List motywacyjny – pomoc nauczyciela

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 14 grudnia 2021

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Chcesz napisać list motywacyjny na stanowisko pomocy nauczyciela, by zdobyć pracę w szkole lub przedszkolu? W naszym artykule wyjaśniamy, jak przygotować taki list i jakimi cechami i kompetencjami warto się w nim pochwalić.

Czym jest list motywacyjny i jak go napisać

Szczegółowe informacje o tym, czym dokładnie jest list motywacyjny i jak go napisać, znajdziesz w naszych wcześniejszych artykułach, dlatego poniżej przedstawiamy tylko najważniejsze punkty, o których należy pamiętać przy tworzeniu takiego tekstu.

Przed napisaniem listu motywacyjnego

 1. Upewnij się, że pracodawca rzeczywiście wymaga listu motywacyjnego. Wielu pracodawców zadowala się samym życiorysem kandydata, a o interesujące ich szczegóły pyta w czasie rozmowy rekrutacyjnej. Jeśli list motywacyjny nie jest potrzebny, nie wychodź przed szereg, a zamiast tego starannie przygotuj swoje CV.

 2. Przeczytaj ponownie ogłoszenie o pracę asystenta nauczyciela i zastanów się, na czym zależy pracodawcy. Spróbuj ustalić, w jaki sposób wpisujesz się w jego wymagania i przypomnij sobie rzeczywiste sytuacje, które będą potwierdzeniem Twojego doświadczenia. Takie przykłady lepiej zapadną w pamięć pracodawcy i pomogą wzbudzić jego zainteresowanie.

 3. Zwróć uwagę na ton ogłoszenia. Jeśli jest nieformalny, Ty również możesz pozwolić sobie na trochę luzu. Ogłoszenia dotyczące pracy w oświacie mają jednak zazwyczaj oficjalne brzmienie i odpowiadając na nie, należy trzymać się ogólnie przyjętych konwencji i stosować zwroty grzecznościowe.

Podczas pisania listu motywacyjnego

 1. Skup się na konkretach i nie kopiuj swojego CV. List motywacyjny jest rozwinięciem życiorysu, a nie jego powtórzeniem. Służy przede wszystkim temu, by rozwinąć najciekawsze dla pracodawcy punkty CV i zaciekawić go swoją osobą. Nie rozpisuj się tylko po to, by Twoja wypowiedź była dłuższa. Najlepiej zmieścić się w 200–300 słowach i nie przekraczać jednej strony A4.

 2. Unikaj utartych sformułowań i nie przepisuj gotowych wzorców. Każdy kandydat „z zainteresowaniem przeczytał ofertę” pracodawcy i każdy rekruter ziewa, czytając ten sam tekst w kilku listach z rzędu. Szanuj czas osoby, która przegląda aplikacje wszystkich kandydatów.

 3. Zaprezentuj cechy, kompetencje i doświadczenia ważne w pracy jako pomoc lub asystent nauczyciela. Poniżej wymieniamy kilka przykładowych atutów, którymi warto pochwalić się w liście motywacyjnym adresowanym do szkoły, przedszkola lub innej placówki oświatowej. Są to między innymi:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku,

 • chęć rozwoju,

 • komunikatywność,

 • cierpliwość,

 • empatia,

 • umiejętność współpracy,

 • umiejętności muzyczne,

 • znajomość języków obcych.

Doświadczenie na podobnym stanowisku. Nawet jeśli nie udało Ci się dotąd pracować jako nauczyciel wspomagający, masz zapewne doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą. Możesz opowiedzieć o szczególnie ciekawym wyzwaniu zawodowym z tego okresu lub nawet praktyk bądź staży.

Chęć rozwoju. Ciągłe dokształcanie się jest bardzo ważne w pracy w szkole, zwłaszcza gdy masz pomagać uczniom o specjalnych potrzebach. Coraz więcej wiadomo o tym, jak wspierać takich uczniów, a oprócz tego pomoc uczniom ułatwia cyfryzacja, dzięki której nowe technologie wkraczają stopniowo do szkół. Znajomość najnowszych metod dydaktycznych pomoże Ci wychodzić naprzeciw potrzebom podopiecznych. Pracodawca z pewnością też doceni wszelkie kursy podnoszące Twoje kwalifikacje zawodowe.

Komunikatywność. Efektywna komunikacja odgrywa ważną rolę nie tylko w pracy z podopiecznymi, ale też w kontaktach z opiekunami dziecka i innymi nauczycielami. Warto znać podstawowe zasady komunikacji, ponieważ spory są naturalną częścią pracy z ludźmi, a umiejętność ich rozwiązywania ułatwia efektywną współpracę.

Cierpliwość. Praca z dziećmi, a zwłaszcza z dziećmi o specjalnych potrzebach bywa sporym wyzwaniem. Od pomocy nauczyciela oczekuje się, że zachowa spokój w trudnych sytuacjach i nie okaże po sobie zdenerwowania, niecierpliwości ani złości.

Empatia. Wczucie się w potrzeby dziecka i zrozumienie jego emocji jest bardzo ważne. Pozwala zbudować z uczniem relację opartą na zaufaniu, w której czuje się on bezpieczny i może się rozwijać.

Umiejętność współpracy. Jako pomoc nauczyciela masz wspierać pedagoga, który prowadzi zajęcia, a także współpracować z innymi pracownikami szkoły lub przedszkola, by zapewniać dzieciom jak najlepsze warunki. To ważne, by wszelkie spory rozwiązywać w pokojowy sposób, zgodnie dzielić się obowiązkami i dawać podopiecznym dobry przykład.

Umiejętności muzyczne. Umiejętność śpiewania lub gry na instrumencie przyda się szczególnie, jeśli masz pracować z młodszymi dziećmi. Niewiele osób posiada takie kompetencje, więc warto o nich pisać.

Znajomość języków obcych. Wraz z rosnącą liczbą emigrantów w szkołach i przedszkolach rośnie liczba dzieci, które nie posługują się w domu językiem polskim, a czasami nawet go nie znają. Znajomość języka obcego przyda się w kontakcie z dzieckiem i jego obcojęzycznymi opiekunami. Dziecku będzie też łatwiej zaadaptować się w środowisku edukacyjnym, jeśli będzie rozumiane.

Przykładowy list motywacyjny na stanowisko pomocy nauczyciela

Zobacz, jak może wyglądać list motywacyjny osoby, która stara się o pracę asystenta nauczyciela.

Szanowna Pani Dyrektor!

Jestem tegorocznym absolwentem pedagogiki specjalnej, dlatego ogłoszenie o wakacie na stanowisku asystenta nauczyciela w Państwa przedszkolu od razu mnie zainteresowało. Praca z dziećmi jest moją pasją już od liceum, kiedy pracowałem jako wolontariusz w domu dziecka. Pomagałem tam w odrabianiu lekcji i prowadziłem dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, a wolontariat przekonał mnie do podjęcia studiów pedagogicznych.

W czasie studiów dorabiałem jako nauczyciel gry na gitarze i uczyłem przede wszystkim dzieci w wieku do 13 roku życia. To doświadczenie pokazało mi, że do każdego ucznia należy podchodzić indywidualnie, by znaleźć rozwiązanie zgodne z jego potrzebami i możliwościami. Nauczyłem się też przy tym rozmawiać z rodzicami i pracować w zespole, ponieważ personel szkoły muzycznej składał się jeszcze z sześciu innych osób.

Wciąż doskonalę swój warsztat dydaktyczny i uczestniczę w kursach metodycznych, by wykorzystywać w pracy z dziećmi nowoczesne rozwiązania i technologie. Swoją przyszłość zawodową wiążę z pracą z uczniami o specjalnych potrzebach, a stanowisko pomocy nauczyciela w Państwa przedszkolu będzie doskonałym miejscem, by rozwijać się w tym kierunku.

Sądzę, że moje zaangażowanie, kompetencje i otwartość sprawią, że dobrze odnajdę się w Państwa zespole. Z radością opowiem Państwu szczegółowo o moich doświadczeniach i pomysłach na pracę z dziećmi oraz odpowiem na wszystkie Państwa dodatkowe pytania.

Łączę wyrazy szacunku
Jan Nowak

Po napisaniu listu motywacyjnego

Gdy napiszesz już list, sprawdź go i upewnij się, że nie ma w nim żadnych błędów ani literówek. Ponownie przeczytaj ogłoszenie o pracę asystenta nauczyciela i sprawdź, czy placówka oczekuje dostarczenia aplikacji w formie papierowej, czy elektronicznej. Jeśli masz przesłać list pocztą lub dostarczyć osobiście, po wydrukowaniu podpisz go jeszcze raz ręcznie. List elektroniczny wyślij zaś jako plik PDF.

Następnie możesz zacząć przygotowywać się do rozmowy rekrutacyjnej. Pomogą Ci w tym nasze artykuły:

 • Rozmowa kwalifikacyjna online: jak się przygotować;

 • Jak zrobić dobre wrażenie na rozmowie o pracę;

 • Pytania do rekrutera: o co pytać na rozmowie kwalifikacyjnej.

Powodzenia!

Odkryj więcej artykułów

 • CV i życiorys do wojska – jak napisać?
 • Przykładowe CV farmaceuty — omówienie i wzór
 • Jak napisać CV bez doświadczenia
 • Jak napisać podanie o praktyki studenckie
 • List motywacyjny – kierownik hotelu. Jak napisać?
 • List motywacyjny asystentki stomatologicznej
 • Jak powinno wyglądać CV
 • Przykładowe CV inżyniera – omówienie i wzór
 • Słowa kluczowe w CV
 • Przykładowe CV architekta — wzór z omówieniem
 • List motywacyjny fakturzystki
 • List motywacyjny – doradca rolniczy. Jak napisać?