Jak napisać list motywacyjny po angielsku? Wskazówki, podpowiedzi oraz wzór

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 30 września 2021

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Czasami pojawia się potrzeba napisania listu motywacyjnego po angielsku. Jeśli masz szansę na dobre stanowisko pracy, ale mimo znajomości tego języka nie czujesz się pewnie podczas pisania listu motywacyjnego, skorzystaj z naszego poradnika.

W poniższym artykule zebraliśmy dla Ciebie kilka użytecznych podpowiedzi oraz konkretnych zwrotów gotowych do wykorzystania w czasie pisania listu motywacyjnego w języku angielskim. Znajdziesz w nim również wzór listu motywacyjnego napisanego po angielsku wraz z jego tłumaczeniem oraz wskazówki dodatkowe. Dzięki nim stworzysz dokument, który pomoże Ci przyciągnąć uwagę rekrutera.

List motywacyjny

List motywacyjny jest doskonałym sposobem na zaprezentowanie siebie w jak najlepszym świetle. Za jego pośrednictwem możesz uzasadnić, czemu starasz się o zatrudnienie na konkretnym stanowisku oraz udowodnić, że jesteś najlepszym z możliwych wyborów. Zyskasz okazję, aby na podstawie przykładów pokazać, w jaki sposób Twoje kwalifikacje wpłyną na poprawę wizerunku firmy oraz jej funkcjonowania.

Dowiedz się więcej: Czym jest list motywacyjny?

Pisząc list po angielsku, dobrze jest zwrócić szczególną uwagę na formułę języka. Nawet jeśli na co dzień sprawnie posługujesz się językiem angielskim, pamiętaj, że język potoczny różni się od języka oficjalnego. Bardzo ważne są zwroty, których użyjesz. Wykazując się znajomością oficjalnych zwrotów grzecznościowych oraz urzędowych sformułowań, zaprezentujesz się jako osoba o wysokiej kulturze osobistej. List motywacyjny napisany bezbłędnym językiem angielskim z pewnością przyciągnie uwagę rekrutera.

Różnice i podobieństwa w formie listu motywacyjnego

Forma listu motywacyjnego pisanego w języku angielski różni się nieco od tej znanej w naszym kraju. Najwięcej różnic pojawia się w układzie zapisu daty, nadawcy i odbiorcy.

Data

Datę zapisujemy po lewej stronie listu motywacyjnego, zaraz pod nadawcą, a jej formę dostosowujemy do wariantu języka używanego w firmie.

dzień/miesiąc/rok – zapis brytyjski i australijski, miesiąc/dzień/przecinek/rok – zapis amerykański i kanadyjski.

Nadawca

Dane nadawcy w angielskiej wersji listu motywacyjnego wpisujemy na samej górze dokumentu. Zamieść tam swoje imię i nazwisko, a w kolejnej linijce adres e-mail oraz numer telefonu. Możesz dodać również adres, ale nie jest to konieczne.

Odbiorca

Adresata umieszczamy pod datą, również po lewej stronie. Postaraj się dowiedzieć, kto konkretnie zajmuje się rekrutacją pracowników w firmie, do której aplikujesz. Zaadresuj list do konkretnej osoby. Rekruterowi dużo trudniej jest ominąć list motywacyjny, na którym zauważy swoje imię i nazwisko.

Wstęp

Tutaj podobnie jak w języku polskim wskaż, w jakim celu napisano list. Już w rozpoczęciu postaraj się przykuć uwagę czytającego.

Rozwinięcie

Czas na reklamę własnej osoby. Ta część listu motywacyjnego to odpowiednie miejsce, aby pochwalić się swoimi kompetencjami i wyjaśnić, w jaki sposób dzięki nim usprawnisz działanie firmy. Napisz o posiadanym doświadczeniu, prowadzonych projektach i sukcesach, jakie do tej pory udało Ci się osiągnąć. Spraw, aby potencjalny pracodawca zechciał się z Tobą spotkać na rozmowie kwalifikacyjnej.

Zakończenie

W zakończeniu podkreśl, że zależy Ci na stanowisku, o które się ubiegasz, i wyraź chęć stawienia się na rozmowie kwalifikacyjnej.

Przydatne zwroty

W tej części artykułu oddajemy w Twoje ręce zestaw zwrotów przydatnych podczas pisania listu motywacyjnego w języku angielskim. Ułożyliśmy je dla Ciebie w kolejności, w jakiej będą Ci potrzebne.

Zwroty początkowe

Jeśli udało Ci się ustalić, do kogo konkretnie piszesz list motywacyjny, to świetnie. W zależności od tego, czy adresat jest kobietą, czy mężczyzną użyj jednej z dwóch możliwości:

 • Dear Mr Curtis – w odniesieniu do mężczyzny,

 • Dear Ms Curtis – w odniesieniu do kobiety.

W przypadku, gdy znasz tylko płeć, ale nie znasz nazwiska, wybierz jedną z poniższych wersji:

 • Dear Sir – w odniesieniu do mężczyzny,

 • Dear Madam – w odniesieniu do kobiety.

Jeżeli nie znasz nawet płci osoby rekrutującej, do wyboru są następujące opcje:

 • Dear Hiring Manager,

 • Dear Recruiting Team,

 • Dear Sir or Madam.

W brytyjskiej wersji języka angielskiego po zwrocie tytułowym nie stawiamy kropki. Stosujemy ją natomiast w konwencji amerykańskiej, np. Dear Mr. Curtis.

Wstęp

Aby zaznaczyć, na jakie stanowisko kandydujesz, podkreślić swoją wiarę we własne kompetencje oraz wspomnieć o swoim doświadczeniu, skorzystaj z poniższych propozycji:

 • I would like to apply for ... – Chciał(a)bym złożyć swoją kandydaturę na ...;

 • I am referring to your advertisement … – Piszę w odpowiedzi na Państwa ogłoszenie …;

 • I have always had a passion for working in the ... – Zawsze pasjonowała mnie praca w …;

 • I am an experienced ... – Jestem doświadczonym/doświadczoną … .

Rozwinięcie

W tej części listu motywacyjnego opisz swoje dotychczasowe osiągnięcia. Pisz o konkretach. Postaraj się wyjaśnić, w jaki sposób zdobyte doświadczenie możesz wykorzystać w budowaniu silnej pozycji w nowej firmie.

 • I currently supervise a team of 20 members – Obecnie kieruję zespołem składającym się z 20 członków;

 • During my previous employment … – Podczas mojego poprzedniego zatrudnienia ...;

 • My former duties included … – Moje dotychczasowe obowiązki obejmowały ...;

 • My strengths are … – Moimi mocnymi stronami są ...;

 • My skills include … – Wśród moich umiejętności są … .

Zakończenie

W zakończeniu podziękuj za poświęcony czas. Podkreśl, że wierzysz, iż jesteś najlepszym kandydatem na dane stanowisko oraz wyraź chęć spotkania się na rozmowie kwalifikacyjnej. Pożegnaj się w odpowiedni sposób. Możesz to zrobić za pomocą następujących zwrotów:

 • I believe that I would be an excellent fit for this job – Wierzę, że będę doskonale nadawać się do tej pracy;

 • I strongly belive that … – Mocno wierzę w to, że …;

 • Thank you for your time and consideration – Dziękuję za Państwa czas i uwagę;

 • I would be happy to attend an interview if given the opportunity – Chętnie wezmę udział w rozmowie kwalifikacyjnej, jeśli otrzymam taką możliwość;

 • I would welcome the chance to speak with you – Z chęcią porozmawiam z Państwem;

 • I look forward to hearing from you – Z niecierpliwością oczekuję Państwa odpowiedzi;

 • Yours sincerely – Z poważaniem (użyj, jeśli znasz nazwisko adresata);

 • Yours faithfully – Z poważaniem (użyj, jeśli nie znasz nazwiska adresata);

 • Best regards – Z wyrazami szacunku;

 • Kind regards – Z poważaniem.

Wzór listu motywacyjnego w języku angielskim

Julia Kowalska
julia.kowalska@email.com
+48 733 422 511

Kozienice, 23th February 2020

T. R. Simmons
Elementary School
44 Rainbow Street
London, E12 2NF
Tel. 0256 700 600

Dear Mr Curtis,

I am referring to your advertisement for the position of English teacher that has been posted on indeed.com website. I believe my qualifications and experience make me a perfect candidate for this position.

I am an experienced English teacher. During my previous employment I have taught for 10 years. I am absolutely certain that ensures efficiently finding my place in the new workplace.

My former duties included motivating students, supervising classroom control, organizing and planning – all of the requirements that have been asked for in the job advert.

As a teacher my main goal is to motivate students to do their best and to make learning more exciting and interesting. I am convinced that after my classes every one of my students knows what we learn, why we learn it, and how it applies to the world beyond the classroom.

My strengths are composure, nice personality and passion for working with children. My huge success was being awarded the title of The Teacher of the Year twice.

I am absolutely certain that I have all abilities that you are looking for.

Thank you for your time and consideration. I would be happy to attend an interview if given the opportunity.

Best Regards,
Julia Kowalska

Tłumaczenie

Szanowny Panie Curtis,

piszę, ponieważ pragnę wyrazić swoje zainteresowanie ogłoszeniem na stanowisko nauczyciela języka angielskiego, które zostało zamieszczone na stronie findjob.pl. Wierzę, że moje kwalifikacje i doświadczenie czynią ze mnie idealną kandydatkę do tej pracy.

Jestem doświadczoną nauczycielką języka angielskiego. W poprzednim miejscu pracy uczyłam przez 10 lat. Jestem całkowicie pewna, że to pomoże mi sprawnie odnaleźć się w nowym miejscu pracy.

Moje obowiązki obejmowały motywowanie uczniów, nadzór i kontrolę w klasie, organizację i planowanie – wszystkie wymagania, zawarte w ogłoszeniu o pracę.

Moim głównym celem jako nauczyciela jest motywowanie uczniów do robienia wszystkiego, co w ich mocy, aby nauka była bardziej ekscytująca i interesująca. Jestem przekonana, że po moich lekcjach każdy z moich uczniów wie, czego się uczymy, dlaczego się tego uczymy i jak zastosować zdobytą wiedzę poza klasą.

Moje atuty to opanowanie, miła osobowość i pasja do pracy z dziećmi. Moim ogromnym sukcesem jest dwukrotne nagrodzenie tytułem Nauczyciela Roku.

Jestem absolutnie pewna, że posiadam wszystkie poszukiwane umiejętności.

Dziękuję za poświęcony czas i uwagę. Byłabym wdzięczna za możliwość uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej.

Z wyrazami szacunku,
Julia Kowalska

Wskazówki dodatkowe

Jednym z zadań rekrutera jest selekcja kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Często są ich dziesiątki. Na przeczytanie dokumentów każdego z nich rekruter ma niewiele czasu. Niektóre, z powodu rażących błędów, odrzuca już w pierwszych sekundach. Tylko najlepsi zostaną zaproszeni do kolejnego etapu. Bezbłędny, przejrzysty, adekwatny, ale również zwięzły list motywacyjny zwiększa Twoją szansę na sukces.

Unikaj powtarzania informacji zawartych w CV. Wybierz tylko kilka najważniejszych kompetencji. Postaraj się pokazać, w jaki sposób te umiejętności pomogą Ci stać się częścią zespołu oraz wpłynąć na rozwój firmy.

Dobrze jest pisać list motywacyjny na podstawie informacji zawartych w ogłoszeniu. Tam znajdziesz konkretne oczekiwania swojego pracodawcy. Pokaż, że skrupulatnie zapoznałeś/aś się z ich treścią i dostosuj swoje wypowiedzi do wymagań przyszłego pracodawcy.

Nie wysyłaj jednej wersji listu motywacyjnego do wszystkich pracodawców. Zajmie to trochę więcej czasu, ale naprawdę warto się postarać. Każdy pracodawca ma nieco inne wymagania. Odpowiadając na jego osobiste oczekiwania, zwiększasz szanse na powodzenie swoich działań.

Po napisaniu listu motywacyjnego dobrze jest poprosić kogoś o recenzję. Skorzystaj z pomocy bliskiej osoby z doskonałą znajomością języka angielskiego lub z profesjonalnej oceny native speakera.

Jeśli masz absolutną pewność, że Twój list motywacyjny nie zawiera błędów, zadbaj o drobiazgi. Dobrym pomysłem jest zastosowanie spersonalizowanej szaty graficznej. Użyj tego samego wzoru podczas pisania CV i listu motywacyjnego. Dzięki temu pokażesz, że przywiązujesz uwagę do szczegółów i lubisz porządek.

Wierzymy, że osiągniesz sukces i otrzymasz zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Aby się do niej dobrze przygotować, skorzystaj z naszego poradnika, Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku – jak dobrze na niej wypaść?

Poszukując zatrudnienia, daj możliwość pracodawcy, aby to on skontaktował się z Tobą. Zamieść swoje CV w IndeedCV.

Odkryj więcej artykułów

 • List motywacyjny dla ekonomisty
 • List motywacyjny prawnika
 • List motywacyjny biologa
 • Jak opisać doświadczenie zawodowe w cv? Przykłady i wskazówki
 • Jak napisać skuteczne CV grafika komputerowego?
 • Wzór listu motywacyjnego pracownika ochrony
 • List motywacyjny – intendent
 • List motywacyjny pokojowa
 • Jak napisać CV opiekunki w żłobku?
 • Europass CV – wzór, wady i zalety
 • Jaki napisać list motywacyjny – instruktor tańca.
 • Przykładowe CV sekretarki — omówienie i wzór