List motywacyjny ratownika medycznego. Porady i przykłady

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 27 października 2021

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Jeżeli chcesz ubiegać się o zatrudnienie w zawodzie ratownika medycznego, musisz posiadać wykształcenie kierunkowe oraz określone cechy charakteru. Wielokrotnie będziesz musiał szybko i sprawnie podejmować decyzje, od których będzie zależało zdrowie i życie ludzkie. Żeby dobrze wykonywać ten zawód, powinieneś cechować się dużą odpornością na stres, umiejętnością pracy w zespole, empatią, opanowaniem i komunikatywnością. Pisząc list motywacyjny na stanowisko ratownika medycznego, postaraj się udowodnić, że dzięki posiadanym kwalifikacjom i kompetencjom miękkim jesteś najlepszym kandydatem na oferowane stanowisko.

Poniżej znajdziesz porady wraz z przykładami, dzięki którym napiszesz profesjonalny list motywacyjny. Dowiesz się również, jak wyeksponować swoje atuty i przyciągnąć uwagę rekrutera.

List motywacyjny

List motywacyjny jest dokumentem, który pełni bardzo ważną rolę w procesie rekrutacji. Nabór na dane stanowisko pracy zazwyczaj odbywa się w dwóch głównych etapach. Pierwszy z nich polega na złożeniu dokumentów aplikacyjnych, w skład których wchodzą CV i list motywacyjny wraz z załącznikami. Drugi etap to rozmowa kwalifikacyjna. Zaproszenie na spotkanie z rekruterem otrzymasz, jeśli Twoje dokumenty wzbudzą zainteresowanie i przejdą wstępną selekcję. Dobrze skomponowany list motywacyjny znacząco zwiększy Twoje szanse na sukces.

List motywacyjny ratownika medycznego - 5 praktycznych porad dotyczących treści oraz formy.

Pisząc list motywacyjny, zadbaj o to, aby był zgodny z obowiązującymi standardami i postaraj się wyróżnić. Dzięki poradom zamieszczonym poniżej podniesiesz swoje szanse na stworzenie unikalnego dokumentu.

1. Data i dane kontaktowe

W prawym górnym rogu listu motywacyjnego umieść miejscowość oraz datę, zapisaną w następujący sposób:

Warszawa, 1.08.2021

Uważaj, żeby nie wstawić błędnej daty. Zdarza się to zazwyczaj, gdy korzystasz z uprzednio napisanego listu motywacyjnego i przekopiowujesz jego fragmenty.

Po lewej stornie umieść swoje dane osobowe zawierające imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail.

Jan Nowak
ul. Bliska 1
00-960 Warszawa
tel. +48 605 400 300
e-mail: jannowak@email.com

Nieco niżej po prawej stronie umieść dane osoby lub działu, do którego piszesz.

Zofia Kowalska
Dział rekrutacji Wavewood Technologies
Dyrektor Wavewod Technologies
ul. Prosta 5
00-950 Warszawa
tel. +48 501 200 300

2. Wstęp

Pisząc wstęp, zaznacz, na które ogłoszenie o pracę odpowiadasz. Możliwe, że placówka, do której aplikujesz, poszukuje kilku pracowników na różne stanowiska. Postaraj się już na samym początku przykuć uwagę rekrutującego. W tym celu użyj konkretu.

Przykład 1 Szanowni Państwo, w nawiązaniu do ogłoszenia o pracę zamieszczonego 1.08.2021 w serwisie www.indeed.com chciałabym zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko ratownika medycznego. Ponieważ spełniam wszystkie wymienione w ogłoszeniu wymagania oraz posiadam kwalifikacje dodatkowe, uważam, że jestem idealną kandydatką na to stanowisko.

Przykład 2 Szanowni Państwo, w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone 1.08.2021 w serwisie www.indeed.com pragnę zaoferować swoje 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku ratownika medycznego. Wierzę, że posiadane przeze mnie umiejętności skrócą czas adaptacji w nowym miejscu pracy i pozwolą mi od samego początku aktywnie wykonywać obowiązki zawodowe.

Przykład 3 Szanowni Państwo, w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego 1.08.2021 w serwisie www.indeed.com pragnę zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko ratownika medycznego. Ponieważ posiadam odpowiednie przygotowanie zawodowe, aktualną wiedzę oraz ogromny zapał do pracy, wierzę, że będę w stanie pełnić powierzone obowiązki zgodnie z najwyższymi standardami.

Każdy z powyższych przykładów zawiera informację, która ma na celu zainteresować czytającego i zwrócić uwagę na korzyści, jakie uzyska w wyniku zatrudnienia kandydata/kandydatki.

W pierwszej wersji kandydatka zaznaczyła, że spełnia wszystkie wymogi z ogłoszenia. Jest duża szansa, że rekruter będzie kontynuował lekturę, żeby to sprawdzić.

Drugi przykład informuje o konkretnym stażu pracy. Doświadczenie jest w cenie. Jeśli takowe posiadasz, koniecznie się nim pochwal. To Twój atut.

Trzecia wersja to propozycja dla osób, które dopiero ukończyły szkołę. Ponieważ nie posiadasz jeszcze doświadczenia, podkreśl swój zapał do pracy i fakt, że Twoja wiedza jest aktualna.

W kolejnym akapicie napisz kilka słów o swoim wykształceniu.

Przykład 1 W 2017 roku ukończyłam Uniwersytet Śląski w Katowicach na kierunku ratownictwo medyczne. Zaraz po uzyskaniu dyplomu odbyłam roczny staż w Niepublicznej Poradni Zdrowia X, gdzie zdobywałam i doskonaliłam praktyczne umiejętności. Dzięki zaangażowaniu w wypełniane obowiązki otrzymałam doskonałe referencje, które umożliwiły mi podjęcie pracy na Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala w Y. Obecnie ze względu na zmianę miejsca zamieszkania poszukuję pracy na podobnym stanowisku.

Przykład 2 W tym roku ukończyłem 3-letnie studia na Uniwersytecie Medycznym w X na kierunku ratownictwo medyczne. Uzyskałem tym samym dyplom licencjata. Praca w ratownictwie medycznym zawsze była moim marzeniem. Jestem niezwykle dumny, że udało mi się zdobyć odpowiednie kwalifikacje. Bardzo liczę na to, że będę miał okazje wykorzystać je w praktyce. Czuję się gotowy do podjęcia pracy na tym stanowisku.

Pierwszy przykład pokazuje, w jaki sposób można wyeksponować informacje o posiadanym wykształceniu oraz doświadczeniu i jednocześnie poinformować o przyczynie poszukiwania pracy.

Drugi przykład to podpowiedź dla osób rozpoczynających drogę ratownika medycznego. Jeśli nie możesz pochwalić się doświadczeniem, podkreśl, że studia utwierdziły Cię w słuszności wyboru. Gdy udało Ci się ukończyć je z wyróżnieniem, wspomnij o tym. Dodaj wzmiankę o swojej gotowości do podjęcia pracy na tym stanowisku.

3. Rozwinięcie

W tej części pochwal się specyficznymi umiejętnościami i sukcesami. Unikaj ogólników.

Przykład 1 Do moich głównych obowiązków należała ocena stanu pacjenta oraz podejmowanie działań medycznych dostosowanych do wyników tej oceny. Specjalizuję się w bezprzyrządowym oraz przyrządowym przywracaniu i zabezpieczaniu drożności układu oddechowego. Wiedzę z tego zakresu pogłębiałam, uczestnicząc w dwóch dodatkowych kursach. Certyfikaty ukończenia obu kursów przedstawiam w załączeniu. Za swoją pracę byłam wielokrotnie chwalona. Przełożeni oraz pacjenci szczególnie doceniali moje zaangażowanie w pełnione obowiązki i życzliwe podejście do drugiego człowieka. Na potwierdzenie tych słów załączam list polecający od przełożonych z obecnego miejsca zatrudnienia oraz podziękowania od rodzin moich pacjentów.

Przykład 2 Już od najmłodszych lat wykazywałem szczególne zainteresowanie zagadnieniami medycznymi. W liceum brałem udział w trzech olimpiadach biologicznych oraz dwukrotnie w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Sposobach Udzielania Pierwszej Pomocy Medycznej. Zajęcie 2 miejsca w tym konkursie uważam za duży sukces. W olimpiadach biologicznych przechodziłem zawsze do etapu ogólnopolskiego. Wybór studiów z zakresu ratownictwa medycznego był naturalną konsekwencją moich zainteresowań. W czasie studiów odbyłem liczne praktyki, między innymi na oddziale intensywnej opieki medycznej i w pogotowiu ratunkowym. Pragnę wykorzystywać zdobytą wiedzę, niosąc pomoc.

W następnej części swojego listu motywacyjnego skup się na kompetencjach miękkich. Wymień te cechy, które są szczególnie pożądane w Twoim zawodzie.

Przykład 1 Jestem osobą o dużej podzielności uwagi. Potrafię podejmować szybkie i trafne decyzje, także w sytuacjach stresujących. Cechuje mnie empatia i życzliwość wobec drugiego człowieka. Dzięki tym cechom potrafię otoczyć pacjentów troskliwą oraz profesjonalną opieką.

Przykład 2 W pracy kieruję się głównie dobrem pacjenta. Pracuję w skupieniu i z dużą uwagą. Dzięki dobrej zdolności koncentracji potrafię podejmować trafne decyzje, nawet gdy wokół panuje chaos. Doskonale radzę sobie z pracą w zespole. Potrafię aktywnie słuchać i jasno komunikować swoje myśli. We wszystkich podejmowanych działaniach priorytetem jest dla mnie zdrowie i życie pacjenta.

Ostatni akapit rozwinięcia to odpowiednie miejsce, żeby pochwalić się umiejętnościami i cechami dodatkowymi.

Przykład 1 Moim dodatkowym atutem jest znajomość języka angielskiego. Posługuję się nim swobodnie i bez oporów. Dzięki zdrowemu stylowi życia jestem osobom odznaczającą się dobrą kondycją fizyczną i psychiczną. Potrafię skutecznie pracować także w czasie zmiany nocnej.

Przykład 2 Jestem osobą dyspozycyjną i gotową do pracy na pełnym etacie. Dzięki wypracowanym sposobom relaksacji potrafię zniwelować negatywne skutki stresu. Dobra kondycja fizyczna umożliwia mi skuteczne podejmowanie nawet długotrwałych procedur ratowniczych. Moim dodatkowym atutem jest dobra znajomość języka włoskiego.

4. Zakończenie

W zakończeniu wyraź nadzieję, że spełniasz stawiane wymagania oraz podkreśl chęć udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.

Przykład 1 Liczę na pozytywne rozpatrzenie mojej kandydatury na stanowisko ratownika medycznego i z przyjemnością stawię się na rozmowie kwalifikacyjnej.

Przykład 2 Mam nadzieję, że moja kandydatura okaże się dla Państwa interesująca. Chętnie przyjmę zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną i odpowiem na pytania dodatkowe.

Zakończ jednym z dwóch zwrotów: Z poważaniem lub Z wyrazami szacunku

Jeśli dostarczasz dokumenty osobiście lub za pośrednictwem poczty, pamiętaj o odręcznym podpisie.

5. Szata graficzna

Szata graficzna Twojego listu motywacyjnego powinna korelować ze wzorem, który wybrałeś dla CV. W ten sposób nadasz profesjonalny charakter swoim dokumentom i podkreślisz dbałość o szczegóły. Zdecyduj się na klasyczny styl o urzędowym charakterze.

Dowiedz się więcej: Co to jest CV? Definicja i przykłady

Wskazówki dodatkowe na temat listu motywacyjnego

  • List motywacyjny nie powinien być dłuższy niż strona A4. Nie rozpisuj się zanadto. Nie ryzykuj, że zanudzisz czytającego. Skup się na konkretach. Opisz tylko te umiejętności i cechy charakteru, które są istotne w zawodzie ratownika medycznego.

  • Treść listu motywacyjnego dostosuj do ogłoszenia. Jeśli nie potrafisz się zdecydować, które swoje atuty wyróżnić, spójrz na treść ogłoszenia, na które odpowiadasz. Sprawdź, jakie są wymagania pracodawcy, zastanów się, które kryteria spełniasz i na nich się skoncentruj.

  • Zastosuj korektę. Zadbaj, aby Twoje dokumenty aplikacyjne były bezbłędne. Po napisaniu listu motywacyjnego sprawdź go wielokrotnie. Czytaj uważnie i pomału, popraw wszystkie błędy ortograficzne, gramatyczne i interpunkcyjne, które zauważysz. Na koniec poproś o korektę kogoś bliskiego.

Aplikuj na stanowisko ratownika medycznego

Przejrzyj oferty pracy i aplikuj na stanowisko ratownika medycznego lub pozwól, aby to pracodawca skontaktował się z Tobą. Umieść swoje CV w bazie Indeed CV.

Odkryj więcej artykułów