List motywacyjny — kierownik budowy. Jak napisać?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 14 grudnia 2021

Zespół redakcyjny Indeed to zróżnicowana grupa utalentowanych autorów, analityków i ekspertów, którzy na podstawie danych i analiz Indeed opracowują porady przydatne na ścieżce kariery zawodowej.

Rynek nieruchomości w Polsce stale się rozwija, deweloperzy i prywatni inwestorzy budują mnóstwo nowych budynków, zwłaszcza mieszkalnych. Przestrzeń miejska nieustannie się zmienia, więc potrzebny jest także odpowiedni nadzór przy rozbudowie lub nadbudowie istniejących budynków.

Także odbudowa zdewastowanych obiektów wymaga fachowca, który będzie czuwał nad prawidłowym wykonaniem prac. Aby wybudować solidny, trwały budynek na lata, trzeba zadbać o odpowiedni nadzór nad pracami. Zanim ktokolwiek zatrudni pracownika na tak wymagające stanowisko, na pewno z uwagą przeczyta CV i list motywacyjny. Kierownik budowy musi mieć tego świadomość i umiejętnie pokazać swoje wykształcenie i doświadczenie w tych dokumentach. Poświęć chwilę, aby się dowiedzieć, jak zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie przy atrakcyjnych zadaniach.

Czym zajmuje się kierownik budowy? Na co musi zwrócić uwagę przy rekrutacji?

Doświadczeni kierownicy budów są ciągle poszukiwani, bo potrzebni są praktycznie wszędzie, ponieważ nie tylko budowa domu wymaga doświadczonego fachowca. Kierownik budowy może pracować także w takich dziedzinach, jak:

 • inżynieria drogowa,

 • inżynieria mostowa,

 • inżynieria kolejowa,

 • inżynieria hydrotechniczna,

 • inżynieria wyburzeniowa,

 • a także przy instalacjach sanitarnych, elektrycznych czy telekomunikacyjnych.

Na początku drogi zawodowej najlepiej jest wybrać sobie jedną z tych specjalności i stale się rozwijać oraz nabywać bezcenne doświadczenie. To ono będzie zaraz po wykształceniu najważniejszą pozycją do wpisania w list motywacyjny. Kierownik budowy może się zajmować tylko tymi pracami, do których ma uprawnienia nadane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa (PIIB).

W niemal każdym przypadku, gdy wymagane jest pozwolenie na budowę, obowiązkowo trzeba zatrudnić także kierownika budowy. To on podczas realizacji inwestycji reprezentuje wykonawcę. Zaznajamianie się na bieżąco z przepisami i normami nie jest tylko dodatkowym plusem przy rekrutacji, ale obowiązkiem dobrego kierownika.

Wymagania stawiane kierownikom budowy są wysokie. Aby zdobyć zaufanie wykonawcy, muszą posiadać jak najwięcej doświadczenia. Obowiązków ciążących na kierowniku jest bardzo wiele. Szczegółowo wymienia je ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o prawie budowlanym. Miała już nowelizacje, ale najważniejsze zadania, jakie można wyodrębnić, to:

 • prowadzenie dokumentacji budowy i nadzór nad jakością wykonanych prac oraz ich prawidłową realizacją,

 • zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, czy przepisami (w tym techniczno-budowlanymi),

 • podejmowanie niezbędnych działań, uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym,

 • zarządzanie zespołem pracowników na budowie,

 • przestrzeganie harmonogramu robót,

 • rozliczanie kosztów budowy i okresowych przerobów,

 • współpraca z generalnym wykonawcą.

Kolejnym bardzo ważnym zadaniem jest przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, gdyż kierownik budowy może ponieść odpowiedzialność karną, jeśli na budowie zdarzy się wypadek, w wyniku którego pracownik poniesie śmierć lub znaczny uszczerbek na zdrowiu. Warto podkreślić znajomość tych przepisów, a jeśli masz na koncie dodatkowe kursy koniecznie o nich napisz.

Odpowiedzialny kierownik i jego cechy

W liście motywacyjnym należy zwrócić uwagę rekrutera na ukończone studia i praktyki, gdyż solidne wykształcenie jest podstawą. W prawie znajduje się odstępstwo od reguły w praktyce także wykształcenie średnie budowlane może być wystarczające do objęcia funkcji kierownika budowy, ale konieczne jest długoletnie doświadczenie zawodowe, stosowne uprawnienia wydane przez PIIB oraz stała praktyka w zawodzie. Jeżeli chodzi o kompetencje twarde, w liście należy napisać o:

 • wykształceniu w tym wypadku naprawdę ma znaczenie, jakie studia i szkoły skończyłeś, nawet jeśli upłynęło już sporo czasu. Budownictwo to kierunek ścisły, a zdobyta wiedza jest bardzo ważna,

 • uprawnieniach konstrukcyjno-budowlanych w zakresie odpowiednim do prac, jakie chcesz wykonywać. Musisz je mieć wraz z opłaconymi składkami członkowskimi i ubezpieczeniowymi, aby legalnie pracować w zawodzie. To kolejna podstawa, ale nie warto pomijać tej informacji w liście motywacyjnym,

 • czynnym prawie jazdy trzeba się będzie szybko przemieszczać między realizowanymi budowami a biurem. Czasem informacja o tym dokumencie jest uznawana za oczywistą lub pomijana, tu ma jednak zbyt wielkie znaczenie, by o niej nie wspomnieć,

 • znajomości obsługi komputera w tym pakietu Office, by prowadzić potrzebną dokumentację techniczną.

Znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jeśli dotychczas nie przydarzył się w twojej ekipie budowlanej żaden groźny wypadek ani nie poniosłeś żadnych kar finansowych z tego tytułu, pochwal się tym w liście. Pokażesz, że potrafisz zadbać o przestrzeganie przez brygadę zaleceń BHP.

Aby odpowiednio przygotować list motywacyjny, po rozważeniu wszystkich obowiązków, jakie będziesz wykonywał w tej pracy, należy się zastanowić, jakie cechy do ich realizacji będą potrzebne? Kompetencje miękkie są tak samo ważne w przypadku kierowniczego stanowiska.

 • Umiejętność pracy w zespole otwartość na sugestie, wskazówki czy pomysły innych, które mogą usprawnić pracę.

 • Gotowość na wyzwania każda budowa jest inna, dlatego warto wyrobić w sobie pozytywne podejście do nowych zadań.

 • Odporność na stres na budowie, zwłaszcza dużej, będziesz się spotykał z różnymi nieprzewidzianymi sytuacjami, które będą mogły wpływać na wynik końcowy. Warto mieć tego świadomość oraz krótko opisać w liście motywacyjnym taką sytuację, jeśli miała miejsce, oraz jak udało się z niej wybrnąć?

 • Komunikatywność są chwile, gdy kierownik budowy musi się mierzyć z bardzo dużym natężeniem kontaktów z ludźmi, od inwestorów, przez pracodawcę, do pracowników budowy.

 • Chęć do nauki trzeba na bieżąco śledzić nie tylko zmiany w prawie, ale także zmiany i nowości na rynku budowlanym.

Jeśli aplikujesz na przykład do firmy budującej domki jednorodzinne w technologii szkieletowej, dla pracodawcy będzie istotne, czy posiadasz już doświadczenie w nadzorze takiej budowli. Dokładnie przeczytaj ogłoszenie i zastanów się, jak najlepiej odpowiedzieć na wymienione wymagania. Nie zapomnij o podkreśleniu kompetencji miękkich.

Jak napisać solidny list motywacyjny dla kierownika budowy?

Przede wszystkim postaw na prostą i konkretną formę. Nie musisz się rozpisywać we wstępie i zakończeniu, wystarczy kilka standardowych słów. Wysiłku będzie wymagało rozwinięcie listu, bo masz wiele do opisania. Posiadając bogate doświadczenie zawodowe, warto wyróżnić na początku dokumentu tak zwany cel zawodowy, czyli napisać maksymalnie kilka zdań o swojej obecnej sytuacji zawodowej, specjalizacji, sukcesach i planach zawodowych na najbliższą przyszłość. Są to informacje najciekawsze dla przyszłego pracodawcy, których nie musi szukać w dokumencie. Ty z kolei, przykładając się do napisania poprawnie celu zawodowego, znacząco zwiększysz swoje szanse u rekrutera.

Po umieszczeniu u góry celu zawodowego należy przejść do opisu swoich poprzednich doświadczeń zawodowych. Warto zrobić to z pomysłem, aby nie zanudzić czytającego. Można użyć punktorów i wymienić poprzednich pracodawców, wraz z komentarzami, czego konkretnie się u nich nauczyłeś. Wymienienie zakresu obowiązków, zwłaszcza jeśli w kilku firmach były podobne, nie jest dobrym pomysłem. Pamiętaj, że list motywacyjny, nawet na kierownicze stanowisko, nie powinien być zbyt długi (najlepiej by mieścił się na jednej stronie).

Kolejnym ważnym krokiem będzie wyróżnienie istotnych kompetencji miękkich. Często są one podane w ogłoszeniu o pracę i wystarczy wybrać do listu te, w których czujesz się szczególnie mocny. Zawsze staraj się dopisać do nich kilka słów, na przykład o tym, jak te cechy pomagały Ci w dotychczasowej drodze zawodowej, gdyż tylko samo wymienienie ich nic nie mówi rekruterowi o Tobie. Pisząc kilka słów, udowodnisz, że warto Cię poznać. Kompetencje twarde i zdobyte wykształcenie możesz po prostu wymienić na końcu dokumentu, warto jednak to zrobić. Pokażesz w ten sposób, że jesteś dobrze zorganizowany i posiadasz wszystkie niezbędne dokumenty.

Przykład listu motywacyjnego na stanowisko kierownika budowy

5 kwietnia 2020 r.

(Nadawca)
Adam Nowak
Mail: adam.nowak@email.com
ul. Krótka 12
62-200 Poznań
Tel: 000 000 000

(Odbiorca)
Jan Wójcik
Przedsiębiorstwo XXX
ul. Długa 2
62-200 Poznań

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę, które znalazłem na portalu ABC, zgłaszam chęć wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko kierownika budowy w firmie XXX.

Jestem kierownikiem budowy z trzyletnim doświadczeniem w konstrukcji i montażu budynków jednorodzinnych w firmie XYZ. Posiadam wykształcenie wyższe na kierunku Budownictwo mieszkaniowe, zdobyte w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach, oraz stosowne i aktualne uprawnienia wydane przez PIIB, pozwalające kierować pracami budowlanymi bez ograniczeń. W trakcie dotychczasowej pracy wyrobiłem do perfekcji nawyk planowania i terminowego wykonywania zadań. Moim celem jest dalszy rozwój zawodowy oraz wprowadzanie w życie własnych pomysłów, usprawniających działanie firmy budowlanej.

Jestem odpowiednim kandydatem na proponowaną posadę, gdyż spełniam wszystkie wymagania stawiane przez Pana w ogłoszeniu.

Moja kariera zawodowa od początku związana jest z branżą budowlaną. Ponadto zwracam uwagę na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, dzięki czemu udało mi się uniknąć niebezpiecznych sytuacji na budowie. Nie posiadam również z tego tytułu żadnych kar finansowych.

Mój dotychczasowy pracodawca wysoko ceni moją komunikatywność, która pozwala mi precyzyjnie dopasowywać oczekiwania do osiąganych rezultatów oraz odporność na stres, dzięki czemu realizuję nawet trudne inwestycje. Posiadam stosowne referencje, czynne prawo jazdy kategorii B, a także znam się na obsłudze komputera, co potwierdzają certyfikaty, które chętnie przedstawię.

Mam nadzieję, że moja aplikacja spodoba się Panu i będę miał możliwość spotkania i zaprezentowania swoich doświadczeń i możliwości.

Z poważaniem,
Adam Nowak

Warto poświęcić trochę czasu, by napisać odpowiedni list motywacyjny. Kierownik budowy to stanowisko wymagające, ale dobrze skonstruowane dokumenty aplikacyjne pokażą, że jesteś w stanie sprostać wszystkim oczekiwaniom. Prosta forma sprawdzi się najlepiej, bo z dużym prawdopodobieństwem odbiorcą będzie osoba z umysłem ścisłym, dla której liczą się tylko konkrety i fakty. Warto podkreślić w tekście słowa kluczowe, których rekruter na pewno będzie szukał. Przemyślenie wszystkich elementów i kilka wskazówek formalnych pomoże zainteresować odbiorcę na tyle, by odezwał się właśnie do Ciebie.

Odkryj więcej artykułów

 • Gdzie wpisać prawo jazdy w CV?
 • Konkretny list motywacyjny – inżynier elektryk
 • List motywacyjny pokojowa
 • List motywacyjny zaopatrzeniowaca
 • List motywacyjny — listonosz. Jak napisać?
 • Jak wysłać CV na OLX?
 • Jak napisać list motywacyjny na praktyki?
 • Poziomy Językowe - Jak wpisać znajomość języków w cv?
 • List motywacyjny socjologa – porady i wzór
 • Jak napisać resume po angielsku?
 • Czy CV się podpisuje?
 • Dodatkowe umiejętności w CV – przykłady