest pomoc pracodawcy w określeniu, czy Twój wybór miejsca zatrudnienia jest świadomy czy przypadkowy.

3. Co umieścić w treści listu?

Najważniejsze jest niepowielanie treści CV. List motywacyjny jest uzupełnieniem dokumentów rekrutacyjnych, dlatego warto wspomnieć o swoich sukcesach zawodowych, sprawności, zainteresowaniach, które mogą pozytywnie wpłynąć na pracę (sporty siłowe, sztuki walki) oraz dodać informacje na temat swojego doświadczenia, których nie zawarło się w CV. Co więcej, można napisać o uprawnieniach, które otrzymało się w wyniku szkoleń oraz o posiadaniu licencji na pracownika ochrony (jeśli się taką ma).

Wzór listu motywacyjnego dla pracownika ochrony z doświadczeniem

Mając doświadczenie w pracy w ochronie, warto wspomnieć o swoich obowiązkach u poprzednich pracodawców, a także o ewentualnych sukcesach. Poniżej prezentujemy wzór listu motywacyjnego, którym możesz się zainspirować do napisania własnego.

(Dane adresata)
Tadeusz Nowak
ul. Biedronki 5
50-004 Wrocław
000-222-040

23 lipca 2022

(Dane odbiorcy)
Anna Kowalska
Wavewood Ochrona
ul. Majowa 3A/5
00-006 Warszawa
000-000-000

Szanowna Pani!

W odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 15 czerwca 2022, umieszczone na portalu Indeed, zgłaszam swoją kandydaturę na pracownika ochrony. Praca w firmie, która ceni sobie wysoko wykwalifikowanych pracowników, da mi wiele możliwości rozwoju, poprzez naukę od najlepszych praktyków.

Jestem wykwalifikowanym ochroniarzem z ponad trzyletnim doświadczeniem w ochronie w firmie budowlanej. Do moich obowiązków należało patrolowanie terenu budowy po zakończeniu pracy ekipy budowlanej, a także obsługa stacji monitorujących w siedzibie firmy i piesze patrolowanie obiektu oraz terenu wokół niego. W czasie swojej pracy miałem kilka interwencji zakończonych sukcesem, co było potwierdzeniem mojego zaangażowania w wykonywanie codziennych obowiązków. W 2021 roku ukończyłem kurs, dzięki któremu uzyskałem licencję pracownika ochrony.

Jestem osobą aktywną, trenuję sporty siłowe i pasjonuję się wspinaczką górską, a dzięki ćwiczeniom potrafię w kontrolowany sposób wykorzystać swój potencjał siłowy.

Mam nadzieję na pozytywne rozpatrzenie mojej kandydatury i spotkanie w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

Z poważaniem
Tadeusz Nowak

Wzór listu motywacyjnego dla pracownika ochrony bez doświadczenia

Dla kandydatów bez doświadczenia, którzy mają problem ze stworzeniem dokumentu, również stworzyliśmy wzór listu motywacyjnego. Pracownik ochrony, który dopiero rozpoczyna swoją karierę, powinien bazować na swoich talentach, chęci nauki i pracowitości, żeby stworzyć przeciwwagę dla braku doświadczenia.

(Dane adresata)
Katarzyna Malinowska
ul. Rzeczna 3
43-300 Bielsko-Biała
000-000-000

7 czerwca 2022

Jacek Anczakowski
Wavewood Ochrona
ul. Malowany Dworek 3
43-300 Bielsko-Biała
000-000-000

Szanowny Panie!

W odpowiedzi na ofertę pracy z 5 maja 2022, umieszczoną na portalu Indeed, zgłaszam swoją kandydaturę na stanowisko pracownika ochrony. Uważam, że moje umiejętności i dobre warunki fizyczne pozwolą mi dobrze wykonywać tę pracę.

Jestem absolwentką Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej. Przez cały okres edukacji byłam uczestniczką zajęć z Kick/Thai Boxingu w Wavewood Sztuki Walki w Bielsku-Białej. Te zajęcia nauczyły mnie nie tylko samoobrony, ale także kontroli nad ciałem i swoją siłą – obezwładniania przeciwnika bez wyrządzania mu krzywdy.

Jestem osobą lubiącą sport, ale nie mam trudności z koncentracją i pracą zespołową. Angażuję się w powierzone mi zadania i staram się uczyć od ludzi bardziej doświadczonych ode mnie.

Mam nadzieję na pozytywne rozpatrzenie mojej kandydatury na stanowisko pracownika ochrony w Pana firmie.

Z poważaniem
Katarzyna Malinowska

Czym zajmuje się pracownik ochrony?

Pracownicy ochrony są odpowiedzialni za strzeżenie mienia, przedmiotów wartościowych i zapewnianie bezpieczeństwa osobom w miejscu swojego zatrudnienia, a także konwojowanie transportów z pieniędzmi (jednak do tego konieczna jest licencja pracownika ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego). Do obowiązków osoby na tym stanowisku należy również zabezpieczanie obiektów przed wtargnięciem niepowołanych osób oraz zapobieganie włamaniom, awariom lub dewastacjom.

Poza bezpośrednią obserwacją – poprzez piesze patrolowanie terenu – ochroniarze obsługują stacje monitorujące, sprawdzają alarmy i kontaktują się z odpowiednimi jednostkami w celu uruchomienia ich. Praca w ochronie wiąże się z częstym przemieszczaniem i niewielkim (lub średnim) obciążeniem fizycznym. Ponadto, przy wypełnianiu obowiązków na zewnątrz, utrudnieniem mogą być zmienne warunki atmosferyczne.

Kto może pracować w ochronie?

Pracownikiem bądź pracownicą ochrony może zostać każda osoba, która ma predyspozycje do wykonywania tego zawodu i aktualne zaświadczenie o niekaralności. Nie potrzebujesz konkretnego wykształcenia, a doświadczenie na podobnym stanowisku traktowane jest jako dodatkowy atut. Jednakże, aby się wyszkolić, konieczne jest ukończenie kursów, które zagwarantują uzyskanie licencji i wpisanie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Podany w artykule przykład jest tylko wzorem. Pamiętaj, aby przed wysłaniem dokumentu odpowiednio sformatować jego treść zgodnie z obowiązującymi standardami.

Odkryj więcej artykułów