Wzór listu motywacyjnego sekretarza sądowego

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 14 grudnia 2021

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

List motywacyjny sekretarza sądowego to artykuł zawierający zestaw porad, dzięki którym napiszesz profesjonalny dokument. Ze względu na powagę instytucji, w której zamierzasz pracować, jest to szczególnie ważne.

Kandydat na sekretarza sądowego musi spełnić szereg wymogów. Konieczne jest ukończenie studiów wyższych i uzyskanie co najmniej stopnia licencjata, dostarczenie oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych i niekaralności, złożenie kwestionariusza osobowego, CV i listu motywacyjnego. W naszym artykule znajdziesz wskazówki jak napisać ostatni z wymienionych dokumentów oraz jego wzór.

List motywacyjny sekretarza sądowego jak go napisać?

Listu motywacyjny to wizytówka, za pomocą której masz możliwość uzasadnić, dlaczego to właśnie Ty jesteś najlepszym kandydatem na stanowisko, o które się starasz.

Do podstawowych obowiązków sekretarza należy przyjmowanie pozwów, rejestrowanie i prowadzenie akt spraw, protokołowanie przebiegu rozpraw, redagowanie korespondencji związanej z biegiem spraw, sporządzanie wokand i archiwizowanie akt.

Do pracy w tym zawodzie potrzebna będzie zatem umiejętność szybkiego pisania i dobra obsługa komputera wraz ze znajomością pakietu MS Office. Odporność na stres, opanowanie, dokładność i precyzja to cechy, które są szczególnie cenione w pracy sekretarza sądowego. Żeby zwiększyć swoje szanse na sukces, w liście motywacyjnym podkreśl właśnie te atuty.

Napisanie profesjonalnego listu motywacyjnego ułatwią Ci poniższe porady dotyczące schematu i treści.

1. Dane kontaktowe i data

W prawym górnym rogu umieść datę, a po przecinku miejsce napisania listu motywacyjnego.

Nieco niżej, po lewej stronie wpisz swoje dane osobowe. Podaj imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail. Dzięki tym informacjom pracodawca będzie mógł się z Tobą skontaktować. Dokładnie sprawdź, czy nie zakradł się tam błąd.

2. Adresat

Dane sądu, w którym składasz dokumenty aplikacyjne, umieść po prawej stronie. Pamiętaj, że dane nadawcy i odbiorcy powinny dzielić dwa wersy przerwy. Taki układ listu motywacyjnego powoduje, że jest on przejrzysty.

3. Wstęp

Pisanie rozpocznij od zwrotu grzecznościowego.

Następnie określ, na jakie stanowisko aplikujesz, w jaki sposób dotarłeś do ogłoszenia o pracę i jakie korzyści uzyska pracodawca, zatrudniając właśnie Ciebie.

Pamiętaj o wpisaniu oznaczenia konkursu na dane stanowisko.

Jeśli posiadasz doświadczenie zawodowe w pracy o podobnym charakterze, koniecznie o tym wspomnij. Taka informacja od razu przyciągnie uwagę czytającego. Fakt, że posiadasz doświadczenie, oznacza, że szybciej wdrożysz się w swoje obowiązki. To bardzo ważna cecha, ponieważ w sądach pracy jest naprawdę dużo, a czasu zawsze brakuje.

4. Rozwinięcie

W tej części listu motywacyjnego opisz posiadane umiejętności i pochwal się cechami charakteru, które są szczególnie ważne w pracy sekretarza sądowego.

Jako pierwsze opisz te kompetencje, które w ogłoszeniu wymienione zostały jako niezbędne.

Wspomnij o swoich dodatkowych atutach. Jeśli posiadasz referencje, które wystawił Ci poprzedni pracodawca lub opiekun praktyk, dołącz je do swoich dokumentów aplikacyjnych.

5. Zakończenie

W ostatnim akapicie listu motywacyjnego wyraź nadzieję, że spełniasz oczekiwania pracodawcy, i podkreśl, że z przyjemnością się stawisz na rozmowie kwalifikacyjnej.

Zakończ zwrotem grzecznościowym „Z wyrazami szacunku” lub „Z poważaniem”.

Pamiętaj, że w przypadku listu wysyłanego drogą tradycyjną lub dostarczanego osobiście należy się odręcznie podpisać.

Wskazówki dodatkowe

 • Treść listu motywacyjnego dostosuj do treści ogłoszenia. Znajdziesz tam wymagania, które powinien spełniać kandydat aplikujący na dane stanowisko. W pierwszej kolejności opisz właśnie te kompetencje.

 • Zadbaj o profesjonalny wygląd swoich dokumentów. Ponieważ starasz się o pracę w sądzie, jest to szczególnie ważne. Twoje CV i list motywacyjny stanowią komplet. Powinny posiadać spójną, klasyczną szatę graficzną. Wybierz prosty i czytelny wzór fontu w pismach oficjalnych sprawdzi się Times New Roman, Arial lub Roboto.

 • Nie powtarzaj informacji zawartych w CV. W liście motywacyjnym rozwiń najważniejsze informacje.

 • Strona A4 wystarczy. To standardowa długość listu motywacyjnego, która jest uznawana za bezpieczną. Pracownicy sądów mają mnóstwo papierkowej roboty. Nie mają czasu na dokładne studiowanie ogromnej ilości treści. Lepiej pisać krótko i na temat.

 • Uważaj na błędy. Do Twoich obowiązków będzie należało redagowanie różnego rodzaju pism o charakterze urzędowym. Takie dokumenty powinny być pisane z najwyższą uwagą. Twój list motywacyjny powinien być zatem bezbłędny. Wykaż się starannością i wielokrotnie sprawdź, czy wszystko w porządku. Pokaż czytającemu, że dbasz o szczegóły i bezbłędnie posługujesz się językiem polskim.

 • Zapisz list w formacie PDF. Dokumenty aplikacyjne do sądu zanosi się osobiście lub wysyła pocztą. Bardzo często wymagane jest, aby list motywacyjny był napisany w całości odręcznie. Jednak jeśli starasz się o podobne stanowisko, ale w prywatnej kancelarii, może być tak, że będziesz wysyłał je pocztą elektroniczną. W tej sytuacji format PDF uchroni Twoje dokumenty przed rozsypaniem się treści.

Przykładowy list motywacyjny sekretarza sądowego

Gliwice, 20.09.2021

Tomasz Kowalski
ul. Stroma 12
44-100 Gliwice
tel. +48 500 500 500
e-mail: tomasz.kowalski@mail.com

Sąd Rejonowy w Gliwicach
Oddział Kadr
ul. Bliska 8
44-101 Gliwice

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na Państwa ogłoszenie o pracę o numerze konkursu O.Kdr-115-21/47 pragnę zaproponować moją kandydaturę na stanowisko sekretarza sądowego. W 2017 roku ukończyłem studia licencjackie na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku prawo administracyjne. Posiadam 4-letnie doświadczenie w pracy asystenta radcy prawnego. Wierzę, że moje umiejętności skrócą czas potrzebny na wdrożenie się w obowiązki sekretarza sądowego.

Moje dotychczasowe obowiązki obejmowały kontakty z sądami, urzędami i klientami, sporządzanie pism procesowych, gromadzenie i analizę dokumentacji niezbędnej do prowadzenia spraw oraz archiwizację dokumentów.

Doskonale znam możliwości pakietu MS Office. Sprawnie obsługuję komputer oraz urządzenia biurowe. Cechuje mnie umiejętność szybkiego i poprawnego pisania bezwzrokowego. Doskonale znam zasady obowiązujące w języku polskim. Biegle posługuję się językiem angielskim.

Jestem osobą skrupulatną i dokładną. Powierzone zadania wykonuję starannie i z dużym zaangażowaniem. Dobrze radzę sobie z komunikacją interpersonalną. Potrafię pracować pod presją czasu.

Moje doskonałe wyniki zawodowe potwierdzają załączone referencje.

Wierzę, że moja oferta spełni Państwa oczekiwania. Chętnie stawię się na rozmowie kwalifikacyjnej.

Z poważaniem,

Tomasz Kowalski

Pamiętaj, aby rzeczywisty list motywacyjny sformatować według wcześniejszych wskazówek.

Gdzie może szukać pracy sekretarz sądu?

Ofert pracy w tym zawodzie najlepiej szukać na stronie internetowej danego sądu.

Możesz również sprawdzić oferty pracy, które znajdziesz w serwisie Indeed. Będą to oferty na stanowiska o zbliżonym charakterze do omawianego zawodu.

Jeśli chcesz dać pracodawcy szansę, aby to on skontaktował się z Tobą, umieść swoje CV w bazie Indeed CV.

Odkryj więcej artykułów

 • List motywacyjny — kurator sądowy. Jak napisać?
 • List motywacyjny pilota wycieczek
 • Profil zawodowy w CV. Przykłady
 • CV graphic designera – instrukcja krok po kroku
 • Przykładowe CV programisty — 7 praktycznych porad
 • List motywacyjny nauczyciela
 • List motywacyjny architekta
 • Przykład listu motywacyjnego dla projektanta wnętrz
 • List motywacyjny asystentki. Porady i przykłady
 • List motywacyjny baristy
 • List motywacyjny mikrobiologa
 • Jak wpisywać osiągnięcia w CV? Przykłady