List motywacyjny socjologa – porady i wzór

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

13 maja 2022

List motywacyjny socjologa to artykuł skierowany do osób, które ukończyły ten kierunek studiów i poszukują zatrudnienia. Socjologia sama w sobie nie jest zawodem — to dziedzina, która daje zestaw kompetencji otwierających możliwości pracy na różnych stanowiskach.

Twój udział w procesie rekrutacyjnym będzie skuteczny, jeśli wykażesz, że jesteś najlepszym kandydatem na stanowisko, o które się ubiegasz. W pierwszym etapie konieczne będzie złożenie u pracodawcy CV oraz listu motywacyjnego. Od jakości tych dokumentów będzie zależało, czy otrzymasz zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną i zyskasz możliwość osobistej rozmowy z rekruterem.

List motywacyjny socjologa – jak go napisać?

Socjologia to dość szeroka dziedzina wiedzy. Wiąże się ze znajomością technik badawczych i analitycznych oraz umiejętnością obsługi specjalistycznych programów komputerowych.

Dobrego socjologa cechuje także dociekliwość, ciekawość świata, zdolności analityczne, cierpliwość i skrupulatność. Na ogół zajmuje się on badaniem wybranej grupy społecznej. Przy pomocy różnych narzędzi badawczych prowadzi obserwację jej członków pod kątem zachowań, motywacji, zainteresowań oraz sposobów organizacji. Następnie dokonuje analizy i wyciąga wnioski, które przedstawia np. za pomocą raportów.

Po ukończeniu studiów socjologicznych możesz podjąć pracę w bardzo różnych miejscach, niekoniecznie wprost związanych z prowadzeniem badań grup społecznych. Wiedza o tym, jak badać interakcje i nastroje w danej grupie społecznej, pozwala aplikować np. na stanowisko specjalisty do spraw HR, szkoleniowca, koordynatora projektu bądź pracownika ośrodka badań opinii publicznej, jak również wykonywać badania rynku pod kątem sprzedaży produktu. Możliwości jest naprawdę wiele.

Socjolog w dziale HR

Jedną ze specjalizacji, którą możesz wybrać, jest socjologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi. Wiedza zdobyta w czasie studiów będzie przydatna na przykład w dziale HR, gdzie możesz zajmować się naborem nowych pracowników, projektowaniem ścieżek kariery czy szkoleniem w zakresie umiejętności interpersonalnych.

Jeżeli zdecydujesz się na poszukiwanie pracy w tym obszarze, pamiętaj, że list motywacyjny powinien podkreślać potencjalne korzyści, jakie daje Twoje kierunkowe wykształcenie, oraz dotychczasową działalność. W tym celu:

 1. Podkreśl te elementy Twojej edukacji, które mają bezpośredni związek ze stanowiskiem, na które aplikujesz.

 2. Wyróżnij swoje szczególne osiągnięcia.

 3. Jeżeli masz za sobą staż lub praktykę, która odpowiada ofercie pracy, na którą aplikujesz – opisz ten fakt i podkreśl zdobyte kompetencje. Jest to szczególnie ważne, gdy szukasz pracy zaraz po studiach i nie masz jeszcze doświadczenia w pracy zawodowej.

 4. Możesz wspomnieć o cechach swojego charakteru, które są pomocne w pracy.

 5. Jeżeli udało Ci się ukończyć specjalistyczne kursy, koniecznie o tym wspomnij.

 6. Nie zapomnij wymienić dodatkowych kompetencji, jak obsługa specjalistycznego oprogramowania czy znajomość języków obcych.

Co powinien zawierać dobry list motywacyjny socjologa?

Prawidłowo napisany list motywacyjny powinien zawierać określone elementy i podkreślać Twoje najważniejsze atuty. Poniżej znajdziesz wskazówki, jak napisać dokument, który spełnia te zadania.

1. Dane kontaktowe i data

U samej góry po prawej stronie podaj datę oraz miejsce napisania listu.

Nieco niżej, po lewej stronie kartki, umieść swoje dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail. Możesz również podać link do profilu na portalu branżowym. Jeżeli go podasz, zwróć uwagę, by informacje w nim zawarte były spójne z listem motywacyjnym.

Twoje dane są niezbędne, żeby pracodawca mógł się z Tobą skontaktować i zaprosić Cię na rozmowę rekrutacyjną. Dokładnie sprawdź, czy nie zawierają pomyłek.

2. Adresat

Zrób dwa wersy odstępu i wpisz dane osoby lub działu, do którego kierujesz swój list motywacyjny. Umieść je po prawej stronie dokumentu. Ponownie sprawdź poprawność tekstu. Potknięcie językowe w tym miejscu może spowodować, że Twoje pismo zostanie odrzucone bez dalszego czytania.

3. Wstęp

Rozpocznij od zwrotu grzecznościowego. To świadczy o Twojej kulturze osobistej i szacunku wobec czytającego.

Następnie określ, na jakie stanowisko aplikujesz. To ważne zwłaszcza w sytuacji, jeśli w danej firmie prowadzony jest nabór na więcej niż jedno stanowisko. Rezygnując z tego elementu, ryzykujesz, że Twój list motywacyjny nie przejdzie wstępnej selekcji.

Ponieważ zależy Ci na skupieniu oraz utrzymaniu uwagi rekrutera, już na samym początku podaj informacje, które mogą go zainteresować. W tym celu określ staż pracy, wymień ukończoną uczelnię lub wspomnij o ciekawych praktykach, które udało Ci się odbyć.

4. Rozwinięcie

Ta część Twojego listu motywacyjnego to doskonała okazja do tego, żeby przekonać pracodawcę, że naprawdę jesteś najlepszym wyborem na dane stanowisko. Pokaż mu, co zyska, zatrudniając właśnie Ciebie. W tym celu opisz swoje kluczowe umiejętności i cechy charakteru pożądane w zawodzie, który chcesz wykonywać.

W pierwszej kolejności skup się tych wymaganiach, które pracodawca wymienił w ogłoszeniu jako niezbędne. Następnie wspomnij o swoich dodatkowych atutach.

5. Zakończenie

Wyraź nadzieję, że Twoja kandydatura okaże się interesująca. Zaznacz także, że chętnie przyjdziesz na osobiste spotkanie i z przyjemnością odpowiesz na pytania dodatkowe.

Zakończ zwrotem grzecznościowym „Z wyrazami szacunku” lub „Z poważaniem”.

Pamiętaj, że w przypadku, gdy wysyłasz list drogą tradycyjną lub dostarczasz osobiście, konieczny jest odręczny podpis.

Wskazówki dodatkowe

 • Dokładnie przeczytaj treść ogłoszenia, na które odpowiadasz. Znajdziesz tam wymagania, które powinien spełniać kandydat aplikujący na dane stanowisko. Zastanów się, które z nich spełniasz i w liście motywacyjnym skup się właśnie na nich.

 • Pisz prawdę. Unikaj koloryzowania. Jeśli nie posiadasz jakiejś ważnej umiejętności, po prostu ją pomiń. Zaznacz, że zależy Ci na rozwoju, chętnie podejmujesz nowe wyzwania oraz szybko się uczysz.

 • Zadbaj o profesjonalny wygląd swoich dokumentów. CV i list motywacyjny stanowią komplet. Wybierz dla nich spójne, klasyczne i przejrzyste wzornictwo. Oba dokumenty napisz tą samą czcionką. W pismach oficjalnych dobrze sprawdza się Times New Roman, Arial lub Roboto. Pokażesz w ten sposób, że działasz profesjonalnie i zwracasz uwagę na szczegóły.

 • Nie powtarzaj informacji zawartych w CV. Nikomu nie będzie się chciało czytać dwa razy tych samych informacji. Wykorzystaj list motywacyjny do tego, aby rozwinąć najważniejsze kwestie oraz przedstawić te, na które zabrakło miejsca w CV.

 • Strona A4 wystarczy. Nie rozpisuj się zanadto, gdyż natłok słów może zniechęcić do czytania. Lepiej czyta się krótkie i konkretne teksty. Od liczby słów ważniejszy jest przekaz.

 • Uważaj na błędy. Potknięcia językowe w pismach oficjalnych są niedopuszczalne. Zanim oddasz swoje dokumenty w ręce rekrutera, sprawdź je wielokrotnie.

 • Zapisz list w formacie PDF. To konieczność, jeśli wysyłasz dokumenty za pomocą poczty elektronicznej. Zyskasz w ten sposób pewność, że dotrą do rekrutera w niezmienionej formie.

Przykładowy list motywacyjny socjologa

Poznań, 20.09.2021 r.

Tomasz Nowak
ul. Główna 120
60-001 Poznań
tel. +48 500 500 500
e-mail: tomasz.nowak@mail.com

Anna Kowalska
Regional Sales Manager
Wavewood sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 8
60-004 Poznań

Szanowna Pani,
z zainteresowaniem zapoznałem się z ogłoszeniem zamieszczonym 18.09.2021 r. w serwisie pl.indeed.com. Uważam, że spełniam większość wymienionych wymagań i pragnę zaoferować swoją kandydaturę na stanowisko specjalisty do spraw szkoleń i rozwoju. W bieżącym roku ukończyłem studia magisterskie na kierunku socjologia. W czasie studiów byłem uczestnikiem programu stażowego Wavewood S.A., gdzie pełniłem obowiązki asystenta w dziale HR. Uważam, że wiedza akademicka oraz doświadczenie i umiejętności zdobyte w czasie praktyk czynią ze mnie doskonałego kandydata.

W czasie studiów zainteresowałem się socjologią pracy oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi. Wygrałem konkurs na najlepszą pracę semestralną z zakresu Talent Acquistion, w którym nagrodą był półroczny staż w dziale HR firmy Wavewood S.A. W czasie stażu nauczyłem się przeprowadzać trafne analizy potrzeb rozwojowych pracowników i dopasowywać rodzaje szkoleń do uzyskiwanych przez nich wyników sprzedażowych. Do listu dołączam opinię opiekuna stażu.

Doskonale radzę sobie z tworzeniem opisów stanowisk i definiowaniem kompetencji. W czasie studiów II stopnia pracowałem jako wolontariusz w Studenckim Biurze Karier, gdzie zajmowałem się diagnozowaniem kompetencji zawodowych oraz szkoleniami. W ankiecie satysfakcji uzyskałem ponad 95% pozytywnych ocen, co potwierdza załączona opinia Dyrektora Biura Karier. W czasie rozmów z klientami Biura znacząco rozwinąłem umiejętności komunikacyjne, co w połączeniu z wrodzonymi zdolnościami interpersonalnymi pozwala mi czuć się swobodnie w czasie prowadzenia szkoleń i prelekcji.

Moim dodatkowym atutem jest znajomość platformy SAP SF. Posługuję się językiem angielskim na poziomie C1. Umiejętnie korzystam z możliwości pakietu MS Office i Google Docs. Dysponuję czynnym prawem jazdy kategorii B.

Wierzę, że moja oferta wzbudziła Państwa zainteresowanie. Z przyjemnością stawię się na rozmowie kwalifikacyjnej i odpowiem na dodatkowe pytania.

Z poważaniem

Tomasz Nowak

Pamiętaj, aby rzeczywisty list motywacyjny sformatować według wcześniejszych wskazówek.

Gdzie może szukać pracy socjolog?

Sprawdź oferty pracy, które znajdziesz w serwisie Indeed. Możesz również umieścić swoje CV w bazie Indeed CV. Daj szansę pracodawcy, aby to on skontaktował się z Tobą.