Umiejętności w CV: 10 najlepszych umiejętności, które warto umieścić w CV (z przykładami)

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

14 lipca 2021

Rubryka CV dotycząca umiejętności pozwala pracodawcy ocenić, czy masz zdolności wymagane na danym stanowisku. Na podstawie informacji z tej części CV pracodawcy często podejmują decyzję o dopuszczeniu kandydata do kolejnego etapu rekrutacji. W tym artykule analizujemy 10 ważnych umiejętności, które warto umieścić w CV, i radzimy, jak najlepiej opracować poświęconą im sekcję.

Informacje powiązane:
6 uniwersalnych zasad pisania CV

10 najlepszych umiejętności, które warto umieścić w CV (z przykładami)

Najistotniejsze umiejętności, które warto ująć w CV, to między innymi:

 • Aktywne słuchanie

 • Komunikacja

 • Obsługa komputera

 • Obsługa klienta

 • Umiejętności interpersonalne

 • Umiejętności przywódcze

 • Umiejętności w zakresie zarządzania

 • Rozwiązywanie problemów

 • Zarządzanie czasem

 • Umiejętności uniwersalne

Umiejętności twarde i miękkie

Pracodawcy szukają kandydatów, którzy mają zarówno umiejętności twarde, jak i miękkie.

Umiejętności twarde są mają charakter swoisty dla określonego stanowiska i/lub branży. Są to zazwyczaj kompetencje techniczne uzyskiwane w szkole, w ramach programów certyfikacji, z materiałów szkoleniowych czy doświadczenie z wykonywania konkretnej pracy. Umiejętności tego typu to na przykład biegłość w następujących dziedzinach:

 • Oprogramowanie

 • Języki obce

 • Obsługa określonego sprzętu lub maszyn

Umiejętności miękkie cechuje z kolei uniwersalny charakter. Są one często nazywane umiejętnościami interpersonalnymi lub społecznymi. Oznaczają one biegłość w następujących obszarach:

 • Komunikacja

 • Obsługa klienta

 • Rozwiązywanie problemów

 • Zarządzanie czasem

 • Przywództwo

Umiejętności twardych można się zazwyczaj nauczyć, natomiast umiejętności miękkie zwykle trudniej opanować, są więc szczególnie wartościowe dla pracodawcy. Często zdarza się, że umiejętności miękkie podwyższają poziom umiejętności twardych. Przykładowo przykładający dużą wagę do szczegółów programista biegły w określonym języku prawdopodobnie z łatwością wychwyci błędy i poprawi elementy kodu tworzonego przez zespół.

Jako osoba poszukująca pracy musisz pokazać swoje najlepsze twarde i miękkie kompetencje, aby pracodawca uznał Cię za idealnego kandydata na stanowisko. Warto też zastanowić się, jak oba typy umiejętności współgrają ze sobą oraz ze stanowiskiem, na które aplikujesz, aby móc wspomnieć o tym na rozmowie kwalifikacyjnej.

Jak określić swoje najlepsze umiejętności?

Jeśli nie masz pewności, które umiejętności ująć w CV, pomyśl o swoich doświadczeniach z przeszłości. Co wychodziło Ci najlepiej? W czym według współpracowników masz największą wprawę? Oto kilka sposobów wyboru odpowiednich umiejętności do zamieszczenia w CV:

 • Zastanów się nad swoimi osiągnięciami i uzyskanymi nagrodami
  Czy ktoś kiedykolwiek wyraził uznanie w związku z osiągnięciem przez Ciebie określonego celu lub doskonałym wykonywaniem zadań w jakiejś dziedzinie? Jeśli tak, z pewnością przyczyniły się do tego Twoje umiejętności. Zastanów się, jakie uzdolnienia lub cechy pomogły Ci uzyskać wyznaczone cele.

 • Zapytaj byłych współpracowników lub znajomych ze studiów
  Czasami osoby z zewnątrz są w stanie lepiej niż Ty wskazać Twoje mocne strony. Skontaktuj się z byłym przełożonym lub z osobami, które z Tobą ściśle współpracowały. Jeśli nie masz jeszcze doświadczenia zawodowego, skontaktuj się z osobami ze studiów lub wykładowcami, którzy dobrze Cię znają, lub z kimś, kogo uważasz za swojego mentora.

 • Porozmawiaj z fachowcami z branży
  Jeśli trudno Ci określić, jakich umiejętności poszukuje pracodawca, rozważ skontaktowanie się z osobą pracującą w branży lub na stanowisku podobnym do tego, na jakie aplikujesz. Dowiedz się, jakie umiejętności uznaje za najważniejsze, i zastanów się, czy je masz.

Tworząc listę umiejętności do CV, uwzględnij tylko te, o których wiesz, że są Twoimi mocnymi stronami. Jeśli pewnych umiejętności dopiero się uczysz, nie umieszczaj ich na liście tylko dlatego, że pojawiły się w ofercie pracy. Jeśli podczas rozmowy kwalifikacyjnej pracodawca wspomni o umiejętności, której nie znalazł w CV, powiedz, że jesteś w trakcie jej doskonalenia.

Informacje powiązane: Pytanie z rozmów kwalifikacyjnych: „jakie są pana(-i) mocne i słabe strony?”

W jakiej formie wymieniać umiejętności w CV?

Przeczytaj opis stanowiska i dowiedz się jak najwięcej o firmie

Być może masz mocne strony w kilku dziedzinach, ale w CV ujmij tylko te, które są adekwatne do stanowiska. Rekruterzy zazwyczaj mają niewiele czasu na przeglądanie CV, dlatego najlepiej opracować rubrykę umiejętności tak, by była konkretna i zwięzła. Gdy dostaniesz się do etapu rozmów kwalifikacyjnych, będziesz mieć okazję omówić szczegółowo umiejętności niewymienione w CV.

Zacznij od przeczytania opisu stanowiska i zapisania wszystkich wymaganych umiejętności i zdolności, które pokrywają się z Twoimi. Poza wymaganiami dotyczącymi pracy uwzględnij opis firmy i jej kulturę.

Opis stanowiska asystenta medycznego może na przykład obejmować biegłość w obsłudze oprogramowania zarządzającego elektroniczną dokumentacją medyczną i programami do umawiania wizyt. Może także podkreślać, że firma ceni pracę zespołową i satysfakcję pacjenta. W takim przypadku w CV najlepiej byłoby wspomnieć o umiejętnościach takich jak:

 • obsługa systemów elektronicznej dokumentacji medycznej,

 • znajomość oprogramowania do umawiania wizyt pacjentów,

 • kierowanie zespołem,

 • komunikacja interpersonalna,

 • obsługa klienta.

Jeśli opis stanowiska nie zawiera żadnych informacji na temat kultury firmy, poszukaj dodatkowych informacji na stronach pracodawców Indeed lub w witrynie internetowej pracodawcy.

Wybierz formę prezentacji umiejętności

Jest kilka sposobów prezentacji umiejętności w CV:

 • Wymień umiejętności w formie CV funkcjonalnego. Ta opcja jest odpowiednia dla osób chcących rozpocząć nową ścieżkę kariery lub osób o niewielkim (lub zerowym) doświadczeniu zawodowym.

 • Wymień umiejętności w osobnej poświęconej im rubryce. Ta opcja jest dobra dla osób o szerokim doświadczeniu, które chcą podkreślić konkretne wyróżniające je umiejętności lub zdolności.

 • Zamieść umiejętności w rubryce poświęconej doświadczeniu zawodowemu. Niezależnie od tego, którą opcję wybierzesz, użyj słów kluczowych występujących w opisie stanowiska, opisując doświadczenie zawodowe.

Przyjrzyjmy się bliżej każdej z tych opcji, aby ułatwić Ci wybór tej najlepszej.

Wymień umiejętności w formie CV funkcjonalnego

Jeśli chcesz rozpocząć nową ścieżkę kariery lub zmienić branżę i nie masz dużego doświadczenia, możesz wymienić swoje umiejętności w górnej części CV. Taka forma jest zwana CV funkcjonalnym.

Aby zamieścić umiejętności w CV funkcjonalnym, utwórz osobną rubrykę poświęconą umiejętnościom, w której wymienisz swoje dotychczasowe sukcesy i kluczowe umiejętności adekwatne do stanowiska, na które aplikujesz. Doświadczenie zawodowe opisz pod tą rubryką.

Lista umiejętności w CV funkcjonalnym może wyglądać tak:

Umiejętności

Usprawnianie procesów
Tworzenie skryptów wiadomości e-mail do obsługi klienta stosowanych w firmie do kontaktów z klientami. Samodzielne opracowanie podręcznika szkoleniowego dla pracowników obsługi klienta skracającego proces wdrożenia nowych pracowników z 8 do 6 tygodni. Skrócenie średniego czasu rozmowy telefonicznej pracownika obsługi klienta o 90 sekund dzięki intuicyjnemu szkoleniu online

Rozpatrywanie reklamacji
Prowadzenie ponad 50 rozmów telefonicznych dziennie z klientami wyrażającymi niezadowolenie z powodu opóźnień w dostawie, błędów w zamówieniach i zagubionych zamówień. Osiągnięcie średniego zadowolenia klienta na poziomie 97%, co stanowiło przekroczenie o 12% celu zespołu.

Sprzedaż oparta na obsłudze
Regularne przekraczanie celów dotyczących aplikacji o ponad 10% dzięki innowacyjnym technikom sprzedaży produktów droższych. Opracowanie systemowych usprawnień dotyczących obsługi niezadowolonych klientów powodujące zmniejszenie odpływu klientów o 6%.

Wymień umiejętności w osobnej poświęconej im rubryce

Jeśli chcesz poprzeć swoje doświadczenie zawodowe umiejętnościami wymaganymi przez pracodawcę lub adekwatnymi do stanowiska, na które aplikujesz, możesz utworzyć osobną rubrykę, w której użyjesz słów kluczowych z opisu stanowiska. Jeśli masz duże doświadczenie zawodowe, rubryka poświęcona poprzednio wykonywanym zajęciom powinna znajdować się w miejscu, w którym od razu rzuci się w oczy potencjalnym pracodawcom. W osobnej rubryce na dole CV możesz wymienić umiejętności dodatkowe.

W przypadku aplikowania na stanowisko specjalisty ds. płac rubryka poświęcona umiejętnościom może wyglądać następująco:

Adekwatne umiejętności: Biegła znajomość narzędzi Quicken i Quickbooks, administrowanie świadczeniami pracowniczymi, wdrażanie nowych pracowników, obsługa listy płac, relacje z pracownikami.

Zamieść umiejętności w rubryce poświęconej doświadczeniu zawodowemu

Choć wiele osób poszukujących pracy wymienia swoje umiejętności w osobnej rubryce CV, ważne jest też, aby wpleść je w opisy zajmowanych wcześniej stanowisk. Tu możesz przedstawić szerzej swoje umiejętności, podając dodatkowy kontekst i konkretne przykłady.

Jeśli w CV wymieniasz „zarządzanie projektami” i „zarządzanie czasem”, możesz objaśnić te umiejętności, podając przykłady, np. „sprawne zarządzanie sześcioma projektami trzech osobnych zespołów w pierwszej połowie 2018 roku zakończone terminową realizacją”.

Przykładowe umiejętności, które warto uwzględnić w CV

Zwykle na podstawie szczegółów w opisie stanowiska łatwo wybrać umiejętności twarde do uwzględnienia w CV, ale określenie adekwatnych kompetencji miękkich nie zawsze jest oczywiste. Przyjrzyj się obowiązkom na stanowisku, na które aplikujesz, i określ, które z Twoich mocnych stron pomogą je wykonywać. W ten sposób zawęzisz wybór kompetencji miękkich, które warto ująć w CV.

Przykładowe popularne umiejętności miękkie i twarde, których mogą poszukiwać pracodawcy:

1. Aktywne słuchanie

Aktywne słuchanie to zdolność pełnego skupienia na osobie mówiącej, zrozumienia jej przekazu i informacji oraz udzielenia przemyślanej odpowiedzi. Aktywni słuchacze stosują werbalne i niewerbalne techniki, aby okazać uwagę i skupić ją na mówiącym. Rozwijanie i korzystanie z umiejętności aktywnego słuchania potwierdza zaangażowanie i zainteresowanie danym projektem lub zadaniem.

Powiązane umiejętności związane ze słuchaniem to między innymi:

 • zadawanie pytań,

 • sporządzanie notatek,

 • organizacja,

 • punktualność,

 • komunikacja werbalna/niewerbalna.

2. Umiejętności komunikacyjne

Umiejętności komunikacyjne są przydatne podczas udzielania i uzyskiwania różnego rodzaju informacji — przykłady to komunikowanie pomysłów, uczuć lub tego, co dzieje się wokół. Umiejętności komunikacyjne obejmują słuchanie, mówienie, obserwowanie i wczuwanie się. Duże umiejętności komunikacyjne są istotne w każdej branży i na każdym szczeblu kariery.

Powiązane umiejętności związane z komunikacją to między innymi:

 • aktywne słuchanie,

 • konstruktywna krytyka,

 • komunikacja interpersonalna,

 • przemawianie publiczne,

 • komunikacja werbalna/niewerbalna,

 • komunikacja na piśmie.

3. Umiejętności z zakresu obsługi komputera

Umiejętności z zakresu obsługi komputera obejmują zdolność do nauki i obsługi rozmaitych technologii. Umiejętności związane ze sprzętem komputerowym umożliwiają fizyczną obsługę komputera i mogą być nieskomplikowane — jak włączanie i wyłączanie urządzenia. Umiejętności w zakresie oprogramowania pomagają w sprawnej obsłudze programów komputerowych i aplikacji. Pracodawcy mogą wymagać od kandydatów pewnych umiejętności w tym zakresie, na przykład obsługi arkuszy kalkulacyjnych czy znajomości określonego języka programowania.

Powiązane umiejętności związane z obsługą komputera to między innymi:

 • pisanie na komputerze/edycja tekstu,

 • biegła znajomość języków programowania,

 • administrowanie systemami,

 • obsługa arkuszy kalkulacyjnych,

 • zarządzanie pocztą e-mail.

4. Umiejętności z zakresu obsługi klienta

Umiejętności z zakresu obsługi klienta to cechy i praktyki pomagające spełnić potrzeby klienta tak, by wywrzeć na nim pozytywne wrażenie. Umiejętności te zasadniczo bazują na rozwiązywaniu problemów i komunikacji. Obsługa klienta często jest uznawana za kompetencję miękką, obejmującą zdolności takie jak aktywne słuchanie oraz odczytywanie komunikatów werbalnych i niewerbalnych.

Powiązane umiejętności dotyczące obsługi klienta:

 • Aktywne słuchanie

 • Empatia

 • Umiejętności interpersonalne

 • Rozwiązywanie problemów

 • Rzetelność

5. Umiejętności interpersonalne

Umiejętności interpersonalne to cechy wykorzystywane podczas kontaktów i komunikowania się z innymi. Obejmują one liczne scenariusze, których nieodzownym elementem jest współpraca. Rozwój umiejętności interpersonalnych jest niezwykle istotny dla skutecznej współpracy z innymi, rozwiązywania problemów i kierowania projektami lub zespołami.

Powiązane umiejętności interpersonalne to między innymi:

 • komunikacja,

 • empatia,

 • elastyczność,

 • umiejętności przywódcze,

 • cierpliwość.

6. Umiejętności przywódcze

Umiejętności przywódcze są wykorzystywane do zmotywowania grupy ludzi do osiągnięcia wspólnego celu. Niezależnie od tego, czy odpowiadasz za zarządzanie, czy jesteś kierownikiem projektu, dzięki tym umiejętnościom możesz zachęcić innych do wykonania szeregu zadań, często według harmonogramu.

Powiązane umiejętności przywódcze:

 • Umiejętność nauczania i mentoringu

 • Elastyczność

 • Podejmowanie ryzyka

 • Tworzenie zespołu

 • Zarządzanie czasem

7. Umiejętności w zakresie zarządzania

Te umiejętności obejmują cechy pomagające w zarządzaniu zadaniami i ludźmi. Dobry menadżer jest zorganizowany i pełen empatii oraz komunikuje się w jasny sposób, aby wspierać zespół lub projekt. Menadżerowie powinni także mieć dobrze wykształcone kompetencje miękkie i określone umiejętności techniczne związane z branżą, w której pracują.

Powiązane umiejętności związane z zarządzaniem:

 • Podejmowanie decyzji

 • Planowanie projektów

 • Delegowanie zadań

 • Komunikacja zespołowa

 • Kierowanie zespołem

8. Umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów

Umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów to cechy, które pomagają określić źródło problemu i szybko znaleźć skuteczne rozwiązanie. Te umiejętności są bardzo cenione na każdym stanowisku we wszystkich branżach. Umiejętność rozwiązywania problemów na stanowisku, na które aplikujesz może wymagać określonych umiejętności technicznych związanych z daną branżą lub stanowiskiem.

Powiązane umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów:

 • Dbałość o szczegóły

 • Współpraca

 • Komunikacja

 • Cierpliwość

 • Gromadzenie informacji

9. Umiejętności w zakresie zarządzania czasem

Te umiejętności umożliwiają wykonywanie zadań i realizowanie projektów w terminie, a przy tym zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Dzięki dobrej organizacji możesz uszeregować określone zadania według ich ważności. Punktem wyjścia do decydowania o sposobie zarządzania czasem może być głębokie zrozumienie celów indywidualnych, zespołowych i firmowych.

Powiązane umiejętności związane z zarządzaniem czasem:

 • Delegowanie zadań

 • Koncentracja

 • Wyznaczanie celów

 • Organizacja

 • Określanie priorytetów

10. Umiejętności uniwersalne

Umiejętności uniwersalne to cechy przydatne z perspektywy każdego pracodawcy, gdy zmieniasz pracę lub ścieżkę kariery. Często są to kompetencje miękkie, takie jak elastyczność, organizacja, umiejętność pracy zespołowej lub inne cechy poszukiwane u kandydatów przez pracodawców. Dzięki umiejętnościom uniwersalnym możesz wykorzystać swoje dotychczasowe doświadczenie przy aplikowaniu na nowe stanowisko, zwłaszcza w razie zmiany branży.

Powiązane umiejętności uniwersalne:

 • Ambicja

 • Kreatywność

 • Empatia

 • Umiejętności przywódcze

 • Praca zespołowa

Umiejętności, które najlepiej umieścić w CV, zależą od typu pracy, poziomu kariery, wykształcenia i innych czynników. I tak umiejętności najistotniejsze dla kierowcy ciężarówek różnią się od tych najważniejszych dla kierownika działu marketingu. Zanim zdecydujesz się aplikować o pracę, przeanalizuj najbardziej cenione przez pracodawcę umiejętności i opracuj CV tak, by odzwierciedlało określone przez niego wymagania.

Umieszczenie w CV listy umiejętności ma na celu pokazanie rekruterowi lub specjaliście ds. zatrudnienia, że jesteś najlepszym kandydatem na stanowisko i wniesiesz do zespołu określoną wartość. Zwróć uwagę na typ kandydata poszukiwanego przez pracodawca i powiąż to ze swoimi mocnymi stronami — dzięki temu możesz szybko wyróżnić się na tle konkurencji.