List motywacyjny zarządcy nieruchomości

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 14 grudnia 2021

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

List motywacyjny zarządcy nieruchomości to jeden z dwóch głównych dokumentów aplikacyjnych, jakie będziesz musiał złożyć, starając się o pracę na tym stanowisku. Zarządzanie nieruchomościami to zadanie bardzo odpowiedzialne i wymagające szerokiej wiedzy. Treść Twojego listu motywacyjnego powinna odzwierciedlać posiadane kompetencje.

Z poniższego artykułu dowiesz się, jak napisać nowoczesny i profesjonalny list motywacyjny, który podkreśli Twoje atuty oraz przyciągnie i utrzyma uwagę rekrutera.

List motywacyjny zarządcy nieruchomości 5 praktycznych porad dotyczących treści oraz formy

Od zarządcy nieruchomości wymaga się zazwyczaj wykształcenia wyższego. Nie jest ono niezbędne do wykonywania tego zawodu, ale ze względu na bardzo szeroki zakres obowiązków konieczna jest rozległa wiedza. Zarządca nieruchomości musi się orientować w zagadnieniach z zakresu prawa budowlanego i finansów. Powinien być dobrze zorganizowany, odpowiedzialny, komunikatywny i potrafić współpracować z wieloma osobami naraz. Nasze porady pomogą Ci napisać list motywacyjny w taki sposób, abyś zaprezentował się jako kandydat idealny.

1. Data i dane kontaktowe

W prawym górnym rogu listu motywacyjnego umieść miejscowość oraz datę, zapisaną w następujący sposób:

Warszawa, 15.09.2021 r.

Jeśli korzystasz z uprzednio napisanych listów motywacyjnych i kopiujesz ich fragmenty, pamiętaj, żeby wpisać aktualną datę.

Po lewej stronie umieść dane kontaktowe zawierające imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail.

Zofia Nowak
ul. Bliska 5
00-960 Warszawa
tel. +48 600 500 400
e-mail: zofianowak@mail.com

Nieco niżej po prawej stronie umieść dane osoby lub działu, do którego piszesz.

Jan Kowalski/Dział rekrutacji ...
Dyrektor ...
ul. Kręta 1
00-950 Warszawa
tel. +48 500 200 300

2. Wstęp

Zaznacz, na które ogłoszenie o pracę odpowiadasz. Jeśli jednocześnie prowadzona będzie rekrutacja na różne stanowiska, a Ty nie określisz, o które z nich się starasz, Twój list zostanie odrzucony już na wstępie. Dodaj również jakąś ciekawą informację, która zwróci uwagę rekrutera. Bardzo ważne jest wzbudzenie jego zainteresowania już na początku.

Przykład 1
Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na Państwa ogłoszenie o pracę zamieszczone 30.08.2021 r. w serwisie www.indeed.com chciałabym zaoferować swoją kandydaturę na stanowisko zarządcy nieruchomości w X. Ponieważ spełniam wszelkie kryteria wymienione w ogłoszeniu, uważam, że jestem idealną osobą na to stanowisko.

Przykład 2
Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone 30.08.2021 w serwisie www.indeed.com pragnę zaoferować swoje 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku zarządcy nieruchomości. Wierzę, że moje umiejętności pozwolą mi skutecznie działać już od pierwszych dni pracy.

Kandydatka z pierwszego przykładu zaznaczyła, że spełnia wymogi określone w ogłoszeniu. Dała w ten sposób do zrozumienia, że zapoznała się z jego treścią. Aby zweryfikować, czy tak jest w istocie, rekruter będzie czytał dalej.

Drugi przykład zawiera informację o konkretnym stażu pracy. To bardzo ważna wskazówka dla pracodawcy, który szuka osoby doświadczonej i gotowej do pełnienia obowiązków od zaraz.

Jeśli posiadasz wykształcenie kierunkowe, wspomnij o nim w kolejnym akapicie wstępu. Następnie opisz krótko przebieg zatrudnienia.

Przykład 1
Jestem absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w X na kierunku zarządzanie i finanse. W 2020 roku obroniłam tytuł magistra. Zaraz po obronie pracy magisterskiej zostałam zatrudniona w charakterze asystenta zarządcy nieruchomości w sieci ośrodków wczasowych HolidayTime.

Przykład 2
Jestem absolwentem Liceum Ekonomicznego w X. Zaraz po szkole, w roku 2016, podjąłem pracę w Spółdzielni Mieszkaniowej w Y. Po roku pracy otrzymałem stanowisko administratora budynku. Równolegle ukończyłem kurs zarządcy nieruchomości, a następnie 3-letnie studia I stopnia z zakresu handlu na Akademii Ekonomicznej w Z.

3. Rozwinięcie

W tej części listu motywacyjnego opisz zakres pełnionych do tej pory obowiązków. Jeśli to możliwe, pochwal się sukcesami zawodowymi. Przedstaw je za pomocą konkretów. Najbardziej wiarygodne będą dane w postaci liczb.

Przykład 1
Jako asystentka zarządcy nieruchomości pełniłam nadzór nad 25 domkami wczasowymi należącymi do południowego sektora Ośrodka Wczasowego HolidayTime w X. Do moich głównych obowiązków należała bieżąca kontrola ich stanu oraz koordynacja pracy zespołu sprzątającego i technicznego. Z podejmowanych działań pisałam raporty zawierające dane jakościowe, ilościowe i finansowe, które składałam przełożonemu. Moim największym sukcesem jest fakt, że dzięki dobrej organizacji działań w roku 2020 wszystkie domki były stale dostępne dla gości ośrodka.

Przykład 2
Moje dotychczasowe obowiązki obejmowały przede wszystkim czynności zapewniające prawidłowy stan techniczny i czystość nieruchomości. W tym celu dokonywałam regularnych kontroli stanu nieruchomości, reagowałam na zgłoszenia lokatorów oraz zlecałam i nadzorowałam prace mające na celu prowadzenie bieżących i planowanych napraw. Potrafię przygotowywać budżety OPEX i CAPEX. Moim największym sukcesem jest wdrożenie systemu kontroli uiszczania opłat czynszowych, dzięki czemu zadłużenie lokatorów spadło w roku 2020 o 23%.

Po opisaniu obowiązków skup się na kompetencjach miękkich. Wymień te cechy osobowości, które pozytywnie wpływają na jakość Twojej pracy.

Przykład 1
Jestem osobą odpowiedzialną, skrupulatną i terminową. Powierzone mi obowiązki traktuję bardzo poważnie. Potrafię zarządzać zespołem i racjonalnie organizować jego działania. Jednocześnie jestem osobą kontaktową i pogodną. Wśród współpracowników cieszę się autorytetem i sympatią. Cechuje mnie wysoka kultura osobista i opanowanie, dzięki czemu potrafię efektywnie rozmawiać nawet z najbardziej wymagającymi klientami.

Przykład 2
Posiadam wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne, dzięki czemu doskonale czuję się w kontakcie z ludźmi. Jestem osobą pogodną, ale stanowczą i odpowiedzialną. Te cechy, w połączeniu ze zdolnościami negocjacyjnymi, ułatwiają mi pozyskiwanie korzystnych wycen na realizację zleconych projektów.

W ostatnim akapicie rozwinięcia wspomnij o umiejętnościach dodatkowych.

Przykład
Moim dodatkowym atutem jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Posługuję się nim swobodnie i bez oporów. Doskonale radzę sobie z obsługą pakietu MS Office. Arkusze kalkulacyjne nie stanowią dla mnie tajemnicy.

4. Zakończenie

Na zakończenie wyraź nadzieję, że Twoja kandydatura spotka się z akceptacją, i gotowość do stawienia się na rozmowie kwalifikacyjnej.

Przykład 1
Wierzę, że moja kandydatura wzbudziła Państwa zainteresowanie. Z przyjemnością skorzystam z zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.

Przykład 2
Mam nadzieję, że moje zgłoszenie spełnia Państwa oczekiwania i z przyjemnością stawię się na rozmowie kwalifikacyjnej.

Zakończ jednym z dwóch zwrotów:
Z poważaniem lub Z wyrazami szacunku

Jeśli dostarczasz dokumenty osobiście lub za pośrednictwem poczty, pamiętaj o odręcznym podpisie.

5. Szata graficzna

Wybierając wzór listu motywacyjnego, dopilnuj, aby był spójny ze wzorem wybranym dla CV. Zdecyduj się na klasyczną oprawę i font. Dobrym wyborem jest Arial, Times New Roman lub Roboto.

Dowiedz się więcej, co to jest CV, z definicją i przykładami.

Dodatkowe wskazówki na temat listu motywacyjnego

  • List motywacyjny nie powinien być dłuższy niż strona A4. Skup się na konkretach i nie pisz o rzeczach nieistotnych. Dokument powinien być krótki i konkretny. Na drugą stronę i tak prawdopodobnie nikt nie spojrzy.

  • Treść listu motywacyjnego dostosuj do ogłoszenia. Zanim napiszesz list motywacyjny, dokładnie przestudiuj treść ogłoszenia. Znajdziesz tam wiele wskazówek na temat stawianych Ci oczekiwań. Zastanów się, które spełniasz, i właśnie te atuty podkreśl.

  • Zastosuj korektę. Zanim oddasz list motywacyjny w ręce rekrutera, wielokrotnie sprawdź, czy Twój dokument nie zawiera błędów. Możesz również poprosić o pomoc kogoś, w kogo zdolności językowe wierzysz, albo skorzystać z narzędzi online sprawdzających poprawność, na przykład LanguageTool.

Przykładowy list motywacyjny zarządcy nieruchomości

Warszawa, 15.09.2021 r.

Zofia Nowak
ul. Bliska 5
00-960 Warszawa
tel. +48 600 500 400
e-mail: zofianowak@mail.com

Jan Kowalski
Dyrektor Działu Rekrutacji
Wavewood S.A.
ul. Kręta 1
00-950 Warszawa
tel. +48 500 200 300

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na Państwa ogłoszenie o pracę zamieszczone 30.08.2021 r. w serwisie www.indeed.com chciałabym zaoferować swoją kandydaturę na stanowisko zarządcy nieruchomości w X. Ponieważ spełniam wszelkie kryteria wymienione w ogłoszeniu, uważam, że jestem idealną osobą na to stanowisko.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w X na kierunku zarządzanie i finanse. W 2020 roku obroniłam tytuł magistra. Zaraz po obronie pracy magisterskiej zostałam zatrudniona w charakterze asystenta zarządcy nieruchomości w sieci ośrodków wczasowych Wavewood.

Jako asystentka zarządcy nieruchomości pełniłam nadzór nad 25 domkami wczasowymi należącymi do południowego sektora Ośrodka Wczasowego Wavewood w X. Do moich głównych obowiązków należała bieżąca kontrola ich stanu oraz koordynacja pracy zespołu sprzątającego i technicznego. Z podejmowanych działań pisałam raporty zawierające dane jakościowe, ilościowe i finansowe, które składałam przełożonemu. Moim największym sukcesem jest fakt, że dzięki dobrej organizacji działań w roku 2020 wszystkie domki były stale dostępne dla gości ośrodka.

Jestem osobą odpowiedzialną, skrupulatną i terminową. Powierzone mi obowiązki traktuję bardzo poważnie. Potrafię zarządzać zespołem i racjonalnie organizować jego działania. Jednocześnie jestem osobą kontaktową i pogodną. Wśród współpracowników cieszę się autorytetem i sympatią. Cechuje mnie wysoka kultura osobista i opanowanie, dzięki czemu potrafię efektywnie rozmawiać nawet z najbardziej wymagającymi klientami.

Moim dodatkowym atutem jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Posługuję się nim swobodnie i bez oporów. Doskonale radzę sobie z obsługą pakietu MS Office. Arkusze kalkulacyjne nie stanowią dla mnie tajemnicy.

Wierzę, że moja kandydatura wzbudziła Państwa zainteresowanie. Z przyjemnością skorzystam z zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.

Z wyrazami szacunku,
Zofia Nowak

Pamiętaj, aby rzeczywisty list motywacyjny sformatować według wcześniejszych wskazówek.

Aplikuj na stanowisko zarządcy nieruchomości

Przejrzyj oferty pracy i aplikuj na stanowisko zarządcy nieruchomości lub pozwól, aby to pracodawca skontaktował się z Tobą. Umieść swoje CV w bazie Indeed CV.

Uwaga: żadna z firm wymienionych w artykule nie jest powiązana z Indeed.

Odkryj więcej artykułów