Skuteczny list motywacyjny — inżynier

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 14 grudnia 2021

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Lata nauki, zbieranie doświadczenia, aż w końcu przyszedł czas na nową, lepszą pracę i zastanawiasz się, jak napisać świetny list motywacyjny. Inżynier to tytuł, za którym chowa się duża grupa zawodowa. Jeśli chcesz się dowiedzieć, co wyróżnia dobrego pracownika i jakich cech u kandydatów poszukują rekruterzy dobrze trafiłeś. Poniższy tekst przybliży Ci, jak napisać stosowny do stanowiska list motywacyjny.

Inżynier czym się zajmuje?

Trudno jednoznacznie stwierdzić, czym zajmuje się inżynier, ponieważ za tym tytułem kryje się ogromna grupa zawodowa. O tym, kto może uzyskać tytuł zawodowy inżyniera, mówi Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. Zgodnie z zapisami rozporządzenia inżynier to osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, co oznacza, że efekty kształcenia pozwoliły jej uzyskać kompetencje inżynierskie.

Jednak nie tylko kierunki takie jak budownictwo, elektrotechnika czy mechatronika upoważniają do legitymowania się tytułem inżyniera, dlatego warto się oprzeć na nieco szerszej definicji tego słowa. Inżynierem jest osoba mająca wyższe wykształcenie techniczne, która potrafi projektować, konstruować i modyfikować rozwiązania praktycznych problemów, a także zna technologie przygotowania i przeprowadzania procesu wytworzenia lub przetworzenia jakiegoś dobra czy informacji. Inżynierowie mogą pracować w różnych segmentach gospodarki budownictwie, motoryzacji, górnictwie, mechanice, energetyce czy przemyśle chemicznym.

Jaki jest idealny kandydat na stanowisko inżyniera?

Praca w tak wielu gałęziach przemysłu i gospodarki sprawia, że różne przedsiębiorstwa poszukują pracowników o różnorodnym wykształceniu i doświadczeniu zawodowym.

Aby rozpocząć pracę jako inżynier, musisz ukończyć co najmniej studia pierwszego stopnia na kierunku, który gwarantuje uzyskanie takiego tytułu. W celu uzyskania pełni praw zawodowych musisz odbyć wszystkie wymagane praktyki studenckie, czasem wymagany jest także udział w odpowiednich kursach i szkoleniach.

Nasuwa się jednak pytanie: jakie cechy ma dobry inżynier? Powinien się odznaczać przede wszystkim analitycznym sposobem myślenia, umiejętnością rozwiązywania problemów i dbałością o szczegóły. Te cechy, w połączeniu z dobrą organizacją pracy, pozwolą Ci się odnaleźć w zawodzie i dobrze wypełniać codzienne obowiązki. Zadania inżyniera wiążą się z dużą odpowiedzialnością, dlatego ważne jest profesjonalne podejście do pracy.

Zawód inżyniera to nie tylko utarte schematy i sprawdzone techniczne rozwiązania. Wielu specjalistów zajmuje się projektowaniem i tworzeniem nowych rzeczy, zarówno konstrukcji, maszyn, mechanizmów, jak i innych dóbr, czy też innowacyjnych teorii i oprogramowania. Wychodzenie naprzeciw potrzebom współczesnego społeczeństwa wymaga od nich ogromnych pokładów kreatywności i umiejętności zarządzania projektami. Niektórzy pracodawcy szukają kandydatów, którzy są urodzonymi negocjatorami. Jest to dość częsty wymóg stawiany przed pracownikami małych przedsiębiorstw oraz w przypadku stanowisk kierowniczych.

Jak napisać list motywacyjny?

List motywacyjny nie jest tylko dodatkiem do CV, powinien być raczej traktowany jako jego rozwinięcie. Pamiętaj, że rekruter lub przyszły pracodawca Cię nie zna, dlatego koniecznie załącz go do swojej aplikacji pomoże on przybliżyć zwierzchnikom Twoją osobę i posiadane umiejętności. Wyślij list motywacyjny nawet wtedy, kiedy nie jest on wymagany, wtedy już na starcie zapewnisz sobie przewagę nad konkurencją. Poniżej prezentujemy informacje, jakie muszą się w nim znaleźć.

  • Twoje dane. Z oczywistych względów należy je umieścić rekruter musi wiedzieć, kto jest autorem listu motywacyjnego, który czyta.

  • Data. Konstrukcja listu wymaga umieszczenia w prawym górnym rogu miejscowości i daty nie pomijaj tego kroku. Bez odpowiedniej formy Twój list nie będzie wyglądał profesjonalnie.

  • Dane adresata. Rekruter też człowiek, a ludzie lubią się czuć wyróżnieni. Sprawdź, kto jest odpowiedzialny za postępowanie rekrutacyjne, i zaadresuj list do tej osoby. Wykażesz się dociekliwością, indywidualnym podejściem i już na starcie zapunktujesz u pracodawcy. Jeśli jednak nie wiesz, kto personalnie jest odpowiedzialny za rekrutację, zaadresuj list do firmy, w której starasz się o posadę.

  • Wprowadzenie. Jeśli udało Ci się znaleźć dane rekrutera, list motywacyjny rozpocznij od sformułowania „Szanowna Pani/Szanowny Panie”, w przeciwnym przypadku możesz użyć formuły „Szanowni Państwo”.

  • Pierwszy akapit. Wykaż się entuzjazmem we wstępie do listu zawrzyj zamiar kandydowania na stanowisko inżyniera. Pokaż pracodawcy swoje entuzjastyczne podejście do procesu rekrutacji.

  • Drugi akapit. Krótko opisz w nim swoje doświadczenie i kwalifikacje, a także umiejętności zdobyte w poprzednich miejscach pracy. Sprawdź wymagania pracodawcy i wyciągnij ze swojego doświadczenia te elementy, które będą dla niego atrakcyjne.

  • Trzeci akapit. W tym fragmencie możesz się pochwalić swoimi dokonaniami. Wiemy, że pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy zamek z piasku w Mielnie w 2003 roku brzmi dumnie, jednak pracodawcy bardziej przypadną do gustu osiągnięcia, takie jak nadzorowanie dużej inwestycji, kierowanie zespołem, czy zmniejszenie kosztów przedsięwzięcia.

  • Twoje referencje. Warto choć pokrótce napomknąć, dlaczego jesteś najlepszym kandydatem czy najlepszą kandydatką na to stanowisko. To również doskonały moment, aby wspomnieć o referencjach od poprzedniego pracodawcy (oczywiście, tylko jeśli je masz lub możesz na nie liczyć). Takie poświadczenie sprawi, że Twoje CV i list motywacyjny staną się bardziej wiarygodne.

  • Zakończenie. Ponownie wyraź swój entuzjazm i podkreśl chęć współpracy. Zakończ list sformułowaniem „Z poważaniem” lub „Z wyrazami szacunku” i koniecznie się podpisz.

Czas na zmianę, czyli list motywacyjny osoby z doświadczeniem zawodowym

Posiadanie doświadczenia zawodowego stanowi o Twojej przewadze, nie pozwól więc, aby Twoja szansa na wymarzone stanowisko przepadła przez nieodpowiedni lub, co gorsza, niedostarczony list motywacyjny.

(Nadawca)
Karol Nowak
e-mail: nowak.karol@email.pl
ul. Cicha 1
62-200 Katowice
Tel: 000 000 000

5 czerwca 2021 r.

(Odbiorca)
Zbigniew Ochota
Zakład budowlany X
ul. Purpurowa 12
62-555 Katowice

Szanowny Panie,

jest mi niezmiernie miło składać aplikację do Pańskiej firmy. Chciałbym w tym krótkim liście przybliżyć Panu moją osobę i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jestem najlepszym kandydatem na stanowisko Inżynier Kierownik budowy.

Moja ostatnia aktywność zawodowa skupiona jest na budownictwie mieszkalnym. Brałem udział w budowach zarówno wielorodzinnych budynków, jak i domów jednorodzinnych. Szczególnie ważnym dla mnie przedsięwzięciem była budowa kompleksu składającego się z 8 budynków mieszkalnych. Jako członek grupy nadzorczej byłem odpowiedzialny za terminowe przeprowadzanie poszczególnych etapów budowy. Dzięki zaangażowaniu i pracy zespołowej ukończyliśmy budowę przed zakładanym terminem.

Jako absolwent studiów magisterskich zajmowałem się pracą w budownictwie miejskim. Obejmowane przeze mnie stanowiska nauczyły mnie wykorzystywać wiedzę w praktyce oraz efektywnie organizować pracę zespołową. Wraz z moim zespołem zajmowaliśmy się projektowaniem i nadzorem budynków użyteczności publicznej.
W 2009 roku ukończyłem studia magisterskie na kierunku Budownictwo na Politechnice Wrocławskiej. Już w trakcie studiów starałem się podejmować liczne prace dodatkowe związane z budownictwem. Chciałem poznać branżę od jej praktycznej strony, która niekiedy odbiega od sztywnych, akademickich standardów.

Jestem inżynierem z krwi i kości budownictwo to nie tylko moja praca, ale również pasja. Interesuję się zagospodarowaniem przestrzeni mieszkalnej i jej architekturą. Do pracy podchodzę z ogromną odpowiedzialnością i profesjonalizmem. W nadzorowanych przeze mnie inwestycjach dbam nawet o najmniejsze szczegóły. Mogą to potwierdzić referencje od moich poprzednich pracodawców.

Chętnie opowiem więcej o moim doświadczeniu, posiadanych umiejętnościach i organizacji pracy podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Z poważaniem,
Karol Nowak

Moja pierwsza praca jak ją zdobyć bez doświadczenia?

Jeśli dopiero zaczynasz swoją pracę zawodową, nie rezygnuj z pisania listu motywacyjnego! Pisząc go, skup się na swoich cechach i umiejętnościach, tym, co potrafisz robić i do czego dążysz.

(Nadawca)
Karol Nowak
e-mail: nowak.karol@email.pl
ul. Cicha 1
62-200 Katowice
Tel: 000 000 000

5 czerwca 2021 r.

(Odbiorca)
Zbigniew Ochota
Zakład budowlany X
ul. Purpurowa 12
62-555 Katowice

Szanowny Panie,

jako świeżo upieczony absolwent studiów wyższych jestem szczególnie zainteresowany wakatem w Pańskim zakładzie budowlanym. Od jakiegoś czasu śledzę rozwój działalności firmy i jestem pewny, że właśnie w tym miejscu chciałbym zdobywać pierwsze zawodowe doświadczenia, dlatego z ogromną radością kandyduję na stanowisko Inżyniera budownictwa.

W bieżącym roku ukończyłem studia magisterskie na kierunku Budownictwo na Politechnice Wrocławskiej, a wybraną przeze mnie specjalnością była Inżynieria budowlana i modelowanie. Specjalistyczne przedmioty, na które uczęszczałem w ramach modułu edukacyjnego, pozwoliły mi zgłębić wiedzę z zakresu projektowania i wykonawstwa budowli. Dzięki aktywnemu uczestnictwu w zajęciach zdobyłem najaktualniejszą wiedzę z zakresu norm, możliwości budowlanych i wykorzystywanych programów. Byłem również członkiem Koła Naukowego Budowlanka, w ramach którego brałem udział w szkoleniach poszerzających moje kompetencje.

Obszar moich zainteresowań skupia się przede wszystkim na budownictwie jedno- i wielorodzinnym. Fascynuje mnie każdy etap budowy od wykopania fundamentów po odbiór budynku, dlatego praktyki studenckie odbywałem w zakładach budowlanych specjalizujących się w budownictwie mieszkalnym. Towarzyszyłem kierownikom budowy w ich codziennej pracy. To doświadczenie pozwoliło mi poznać praktyczną stronę mojego zawodu.

Budownictwo to moja pasja i chciałbym zarażać nią innych. Nie wiem, w jakie rejony kariery zawodowej zaprowadzi mnie przyszłość, wiem jednak, że chciałbym spełniać marzenia innych i przyczyniać się do poprawy jakości życia ludzi poprzez tworzenie nowych terenów mieszkalnych.

Mam nadzieję, że zainteresował Pana mój list. Chętnie opowiem więcej o moich umiejętnościach i planach na rozmowie kwalifikacyjnej.

Z poważaniem,
Karol Nowak

Powyższe porady pozwolą Ci napisać świetny list motywacyjny. Inżynier to zawód pełen wymagań i odpowiedzialności, ale również satysfakcji i spełnień. Pamiętaj skrojone na miarę CV i list motywacyjny to klucz do znalezienia pracy. Są to jednocześnie jedyne informacje o Tobie, jakie otrzymuje potencjalny pracodawca, dlatego tak ważne jest dostarczenie odpowiedniej aplikacji.

Jeśli kandydujesz jednocześnie do różnych firm, koniecznie zmodyfikuj swój list motywacyjny. Spraw, aby rekruter wiedział, że chcesz pracować w jego firmie. Nudne, szablonowe i niedostosowane listy nie zachwycą przełożonych i mogą być przeszkodą w zdobyciu nowej posady. Na szczęście Ty już to wiesz!

Odkryj więcej artykułów