List motywacyjny przedstawiciela firmy farmaceutycznej

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 14 grudnia 2021

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

List motywacyjny to jeden z dokumentów aplikacyjnych, który ma za zadanie przyciągnąć uwagę rekruterów. Zapoznanie się z jego definicją i strukturą pozwoli Ci się wyróżnić w oczach pracodawcy, a tym samym zwiększyć Twoje szanse na zdobycie wymarzonego stanowiska. W naszym artykule podpowiadamy, jak stworzyć list motywacyjny na stanowisko przedstawiciela farmaceutycznego. Prezentujemy także szablon i przykład, którego możesz użyć jako inspirację do stworzenia własnego dokumentu.

Czym jest list motywacyjny na stanowisko przedstawiciela farmaceutycznego?

List motywacyjny dla przedstawiciela farmaceutycznego nazywany też listem intencyjnym lub przewodnim to dokument, w którym osoba starająca się o dane stanowisko pracy wyjaśnia swoją motywację do podjęcia zatrudnienia.

Dokument ten powinien stanowić rozwinięcie i uzupełnienie życiorysu zawodowego. Zawarty w nim opis Twoich mocnych stron oraz doświadczeń zawodowych ma przyciągnąć uwagę pracodawcy i utwierdzić go w przekonaniu, że Twoje predyspozycje są zgodne z oczekiwaniami na danym stanowisku pracy.

Jak napisać list motywacyjny dla przedstawiciela farmaceutycznego?

List motywacyjny, oprócz CV, jest dokumentem najczęściej wymaganym przez pracodawców w procesie rekrutacyjnym. O czym warto pamiętać, tworząc taki dokument? Poniżej kilka praktycznych wskazówek:

1. Spersonalizuj przygotowywany list motywacyjny

Spróbuj odnaleźć dane osoby, która zajmuje się rekrutacją w firmie, do której kandydujesz. W tym celu przejrzyj stronę internetową przedsiębiorstwa oraz jej profil w mediach społecznościowych. Jeżeli odszukanie danych odbiorcy dokumentu jest niemożliwe, użyj jedynie nazwy firmy oraz jej adresu.

2. Przyciągnij uwagę czytelnika

List rozpocznij, używając zwrotu grzecznościowego: „Szanowny Panie”, „Szanowna Pani” lub też, jeżeli nie wiesz jakiej płci będzie osoba czytająca dokument, „Szanowni Państwo”. We wstępie umieść informacje dotyczącego tego, o jakie stanowisko się ubiegasz oraz skąd masz informacje na temat prowadzonej rekrutacji. Pochwal się swoimi umiejętnościami i zdobytym do tej pory doświadczeniem w danej branży. Spróbuj w kilku zdaniach przekonać rekrutera, że powinien poświecić swój czas na przeczytanie dalszej części dokumentu.

3. Skup się na kluczowych umiejętnościach

Sprawdź wymagania umieszczone przez pracodawcę w ofercie pracy i zastanów się, które z Twoich umiejętności mogą się okazać kluczowe i pomocne w wykonywaniu obowiązków na stanowisku, na które aplikujesz.
W przypadku pracy w charakterze przedstawiciela farmaceutycznego będą to takie predyspozycje, jak:

  • Zdolności komunikacyjne: Praca przedstawiciela opiera się na codziennych kontaktach z klientami, dlatego tak istotna jest umiejętność nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji międzyludzkich.

  • Umiejętności negocjacyjne: Współpraca z partnerami handlowymi oraz konieczność realizacji ustalonych planów sprzedażowych wymaga zdolności dążenia do porozumienia, nawet jeśli jedna ze stron nie zgadza się z danym rozwiązaniem sytuacji.

  • Sprawna organizacja pracy i zdolność zarządzania swoim czasem: Obowiązki przedstawiciela farmaceutycznego wiążą się z obsługą dużej ilości klientów, dlatego tak istotne jest, aby kandydat na to stanowisko potrafił ustalać priorytety i wykonywać zadania zgodnie z ustalona wcześniej hierarchią ważności.

4. Opisz uzyskane wykształcenie

Koniecznie zwróć uwagę na umieszczenie w liście informacji na temat swojego wykształcenia. Jednym z wymogów stawianych kandydatom na stanowisku przedstawiciela farmaceutycznego jest ukończenie studiów wyższych na kierunkach medycznych lub pokrewnych. Nie zapomnij umieścić informacji o udziale w szkoleniach czy konferencjach dotyczących branży medycznej tej części dokumentu.

5. Pochwal się osiągnięciami

Przypomnij sobie wszystkie zakończone sukcesem projekty, w których brałeś udział. Podkreśl doświadczenia zawodowe, które ukształtowały Twoją zawodową ścieżkę, zwłaszcza te, które mogą się okazać ważne z perspektywy stanowiska, o które się ubiegasz. Podaj nazwy firm, z którymi współpracowałeś. Pracodawca po zapoznaniu się z tą częścią dokumentu powinien dostrzec wartość, którą może uzyskać, zatrudniając Cię.

6. Podziękuj za poświęcony czas

Na zakończenie podkreśl chęć udziału w rekrutacji, podaj dane kontaktowe i określ swoją dyspozycyjność. Możesz w tym miejscu podziękować rekruterowi za czas, który poświęcił na zapoznanie z przygotowanym przez Ciebie dokumentem.

Schemat listu motywacyjnego dla przedstawiciela farmaceutycznego

Miejscowość, data
Twoje imię i nazwisko
Twój adres e-mail
Twój adres korespondencyjny
Twój numer telefonu

Pan/Pani
Imię i nazwisko osoby, do której piszesz
Stanowisko
Nazwa firmy i jej adres

Zwrot grzecznościowy: „Szanowny(a) Panie/Pani”, „Szanowni Państwo”

Wstęp: Napisz, o jakie stanowisko się ubiegasz. Jeżeli jest to oferta z jednego z serwisów z ogłoszeniami o pracę, podaj jego nazwę np.:
„W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w XXX/na stronie XXX zgłaszam swoją kandydaturę na stanowisko YYY”.

Rozwinięcie: Wspomnij, dlaczego oferta danej firmy zwróciła Twoją uwagę. Napisz, co wiesz na temat przedsiębiorstwa i stanowiska, na które aplikujesz. Dodaj informacje o swoim doświadczeniu zawodowym oraz predyspozycjach, które mogą się okazać przydatne na danym stanowisku pracy. Podkreśl swoje mocne strony.

Tylko konkrety. Oprzyj swoją wypowiedź na danych liczbowych oraz przykładach projektów i przedsięwzięć, w których uczestniczyłeś. Zamiast ogólników: „Mam wieloletnie doświadczenie w dziale handlowym”, napisz: „Mam 15-letnie doświadczenie w dziale handlowym”. Nie zapomnij o swoich sukcesach zawodowych pokaż pracodawcy, co zyska, zatrudniając na dane stanowisko właśnie Ciebie.

Zakończenie: Jeśli chcesz, aby Twój list się wyróżnił na tle innych kandydatur, podkreśl jeszcze raz swoje atuty i korzyści, jakie firma odniesie, współpracując z Tobą: „Staram się dbać o ciągły rozwój, inwestuję w szkolenia sprzedażowe, na których mam możliwość poszerzenia wiedzy teoretycznej i sprawdzenia swoich kompetencji podczas zajęć praktycznych. Umiejętności te wykorzystuję, negocjując umowy z klientami”.

Poinformuj pracodawcę, że możesz uzupełnić informacje zawarte w podaniu podczas spotkania rekrutacyjnego: „Z przyjemnością spotkam się z Państwem w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, na której przekażę dodatkowe informacje na temat mojej kandydatury na stanowisko przedstawiciela farmaceutycznego w (nazwa firmy)”.

Podziękuj za poświęcony czas i zakończ list zwrotem grzecznościowym: „Z poważaniem”.

Odręczny podpis

Wzór listu motywacyjnego na stanowisko przedstawiciela farmaceutycznego

Poniżej prezentujemy przykład listu motywacyjnego dla osób, które chcą pracować w charakterze przedstawiciela farmaceutycznego, stworzony na podstawie powyższego schematu:

Gdynia, 23.08.2021 r.
Marcel Wrzosek
m.wrzosek@email.com
ul. Morenowa 32
80-288 Gdańsk
Tel. 608-345-022

Marcin Sawczuk
Dyrektor działu HR
Firma ABC
ul. Topolowa 6
80-345 Gdynia

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w
serwisie Indeed zgłaszam swoją kandydaturę na stanowisko przedstawiciela farmaceutycznego w przedsiębiorstwie YYY. Jako pracownik z 15-letnim doświadczeniem w branży z przyjemnością rozpocznę pracę w firmie uznawanej za lidera branży farmaceutycznej i jednego z najlepszych pracodawców na Pomorzu.

Co zyska Państwa firma, zatrudniając mnie?

Wiedzę teoretyczną uzyskałem podczas studiów na kierunku farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Pracując dla międzynarodowego koncernu farmaceutycznego XXX, zdobyłem doświadczenie w aktywnej sprzedaży bezpośredniej preparatów aptecznych. Poza pozyskiwaniem nowych klientów i realizacją celów sprzedażowych do moich obowiązków należało również reprezentowanie firmy na kongresach medycznych i kreowanie pozytywnego wizerunku firmy. Dzięki rozwiniętym umiejętnościom negocjacyjnym i opanowaniu technik perswazji w drugim kwartale bieżącego roku uzyskałem wzrost sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 20%.

Zespół pracujący pod moim nadzorem w ostatnim roku osiągał najwyższe wskaźniki sprzedaży w firmie dzięki wdrożonym przeze mnie działaniom, mającym na celu szczegółową segmentację nabywców i skupieniu na przekształceniu stałych klientów firmy w rzeczników marki.

W swojej pracy zawodowej staram się dbać o ciągły rozwój, inwestuję w szkolenia sprzedażowe, na których mam możliwość poszerzenia wiedzy teoretycznej i sprawdzenia swoich kompetencji podczas zajęć praktycznych. Umiejętności te wykorzystuję, negocjując umowy z klientami.

Moi pracodawcy cenią mnie za rozwinięte zdolności komunikacyjne, dzięki którym sprawnie i skutecznie zarządzam zespołem podległych mi pracowników, a klienci darzą mnie zaufaniem.

Z przyjemnością spotkam się z Państwem w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, na której przekażę dodatkowe informacje na temat mojej kandydatury na stanowisko przedstawiciela farmaceutycznego w firmie YYY.

Z poważaniem,
Marcel Wrzosek

Pamiętaj, że list motywacyjny na stanowisko przedstawiciela farmaceutycznego powinien przede wszystkim wyróżniać Cię na tle innych kandydatów. Umieszczone w naszym artykule wskazówki mogą Ci pomóc w stworzeniu własnego, niepowtarzalnego dokumentu.

Przedstawiony w artykule list motywacyjny stanowi jedynie przykład. Faktyczny dokument powinien zostać zaktualizowany o odpowiednie formatowanie.

Odkryj więcej artykułów