List motywacyjny ratownika wodnego - Porady i przykłady

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 28 października 2021

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

List motywacyjny kandydata na stanowisko ratownika wodnego jest jego wizytówką i powinien odzwierciedlać doświadczenie, kompetencje oraz posiadane kwalifikacje. Aby zostać ratownikiem wodnym, trzeba ukończyć odpowiednie kursy. Oprócz znajomości technik ratowniczych i metod udzielania pierwszej pomocy, ratownik wodny powinien być wysportowany i mieć dobrą kondycję fizyczną. Na ratowniku wodnym spoczywa odpowiedzialność za życie i zdrowie innych osób, dlatego ważne jest, aby był osobą spostrzegawczą i skupioną. Ponieważ praca ratownika opiera się na dbaniu o bezpieczeństwo ludzi korzystających z różnego rodzaju pływalni, powinien być on kontaktowy, ale stanowczy.

Z poniższego artykułu dowiesz się, jak napisać list motywacyjny, za pomocą którego wyeksponujesz te cechy i kompetencje, która są ważne w pracy ratownika wodnego. Podpowiemy Ci również jak przykuć i utrzymać uwagę rekrutera. Na końcu artykułu znajdziesz przykładowy list motywacyjny ratownika wodnego.

List motywacyjny

List motywacyjny to jeden z dokumentów, za pośrednictwem którego starasz się przekonać rekrutera do zaproszenia Cię na rozmowę kwalifikacyjną. Musisz wyróżnić się na tyle, aby chciano Cię poznać. Interesujący oraz bezbłędnie napisany list motywacyjny znacząco podniesie Twoje szanse na sukces.

List motywacyjny ratownika wodnego – pięć praktycznych porad dotyczących treści i formy

List motywacyjny powinien być zgodny z obowiązującymi standardami oraz interesujący. Poniżej, w oparciu o przykłady, udzielimy Ci kilku wskazówek, dzięki którym stworzysz wyjątkowy i profesjonalny dokument.

1. Data i dane kontaktowe

W prawym górnym rogu listu motywacyjnego umieść miejscowość oraz datę, zapisaną w następujący sposób:

Warszawa, 2.09.2021 r.

Jeśli korzystasz z uprzednio napisanych listów motywacyjnych i kopiujes ich fragmenty, pamiętaj, żeby wpisać aktualną datę.

Po lewej stronie umieść swoje dane osobowe zawierające imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail.

Jan Nowak ul. Zielona 5 00-960 Warszawa tel. +48 605 400 300 e-mail: jannowak@mail.pl

Nieco niżej po prawej stronie umieść dane osoby lub działu, do którego piszesz.

Zofia Kowalska/Dział rekrutacji ... Dyrektor ... ul. Prosta 10 00-950 Warszawa tel. +48 501 200 300

2. Wstęp

Pisząc wstęp, zaznacz, na które ogłoszenie o pracę odpowiadasz i postaraj się czymś wyróżnić.

Przykład 1*Szanowni Państwo, w odpowiedzi na Państwa ogłoszenie o pracę zamieszczone 2.09.2021 r. w serwisie www.indeed.com chciałabym zaproponować swoją kandydaturę na stanowisko ratownika wodnego w Kompleksie Wodnym Nemo. Spełniam wszelkie kryteria wyszczególnione w ogłoszeniu, dlatego uważam, że jestem idealną osobą na to stanowisko.*

Przykład 2*Szanowni Państwo, w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone 2.09.2021 r. w serwisie www.indeed.com pragnę zaoferować swoje 6-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku ratownika wodnego, które zdobywałem, sprawując opiekę nad klientami polskich i zagranicznych obiektów.*

Za pomocą przykładu pierwszego kandydatka zaznaczyła, że spełnia wymogi wyszczególnione w ogłoszeniu. Dała w ten sposób do zrozumienia, że zapoznała się z jego treścią.

Drugi przykład informuje po prostu o konkretnym stażu pracy. Ciekawą informacją jest wzmianka o zdobywaniu doświadczenia na rynku krajowym i zagranicznym. Czytający – chcąc sprawdzić, w jakim kraju pracował kandydat – z pewnością przejdzie do dalszej części listu motywacyjnego.

W kolejnym akapicie napisz kilka słów o swoim wykształceniu oraz przebiegu zatrudnienia. Jako ratownik wodny nie musisz mieć studiów wyższych, ale wymagane będą od Ciebie kwalifikacje potwierdzone certyfikatami.

Przykład 1
Jestem absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w X na kierunku turystyka i rekreacja. W 2020 roku obroniłam tytuł magistra. W 2018 roku ukończyłam kurs ratownika wodnego oraz kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. W czasie przerwy wakacyjnej 2018/2019 oraz 2019/2020 pełniłam funkcję ratownika wodnego na obiekcie letnim Y Miejskiego Ośrodka Sportów i Rekreacji. Obecnie poszukuję stałej pracy w tym zawodzie.

Przykład 2
Woda jest moim żywiołem, od 12 roku życia pokonywałem kolejne szczeble szkolenia na ratownika wodnego. W 2014 roku ukończyłem ostatni etap kursu. W tym samym czasie ukończyłem też kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Od razu po zdobyciu pełnych uprawnień rozpocząłem pracę w Miejskim Centrum Wodnym, gdzie pracowałem do 2017 roku. Następnie przeprowadziłem się do Triestu we Włoszech. Tam przez kolejne 3 lata pracowałem na stanowisku ratownika wodnego w X. Obecnie ze względu na powrót do kraju poszukuję nowego miejsca pracy.

3. Rozwinięcie

W tej części listu motywacyjnego pochwal się swoimi osiągnięciami i przedstaw szczegółowy zakres swoich obowiązków. Jeśli to możliwe, postaraj się podać konkretne nazwy i liczby.

Przykład 1
Moje dotychczasowe obowiązki obejmowały przede wszystkim obserwację sytuacji na wyznaczonym obszarze oraz reagowanie w momencie stwierdzenia zagrożenia. Byłam także odpowiedzialna za ewidencję oraz utrzymywanie sprzętu ratowniczego w jak najlepszym stanie technicznym. Jako członek 14-osobowej załogi, pracującej na sezonowym obiekcie zdolnym pomieścić 4500 osób, musiałam wykazać się umiejętnością pracy zespołowej i zdyscyplinowaniem. Moim największym sukcesem jest fakt, że w czasie dyżurów udawało mi się skutecznie zapobiegać sytuacjom niebezpiecznym. W 2020 roku uczestniczyłam w trudnej, ale udanej akcji ratowniczej, za którą otrzymałam dołączony list z podziękowaniami. Ponieważ pływanie jest moją pasją i faktycznie wiążę z tym zawodem przyszłość, obecnie rozpoczęłam kurs instruktora pływania.

Przykład 2
W pracy ratownika priorytetem jest dla mnie stosowanie działań prewencyjnych. W myśl zasady, że najlepszy ratownik to suchy ratownik, zachowuję pełną czujność w czasie dyżurów. Podczas pracy na obiektach krajowych i zagranicznych wyróżniałem się skutecznością, czego dowodem są załączone referencje. Podczas mojej zmiany nigdy nie doszło do sytuacji zagrożenia życia. Bogate doświadczenie na obiektach różnego typu pozwala mi jeszcze lepiej przewidywać ewentualne niebezpieczeństwo. Prywatnie jestem pasjonatem rywalizacji sportowej. Cyklicznie biorę udział w Krajowych Zawodach Ratowników Wodnych, a moim największym sukcesem jest zajęcie w ubiegłym roku 3. miejsca w kategorii dwuosobowych zespołów mieszanych.

W następnej części swoje listu motywacyjnego skup się na kompetencjach miękkich. Wymień te cechy, które są szczególnie pożądane w Twoim zawodzie.

Przykład 1
Jestem osobą odpowiedzialną, czujną i spostrzegawczą. Cechuje mnie dobry refleks i doskonała kondycja fizyczna. Potrafię pracować w zespole. Dzięki wysokim zdolnościom komunikacyjnym radzę sobie nawet w czasie rozmów z osobami o trudnym usposobieniu. Potrafię być stanowcza i skutecznie egzekwować polecenia, które wydaję w trosce o bezpieczeństwo osób korzystających z obiektu wodnego na obszarze pozostającym pod moją opieką.

Przykład 2
Posiadam wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne, dzięki czemu doskonale czuję się w kontakcie z ludźmi. Dobrze radzę sobie z pracą w zespole. Ponadto jestem osobą stanowczą i odpowiedzialną, a podczas pracy konsekwentnie i skutecznie egzekwuję zasady bezpieczeństwa ustalone dla danego obiektu wodnego. Potrafię podejmować szybkie decyzje i efektywnie pracować w stresie.

W ostatnim akapicie rozwinięcia wspomnij o umiejętnościach dodatkowych.

Przykład 1
Moim dodatkowym atutem jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Posługuję się nim swobodnie i bez oporów. Miałam również okazję prowadzić zajęcia promujące bezpieczne zachowania w kontakcie ze środowiskiem wodnym wśród dzieci w wieku 5 i 6 lat. Dobrze odnajduję się w pracy z najmłodszymi miłośnikami sportów wodnych.

Przykład 2
Moim dodatkowym atutem jest doskonała znajomość języka włoskiego oraz dobra znajomość języka angielskiego. Ukończyłem kurs instruktora pływania oraz żeglarza jachtowego.

4. Zakończenie

Na zakończenie wyraź nadzieję, że Twoja kandydatura spotka się z akceptacją, jak również gotowość do stawienia się na rozmowie kwalifikacyjnej.

Przykład 1
Wierzę, że moja kandydatura wzbudziła Państwa zainteresowanie i żywię nadzieję na możliwość osobistego spotkania w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

Przykład 2
Mam nadzieję, że moje zgłoszenie spełnia Państwa oczekiwania i z przyjemnością stawię się na rozmowie kwalifikacyjnej.

Zakończ jednym z dwóch zwrotów: Z poważaniem lub Z wyrazami szacunku

Jeśli dostarczasz dokumenty osobiście lub za pośrednictwem poczty, pamiętaj o odręcznym podpisie.

5. Szata graficzna

Szata graficzna Twoich dokumentów jest ważna. Wybierając wzór, dopilnuj, aby był jednakowy dla Twojego CV i listu motywacyjnego. Zdecyduj się na prostą oprawę i klasyczny krój. Dobrym wyborem są czcionki Arial, Times New Roman i Roboto.

Dowiedz się więcej: Co to jest CV? Definicja i przykłady

Wskazówki dodatkowe na temat listu motywacyjnego

 • List motywacyjny nie powinien być dłuższy niż strona A4. Pisząc zbyt obszerny list, ryzykujesz, że rekruter odrzuci go tuż po spojrzeniu na jego objętość. Postaraj się zmieścić na jednej stronie A4 – to naprawdę bardzo ważne. Skup się na konkretach i nie pisz o rzeczach nieistotnych. Niech będzie krótko i na temat.

 • Treść listu motywacyjnego dostosuj do ogłoszenia. Przeczytaj dokładnie ogłoszenie, na które odpowiadasz. Zwróć szczególną uwagę na wymagania. Koniecznie wspomnij o tych, które spełniasz. Jeśli nie posiadasz jakiejś umiejętności, nie kłam, że jest inaczej. To i tak się wyda, więc ucierpi na tym Twój wizerunek.

 • Pamiętaj o korekcie. CV i list motywacyjny nie mogą zawierać błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, stylistycznych i gramatycznych. Zanim dostarczysz dokumenty pracodawcy, dokładnie sprawdź ich poprawność. Przeczytaj wszystko powoli i uważnie. Na koniec poproś o korektę kogoś o wysokich kompetencjach językowych.

Przykładowy list motywacyjny ratownika wodnego

*Warszawa, 20.09.2021*Jan Nowak ul. Zielona 5 00-960 Warszawa tel. +48 605 400 300 e-mail: jannowak@lorum.com

Zofia Kowalska/Dział rekrutacji ... Dyrektor ... ul. Prosta 10 00-950 Warszawa tel. +48 501 200 300

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone 2.09.2021 w serwisie www.indeed.com pragnę zaoferować swoje 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku ratownika wodnego, które zdobywałem, sprawując opiekę nad klientami polskich i zagranicznych obiektów.

Woda jest moim żywiołem, od 12 roku życia pokonywałem kolejne szczeble szkolenia na ratownika wodnego. W 2014 roku ukończyłem ostatni etap kurs. W tym samym czasie ukończyłem kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Od razu po zdobyciu pełnych uprawnień rozpocząłem pracę w Miejskim Centrum Wodnym, gdzie pracowałem do 2017 roku. Następnie przeprowadziłem się do Triestu we Włoszech. Tam przez kolejne 3 lata pracowałem na stanowisku ratownika wodnego w X. Obecnie ze względu na powrót do kraju poszukuję nowego miejsca pracy.

W pracy ratownika priorytetem jest dla mnie stosowanie działań prewencyjnych. W myśl zasady, że najlepszy ratownik to suchy ratownik, zachowuję pełną czujność w czasie pełnionych dyżurów. Pracując zarówno na obiektach krajowych jak i zagranicznych wyróżniałem się skutecznością. Podczas mojej zmiany nigdy nie doszło do sytuacji zagrożenia życia. Bogate doświadczenie na obiektach różnego typu pozwala mi jeszcze lepiej przewidywać ewentualne niebezpieczeństwo. Prywatnie jestem pasjonatem konkursów. Cyklicznie biorę udział w Krajowych Zawodach Ratowników Wodnych. Moim największym sukcesem jest zajęcie w ubiegłym roku 3 miejsca w kategorii dwuosobowych zespołów mieszanych.

Posiadam wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne, dzięki czemu doskonale czuję się w kontakcie z ludźmi. Dobre radzę sobie z pracą w zespole. Ponadto jestem osobą stanowczą i odpowiedzialną. Podczas pracy konsekwentnie i skutecznie egzekwuję zasady bezpieczeństwa dla danego obiektu wodnego. Potrafię podejmować szybkie decyzje i efektywnie pracować w stresie.

Moim dodatkowym atutem jest doskonała znajomość języka włoskiego oraz dobra znajomość języka angielskiego. Posiadam ukończony kurs instruktora pływania oraz żeglarza jachtowego.

Mam nadzieję, że moje zgłoszenie spełnia Państwa oczekiwania i z przyjemnością stawię się na rozmowie kwalifikacyjnej.

Z poważaniem,**Jan Nowak

Pamiętaj, aby rzeczywisty list motywacyjny sformatować według wcześniejszych wskazówek.

Aplikuj na stanowisko ratownika wodnego

Przejrzyj oferty pracy i aplikuj na stanowisko ratownika wodnego lub pozwól, aby to pracodawca skontaktował się z Tobą – umieść swoje CV w bazie Indeed CV.

Odkryj więcej artykułów

 • Zainteresowania w CV nauczyciela
 • Jak napisać skuteczny list motywacyjny szkoleniowca?
 • Jak wysłać CV na OLX?
 • List motywacyjny — kurator sądowy. Jak napisać?
 • Jak napisać list motywacyjny na praktyki?
 • Wzór listu motywacyjnego dla psychoterapeuty
 • CV dietetyka – wzór z omówieniem i poradami
 • List motywacyjny – lakiernik samochodowy
 • List motywacyjny barmana
 • CV nauczyciela przedszkola – 7 porad z przykładami
 • Jak nazwać plik CV?
 • List motywacyjny operatora koparki