Jak napisać naukowe CV?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 3 stycznia 2022

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Żeby otrzymać posadę na uczelni wyższej lub w jednostce naukowej, potrzebne może być naukowe CV. Rekrutacja na podobne stanowiska jest dość specyficzna. W poniższym artykule znajdziesz najistotniejsze informacje o elementach, które powinny się znaleźć w takim dokumencie i dowiesz się dokładnie, jak napisać naukowe CV.

Czym jest CV?

CV jest podstawowym dokumentem aplikacyjnym, składanym w procesie rekrutacji do pracy. Znajdują się w nim informacje o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, odbytych kursach specjalistycznych, osiągnięciach, zainteresowaniach oraz umiejętnościach miękkich i twardych. Głównym jego celem jest przedstawienie siebie jako odpowiedniego kandydata na dane stanowisko. Oprócz podstawowych informacji w CV należy zamieścić również dane kontaktowe oraz klauzulę ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Nie należy go mylić z życiorysem (to inaczej krótka historia życia, napisana w formie ciągłego tekstu). W zależności od miejsca i stanowiska, na które składana jest aplikacja, CV może przyjąć różne formy, m.in. klasyczną, nowoczesną, chronologiczną, funkcjonalną kreatywną czy właśnie naukową. Osobnym rodzajem curriculum vitae jest naukowe CV.

Czym się różni naukowa forma?

Naukowe CV to specyficzny rodzaj dokumentu aplikacyjnego. Potrzebne jest podczas rozpoczynania kariery akademickiej lub podczas aplikacji na studia doktoranckie. Od klasycznego różni się tym, że skupia się przede wszystkim na działalności naukowej i osiągnięciach naukowych w konkretnej dziedzinie, inne są też zasady dotyczące długości. O ile CV zawodowe powinno być zwięzłe i mieścić się na maksymalnie dwóch stronach A4, to CV naukowe im jest dłuższe, tym lepiej, ponieważ każdy etap ścieżki naukowej powinien być bardzo dokładnie opisany.

Co powinno się znaleźć w naukowym CV?

Naukowe CV powinno się składać z kilku uporządkowanych i odpowiednio opisanych sekcji. Poniżej znajdziesz jego plan uwzględniający wszystkie niezbędne elementy dokumentu.

 • Tytuł, dane osobowe i kontaktowe czyli nagłówek „CV naukowe”, nazwisko i posiadany stopnień naukowy. Podaj także swój adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu. Dodatkowo, jeśli już pracujesz lub studiujesz na jakiejś uczelni, napisz jej pełną nazwę.

 • Opis wykształcenia w tym miejscu powinny zostać wymienione wszystkie etapy Twojej kariery naukowej. Pamiętaj, aby uwzględnić stopień naukowy, datę jego uzyskania, nazwę i lokalizację instytucji naukowej oraz informacje na temat pracy dyplomowej (tytuł pracy, imię, nazwisko i stopień naukowy promotora). Istotne jest zastosowanie odwróconej chronologii ostatni ukończony etap edukacji zapisz na górze, a na dole umieść wykształcenie zdobyte najdawniej.

 • Doświadczenie zawodowe na uczelni i działalność dydaktyczna wspomnij tylko o tych stanowiskach, które są związane z pracą naukową. Może to być na przykład prowadzenie wykładów na uczelni wyższej czy zajęć w szkole średniej. Inne etapy pracy w naukowym CV najczęściej się pomija, chyba że ściśle się wiążą z daną dziedziną naukową.

 • Opis publikacji ta sekcja to opis opublikowanych tekstów naukowych, czyli: książki (monografie), artykuły w czasopismach naukowych, rozdziały w monografiach wieloautorskich, materiały konferencyjne, publikacje internetowe, recenzje książek oraz wszystkie inne teksty naukowe i popularnonaukowe. Rekruterzy zwracają uwagę zarówno na liczbę, jak i jakość publikacji. Warto je podzielić, na przykład stosując podział: monografie, rozdziały w zbiorach pod redakcją, artykuły w czasopismach, inne publikacje. W tym przypadku także zastosuj odwróconą chronologię. Dodatkowo, jeśli któryś z tekstów nie został jeszcze opublikowany (np. książka czeka na druk), opatrz go dopiskiem „w przygotowaniu”. Tytuły publikacji zwyczajowo podaje się w języku, w którym praca została opublikowana, jednak jeśli przygotowujesz CV do zagranicznej instytucji, w nawiasie dodaj także tytuł w języku angielskim.

 • Projekty badawcze ta część obejmuje doświadczenie związane z udziałem w projektach badawczych, zarówno zbiorowych, jak i samodzielnych. W opisie koniecznie podaj lata pracy, nazwę jednostki naukowej, źródło finansowania oraz swoją rolę w projekcie.

 • Konferencje naukowe w tej sekcji powinny się znaleźć wszystkie wystąpienia na konferencjach, wykłady gościnne, udział w seminariach naukowych, organizowane i współorganizowane przez Ciebie konferencje oraz wszelkie inne wyjazdy naukowe.

 • Nagrody w naukowym CV zazwyczaj podaje się nagrody i wyróżnienia zdobyte od początku studiów wyższych. Liczą się tutaj zarówno listy gratulacyjne od rektora uczelni, jak i nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Wpisując kolejne pozycje, nie zapomnij podać roku otrzymania nagrody i jej pełnej nazwy.

 • Granty i stypendia podobnie jak w przypadku nagród i wyróżnień najlepiej się skupić na stypendiach otrzymanych w czasie studiów i ewentualnie w trakcie dalszej pracy naukowej.

 • Zainteresowania naukowe ta sekcja jest przydatna, jednak nieobowiązkowa. Chodzi tutaj o obszary tematyczne, które są związane z Twoją dziedziną oraz z działalnością naukową jednostki, do której aplikujesz. Możesz zawrzeć również informacje o tym, na których płaszczyznach chcesz poszerzyć wiedzę oraz jakie konkretne badania naukowe planujesz. Drugim sposobem jest hasłowe wyliczenie interesujących Cię obszarów tematycznych.

 • Języki obce informacje o językach obcych, którymi się posługujesz, są niezbędne. Wypisz je wraz ze stopniem zaawansowania. Zastosuj skalę CEFR (czyli A1, A2, B1, B2, C1, C2) lub opisz poziom słownie (np. „średniozaawansowany”, „komunikatywny” czy „biegły”).

O czym jeszcze należy pamiętać?

Warto się zastanowić nad dołączeniem referencji, czyli informacji od promotora lub instytucji naukowej, z którą jesteś związany. Dodaj także list motywacyjny, w którym przedstawisz, co chcesz osiągnąć podczas pracy na danym stanowisku.

Kolejną ważną kwestią jest strona techniczna. Szablon powinien być jak najprostszy i czytelny, a wszelkie kolorowe ozdobniki są zbędne, bo rozpraszają uwagę. Jeśli wysyłasz CV drogą elektroniczną, pamiętaj, aby zapisać plik w formacie PDF. Formaty tekstowe mogą wyglądać inaczej na komputerze rekrutera czcionki i grafiki mogą się rozjeżdżać, przez co dokument nie będzie czytelny. Na dole dodaj klauzulę ze zgodą na przetwarzanie danych, którą znajdziesz na stronie instytucji, do której aplikujesz. Bez tego dopisku dokument będzie nieważny i zostanie wyłączony z rekrutacji.

Przykład naukowego CV

mgr Jan Kowalski
CV NAUKOWE

(Dane kontaktowe)
mgr Jan Kowalski
Data urodzenia: 13.09.1994 r.
Numer tel.: XXX XXX XXX
Adres e-mail: jan.kowalski@email.pl

Edukacja

2020: Uzyskany tytuł magistra w zakresie językoznawstwa
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Wrocławskiego
Kierunek: Językoznawstwo (dzienne)
Tytuł pracy magisterskiej: Rola przekleństw i ich funkcja magiczna w wybranych recenzjach muzycznych z lat 19901995

2018: Uzyskany tytuł magistra w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej
Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczne (dzienne)
Tytuł pracy magisterskiej: Dziennikarstwo muzyczne w Polsce w czasach okupacji (promotor: dr hab. Anna Nowak)

2016: Uzyskany tytuł licencjata w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej
Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczne (dzienne)
Tytuł pracy licencjackiej: Gatunki dziennikarskie i autorzy „Gazety YX” w latach 19801985 (promotor: dr hab. Piotr Rak)

Publikacje

Monografie:

 • Kowalski Jan, „Funkcja przekleństw w publikacjach publicystycznych”, Wyd. 1, Wrocław, Wydawnictwo XY, 2021

Artykuły naukowe:

 • Artykuł „Polskie dziennikarstwo muzyczne w czasach okupacji” w magazynie „Młody dziennikarz” (2019)

Projekty naukowe

 • „Dziennikarstwo polskie w czasach PRL-u” udział w projekcie badawczym pod kierownictwem dr hab. Anny Nowak (2018)

 • Przemiany czasopism polskich w XX wieku udział w projekcie badawczym pod kierownictwem prof. Marcina Tracza (2017)

Konferencje:

 • „Muzyka a kultura… przemiany dziennikarstwa w PRL-u” konferencja Uniwersytetu Warszawskiego (2019)

 • IX Konferencja Naukowa w cyklu Praca Dziennikarza XX wieku konferencja Uniwersytetu Jagiellońskiego (2018)

Nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej za wybitne wyniki w nauce (2018)

 • Zainteresowania naukowe: polska branża muzyczna XX wieku, rozwój dziennikarstwa w XX i XXI wieku

Znajomość języków obcych:

 • język angielski poziom zaawansowany

 • język niemiecki poziom średniozaawansowany

 • język hiszpański poziom podstawowy, komunikatywny

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez [nazwa placówki] w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

Wiesz już, czym jest naukowe CV, jak je napisać i czym się różni się od standardowego. Pamiętaj, aby się wykazać dokładnością i szczegółowo opisywać wszystkie etapy kariery naukowej. Powodzenia!

Uwaga: żadna z firm, instytucji lub organizacji wymienionych w artykule nie jest powiązana z Indeed.

Odkryj więcej artykułów

 • Jakie dodatkowe informacje wpisać w CV?
 • Skuteczny list motywacyjny. Kierownik apteki poszukiwany!
 • Przykładowe CV kosmetyczki — porady i wzór
 • Klauzula CV po angielsku
 • Jak zakończyć list motywacyjny - 8 przykładów
 • List motywacyjny fakturzystki
 • List motywacyjny – magazynier. Jak napisać?
 • CV sprzątaczki – wzór i porady
 • CV kierowcy – przykłady, omówienie i wzór
 • CV mechanika samochodowego
 • Dodatkowe umiejętności w CV – przykłady
 • Jak nazwać plik CV?