List motywacyjny specjalisty ds. ochrony środowiska

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 27 października 2021

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Specjalista do spraw ochrony środowiska dba, aby działania przedsiębiorstwa, w którym jest zatrudniony, były zgodne z przepisami regulującymi wymogi z zakresu ochrony środowiska. Jego głównym zadaniem jest identyfikacja i minimalizacja ryzyka negatywnych wpływów na środowisko. W tym celu opracowuje i realizuje projekty doskonalące, propaguje w miejscu pracy działania mające na celu ochronę środowiska, pisze wymagane przez prawo sprawozdania i dba o to, aby pracodawca posiadał niezbędne zgody i pozwolenia. Charakter szczegółowych obowiązków specjalisty do spraw ochrony środowiska zależy od specyfiki przedsiębiorstwa, w jakim pracuje.

Poniższy artykuł zaadresowany jest do osób aplikujących na stanowisko specjalisty ds. ochrony środowiska. Dowiesz się z niego jak napisać list motywacyjny, który przykuwa uwagę i może zwiększyć Twoją szansę na udział w kolejnym etapie rekrutacji. Pracodawca zaprosi Cię na rozmowę kwalifikacyjną, jeśli wyróżnisz się na tle innych kandydatów.

List motywacyjny

List motywacyjny oraz CV to podstawowe dokumenty, które składasz, starając się o pracę w konkretnym przedsiębiorstwie. Między innymi od jakości listu motywacyjnego zależą Twoje szanse na sukces. Bezbłędny i profesjonalny list motywacyjny będzie Twoją wizytówką. Jeżeli napiszesz go w sposób interesujący i uda Ci się utrzymać uwagę pracodawcy, będziesz mieć dużą szansę otrzymania zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.

List motywacyjny specjalisty ds. ochrony środowiska - 5 praktycznych porad dotyczących treści oraz formy

Pisząc list motywacyjny, zadbaj o to, aby był zgodny z obowiązującymi zasadami. Dobrze skomponowany dokument zapewni Ci sukces na etapie selekcji dokumentów. Skorzystaj z poniższych porad. Dzięki nim podniesiesz jego wartość.

1. Data i dane kontaktowe

W prawym górnym rogu listu motywacyjnego umieść miejscowość oraz datę, zapisaną w następujący sposób:

Warszawa, 1.02.2021

Jeśli napisałeś już kilka listów motywacyjny i używasz funkcji kopiuj-wklej, uważaj, żeby nie powielić nieaktualnej daty.

Po lewej stronie umieść swoje dane osobowe zawierające imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail.

Jan Kowalski
ul. Ptasia 1
00-960 Warszawa
tel. +48 605 400 300
e-mail: jankowalski@lorum.com

Nieco niżej po prawej stronie umieść dane osoby lub działu, do którego piszesz.

Zofia Nowak/Dział rekrutacji firmy Wavewood Technologies
Dyrektor firmy Wavewood Technologies
ul. Prosta 5
00-950 Warszawa
tel. +48 501 200 300

2. Wstęp

Pisanie listu motywacyjnego rozpocznij od wyrażenia zainteresowanie ofertą pracy.

Przykład 1

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do ogłoszenia o pracę zamieszczonego w serwisie Indeed chciałabym zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko specjalisty do spraw ochrony środowiska. Ponieważ spełniam wymogi postawione w ogłoszeniu, uważam, że jestem idealną kandydatką na to stanowisko.

Przykład 2

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę zamieszczone w serwisie Indeed pragnę zaoferować swoje 4-letnie doświadczenie zawodowe, zdobyte podczas licznych praktyk oraz pracy na stanowisku specjalisty do spraw ochrony środowiska w Przedsiębiorstwie X.

Wykorzystując pierwszą propozycję wstępu, przyciągniesz uwagę rekrutera stwierdzeniem, że spełniasz wymagania wymienione w ogłoszeniu o pracę. Osoba weryfikująca chcąc sprawdzić, czy tak jest w istocie, będzie czytała dalej.

Przykład drugi zawiera informację o posiadanym przez Ciebie doświadczeniu zawodowym. Jest to informacja konkretna, za którą kryje się obietnica uszczegółowienia, w jaki sposób owo doświadczenie wpłynie na podjętą współpracę. Pisząc dalszą część listu motywacyjnego, postaraj się ją spełnić.

Informacje zawarte w obu przykładach można wykorzystać łącznie.

W kolejnym akapicie wstępu wspomnij o posiadanym wykształceniu.

Przykład 1

Jestem absolwentem Uniwersytetu Śląskiego, gdzie uzyskałem tytuł inżyniera ochrony środowiska. Studia zapewniły mi teoretyczne przygotowanie do zawodu. Po ich zakończeniu odbyłem trzymiesięczny staż w przedsiębiorstwie X, a następnie roczny staż w firmie Y. Bogatszy o doświadczenia zdobyte podczas stażów zawodowych pomyślnie przeszedłem rekrutację na stanowisko specjalisty do spraw ochrony środowiska w Wodociągach Miejskich. Zyskałem w ten sposób możliwość praktycznego zapoznania się ze specyfiką pracy w dużym przedsiębiorstwie.

Przykład 2

Ukończyłam Politechnikę Śląską, zdobywając tytuł magistra inżyniera z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej. Następnie uzupełniłam kwalifikacje podczas studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W czasie studiów podyplomowych odbyłam roczny staż w Wydziale Gospodarki Wodnej w Urzędzie Miasta, gdzie zdobyłam umiejętność prowadzenie niezbędnej dokumentacji i samodzielnego przygotowywania projektów. Przez okres kolejnych 3 lat byłam związana zawodowo z przedsiębiorstwem X. Na moich barkach spoczywała wówczas odpowiedzialność za realizację działań z zakresu BHP oraz ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

3. Rozwinięcie

W dalszej części swojego listu motywacyjnego skup się na informacjach o swoich sukcesach i umiejętnościach. Operuj konkretami. Uważaj, aby nie powielić informacji zawartych w CV. List motywacyjny jest zupełnie odrębnym dokumentem. W celu utrzymania uwagi czytającego skorzystaj z podanych przykładów.

Przykład 1

Początkowo zdobywałem doświadczenie, asystując pracownikom z wyższymi umiejętnościami. Gdy wdrożyłem się w realizację obowiązków, powierzono mi samodzielne przygotowanie projektów związanych z ochroną środowiska podczas pracy nad systemami miejskiej gospodarki wodnej. Moja precyzja i zaangażowanie w pracę zostały docenione. Ze szczególnym uznaniem przełożonych spotkała się moja gotowość do podnoszenia kwalifikacji. Przygotowany przeze mnie projekt modernizacji sieci X został zgłoszony do konkursu Czysta Woda, w którym został wyróżniony tytułem Kryształowej Kropli.

Przykład 2

Następnie podjąłem pracę na stanowisku specjalisty ds. ochrony środowiska i BHP w firmie X. Do moich zadań należało podejmowanie działań podnoszących świadomość pracowników w zakresie BHP i ochrony środowiska oraz nadzór i monitoring nad zgodnością działań przedsiębiorstwa z obowiązującymi normami. Zajmowałem się również przygotowywanie analiz i raportów do odpowiednich urzędów. Posiadam umiejętność obsługi narzędzi do analizy problemów: RCA, 5G, ISHIKAWA i PDCA oraz wiedzę z zakresu zagadnień ISO 45001. W moim dotychczasowym miejscu zatrudnienia byłem cenionym pracownikiem, a wysoką jakość moich kompetencji potwierdza dołączony list polecający. Obecnie poszukuję pracy ze względu na konieczność zmiany miejsca zamieszkania.

W kolejnym akapicie rozwinięcia podkreśl wyróżniające cię cechy charakteru. Skup się na tych, które korelują z wykonywanym przez Ciebie zawodem.

Przykład 1

Moim atutem jest duża samodzielność podczas pracy i umiejętność podejmowania trudnych decyzji. Posiadam także wysoko rozwinięte kompetencje społeczne oraz komunikacyjne, dzięki czemu prowadzone przeze mnie szkolenia są interesujące i zrozumiałe dla uczestników. Pragnę podkreślić, że jestem osobą odpowiedzialną i zaangażowaną, a podejmowane obowiązki wykonuję z należytą starannością.

Przykład 2

Jestem osobą precyzyjną i dokładną. Do powierzonych zadań podchodzę z należytą odpowiedzialnością i starannością. Jestem osobą kontaktową i komunikatywną. Chętnie pracuję w zespole. Mój optymizm i wrodzony spokój, połączony z umiejętnością koncentracji ułatwia mi pracę pod presją czasu.

W ostatnim akapicie rozwinięcia dodaj informację o umiejętnościach dodatkowych lub stopniu znajomości danego języka obcego.

Posiadam znajomość oprogramowania typu HN21. Sprawnie obsługuję pakiet MS Office. Moim dodatkowym atutem jest znajomość języka angielskiego na poziomie B1. Swobodnie posługuję się językiem angielskim w mowie i piśmie. Potrafię zastosować posiadaną wiedzę podczas tworzenia projektów oraz dokumentacji w języku angielskim.

4. Zakończenie

W zakończeniu wyraź nadzieję na pozytywne rozpatrzenie Twojej kandydatury oraz podkreśl gotowość stawienia się na rozmowę kwalifikacyjną.

Przykład 1

Liczę na pozytywne rozpatrzenie mojej kandydatury na stanowisko specjalisty do spraw ochrony środowiska i chętnie stawię się na rozmowę kwalifikacyjną.

Przykład 2

Wierzę, że moja kandydatura spełni Państwa oczekiwania. Z przyjemnością przyjmę zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną i odpowiem na pytania dodatkowe.

Jeszcze tylko podpis oraz zwrot grzecznościowy i gotowe. Wybierz pomiędzy: Z poważaniem lub Z wyrazami szacunku

5. Szata graficzna

Szata graficzna dokumentów aplikacyjnych jest ważnym elementem. Wykonujesz zawód o charakterze technicznym. Wybierz zatem przejrzysty i prosty wzór. Zastosuj taki sam dla CV i listu motywacyjnego. Dzięki spójnej szacie graficznej wszystkich dokumentów aplikacyjnych Twoje zgłoszenie będzie miało profesjonalny charakter.

Dowiedz się więcej: Co to jest CV? Definicja i przykłady

Wskazówki dodatkowe na temat listu motywacyjnego

  • List motywacyjny nie powinien być dłuższy niż strona A4. Możesz dzięki niemu pochwalić się dodatkowymi umiejętnościami i doświadczeniem, ale nie rozpisuj się zanadto. Nie powielaj informacji zawartych w CV. Jeśli nie uda Ci się zmieścić wszystkich informacji na jednej stronie A4, przeczytaj swój list motywacyjny jeszcze raz i zastanów się, z czego możesz zrezygnować. Nie zmniejszaj rozmiaru czcionki. Twoim zadaniem jest umieścić na jednej stronie maksimum treści przy zachowaniu przejrzystości formy. Pamiętaj, że treść listu motywacyjnego powinna korelować z wymaganiami wobec specjalisty do spraw ochrony środowiska. Pomiń informacje nieistotne. W tym przypadku mniej znaczy więcej. Jeśli przytłoczysz rekrutera nadmiarem wiadomości, stracisz jego zainteresowanie.

  • Treść listu motywacyjnego dostosuj do ogłoszenia. Zawiera ono istotne informacje na temat oczekiwań pracodawcy. Potraktuj je jako wskazówki. Pisz o tych kompetencjach, które stanowią odpowiedź na wymagania wymienione w ogłoszeniu.

  • Zastosuj korektę. List motywacyjny jest dokumentem. Dokumenty nie powinny zawierać błędów ortograficznych, gramatycznych czy interpunkcyjnych. Zanim przedstawisz swoją kandydaturę pracodawcy, dokładnie sprawdź poprawność wszystkich dokumentów. W tym celu przeczytaj je wielokrotnie i dokonaj niezbędnych poprawek. Następnie poproś o korektę inną osobę.

Aplikuj na stanowisko specjalisty do spraw ochrony środowiska

Przejrzyj oferty pracy i aplikuj na stanowisko specjalisty ds. ochrony środowiska lub pozwól, aby to pracodawca skontaktował się z Tobą. Umieść swoje CV w bazie Indeed CV.

Przykładowy list motywacyjny specjalisty do spraw ochrony środowiska

Jan Kowalski
ul. Ptasia 1
00-960 Warszawa
tel. +48 605 400 300
e-mail: jankowalski@lorum.com

Zofia Nowak/Dział rekrutacji firmy Wavewood Technologies
Dyrektor firmy Wavewood Technologies
ul. Prosta 5
00-950 Warszawa
tel. +48 501 200 300

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę zamieszczone w serwisie Indeed pragnę zaoferować swoje 4-letnie doświadczenie zawodowe, zdobyte podczas licznych praktyk oraz pracy na stanowisku specjalisty do spraw ochrony środowiska w Przedsiębiorstwie X.

Jestem absolwentem Uniwersytetu Śląskiego, gdzie uzyskałem tytuł inżyniera ochrony środowiska. Studia zapewniły mi teoretyczne przygotowanie do zawodu. Po ich zakończeniu odbyłem trzymiesięczny staż w przedsiębiorstwie X, a następnie roczny staż w firmie Y. Bogatszy o doświadczenia zdobyte podczas stażów zawodowych pomyślnie przeszedłem rekrutację na stanowisko specjalisty do spraw ochrony środowiska w Wodociągach Miejskich. Zyskałem w ten sposób możliwość praktycznego zapoznania się ze specyfiką pracy w dużym przedsiębiorstwie.

Początkowo zdobywałem doświadczenie, asystując pracownikom z wyższymi umiejętnościami. Gdy wdrożyłem się w realizację obowiązków, powierzono mi samodzielne przygotowanie projektów związanych z ochroną środowiska podczas pracy nad systemami miejskiej gospodarki wodnej. Moja precyzja i zaangażowanie w pracę zostały docenione. Ze szczególnym uznaniem przełożonych spotkała się moja gotowość do podnoszenia kwalifikacji. Przygotowany przeze mnie projekt modernizacji sieci X został zgłoszony do konkursu Czysta Woda, w którym został wyróżniony tytułem Kryształowej Kropli.

Jestem osobą precyzyjną i dokładną. Do powierzonych zadań podchodzę z należytą odpowiedzialnością i starannością. Jestem osobą kontaktową i komunikatywną. Chętnie pracuję w zespole. Mój optymizm i wrodzony spokój, połączony z umiejętnością koncentracji ułatwia mi pracę pod presją czasu.

Posiadam znajomość oprogramowania typu HN21. Sprawnie obsługuję pakiet MS Office. Moim dodatkowym atutem jest znajomość języka angielskiego na poziomie B1. Swobodnie posługuję się językiem angielskim w mowie i piśmie. Potrafię zastosować posiadaną wiedzę podczas tworzenia projektów oraz dokumentacji w języku angielskim.

Wierzę, że moja kandydatura spełni Państwa oczekiwania. Z przyjemnością przyjmę zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną i odpowiem na pytania dodatkowe.

Z poważaniem,
Jan Kowalski

Pamiętaj, aby rzeczywisty list motywacyjny sformatować według wcześniejszych wskazówek.

Odkryj więcej artykułów