List motywacyjny strażaka — jak go dobrze napisać?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 14 grudnia 2021

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Strażacy to osoby niezwykle zmotywowane do niesienia pomocy innym. List motywacyjny strażaka, który poszukuje nowej pracy, powinien podkreślać nie tylko jego umiejętności i doświadczenie, ale także cechy charakteru ważne w tym zawodzie. Powinien być również ciekawy, by czytająca go osoba chciała się spotkać z kandydatem osobiście.

Wykorzystaj nasze porady, by stworzyć profesjonalny dokument, który ułatwi Ci zdobycie pracy. Twój list motywacyjny będzie atrakcyjny, nowoczesny i interesujący. Dzięki niemu wzrosną szanse na otrzymanie zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.

Jak stworzyć dobry list motywacyjny strażaka?

Dobry strażak powinien posiadać określone cechy. Nie jest to łatwa praca, a przy tym niesie ze sobą ogromną odpowiedzialność. Strażak musi być sprawny fizycznie i bardzo wytrzymały, oprócz tego musi być zarówno odważny, jak i ostrożny. Twój przyszły pracodawca poszukuje osób, które łączą w sobie te właśnie cechy.

Twój list motywacyjny powinien stanowić rozwinięcie CV. Jako jego uzupełnienie daje Ci możliwość podkreślenia tych cech i zalet, które mogą stanowić o Twojej przewadze w procesie rekrutacji.

1. Data i dane kontaktowe

Każdy list powinien zawierać miejsce i datę napisania. Umieść je w prawym górnym rogu. Ten element jest ważny, dlatego zwróć uwagę, czy data jest aktualna. Często zdarza się, że kandydaci nie zmieniają tego elementu, gdy wysyłają list motywacyjny w kolejne miejsce. Datę zapisz w ten sposób:

Warszawa, 20.09.2021 r.

Na wysokości daty, ale po lewej stronie kartki, umieść swoje dane kontaktowe. Podaj imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail. Sprawdź, czy dane są poprawne. W końcu to dzięki nim pracodawca ma możliwość się z Tobą skontaktować.

Jan Nowak
ul. Wrzosowa 11
00-950 Warszawa
tel. +48 500 600 400
e-mail: jan.nowak@mail.com

List motywacyjny zaadresuj do konkretnej osoby, na przykład dowódcy lub komendanta. Jeżeli nie znasz nazwiska adresata, podaj nazwę firmy lub komendy. Jeżeli aplikujesz do Państwowej Straży Pożarnej, pamiętaj, że jest to formacja mundurowa i obowiązują w niej stopnie służbowe.

bryg. Jan Kowalski
Komendant Miejski
ul. Kręta 1, 00-950 Warszawa

2. Wstęp

Nawiąż do treści ogłoszenia, wymień stanowisko, na które aplikujesz. Jeśli posiadasz wykształcenie kierunkowe lub doświadczenie zawodowe jako strażak, możesz to zasygnalizować w tej części listu.

Przykład 1
Szanowny Panie Komendancie,
z zainteresowaniem zapoznałam się z ogłoszeniem o naborze na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej w kierowanej przez Pana komendzie. Niesienie pomocy to od zawsze moja pasja, czego wyrazem jest członkostwo w OSP w X, gdzie służę w stopniu starszego strażaka. Zdobyte doświadczenie pozwala mi sądzić, że spełniam wymagania, by rozpocząć służbę w Pańskiej jednostce.

Przykład 2
Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone 5.09.2021 w serwisie pl.indeed.com chciałem złożyć aplikację na stanowisko strażaka ratownika Zakładowej Straży Pożarnej. Jestem absolwentem Szkoły Aspirantów w Y, posiadam 3-letnie doświadczenie w służbie jako ratownik. Zdobyta przeze mnie wiedza i doświadczenie praktyczne sprawiają, że jestem w stanie rozpocząć służbę praktycznie od zaraz.

Kandydatka z pierwszego przykładu podkreśliła, jak bardzo zainteresowało ją ogłoszenie pracodawcy. To może być sygnał, że jej motywacja do pracy jest silna, a praca nie będzie przykrym obowiązkiem. Dodatkowym atutem jest jej aktywne członkostwo w OSP.

Drugi kandydat wskazał, że posiada wykształcenie kierunkowe oraz doświadczenie w pracy strażaka. Rekruter może z tego wyciągnąć wniosek, że osoba ta nie będzie wymagać długotrwałego szkolenia i szybko rozpocznie wypełniać swoje obowiązki.

W dalszej części opisz swoje wykształcenie. Jeżeli wspomniałeś o nim wcześniej, teraz podaj bardziej szczegółowe informacje. Jeżeli ukończyłaś specjalistyczne kursy lub szkolenia, wymień je. Od strażaka wymaga się ciągłego doskonalenia, będzie to zatem atut.

Przykład 1
W bieżącym roku ukończyłam Technikum Samochodowe w Y. Od pięciu lat działam w strukturach OSP w X. Wielokrotnie brałam udział w szkoleniach i zawodach pożarniczych. Po ukończeniu 18. roku życia odbyłam szkolenie podstawowe strażaka ratownika i dołączyłam do jednostki operacyjno-technicznej. Posiadam obecnie stopień starszego strażaka. Dodatkowo zostałam skierowana na szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego, które ukończyłam z wyróżnieniem.

Przykład 2
Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego rozpocząłem służbę kandydacką w Szkole Aspirantów w Y, którą ukończyłem z wyróżnieniem. Jako młodszy aspirant zostałem skierowany do pracy w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Z, gdzie pracowałem przez trzy lata. W trakcie pracy zawodowej przeszedłem szkolenie w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego. Posiadam również prawo jazdy kategorii C+E oraz uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

3. Rozwinięcie

W tej części opisz dokładniej obowiązki w dotychczasowym miejscu pracy. Jeżeli starasz się o pracę po raz pierwszy, nie masz jeszcze doświadczenia zawodowego, ale może pracowałeś jako wolontariusz albo ochotnik? Wykorzystaj to, aby pokazać, że posiadasz cechy przydatne w pracy strażaka. Jeżeli możesz się pochwalić sukcesami, koniecznie to zrób.

Przykład 1
Jako strażak ochotnik brałam udział w kilkudziesięciu akcjach ratowniczo-gaśniczych. Ze względu na umiejętności nabyte w czasie kursu ratownictwa technicznego, brałam udział w wyjazdach ratowniczych do wypadków komunikacyjnych. Oprócz obsługi prądownicy, węży i innego sprzętu podstawowego, do moich zadań należała obsługa pneumatycznych narzędzi do ratownictwa technicznego. Brałam również udział w wielu zawodach ratowniczych. Do swoich największych sukcesów mogę zaliczyć 1. miejsce w zawodach pierwszej pomocy przedmedycznej w 2020 roku, oraz drużynowe wicemistrzostwo województwa mazowieckiego OSP (2019).

Przykład 2
Przez trzy lata pracy zawodowej oraz trzy lata służby kandydackiej zdobyłem ogromne doświadczenie praktyczne, które poparte jest solidną wiedzą teoretyczną. W czasie pracy jako strażak ratownik do moich obowiązków należały udział w akcjach gaśniczych, obsługa prądownicy oraz ratownictwo wysokościowe. Po ukończeniu specjalistycznego kursu zajmowałem się również usuwaniem zagrożeń związanych ze zdarzeniami z udziałem substancji niebezpiecznych.

Opisz teraz kompetencje miękkie. Należy się skupić na tych, które są najbardziej pożądane w pracy strażaka. Jeżeli Twoja aplikacja do pracy ma jakieś dodatkowe tło, na przykład zmianę miejsca zamieszkania, możesz o tym wspomnieć. Często pozwala to rozwiać wątpliwości rekrutera, jakie mogą się pojawić na wcześniejszych etapach lektury listu.

Przykład 1
Jestem osobą zaangażowaną, sumienną i zdyscyplinowaną. Chętnie niosę pomoc, nie jestem przy tym ryzykantem, który działa bez zastanowienia. Potrafię również współpracować w zespole, a presja nie działa na mnie paraliżująco. Dbam o kondycję fizyczną i zdrowie.

Przykład 2
Do moich największych zalet mogę zaliczyć odporność na stres w czasie akcji ratowniczej. Wielokrotnie byłem w sytuacjach wysokiego zagrożenia, w których potrafiłem opanować emocje i działać metodycznie. Wiedza z zakresu pożarnictwa i ratownictwa chemicznego pozwala mi z wyprzedzeniem przewidywać rozwój sytuacji w czasie akcji. Jestem również osobą empatyczną, potrafię się zaopiekować poszkodowanymi.
Odszedłem ze służby z powodów rodzinnych. Po przeprowadzce chciałbym nadal pracować jako strażak, tym razem jednak w Państwa Zakładzie.

Poniżej możesz opisać dodatkowe kompetencje i umiejętności, które mogą mieć znaczenie dla pracodawcy. Możesz tutaj wspomnieć o znajomości języka obcego, kategorii prawa jazdy czy też dodatkowych kursach.

4. Zakończenie

Podziękuj za czas poświęcony na lekturę listu. Wspomnij również, że chętnie się pojawisz na rozmowie rekrutacyjnej.

Przykład 1
Wierzę, że moja osoba wzbudziła Państwa zainteresowanie. Z przyjemnością odpowiem na dodatkowe pytania w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

Przykład 2
Mam nadzieję, że zainteresowałem Państwa moim doświadczeniem i kompetencjami. Chętnie stawię się w siedzibie Państwa firmy na rozmowę, w czasie której opowiem więcej o korzyściach, jakie mogę zaoferować.

List zakończ jednym z formalnych sformułowań:
Z poważaniem lub Z wyrazami szacunku

Koniecznie się podpisz. W przypadku wersji elektronicznej wystarczy imię i nazwisko. Odręczny podpis będzie niezbędny, jeżeli wysyłasz dokumenty listem lub składasz je osobiście.

5. Układ i szata graficzna

CV i list motywacyjny składasz jednocześnie, powinny zatem wyglądać podobnie. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Aplikujesz do poważnej instytucji, nie czas na eksperymenty z formą i kolorami. Wybierz klasyczny układ i standardowy font.

Dodatkowe wskazówki

  • Uważaj na długość listu wystarczy strona A4. Nie rozpisuj się. Dla rekrutera ważne są konkrety, nie będzie miał ani czasu, ani ochoty na przebijanie się przez zbędne ozdobniki.

  • Treść listu dopasuj do ogłoszenia. Dokładna lektura ogłoszenia pomoże Ci wyłowić te elementy, na których szczególnie zależy pracodawcy.

  • Sprawdź poprawność. Zrób to dokładnie. Błędy stylistyczne, gramatyczne czy interpunkcyjne mogą zniechęcić osobę czytającą Twój list. Możesz przez to stracić szansę na ciekawą pracę.

  • Pisz językiem branżowym. Jesteś specjalistą, piszesz do specjalistów. Nie bój się, że nie zrozumieją technicznego języka. Jednak nie przesadzaj, Twój list ma być czytelny i interesujący, a nie przeładowany technicznymi sformułowaniami.

Przykładowy list motywacyjny strażaka

Warszawa, 20.09.2021 r.

Zofia Nowak
ul. Wrzosowa 11
00-950 Warszawa
tel. +48 500 600 400
e-mail: jan.nowak@mail.com

bryg. Jan Kowalski
Komendant
ul. Kręta 1, 00-950 Warszawa

Szanowny Panie Komendancie,
z zainteresowaniem zapoznałam się z ogłoszeniem o naborze na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej w kierowanej przez Pana komendzie. Niesienie pomocy to od zawsze moja pasja, czego wyrazem jest członkostwo w OSP w X, gdzie służę w stopniu starszego strażaka. Zdobyte doświadczenie pozwala mi sądzić, że spełniam wymagania, by rozpocząć służbę w Pańskiej jednostce.

W bieżącym roku ukończyłam Technikum Samochodowe w Y. Od pięciu lat działam w strukturach OSP w X. Wielokrotnie brałam udział w szkoleniach i zawodach pożarniczych. Po ukończeniu 18. roku życia odbyłam szkolenie podstawowe strażaka ratownika i dołączyłam do jednostki operacyjno-technicznej. Posiadam obecnie stopień starszego strażaka. Dodatkowo zostałam skierowana na szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego, które ukończyłam z wyróżnieniem.

Jako strażak ochotnik brałam udział w kilkudziesięciu akcjach ratowniczo-gaśniczych. Ze względu na umiejętności nabyte w czasie kursu ratownictwa technicznego, brałam udział w wyjazdach ratowniczych do wypadków komunikacyjnych. Oprócz obsługi prądownicy, węży i innego sprzętu podstawowego, do moich zadań należała obsługa pneumatycznych narzędzi do ratownictwa technicznego. Brałam również udział w wielu zawodach ratowniczych. Do swoich największych sukcesów mogę zaliczyć 1. miejsce w zawodach pierwszej pomocy przedmedycznej w 2020 roku, oraz drużynowe wicemistrzostwo województwa mazowieckiego OSP (2019).

Jestem osobą zaangażowaną, sumienną i zdyscyplinowaną. Chętnie niosę pomoc, nie jestem przy tym ryzykantem, który działa bez zastanowienia. Potrafię również współpracować w zespole, a presja nie działa na mnie paraliżująco. Dbam o kondycję fizyczną i zdrowie.

Wierzę, że moja osoba wzbudziła Państwa zainteresowanie. Z przyjemnością odpowiem na dodatkowe pytania w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

Z wyrazami szacunku,
Zofia Nowak

Pamiętaj, aby rzeczywisty list motywacyjny sformatować według wcześniejszych wskazówek.

Znajdź pracę jako strażak

W tym zawodzie nie ma zbyt wielu ogólnie dostępnych ofert pracy, spróbuj zatem poszukać ogłoszeń o naborach na stronach komend Państwowej Straży Pożarnej. Możesz też dodać swoje CV do bazy Indeed CV. Być może to pracodawca sam skontaktuje się z Tobą.

Odkryj więcej artykułów