Jak napisać list motywacyjny do ZUS-u – wskazówki i przykład

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 14 grudnia 2021

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

List motywacyjny to obok CV jeden z najważniejszych dokumentów w procesie rekrutacji. Jest to również element niezbędny, by ubiegać się o pracę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych bez niego Twoja aplikacja zostanie odrzucona. Dzięki stworzeniu ciekawego listu, który w przejrzysty sposób przedstawi Twoje kompetencje i najważniejsze umiejętności, możesz przekonać pracodawcę, że nadajesz się do pracy w roli urzędnika ZUS.

W tym artykule przybliżamy, czym jest list motywacyjny, pokazujemy, jak napisać list motywacyjny do ZUS-u i przedstawiamy przykładowy list, którym możesz się zainspirować, aplikując o pracę w tym urzędzie.

Czym jest list motywacyjny do ZUS-u?

List motywacyjny do ZUS-u ma formę standardowego listu motywacyjnego. W jego skład wchodzą elementy pisma urzędowego, czyli dane odbiorcy i nadawcy, data i miejsce napisania listu, a także odpowiednie przywitanie i zakończenie. Pisząc list motywacyjny, możesz przekazać potencjalnemu pracodawcy więcej informacji na temat swojego życiorysu zawodowego, zaprezentować najważniejsze umiejętności oraz uzasadnić, dlaczego chcesz pracować na danym stanowisku lub w konkretnej firmie. Treść listu powinna być dopasowana do ogłoszenia o pracę, na które aplikujesz. Opisując swoje doświadczenie, możesz na przykład użyć zwrotów i słów kluczowych, które pojawiły się w ogłoszeniu, dzięki czemu pokażesz swoje zaangażowanie i zainteresowanie ofertą.

Dowiedz się więcej: Czym jest list motywacyjny?

Jak napisać list motywacyjny do ZUS-u

Pisząc list motywacyjny do ZUS-u, upewnij się, że dokument jest stworzony z najwyższą starannością. Dzięki temu pokażesz pracodawcy, że pisanie formalnych pism i dokumentów nie sprawia Ci trudności. Oto jak w kilku krokach napisać skuteczny i ciekawy list do ZUS-u:

1. Przeanalizuj ogłoszenie i wymagania pracodawcy

Pierwszym krokiem do stworzenia listu motywacyjnego jest dokładne zapoznanie się z konkretnym ogłoszeniem o pracę. Przeanalizuj wymagania pracodawcy i obowiązki na interesującym Cię stanowisku. Na tym etapie możesz również wypisać na osobnej kartce wyrażenia i słowa kluczowe użyte przez pracodawcę. Odniesiesz się do nich w dalszych krokach podczas tworzenia treści listu.

Starając się o pracę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, należy również zwrócić szczególną uwagę na wymagania dotyczące aplikacji. Obejmują one sekcję wymieniającą wymagane dokumenty, a także termin ich składania. Standardowym wymaganiem ZUS-u jest dołączenie do aplikacji kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe, a także świadectw pracy, o których możesz wspomnieć w liście motywacyjnym.

Dowiedz się więcej: Co powinien zawierać list motywacyjny?

2. Zacznij od spisania danych kontaktowych

Po dokładnym przeanalizowaniu ogłoszenia oraz spisaniu najważniejszych informacji możesz przejść do adresowania swojego listu. Kieruj się ogólnymi zasadami adresowania pism oficjalnych. Zacznij od spisania swoich danych kontaktowych: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz adresu mejlowego. W osobnej linijce zapisz miejscowość i datę sporządzenia listu, a w kolejnym akapicie dane odbiorcy, czyli imię i nazwisko osoby rekrutującej, nazwę i adres oddziału ZUS-u. Możesz również umieścić tu nazwę komórki organizacyjnej, która koordynuje interesujące Cię stanowisko. Dane kontaktowe urzędu możesz znaleźć w ogłoszeniu o pracę lub bezpośrednio na stronie ZUS-u. Oto przykładowy format zapisu danych kontaktowych:

Jan Kowalski
ul. Piękna 1
30-123 Kraków
+48 600700800
jankowalski@gmail.com

27 października 2021 r.

ZUS Inspektorat Kraków-Łagiewniki
Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji
ul. Zakopiańska 33
30-418 Kraków

3. Rozpocznij treść listu odpowiednim zwrotem grzecznościowym

Zwrot grzecznościowy to nieodłączny element pism formalnych pozwalający okazać szacunek odbiorcy. Pisząc list motywacyjny, zazwyczaj zwracamy się do osoby, której nie znamy osobiście. W takim wypadku najlepiej jest użyć standardowego formalnego przywitania Szanowny Panie lub Szanowna Pani. W przypadku aplikowania o pracę w ZUS-ie najlepiej użyć formy mnogiej tego zwrotu, czyli Szanowni Państwo. Aktualne oferty pracy znajdujące się na stronie ZUS nie podają informacji, kto zajmuje się rekrutacją, więc użycie zwrotu ogólnego jest zazwyczaj najlepszą opcją.

4. Wymień stanowisko i numer oferty pracy

W pierwszych kilku zdaniach listu przedstaw się i wspomnij nazwę stanowiska lub numer oferty. Dzięki temu pracodawca z łatwością zidentyfikuje Twoją aplikację i przyporządkuje ją do konkretnego stanowiska. Pamiętaj, że ZUS to duża instytucja państwowa prowadząca jednocześnie kilkadziesiąt lub kilkaset rekrutacji. Ważne więc, by już na wstępie jasno określić, w jakim celu piszesz oraz jakie stanowisko Cię interesuje.

5. Zaprezentuj swoje umiejętności i kwalifikacje

W kolejnym akapicie zaprezentuj swoje umiejętności i kwalifikacje. Dokładnie opisz doświadczenie, wspominając o najważniejszych osiągnięciach zawodowych i nagrodach. Skup się na podaniu informacji na temat obowiązków wykonywanych w poprzednich miejscach pracy. Użyj słów i zwrotów kluczowych, których pracodawca użył w ogłoszeniu. Jeśli nie spełniasz wszystkich wymagań, zadeklaruj chęć nauki i poprawy umiejętności. Pamiętaj, by sformułować swój list w konkretny sposób. Unikaj ogólników i skup się na podaniu najważniejszych szczegółów, które mogą przekonać pracodawcę o atrakcyjności Twojej kandydatury.

6. Przekonaj pracodawcę, że warto Cię zatrudnić

W ostatnich kilku zdaniach spróbuj przekonać pracodawcę, że warto Cię zatrudnić. Zapewnij, że masz doświadczenie w danej dziedzinie. Wspomnij również o tym, jak Twoje umiejętności, usposobienie i doświadczenie pomogą Ci w rzetelnym wykonywaniu powierzonych obowiązków. Następnie wyraź nadzieję na pozytywne rozpatrzenie Twojej kandydatury i zakończ list, używając formalnego zwrotu, na przykład Z poważaniem.

7. Pamiętaj o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Pod listem, na samym dole strony, możesz umieścić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest niezbędna do tego, by pracodawca mógł rozpatrzyć Twoją kandydaturę:

Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.

8. Zadbaj o korektę oraz odpowiedni format i długość listu

Po napisaniu listu poświęć chwilę na kilkukrotne przeczytanie jego treści. Dzięki temu wyłapiesz ewentualne błędy ortograficzne lub stylistyczne i wprowadzisz niezbędne poprawki. Możesz również skorzystać z darmowych programów internetowych, które analizują tekst pod względem płynności językowej i sugerują konieczne zmiany. Podczas korekty zastanów się, czy wszystkie informacje zawarte w tekście są niezbędne. Skuteczny list motywacyjny powinien zmieścić się na jednej stronie A4. Zwięzłość tekstu pozwoli Ci na zawarcie w nim najważniejszych informacji, a także ułatwi rekruterowi podjęcie decyzji o zatrudnieniu Cię.

Dowiedz się więcej: Jak napisać list motywacyjny: wskazówki i przykłady

Dodatkowe wskazówki podczas aplikowania o pracę w ZUS-ie

Oto kilka dodatkowych wskazówek, które ułatwią stworzenie skutecznego listu motywacyjnego:

 • Nie powielaj informacji zawartych w CV: W liście motywacyjnym najlepiej podać dodatkowe informacje, które nie zmieściły się w CV, na przykład opisać dodatkowe osiągnięcia zawodowe. Pisząc go, nie powielaj punktów zawartych w CV i skup się na spisaniu nowych argumentów, które świadczą o Twoich wysokich kompetencjach.

 • Zaadresuj list do konkretnego oddziału ZUS: Dopilnuj, by dane kontaktowe pracodawcy były szczegółowe. W ogłoszeniu znajdziesz numer, nazwę i adres konkretnego oddziału, w którym chcesz pracować.

 • Unikaj zbędnych dodatków: Utrzymanie prostej, minimalistycznej formy listu motywacyjnego pozwala pracodawcy skupić się na Twoich najważniejszych umiejętnościach i doświadczeniu. Zrezygnuj z umieszczania w nim dodatkowych elementów, takich jak pochylona czcionka lub zdjęcia.

Dowiedz się więcej: Jak wyróżnić się w oczach specjalistów ds. zatrudnienia

Przykładowy list motywacyjny na stanowisko w ZUS-ie

Oto przykładowy list motywacyjny, którym możesz się zainspirować, aplikując o pracę w urzędzie:

Jan Kowalski
ul. Piękna 1
30-123 Kraków
+48 600700800
jankowalski@gmail.com

27 października 2021 r.

ZUS Inspektorat Kraków-Łagiewniki
Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji
ul. Zakopiańska 33
30-418 Kraków

Szanowni Państwo!

W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone na oficjalnej stronie ZUS w dniu 16 października 2021 roku zgłaszam swoją kandydaturę na stanowisko doradcy ds. emerytalnych w inspektoracie ZUS Kraków-Łagiewniki. Posiadam wymagane kwalifikacje, a do aplikacji dołączam wymagane dokumenty, tj. kopie dokumentów potwierdzających moje wykształcenie i doświadczenie zawodowe, a także świadectwo pracy.

Jestem absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku rachunkowość i controlling, mam również trzyletnie doświadczenie w pracy w Urzędzie Miejskim Krzeszowice, gdzie zajmowałem się zarządzaniem projektami oraz przygotowywaniem wzorów oficjalnych pism urzędowych na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W zeszłym roku z wynikiem pozytywnym ukończyłem wewnętrzny kurs z obsługi klienta oraz obsługi osób z niepełnosprawnościami. Chciałbym wykorzystać nowo nabyte umiejętności na stanowisku, na które aplikuję. Z łatwością obsługuję komputer, w tym pakiet MS Office, jak i inne systemy niezbędne do wykonywania pracy w urzędzie.

Jestem osobą ambitną i zdeterminowaną. Moim atutem jest łatwość w nawiązywaniu kontaktów i umiejętność współpracy. Sumiennie wykonuję powierzoną mi pracę i czerpię dużą satysfakcję z możliwości pomocy klientom urzędu.

Z chęcią przybliżę Państwu moją kandydaturę i opowiem więcej o moim doświadczeniu podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Z poważaniem,
Jan Kowalski

Odkryj więcej artykułów

 • CV sprzątaczki – wzór i porady
 • List motywacyjny nauczyciela
 • Jak napisać życiorys w formie opowiadania?
 • Jak nazwać plik CV?
 • Jak zrobić video CV? Porady i wskazówki
 • List motywacyjny – intendent
 • Jak wpisać umiejętności po angielsku do CV?
 • List motywacyjny dla pomocy kuchennej
 • List motywacyjny operatora koparki
 • Jak napisać list motywacyjny na praktyki?
 • Jak napisać naukowe CV?
 • Jak przygotować CV stolarza?